Размоўнік

be На вакзале   »   pa ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ

33 [трыццаць тры]

На вакзале

На вакзале

33 [ਤੇਤੀ]

33 [Tētī]

ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ

[saṭēśana tē]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Калі адпраўляецца наступны цягнік да Берліна? ਬ--ਿਨ ---ਅਗ-ੀਟ੍ਰ-- -ਦੋ----? ਬਰਲ-ਨ ਲਈ ਅਗਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕਦ-- ਹ-? ਬ-ਲ-ਨ ਲ- ਅ-ਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕ-ੋ- ਹ-? --------------------------- ਬਰਲਿਨ ਲਈ ਅਗਲੀਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? 0
b-ral-n----'ī----l-----a-ka----h--? baralina la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai? b-r-l-n- l-'- a-a-ī-r-n- k-d-ṁ h-i- ----------------------------------- baralina la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai?
Калі адпраўляецца наступны цягнік да Парыжа? ਪੈਰਿ--ਲ- -----੍ਰ-ਨ ਕ--ਂ -ੈ? ਪ-ਰ-ਸ ਲਈ ਅਗਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕਦ-- ਹ-? ਪ-ਰ-ਸ ਲ- ਅ-ਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕ-ੋ- ਹ-? --------------------------- ਪੈਰਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? 0
P-i---a la'---ga--ṭ--n------ṁ hai? Pairisa la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai? P-i-i-a l-'- a-a-ī-r-n- k-d-ṁ h-i- ---------------------------------- Pairisa la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai?
Калі адпраўляецца наступны цягнік да Лондана? ਲ-ਦ- -ਈ-----ਟ-----ਕ-ੋ----? ਲ-ਦਨ ਲਈ ਅਗਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕਦ-- ਹ-? ਲ-ਦ- ਲ- ਅ-ਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕ-ੋ- ਹ-? -------------------------- ਲੰਦਨ ਲਈ ਅਗਲੀਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? 0
La-a-- -a'- -g-lī--ēn- ----- h-i? Ladana la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai? L-d-n- l-'- a-a-ī-r-n- k-d-ṁ h-i- --------------------------------- Ladana la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai?
А якой гадзіне адпраўляецца цягнік да Варшавы? ਵਾਰਸਾ ਲਈ------੍--ਨ--ਦ-----? ਵ-ਰਸ- ਲਈ ਅਗਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕਦ-- ਹ-? ਵ-ਰ-ਾ ਲ- ਅ-ਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕ-ੋ- ਹ-? --------------------------- ਵਾਰਸਾ ਲਈ ਅਗਲੀਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? 0
V-r-sā -a'ī-a-alī-rē-------ṁ -ai? Vārasā la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai? V-r-s- l-'- a-a-ī-r-n- k-d-ṁ h-i- --------------------------------- Vārasā la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai?
А якой гадзіне адпраўляецца цягнік да Стакгольма? ਸ---ਹ---ਲ----ਲ-ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋ--ਹੈ? ਸਟ-ਕਹ-ਮ ਲਈ ਅਗਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕਦ-- ਹ-? ਸ-ਾ-ਹ-ਮ ਲ- ਅ-ਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕ-ੋ- ਹ-? ----------------------------- ਸਟਾਕਹੋਮ ਲਈ ਅਗਲੀਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? 0
S-ṭ-kah-ma -a-- ----īṭrēna --d-- h-i? Saṭākahōma la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai? S-ṭ-k-h-m- l-'- a-a-ī-r-n- k-d-ṁ h-i- ------------------------------------- Saṭākahōma la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai?
