Размоўнік

be Прошлы час 2   »   pa ਭੂਤਕਾਲ 2

82 [восемдзесят два]

Прошлы час 2

Прошлы час 2

82 [ਬਿਆਸੀ]

82 [Bi\'āsī]

ਭੂਤਕਾਲ 2

[bhūtakāla 2]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Табе давялося выклікаць хуткую дапамогу? ਕ- ------ੰ---ਪਤਾਲ ---ਗ--ੀ--ੁਲਾਉ-- -ਵੇ-ੀ? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਹਸਪਤ-ਲ ਦ- ਗ-ਡ- ਬ-ਲ-ਉਣ- ਪਵ-ਗ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਹ-ਪ-ਾ- ਦ- ਗ-ਡ- ਬ-ਲ-ਉ-ੀ ਪ-ੇ-ੀ- ---------------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? 0
kī-tuh--ū -a--pat--- -- -a-ī -ulā-u---pav-g-? kī tuhānū hasapatāla dī gaḍī bulā'uṇī pavēgī? k- t-h-n- h-s-p-t-l- d- g-ḍ- b-l-'-ṇ- p-v-g-? --------------------------------------------- kī tuhānū hasapatāla dī gaḍī bulā'uṇī pavēgī?
Табе давялося выклікаць доктара? ਕ- -ੁ-ਾ--ੰ ਡ--ਟ--ਬ--ਾਉਣਾ-ਪ-ੇ--? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਡ-ਕਟਰ ਬ-ਲ-ਉਣ- ਪਵ-ਗ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਡ-ਕ-ਰ ਬ-ਲ-ਉ-ਾ ਪ-ੇ-ਾ- ------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? 0
Kī tu--n--ḍākaṭ--a -----uṇ-----ēgā? Kī tuhānū ḍākaṭara bulā'uṇā pavēgā? K- t-h-n- ḍ-k-ṭ-r- b-l-'-ṇ- p-v-g-? ----------------------------------- Kī tuhānū ḍākaṭara bulā'uṇā pavēgā?
Табе давялося выклікаць паліцыю? ਕੀ----ਾ--ੰ ਪੁਲਿ-----ਾ-ਣੀ -ਵ---? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਪ-ਲ-ਸ ਬ-ਲ-ਉਣ- ਪਵ-ਗ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਪ-ਲ-ਸ ਬ-ਲ-ਉ-ੀ ਪ-ੇ-ੀ- ------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? 0
K- ---ān- --l--a -u-ā'--ī -a-ēg-? Kī tuhānū pulisa bulā'uṇī pavēgī? K- t-h-n- p-l-s- b-l-'-ṇ- p-v-g-? --------------------------------- Kī tuhānū pulisa bulā'uṇī pavēgī?
У Вас ёсць нумар тэлефона? У мяне ён толькі што быў. ਕ--ਤੁ--ਡੇ-------ਲੀ-ੋਨ --ਬ- ਹੈ--ਹੁ-- ਮੇਰੇ-ਕੋ----। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਨ-ਬਰ ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਨ-ਬ- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ------------------------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 0
Kī tu-āḍ---ōl- -ailī-h--a-n--ara-ha-? H-ṇē-m-rē-kō---s-. Kī tuhāḍē kōla ṭailīphōna nabara hai? Huṇē mērē kōla sī. K- t-h-ḍ- k-l- ṭ-i-ī-h-n- n-b-r- h-i- H-ṇ- m-r- k-l- s-. -------------------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla ṭailīphōna nabara hai? Huṇē mērē kōla sī.
У Вас ёсць адрас? У мяне ён толькі што быў. ਕ- -ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ-ਪ-- ----ਹ------ਰੇ--ੋ---ੀ। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਪਤ- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਪ-ਾ ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। --------------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 0
Kī-tu-ā---k--- ---ā-ha-?--u-ē ---ē ---a---. Kī tuhāḍē kōla patā hai? Huṇē mērē kōla sī. K- t-h-ḍ- k-l- p-t- h-i- H-ṇ- m-r- k-l- s-. ------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla patā hai? Huṇē mērē kōla sī.
