Размоўнік

be Даданыя сказы з ці   »   pa ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:ਜਾਂ

93 [дзевяноста тры]

Даданыя сказы з ці

Даданыя сказы з ці

93 [ਤਰਾਨਵੇਂ]

93 [Tarānavēṁ]

ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:ਜਾਂ

[adhīna upavāka:Jāṁ]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Я не ведаю, ці любіць ён мяне. ਮ-ਨੂੰ -ਤਾ-ਨ--ਂ -ਿ ਉ--ਮ-ਨੂੰ--ਿਆਰ-ਕਰ-- ਹੈ-ਜ-ਂ -ਹੀ-। ਮ-ਨ-- ਪਤ- ਨਹ-- ਕ- ਉਹ ਮ-ਨ-- ਪ-ਆਰ ਕਰਦ- ਹ- ਜ-- ਨਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਆ- ਕ-ਦ- ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
mai-ū pa-- -ahī- -i-uh--m-in--pi-āra---r-d- -a--j-ṁ -a---. mainū patā nahīṁ ki uha mainū pi'āra karadā hai jāṁ nahīṁ. m-i-ū p-t- n-h-ṁ k- u-a m-i-ū p-'-r- k-r-d- h-i j-ṁ n-h-ṁ- ---------------------------------------------------------- mainū patā nahīṁ ki uha mainū pi'āra karadā hai jāṁ nahīṁ.
Я не ведаю, ці вернецца ён. ਮੈ-ੂ--ਪਤ-----ਂ-ਕਿ ਉਹ -ਾਪਸ-ਆ-ਗ---ਾਂ---ੀ-। ਮ-ਨ-- ਪਤ- ਨਹ-- ਕ- ਉਹ ਵ-ਪਸ ਆਏਗ- ਜ-- ਨਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ- ਉ- ਵ-ਪ- ਆ-ਗ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M-inū-p-tā-nahī- ki-u-a vāpasa ā-ē-ā -āṁ -ah--. Mainū patā nahīṁ ki uha vāpasa ā'ēgā jāṁ nahīṁ. M-i-ū p-t- n-h-ṁ k- u-a v-p-s- ā-ē-ā j-ṁ n-h-ṁ- ----------------------------------------------- Mainū patā nahīṁ ki uha vāpasa ā'ēgā jāṁ nahīṁ.
Я не ведаю, ці патэлефануе ён мне. ਮ--ੂੰ---- -ਹ-ਂ--- ਉ-----ੂ--ਫ-- ਕਰੇ-ਾ -ਾਂ ਨਹੀ-। ਮ-ਨ-- ਪਤ- ਨਹ-- ਕ- ਉਹ ਮ-ਨ-- ਫ-ਨ ਕਰ-ਗ- ਜ-- ਨਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ਾ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Main--p-tā n--īṁ ki---a--a--ū -hōn--kar--ā j-- -ahīṁ. Mainū patā nahīṁ ki uha mainū phōna karēgā jāṁ nahīṁ. M-i-ū p-t- n-h-ṁ k- u-a m-i-ū p-ō-a k-r-g- j-ṁ n-h-ṁ- ----------------------------------------------------- Mainū patā nahīṁ ki uha mainū phōna karēgā jāṁ nahīṁ.
Ці любіць ён мяне? ਕੀ-ਉ--ਮ-ਨ-ੰ -ਿ--------ਹੈ? ਕ- ਉਹ ਮ-ਨ-- ਪ-ਆਰ ਕਰਦ- ਹ-? ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਆ- ਕ-ਦ- ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 0
Kī u----a-nū----ā----ara-- h-i? Kī uha mainū pi'āra karadā hai? K- u-a m-i-ū p-'-r- k-r-d- h-i- ------------------------------- Kī uha mainū pi'āra karadā hai?
Ці прыйдзе ён? ਕੀ-ਉਹ ਵ--ਸ -ਏ-ਾ? ਕ- ਉਹ ਵ-ਪਸ ਆਏਗ-? ਕ- ਉ- ਵ-ਪ- ਆ-ਗ-? ---------------- ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? 0
K- ----vā-as-----g-? Kī uha vāpasa ā'ēgā? K- u-a v-p-s- ā-ē-ā- -------------------- Kī uha vāpasa ā'ēgā?
Ці патэлефануе ён мне? ਕੀ ਉਹ--ੋਨ --ੇਗ-? ਕ- ਉਹ ਫ-ਨ ਕਰ-ਗ-? ਕ- ਉ- ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ਾ- ---------------- ਕੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ? 0
K- uh- p-----k--ē-ā? Kī uha phōna karēgā? K- u-a p-ō-a k-r-g-? -------------------- Kī uha phōna karēgā?
