Размоўнік

be Закупы   »   pa ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ

51 [пяцьдзесят адзін]

Закупы

Закупы

51 [ਇਕਵੰਜਾ]

51 [Ikavajā]

ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ

[kharīdārī karanā]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Я хачу схадзіць у бібліятэку. ਮ-- ਪ-ਸ-ਕ----ਜ-ਣ- ਚਾ-ੁ-ਦ- -ਾਂ। ਮ-- ਪ-ਸਤਕ-ਲ- ਜ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਪ-ਸ-ਕ-ਲ- ਜ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ ਹ-ਂ- ------------------------------ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 0
ma-ṁ--us--a-ā-- -ā-ā--ā-u-ā-hā-. maiṁ pusatakālā jāṇā cāhudā hāṁ. m-i- p-s-t-k-l- j-ṇ- c-h-d- h-ṁ- -------------------------------- maiṁ pusatakālā jāṇā cāhudā hāṁ.
Я хачу схадзіць у кнігарню. ਮੈ----ਾ------ ਦੁਕ-ਨ--ੇ ਜਾ-- -ੈ। ਮ- ਕ-ਤ-ਬ-- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ- ਕ-ਤ-ਬ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------------- ਮੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Mai ki-āb-- ---d---na tē--ā---hai. Mai kitābāṁ dī dukāna tē jāṇā hai. M-i k-t-b-ṁ d- d-k-n- t- j-ṇ- h-i- ---------------------------------- Mai kitābāṁ dī dukāna tē jāṇā hai.
Я хачу схадзіць у шапік. ਮੈਂ--ਖ---ਾਂ-ਦ-----ਹ--ਤੇ-ਜਾ---ਹ-। ਮ-- ਅਖਬ-ਰ-- ਦ- ਫੜ-ਹ- ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਅ-ਬ-ਰ-ਂ ਦ- ਫ-੍-ੀ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------- ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M--- ak-ab-r----ī p---h- tē j-ṇā --i. Maiṁ akhabārāṁ dī phaṛhī tē jāṇā hai. M-i- a-h-b-r-ṁ d- p-a-h- t- j-ṇ- h-i- ------------------------------------- Maiṁ akhabārāṁ dī phaṛhī tē jāṇā hai.
Я хачу ўзяць у карыстанне кнігу. ਮ-ਂ ਇੱ--ਕਿ-ਾਬ--ਿਰ---ਤ- -ੈ-- ਚ------ - --ਹ-ੰਦ- ਹ-ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਕ-ਰ-ਏ ਤ- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਕ-ਰ-ਏ ਤ- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--- -----it--- k---'- -ē --i---c--udā/ -āh--ī--ā-. Maiṁ ika kitāba kirā'ē tē laiṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- i-a k-t-b- k-r-'- t- l-i-ī c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba kirā'ē tē laiṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я хачу купіць кнігу. ਮੈਂ--ੱਕ ਕ---ਬ----ਦਣ- ਚਾਹ-ੰ---/--ਾਹ-ੰਦ- ਹ--। ਮ-- ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਖਰ-ਦਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- i-- ---āb- --ar-d--ī -ā--dā---āhudī hāṁ. Maiṁ ika kitāba kharīdaṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- i-a k-t-b- k-a-ī-a-ī c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba kharīdaṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я хачу купіць газету. ਮੈ--ਇ-ਕ ---ਾ-----ਦਣਾ---ਹੁੰਦ- / ਚਾ-ੁੰਦ- -ਾਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਅਖਬ-ਰ ਖਰ-ਦਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਬ-ਰ ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--- --a-----b-----h--ī--ṇ----h---/---hu-ī-h--. Maiṁ ika akhabāra kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- i-a a-h-b-r- k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ----------------------------------------------- Maiṁ ika akhabāra kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я хачу схадзіць у бібліятэку, каб узяць кнігу. ਮ-ਂ --ਕ ਕ--ਾ- ਲੈ- -----ਸਤਕਾ-- ਜਾਣਾ-ਹ-। ਮ-- ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਲ-ਣ ਲਈ ਪ-ਸਤਕ-ਲ- ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਲ-ਣ ਲ- ਪ-ਸ-ਕ-ਲ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Mai--i-- ------ l-i-a-la-ī pus-ta-āl- -āṇ--hai. Maiṁ ika kitāba laiṇa la'ī pusatakālē jāṇā hai. M-i- i-a k-t-b- l-i-a l-'- p-s-t-k-l- j-ṇ- h-i- ----------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba laiṇa la'ī pusatakālē jāṇā hai.