У Вас ёсць карта горада? У мяне яна толькі што была. ਕ---ੁਹਾਡੇ--ੋ---ਹਿ- -ਾ-ਨ-ਸ਼ਾ -ੈ----ਣੇ-ਮ-ਰੇ-ਕ-- -ੀ। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਸ਼ਹ-ਰ ਦ- ਨਕਸ਼- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਸ਼-ਿ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ------------------------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 0
K- -uh-ḍ--k--a--ahir--d- -ak--- ha-? -u-ē ---- kōl--s-. Kī tuhāḍē kōla śahira dā nakaśā hai? Huṇē mērē kōla sī. K- t-h-ḍ- k-l- ś-h-r- d- n-k-ś- h-i- H-ṇ- m-r- k-l- s-. ------------------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla śahira dā nakaśā hai? Huṇē mērē kōla sī.
Ён прыйшоў своечасова? Ён не мог прыйсці своечасова. ਕ--ਉਹ--ਕ- ਤੇ--ਇਆ- ---ਸ-ੇ--ਤੇ----ਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਕ- ਉਹ ਵਕਤ ਤ- ਆਇਆ? ਉਸ ਸਮ-- ਤ- ਨਹ-- ਆ ਸਕ-ਆ। ਕ- ਉ- ਵ-ਤ ਤ- ਆ-ਆ- ਉ- ਸ-ੇ- ਤ- ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ਿ-। ----------------------------------------- ਕੀ ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਆਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। 0
Kī-u-a -akata ---ā'i--- Us- sa-ē--tē -a--- ā -aki'-. Kī uha vakata tē ā'i'ā? Usa samēṁ tē nahīṁ ā saki'ā. K- u-a v-k-t- t- ā-i-ā- U-a s-m-ṁ t- n-h-ṁ ā s-k-'-. ---------------------------------------------------- Kī uha vakata tē ā'i'ā? Usa samēṁ tē nahīṁ ā saki'ā.
Ён знайшоў шлях? Ён не мог знайсці шлях. ਕ------ੰ ਰ-ਹ-ਲੱਭ-ਗ----ੀ---ਸਨੂੰ ਰ--ਾ ਨਹੀ- ਮ--ਿ-। ਕ- ਉਹਨ-- ਰ-ਹ ਲ-ਭ ਗ-ਆ ਸ-? ਉਸਨ-- ਰਸਤ- ਨਹ-- ਮ-ਲ-ਆ। ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਰ-ਹ ਲ-ਭ ਗ-ਆ ਸ-? ਉ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ- ----------------------------------------------- ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 0
Kī u-a---rāh- -abh- g--ā-s-- Usa----a--tā---hī--m-l--ā. Kī uhanū rāha labha gi'ā sī? Usanū rasatā nahīṁ mili'ā. K- u-a-ū r-h- l-b-a g-'- s-? U-a-ū r-s-t- n-h-ṁ m-l-'-. ------------------------------------------------------- Kī uhanū rāha labha gi'ā sī? Usanū rasatā nahīṁ mili'ā.
Ён цябе зразумеў? Ён не мог мяне зразумець. ਕ- ਉਹ-ਸਮਝ---ਆ- ----ਮਝ ਨ-ੀਂ--ਕ--। ਕ- ਉਹ ਸਮਝ ਗ-ਆ? ਉਹ ਸਮਝ ਨਹ-- ਸਕ-ਆ। ਕ- ਉ- ਸ-ਝ ਗ-ਆ- ਉ- ਸ-ਝ ਨ-ੀ- ਸ-ਿ-। -------------------------------- ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 0
Kī uha--amaj-- --'ā?--h- -a---ha na-īṁ -ak-'-. Kī uha samajha gi'ā? Uha samajha nahīṁ saki'ā. K- u-a s-m-j-a g-'-? U-a s-m-j-a n-h-ṁ s-k-'-. ---------------------------------------------- Kī uha samajha gi'ā? Uha samajha nahīṁ saki'ā.
Чаму ты не мог прыйсці своечасова? ਤ--ੀ- ਵ-- ਤ- ---- ਨ--ਂ-ਆ ਸਕ-? ਤ-ਸ-- ਵਕਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆ ਸਕ-? ਤ-ਸ-ਂ ਵ-ਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ੇ- ----------------------------- ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ? 0
Tusī--v----a -ē --'-- n-----ā--a--? Tusīṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā sakē? T-s-ṁ v-k-t- t- k-'-ṁ n-h-ṁ ā s-k-? ----------------------------------- Tusīṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā sakē?
Чаму ты не мог знайсці шлях? ਤ-ਹ---ੰ ਰਸਤਾ--ਿਉਂ----ਂ --ਲ-ਆ? ਤ-ਹ-ਨ-- ਰਸਤ- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਮ-ਲ-ਆ? ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ- ----------------------------- ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? 0