А якой гадзіне адпраўляецца цягнік да Будапешта? ਬ--ਾਪੇਸ- ਲ- -ਗਲੀ-੍ਰੇ--ਕ-ੋਂ-ਹ-? ਬ-ਡ-ਪ-ਸਟ ਲਈ ਅਗਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕਦ-- ਹ-? ਬ-ਡ-ਪ-ਸ- ਲ- ਅ-ਲ-ਟ-ਰ-ਨ ਕ-ੋ- ਹ-? ------------------------------ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਲਈ ਅਗਲੀਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? 0
B-----sa---l-'--a-al-ṭr--- --d-- hai? Buḍāpēsaṭa la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai? B-ḍ-p-s-ṭ- l-'- a-a-ī-r-n- k-d-ṁ h-i- ------------------------------------- Buḍāpēsaṭa la'ī agalīṭrēna kadōṁ hai?
Мне патрэбны білет да Мадрыда. ਮੈ--- ਮੈਡ੍-ਿਡ-ਦਾ---- ਟ-ਕ--ਚਾ-ੀਦਾ-ਹ-। ਮ-ਨ-- ਮ-ਡ-ਰ-ਡ ਦ- ਇ-ਕ ਟ-ਕਟ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਮ-ਡ-ਰ-ਡ ਦ- ਇ-ਕ ਟ-ਕ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Ma--ū mai-------ā ik---i-aṭa -āhī-ā -ai. Mainū maiḍriḍa dā ika ṭikaṭa cāhīdā hai. M-i-ū m-i-r-ḍ- d- i-a ṭ-k-ṭ- c-h-d- h-i- ---------------------------------------- Mainū maiḍriḍa dā ika ṭikaṭa cāhīdā hai.
Мне патрэбны білет да Прагі. ਮੈਨੂ----ਰ-ਗ ਦਾ---- -ਿਕ- ---ੀਦ---ੈ। ਮ-ਨ-- ਪ-ਰ-ਗ ਦ- ਇ-ਕ ਟ-ਕਟ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਰ-ਗ ਦ- ਇ-ਕ ਟ-ਕ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M-in--pr--a-d---k- -ika-- cā--dā -a-. Mainū prāga dā ika ṭikaṭa cāhīdā hai. M-i-ū p-ā-a d- i-a ṭ-k-ṭ- c-h-d- h-i- ------------------------------------- Mainū prāga dā ika ṭikaṭa cāhīdā hai.
Мне патрэбны білет да Берна. ਮ---ੰ ਬ-ਨ--ਾ-ਇ-- -ਿਕ- -ਾਹੀਦ----। ਮ-ਨ-- ਬਰਨ ਦ- ਇ-ਕ ਟ-ਕਟ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਬ-ਨ ਦ- ਇ-ਕ ਟ-ਕ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। -------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਬਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M-in--b-ra-- d--i-- -ik--a c--ī-ā hai. Mainū barana dā ika ṭikaṭa cāhīdā hai. M-i-ū b-r-n- d- i-a ṭ-k-ṭ- c-h-d- h-i- -------------------------------------- Mainū barana dā ika ṭikaṭa cāhīdā hai.
Калі цягнік прыбывае ў Вену? ਟ੍ਰ-ਨ -ੀ--- -ਿ-ਨੇ -ਜੇ ਪ---ਚਦ--ਹੈ? ਟ-ਰ-ਨ ਵ-ਅਨ- ਕ--ਨ- ਵਜ- ਪਹ--ਚਦ- ਹ-? ਟ-ਰ-ਨ ਵ-ਅ-ਾ ਕ-ੰ-ੇ ਵ-ੇ ਪ-ੁ-ਚ-ੀ ਹ-? --------------------------------- ਟ੍ਰੇਨ ਵੀਅਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? 0
Ṭ-ēn- ---an---i-ē -------huca-- -a-? Ṭrēna vī'anā kinē vajē pahucadī hai? Ṭ-ē-a v-'-n- k-n- v-j- p-h-c-d- h-i- ------------------------------------ Ṭrēna vī'anā kinē vajē pahucadī hai?
Калі цягнік прыбывае ў Маскву? ਟ--ੇ---ਾ--- -ਿ--ੇ --ੇ -ਹ-ੰ--ੀ -ੈ? ਟ-ਰ-ਨ ਮ-ਸਕ- ਕ--ਨ- ਵਜ- ਪਹ--ਚਦ- ਹ-? ਟ-ਰ-ਨ ਮ-ਸ-ੋ ਕ-ੰ-ੇ ਵ-ੇ ਪ-ੁ-ਚ-ੀ ਹ-? --------------------------------- ਟ੍ਰੇਨ ਮਾਸਕੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? 0
Ṭ-----m--akō k----v-jē pah---d----i? Ṭrēna māsakō kinē vajē pahucadī hai? Ṭ-ē-a m-s-k- k-n- v-j- p-h-c-d- h-i- ------------------------------------ Ṭrēna māsakō kinē vajē pahucadī hai?
Калі цягнік прыбывае ў Амстэрдам? ਟ੍-ੇ- -----ੋ-ੈ-ਮ -ਿੰ-ੇ-ਵ-ੇ ਪ--ੰਚ---ਹੈ? ਟ-ਰ-ਨ ਐਸਟ-ਰ-ਡ-ਰਮ ਕ--ਨ- ਵਜ- ਪਹ--ਚਦ- ਹ-? ਟ-ਰ-ਨ ਐ-ਟ-ਰ-ਡ-ਰ- ਕ-ੰ-ੇ ਵ-ੇ ਪ-ੁ-ਚ-ੀ ਹ-? -------------------------------------- ਟ੍ਰੇਨ ਐਸਟ੍ਰੋਡੈਰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? 0