Я хачу схадзіць у кнігарню, каб купіць кнігу. ਮੈ----------- ਖਰ-ਦਣ -ਈ-----ਬ---ਦੀ -ੁਕ-- ਤ- ---ਾ ਹ-। ਮ-- ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਖਰ-ਦਣ ਲਈ ਕ-ਤ-ਬ-- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਕ-ਤ-ਬ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। --------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Ma-ṁ -ka-k----- k-a----ṇa-la-- kit---ṁ dī--u---a-t- jāṇā-h-i. Maiṁ ika kitāba kharīdaṇa la'ī kitābāṁ dī dukāna tē jāṇā hai. M-i- i-a k-t-b- k-a-ī-a-a l-'- k-t-b-ṁ d- d-k-n- t- j-ṇ- h-i- ------------------------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba kharīdaṇa la'ī kitābāṁ dī dukāna tē jāṇā hai.
Я хачу схадзіць у шапік, каб купіць газету. ਮੈਂ -ੱ---ਖਬ-- ਖ--ਦਣ ਲਈ -ਖ--ਰਾ- ਦੀ ਫੜ- -ੱਕ ਜਾਣਾ --। ਮ-- ਇ-ਕ ਅਖਬ-ਰ ਖਰ-ਦਣ ਲਈ ਅਖਬ-ਰ-- ਦ- ਫੜ- ਤ-ਕ ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਬ-ਰ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਅ-ਬ-ਰ-ਂ ਦ- ਫ-ੀ ਤ-ਕ ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Maiṁ---- a-ha-ā-a-kh-r-d-ṇ--la'ī------ārāṁ dī p-a---t-ka --ṇ--ha-. Maiṁ ika akhabāra kharīdaṇa la'ī akhabārāṁ dī phaṛī taka jāṇā hai. M-i- i-a a-h-b-r- k-a-ī-a-a l-'- a-h-b-r-ṁ d- p-a-ī t-k- j-ṇ- h-i- ------------------------------------------------------------------ Maiṁ ika akhabāra kharīdaṇa la'ī akhabārāṁ dī phaṛī taka jāṇā hai.
Я хачу схадзіць у краму оптыкі. ਮ----ਨਕ-----ਾਉ--ਵਾਲ- -ੋਲ ਜਾ-ਾ -ੈ। ਮ-- ਐਨਕ-- ਬਣ-ਉਣ ਵ-ਲ- ਕ-ਲ ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਐ-ਕ-ਂ ਬ-ਾ-ਣ ਵ-ਲ- ਕ-ਲ ਜ-ਣ- ਹ-। --------------------------------- ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Maiṁ--i---ā---aṇā-u-a---l--kō---jā-- -ai. Maiṁ ainakāṁ baṇā'uṇa vālē kōla jāṇā hai. M-i- a-n-k-ṁ b-ṇ-'-ṇ- v-l- k-l- j-ṇ- h-i- ----------------------------------------- Maiṁ ainakāṁ baṇā'uṇa vālē kōla jāṇā hai.
Я хачу схадзіць у супермаркет. ਮੈਂ ਬਜ਼-- ਜ-ਣ--ਹੈ। ਮ-- ਬਜ਼-ਰ ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਬ-ਾ- ਜ-ਣ- ਹ-। ----------------- ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Ma-ṁ-ba---a -ā-- -ai. Maiṁ bazāra jāṇā hai. M-i- b-z-r- j-ṇ- h-i- --------------------- Maiṁ bazāra jāṇā hai.
Я хачу схадзіць у булачную. ਮ-ਂ ਬ---- -ੇ ਜ----ਹ-। ਮ-- ਬ-ਕਰ- ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਬ-ਕ-ੀ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। --------------------- ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M--- bē-arī -ē -ā-- --i. Maiṁ bēkarī tē jāṇā hai. M-i- b-k-r- t- j-ṇ- h-i- ------------------------ Maiṁ bēkarī tē jāṇā hai.