Я пытаю сябе, ці думае ён пра мяне. ਮੈਨੂ- -ਹ-----ਾ ਕ---ਹ--ੇਰੇ ਬ--ੇ -ੋਚ-ਾ-ਹੈ -ਾ----ੀਂ। ਮ-ਨ-- ਨਹ-- ਪਤ- ਕ- ਉਹ ਮ-ਰ- ਬ-ਰ- ਸ-ਚਦ- ਹ- ਜ-- ਨਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਾ ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਬ-ਰ- ਸ-ਚ-ਾ ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Ma-nū-na-----atā-k--uh--m--ē b-r---ōc-dā--ai-jā--nahī-. Mainū nahīṁ patā ki uha mērē bārē sōcadā hai jāṁ nahīṁ. M-i-ū n-h-ṁ p-t- k- u-a m-r- b-r- s-c-d- h-i j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------- Mainū nahīṁ patā ki uha mērē bārē sōcadā hai jāṁ nahīṁ.
Я пытаю сябе, ці ёсць у яго іншая. ਮੈ-ੂੰ ਨ-ੀ- ਪਤਾ -ਿ ਉ--ੀ -ੋ---ੋ- ਹ- --ਂ ਨਹ--। ਮ-ਨ-- ਨਹ-- ਪਤ- ਕ- ਉਸਦ- ਕ-ਈ ਹ-ਰ ਹ- ਜ-- ਨਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਾ ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਈ ਹ-ਰ ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Mai-ū--ah---pa-- ----s--- kō'ī hō----a- --ṁ ---īṁ. Mainū nahīṁ patā ki usadī kō'ī hōra hai jāṁ nahīṁ. M-i-ū n-h-ṁ p-t- k- u-a-ī k-'- h-r- h-i j-ṁ n-h-ṁ- -------------------------------------------------- Mainū nahīṁ patā ki usadī kō'ī hōra hai jāṁ nahīṁ.
Я пытаю сябе, ці хлусіць ён. ਮੈਨ-- ਨ-ੀਂ ਪਤ--ਕਿ-ਉਹ ਝੂਠ-ਬੋਲ ਰ-ਹ-----ਜਾ- --ੀ-। ਮ-ਨ-- ਨਹ-- ਪਤ- ਕ- ਉਹ ਝ-ਠ ਬ-ਲ ਰ-ਹ- ਹ- ਜ-- ਨਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਾ ਕ- ਉ- ਝ-ਠ ਬ-ਲ ਰ-ਹ- ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M--n--n-h-ṁ p--ā k- uh--j---h- bōla --hā---i -ā--nah--. Mainū nahīṁ patā ki uha jhūṭha bōla rihā hai jāṁ nahīṁ. M-i-ū n-h-ṁ p-t- k- u-a j-ū-h- b-l- r-h- h-i j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------- Mainū nahīṁ patā ki uha jhūṭha bōla rihā hai jāṁ nahīṁ.
Ці думае ён пра мяне? ਕ--ਉ---ੇਰੇ ---ੇ ਸੋਚ-ਾ-ਹ-? ਕ- ਉਹ ਮ-ਰ- ਬ-ਰ- ਸ-ਚਦ- ਹ-? ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਬ-ਰ- ਸ-ਚ-ਾ ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? 0
K--uha---rē -ārē -ōc--ā hai? Kī uha mērē bārē sōcadā hai? K- u-a m-r- b-r- s-c-d- h-i- ---------------------------- Kī uha mērē bārē sōcadā hai?
Ці ёсць у яго іншая? ਕੀ ਉ--- ਕੋ---ੋ----? ਕ- ਉਸਦ- ਕ-ਈ ਹ-ਰ ਹ-? ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਈ ਹ-ਰ ਹ-? ------------------- ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? 0
K- usadī kō'ī-hōr-----? Kī usadī kō'ī hōra hai? K- u-a-ī k-'- h-r- h-i- ----------------------- Kī usadī kō'ī hōra hai?
Ці кажа ён праўду? ਕੀ--ਹ --- ਬ-ਲ--ਿਹਾ ਹੈ? ਕ- ਉਹ ਸ-ਚ ਬ-ਲ ਰ-ਹ- ਹ-? ਕ- ਉ- ਸ-ਚ ਬ-ਲ ਰ-ਹ- ਹ-? ---------------------- ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 0
K- -ha s-ca--ō---rihā h--? Kī uha saca bōla rihā hai? K- u-a s-c- b-l- r-h- h-i- -------------------------- Kī uha saca bōla rihā hai?
Я сумняваюся, ці сапраўды ён мяне любіць. ਮੈ-ੂ--ਸ਼---ਹ- ਕ--ਮੈਂ ਸੱ-ੀ------ੰ-ਚੰ-ੀ-ਲੱਗ-ੀ--ਾ- ਜ---ਨ--ਂ। ਮ-ਨ-- ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਮ-- ਸ-ਚ-- ਉਸਨ-- ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-- ਜ-- ਨਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਮ-ਂ ਸ-ਚ-ਂ ਉ-ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ੀ ਹ-ਂ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। -------------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Ma-nū---k--ha- -i--ai---ac-- ----ū---g--la-adī--āṁ j-ṁ -a--ṁ. Mainū śaka hai ki maiṁ sacīṁ usanū cagī lagadī hāṁ jāṁ nahīṁ. M-i-ū ś-k- h-i k- m-i- s-c-ṁ u-a-ū c-g- l-g-d- h-ṁ j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------------- Mainū śaka hai ki maiṁ sacīṁ usanū cagī lagadī hāṁ jāṁ nahīṁ.