Ṭr--- ---aṭr-ḍ--ra-a -i-ē-va-- pahucad- h--? Ṭrēna aisaṭrōḍairama kinē vajē pahucadī hai? Ṭ-ē-a a-s-ṭ-ō-a-r-m- k-n- v-j- p-h-c-d- h-i- -------------------------------------------- Ṭrēna aisaṭrōḍairama kinē vajē pahucadī hai?
Ці трэба мне будзе перасаджвацца? ਕੀ---ਨੂ- -੍-ੇਨ---ਲ- -ੀ ਲੋੜ--ੈ? ਕ- ਮ-ਨ-- ਟ-ਰ-ਨ ਬਦਲਣ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-? ਕ- ਮ-ਨ-ੰ ਟ-ਰ-ਨ ਬ-ਲ- ਦ- ਲ-ੜ ਹ-? ------------------------------ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 0
K- m--n--ṭrē----ada--ṇ--dī-lōṛ- ha-? Kī mainū ṭrēna badalaṇa dī lōṛa hai? K- m-i-ū ṭ-ē-a b-d-l-ṇ- d- l-ṛ- h-i- ------------------------------------ Kī mainū ṭrēna badalaṇa dī lōṛa hai?
З якога пуці адыходзіць цягнік? ਟ-----ਕ-ਹ------ਟਫ-ਰ- ਤੋਂ-ਜ---- ਹ-? ਟ-ਰ-ਨ ਕ-ਹੜ- ਪਲ-ਟਫ-ਰਮ ਤ-- ਜ--ਦ- ਹ-? ਟ-ਰ-ਨ ਕ-ਹ-ੇ ਪ-ੇ-ਫ-ਰ- ਤ-ਂ ਜ-ਂ-ੀ ਹ-? ---------------------------------- ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 0
Ṭrē-- -ih-ṛ------ṭ-----a-----ṁ---nd- h--? Ṭrēna kihaṛē palēṭaphārama tōṁ jāndī hai? Ṭ-ē-a k-h-ṛ- p-l-ṭ-p-ā-a-a t-ṁ j-n-ī h-i- ----------------------------------------- Ṭrēna kihaṛē palēṭaphārama tōṁ jāndī hai?
Ці ёсць у цягніку спальны вагон? ਕੀ-ਟ---ਨ--ਿ-ਚ-----ਰ-ਹੈ? ਕ- ਟ-ਰ-ਨ ਵ--ਚ ਸਲ-ਪਰ ਹ-? ਕ- ਟ-ਰ-ਨ ਵ-ੱ- ਸ-ੀ-ਰ ਹ-? ----------------------- ਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਹੈ? 0
K- ṭrē---vic--s-lī---a ---? Kī ṭrēna vica salīpara hai? K- ṭ-ē-a v-c- s-l-p-r- h-i- --------------------------- Kī ṭrēna vica salīpara hai?
Мне патрэбны білет да Бруселя толькі ў адзін бок. ਮੈਨੂੰ ਕੇ-- -੍ਰ-ੇਲ--ਲ- ਇ-ਕ -ਿਕਟ-ਚਾਹੀਦੀ -ੈ। ਮ-ਨ-- ਕ-ਵਲ ਬ-ਰਸ-ਲਜ਼ ਲਈ ਇ-ਕ ਟ-ਕਟ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਵ- ਬ-ਰ-ੇ-ਜ਼ ਲ- ਇ-ਕ ਟ-ਕ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ----------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
M-i-ū k-v-l- ---sē-aza -a-ī-----ṭi-aṭa-c-h--ī--a-. Mainū kēvala brasēlaza la'ī ika ṭikaṭa cāhīdī hai. M-i-ū k-v-l- b-a-ē-a-a l-'- i-a ṭ-k-ṭ- c-h-d- h-i- -------------------------------------------------- Mainū kēvala brasēlaza la'ī ika ṭikaṭa cāhīdī hai.
Мне патрэбны зваротны білет да Капенгагена. ਮੈਨੂ------ਹੈ-- ਦਾ -ੱ- -ਾ--ੀ ਯਾਤਰ- ਟਿ-----ਹ--- ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਕ-ਪਨਹ-ਗਨ ਦ- ਇ-ਕ ਵ-ਪਸ- ਯ-ਤਰ- ਟ-ਕਟ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਪ-ਹ-ਗ- ਦ- ਇ-ਕ ਵ-ਪ-ੀ ਯ-ਤ-ਾ ਟ-ਕ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M--n- -ōp-na-ai-ana--ā-i-------sī-y-tarā-ṭikaṭa----ī---hai. Mainū kōpanahaigana dā ika vāpasī yātarā ṭikaṭa cāhīdā hai. M-i-ū k-p-n-h-i-a-a d- i-a v-p-s- y-t-r- ṭ-k-ṭ- c-h-d- h-i- ----------------------------------------------------------- Mainū kōpanahaigana dā ika vāpasī yātarā ṭikaṭa cāhīdā hai.
Колькі каштуе месца ў спальным вагоне? ਸ--ਪਰ -ਿ-ਚ-ਇੱ--ਬਰਥ--ਾ ਕ-ੰਨ--ਖਰਚ --ਦ- ਹੈ? ਸਲ-ਪਰ ਵ--ਚ ਇ-ਕ ਬਰਥ ਦ- ਕ--ਨ- ਖਰਚ ਲਗਦ- ਹ-? ਸ-ੀ-ਰ ਵ-ੱ- ਇ-ਕ ਬ-ਥ ਦ- ਕ-ੰ-ਾ ਖ-ਚ ਲ-ਦ- ਹ-? ---------------------------------------- ਸਲੀਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਥ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਲਗਦਾ ਹੈ? 0
S----ar--v--a ----b-ratha-d---i---kha---- -aga-ā-ha-? Salīpara vica ika baratha dā kinā kharaca lagadā hai? S-l-p-r- v-c- i-a b-r-t-a d- k-n- k-a-a-a l-g-d- h-i- ----------------------------------------------------- Salīpara vica ika baratha dā kinā kharaca lagadā hai?