Я хачу купіць акуляры. ਮੈਂ ਇੱ--ਐਨ- ਖ-ੀਦ-ਾ --ਹੁ--ਾ /---ਹੁੰਦ- --ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਐਨਕ ਖਰ-ਦਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਐ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ --a -----a-kha------ c-h-d-/-cā-----h-ṁ. Maiṁ ika ainaka kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- i-a a-n-k- k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika ainaka kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я хачу купіць садавіну і гародніну. ਮ----- ----ਸ-ਜ਼ੀ-ਂ -----ਾ ਚਾਹੁੰ-ਾ-----ਹੁ--ੀ ਹ-ਂ। ਮ-- ਫਲ ਅਤ- ਸਬਜ਼-ਆ- ਖਰ-ਦਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਫ- ਅ-ੇ ਸ-ਜ਼-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma---pha-a--t- -a-a--'āṁ-k-a-īda-----h--ā/ cā-u-ī-h--. Maiṁ phala atē sabazī'āṁ kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- p-a-a a-ē s-b-z-'-ṁ k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------------------ Maiṁ phala atē sabazī'āṁ kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я хачу купіць булачкі і хлеб. ਮ-----ਲ--ਤ- -੍ਰੈੱ-----ਦ-ਾ---ਹ--ਦਾ /-ਚ-ਹ-ੰਦ- ਹ--। ਮ-- ਰ-ਲ ਅਤ- ਬ-ਰ--ਡ ਖਰ-ਦਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਰ-ਲ ਅ-ੇ ਬ-ਰ-ੱ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------ ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ--ōl--a-- -----a---a--d--- -ā-u-ā- --h-dī h--. Maiṁ rōla atē braiḍa kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- r-l- a-ē b-a-ḍ- k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- -------------------------------------------------- Maiṁ rōla atē braiḍa kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я хачу схадзіць у краму оптыкі, каб купіць акуляры. ਮੈਂ -ਨਕ--ਣ-ਉਣ---ਲੇ-ਦ- ਕੋ- -ਨ- -ਰ--ਣ -ਾ-- ਹ-। ਮ-- ਐਨਕ ਬਣ-ਉਣ ਵ-ਲ- ਦ- ਕ-ਲ ਐਨਕ ਖਰ-ਦਣ ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਐ-ਕ ਬ-ਾ-ਣ ਵ-ਲ- ਦ- ਕ-ਲ ਐ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------------------- ਮੈਂ ਐਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨਕ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M--ṁ ---ak--baṇ----a-v--ē--ē-k--a--i--ka k-a--d-ṇa--āṇā ---. Maiṁ ainaka baṇā'uṇa vālē dē kōla ainaka kharīdaṇa jāṇā hai. M-i- a-n-k- b-ṇ-'-ṇ- v-l- d- k-l- a-n-k- k-a-ī-a-a j-ṇ- h-i- ------------------------------------------------------------ Maiṁ ainaka baṇā'uṇa vālē dē kōla ainaka kharīdaṇa jāṇā hai.
Я хачу схадзіць у супермаркет, каб купіць садавіну і гародніну. ਮ-ਂ ਫ---ਤੇ-ਸਬਜ਼ੀ-- ----ਣ ਦ- ਲਈ ਬ--ਰ-ਜਾਣ--ਹੈ। ਮ-- ਫਲ ਅਤ- ਸਬਜ਼-ਆ- ਖਰ-ਦਣ ਦ- ਲਈ ਬਜ਼-ਰ ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਫ- ਅ-ੇ ਸ-ਜ਼-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ ਦ- ਲ- ਬ-ਾ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------------------------- ਮੈਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M-i- pha-----ē s----ī'ā- k-a-īd-ṇ- dē --'--ba-āra--āṇ- ---. Maiṁ phala atē sabazī'āṁ kharīdaṇa dē la'ī bazāra jāṇā hai. M-i- p-a-a a-ē s-b-z-'-ṁ k-a-ī-a-a d- l-'- b-z-r- j-ṇ- h-i- ----------------------------------------------------------- Maiṁ phala atē sabazī'āṁ kharīdaṇa dē la'ī bazāra jāṇā hai.
Я хачу схадзіць у булачную, каб купіць булачкі і хлеб. ਮ------ ਅਤ--ਬ੍ਰੈ---ਖ-ੀਦ- ਦੇ-ਲ----ਕ-ੀ--ੇ-ਜਾਣ- -ੈ। ਮ-- ਰ-ਲ ਅਤ- ਬ-ਰ--ਡ ਖਰ-ਦਣ ਦ- ਲਈ ਬ-ਕਰ- ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਰ-ਲ ਅ-ੇ ਬ-ਰ-ੱ- ਖ-ੀ-ਣ ਦ- ਲ- ਬ-ਕ-ੀ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------------------------------ ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M--ṁ--ō------------a --arīda-a-d--la'ī -ēk-rī--- -ā-ā-hai. Maiṁ rōla atē braiḍa kharīdaṇa dē la'ī bēkarī tē jāṇā hai. M-i- r-l- a-ē b-a-ḍ- k-a-ī-a-a d- l-'- b-k-r- t- j-ṇ- h-i- ---------------------------------------------------------- Maiṁ rōla atē braiḍa kharīdaṇa dē la'ī bēkarī tē jāṇā hai.