Я сумняваюся, ці напіша ён мне. ਮ---ੰ---- ਹ- -ਿ--ਹ ----ੰ--ਿਖ-ਗ----ਂ ----। ਮ-ਨ-- ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਉਹ ਮ-ਨ-- ਲ-ਖ-ਗ- ਜ-- ਨਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਖ-ਗ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ----------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Mai-- ś--a ha--ki --a-main--l-kh--ā--āṁ-na-ī-. Mainū śaka hai ki uha mainū likhēgā jāṁ nahīṁ. M-i-ū ś-k- h-i k- u-a m-i-ū l-k-ē-ā j-ṁ n-h-ṁ- ---------------------------------------------- Mainū śaka hai ki uha mainū likhēgā jāṁ nahīṁ.
Я сумняваюся, ці ажэніцца ён са мной. ਮ--ੂ- ਸ਼----ੇ ਕ- ਉ----ਰ--ਨ-ਲ -ਿਆਹ----ਗਾ --ਂ-ਨ-ੀ-। ਮ-ਨ-- ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਉਹ ਮ-ਰ- ਨ-ਲ ਵ-ਆਹ ਕਰ-ਗ- ਜ-- ਨਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Main--ś----h- ki --a ---ē--āl- -i-ā-a-ka--gā--ā---a-īṁ. Mainū śaka hē ki uha mērē nāla vi'āha karēgā jāṁ nahīṁ. M-i-ū ś-k- h- k- u-a m-r- n-l- v-'-h- k-r-g- j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------- Mainū śaka hē ki uha mērē nāla vi'āha karēgā jāṁ nahīṁ.
Ці сапраўды ён мяне любіць? ਕ--ਮ-ਂ ----ੱ------- ਚੰਗੀ --ਗਦ---ਾਂ --- --ੀ-? ਕ- ਮ-- ਸਚਮ--ਚ ਉਸਨ-- ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-- ਜ-- ਨਹ--? ਕ- ਮ-ਂ ਸ-ਮ-ੱ- ਉ-ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ੀ ਹ-ਂ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-? -------------------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਸਚਮੁੱਚ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 0
Kī m--- -ac--uc--u-anū -a-ī --g----hā- j-- n-h--? Kī maiṁ sacamuca usanū cagī lagadī hāṁ jāṁ nahīṁ? K- m-i- s-c-m-c- u-a-ū c-g- l-g-d- h-ṁ j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------- Kī maiṁ sacamuca usanū cagī lagadī hāṁ jāṁ nahīṁ?
Ці напіша ён мне? ਕ---ਹ--ੈ--ੰ--ਿ-ੇਗਾ--ਾ- ਨ-ੀਂ? ਕ- ਉਹ ਮ-ਨ-- ਲ-ਖ-ਗ- ਜ-- ਨਹ--? ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਖ-ਗ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-? ---------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 0
Kī -h---ain- --khēg- --- -ahī-? Kī uha mainū likhēgā jāṁ nahīṁ? K- u-a m-i-ū l-k-ē-ā j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------- Kī uha mainū likhēgā jāṁ nahīṁ?
Ці ажэніцца ён са мной? ਕ--ਉ- ਮ--ੇ ਨ-- ਵਿ-- ----- -ਾਂ---ੀਂ? ਕ- ਉਹ ਮ-ਰ- ਨ-ਲ ਵ-ਆਹ ਕਰ-ਗ- ਜ-- ਨਹ--? ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-? ----------------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 0
K- uh- ------ā----i-ā-a --rē---jā- n----? Kī uha mērē nāla vi'āha karēgā jāṁ nahīṁ? K- u-a m-r- n-l- v-'-h- k-r-g- j-ṁ n-h-ṁ- ----------------------------------------- Kī uha mērē nāla vi'āha karēgā jāṁ nahīṁ?