Змяненне мовы

Свет, у якім мы жывем, змяняецца кожны дзень. Таму і мова не можа стаяць на месцы. Яна змяняецца разам з намі, г. зн. дынамічна. Гэта змяненне можа тычыцца ўсіх узроўняў мовы. Гэта значыць, яно можа адносіцца да розных аспектаў. Фаналагічнае змяненне тычыцца фанетычнай сістэмы мовы. Пры семантычным змяненні змяняецца значэнне слоў. Лексічнае змяненне змяняе слоўнікавы склад. Граматычнае - змяняе граматычныя структуры. Прычыны моўнага змянення вельмі разнастайныя. Часта прычынай можа быць эканомія. Гаворачыя або пішучыя жадаюць з'эканоміць час і сілы. Таму яны спрашчаюць сваю мову. Інавацыі могуць таксама дабратворна ўплываць на развіццё мовы. Гэта, напрыклад, адбываецца тады, калі ствараюцца новыя рэчы. Для гэтых прадметаў патрэбны назвы, таму з'яўляюцца новыя словы. Звычайна мова змяняецца незапланавана. Гэта натуральны працэс, і ён часта адбываецца аўтаматычна. Але гаворачыя могуць вар'іраваць сваю мову знарок. Яны робяць гэта, калі хочуць дасягнуць пэўнага эфекту. Уплыў замежных моў таксама спрыяе моўнаму змяненню. Асабліва гэта відавочна падчас глабалізацыі. Перш за ўсё на іншыя мовы ўплывае англійская мова. Амаль у кожнай мове сёння можна знайсці англійскія словы. Яны называюцца англіцызмы. Моўныя змяненні крытыкуюць або баяцца з антычных часоў Пры гэтым змяненне мовы - гэта станоўчы знак. Таму што ён даказвае - наша мова жывая, як і мы самі!