Мовы меншасцяў Еўропы

У Еўропе размаўляюць на шматлікіх розных мовах. Большасць з іх з'яўляюцца індаеўрапейскімі. Разам з распаўсюджанымі нацыянальнымі мовамі існуюць таксама мовы з маленькай колькасцю размаўляючых на іх. Гэта мовы меншасцяў. Мовы меншасцяў адрозніваюцца ад афіцыйных моў. Але яны не з'яўляюцца дыялектамі. Таксама яны не з'яўляюцца мовамі эмігрантаў. Мовы меншасцяў заўсёды вызначаюцца этнічна. Гэта значыць, яны з'яўляюцца мовамі пэўнай этнічнай групы. Амаль у кожнай краіне Еўропы прысутнічаюць мовы меншасцяў. У Еўрапейскім саюзе гэта каля 40 моў. На некаторых такіх мовах размаўляюць толькі ў адной краіне. Да іх належыць, напрыклад, сербалужыцкая мова ў Германіі. Размаўляючыя на цыганскай мове, наадварот, ёсць ў многіх еўрапейскіх краінах. Мовы меншасцяў маюць асаблівы статус. Таму што на іх размаўляе адносна невялікія групы людзей. Гэтыя групы не могуць дазволіць сябе пабудаваць уласныя школы. Таксама ім цяжка публікаваць уласную літэратуру. У выніку многім мовам меншасцяў пагражае выміранне. Еўрапейскі саюз хоча абараніць такія мовы. Таму што кожная мова - гэта важная частка культуры або ідэнтычнасці. У некаторых нацый няма дзяржаў, і яны існуюць толькі як меншасці. Розныя праграмы і праэкты павінны спрыяць падтрымцы гэтых моў. Таксама гэта можа дапамагчы захаваць культуру маленькіх этнічных груп. Тым не менш, некаторыя мовы меншасцяў неўзабаве знікнуць. Да іх належыць ліўская мова, на якой размаўляюць у адной з правінцый Латвіі. Ліўская мова мае толькі 20 носьбітаў. Гэта робіць ліўскую мову самай маленькай у Еўропе...