Як мозг вывучае граматыку?

Мы пачынаем вучыць сваю родную мову будучы немаўлятамі. Гэта адбываецца цалкам аўтаматычна. Мы гэтага не заўважаем. Але пры вывучэнні наш мозг павінны шмат працаваць. Напрыклад, калі мы вучым граматыку, наш мозг вельмі заняты. Кожны дзень ён чуе новыя рэчы. Ён пастаянна атрымлівае новыя імпульсы. Але мозг не можа апрацоўваць кожны імпульс асобна. Ён павінен дзейнічаць эканомна. Таму ён арыентуецца на заканамернасці. Мозг запамінае тое, што ён часта чуе. Ён рэгіструе, як часта сустракаецца тая ці іншая рэч. З гэтых прыкладаў ён затым утварае граматычныя правілы. Дзеці ведаюць, ці з'яўляецца сказ правільным або не. Але яны не ведаюць, чаму гэта так. Іх мозг ведае правілы, не вывучаючы іх. Дарослыя вывучаюць мовы па-іншаму. Яны ўжо ведаюць структуры роднай мовы. Гэта мовы фарміруюць аснову для новых граматычных правілаў. Але каб нешта вывучаць, дарослым патрэбныя заняткі. Калі мозг вывучае граматыку, у ім будуецца трывалая сістэма. Гэта бачна, напрыклад, па назоўніках і дзеясловах. Яны захоўваюцца ў розных участках мозгу. Пры іх апрацоўцы робяцца актыўнымі розныя ўчасткі. Таксама простыя правілы вывучаюцца па-іншаму, у адрозненні ад складаных. Пры вывучэнні складаных правілаў некалькі ўчасткаў мозгу працуюць разам. Як мозг вывучае граматыку яшчэ не даследавана. Але вядома, што тэарэтычна ён можа вывучыць любую граматыку…