Tu-ā----a-a---k-'u- n-hīṁ-mi-i'-? Tuhānū rasatā ki'uṁ nahīṁ mili'ā? T-h-n- r-s-t- k-'-ṁ n-h-ṁ m-l-'-? --------------------------------- Tuhānū rasatā ki'uṁ nahīṁ mili'ā?
Чаму ты не мог яго зразумець? ਤ-ਸ-- -ਸ--ੰ--ਮਝ-ਕ------------? ਤ-ਸ-- ਇਸਨ-- ਸਮਝ ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਸਕ-? ਤ-ਸ-ਂ ਇ-ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਸ-ੇ- ------------------------------ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? 0
T-sīṁ-i-a---s--aj-- ki--ṁ---h-ṁ s---? Tusīṁ isanū samajha ki'uṁ nahīṁ sakē? T-s-ṁ i-a-ū s-m-j-a k-'-ṁ n-h-ṁ s-k-? ------------------------------------- Tusīṁ isanū samajha ki'uṁ nahīṁ sakē?
Я не мог / не магла прыйсці своечасова, бо не было аўтобуса. ਮ---ਵ-- -ੇ-ਕਿਉ--ਨਹੀ--ਆ-ਸਕ-- --ਸ-ੀ-ਕਿ-ਂ-- ਕ-----ਸ ਨਹ-ਂ ਸ-। ਮ-- ਵਕਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆ ਸਕ-ਆ / ਸਕ- ਕ-ਉ-ਕ- ਕ-ਈ ਬ-ਸ ਨਹ-- ਸ-। ਮ-ਂ ਵ-ਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ਿ- / ਸ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਕ-ਈ ਬ-ਸ ਨ-ੀ- ਸ-। --------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ / ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
M-----ak-ta -ē--i'-ṁ---hī- ā--a-i'ā--s-k--ki'uṅ-i------b-sa--a--ṁ--ī. Maiṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā saki'ā/ sakī ki'uṅki kō'ī basa nahīṁ sī. M-i- v-k-t- t- k-'-ṁ n-h-ṁ ā s-k-'-/ s-k- k-'-ṅ-i k-'- b-s- n-h-ṁ s-. --------------------------------------------------------------------- Maiṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā saki'ā/ sakī ki'uṅki kō'ī basa nahīṁ sī.
Я не мог / не магла знайсці шлях, бо ў мяне не было карты горада. ਮ--ੂੰ -ਸਤ- ਨਹ-ਂ ਮਿਲ-ਆ-ਕ---ਕਿ ਮ-----ੋਲ --ਿਰ ਦ- ਨ--ਾ-ਨ-ੀ- ਸੀ। ਮ-ਨ-- ਰਸਤ- ਨਹ-- ਮ-ਲ-ਆ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ਼ਹ-ਰ ਦ- ਨਕਸ਼- ਨਹ-- ਸ-। ਮ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ਼-ਿ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਨ-ੀ- ਸ-। ----------------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
Mainū--as--ā--a-īṁ m-li-ā ki'uṅ-- --r- kōla--a-i----- n-k-ś--n--īṁ s-. Mainū rasatā nahīṁ mili'ā ki'uṅki mērē kōla śahira dā nakaśā nahīṁ sī. M-i-ū r-s-t- n-h-ṁ m-l-'- k-'-ṅ-i m-r- k-l- ś-h-r- d- n-k-ś- n-h-ṁ s-. ---------------------------------------------------------------------- Mainū rasatā nahīṁ mili'ā ki'uṅki mērē kōla śahira dā nakaśā nahīṁ sī.
Я не мог / не магла яго зразумець, бо музыка была вельмі гучная. ਮ-- --- ---ਂ --ਿਆ - -ਕ- -ਿਉ--- ----- --ਫ--ਜ਼ੋਰ--ਾ--ਵ-ਜ ਰਿਹ- ਸ-। ਮ-- ਸਮਝ ਨਹ-- ਸਕ-ਆ / ਸਕ- ਕ-ਉ-ਕ- ਸ-ਗ-ਤ ਕ-ਫ- ਜ਼-ਰ ਨ-ਲ ਵ-ਜ ਰ-ਹ- ਸ-। ਮ-ਂ ਸ-ਝ ਨ-ੀ- ਸ-ਿ- / ਸ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਸ-ਗ-ਤ ਕ-ਫ- ਜ਼-ਰ ਨ-ਲ ਵ-ਜ ਰ-ਹ- ਸ-। -------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ / ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। 0
M-iṁ--amaj-a-n-h-ṁ-s-ki'-- s----ki'u--- -agī-a kāph--z--a-n-----aj---ihā-s-. Maiṁ samajha nahīṁ saki'ā/ sakī ki'uṅki sagīta kāphī zōra nāla vaja rihā sī. M-i- s-m-j-a n-h-ṁ s-k-'-/ s-k- k-'-ṅ-i s-g-t- k-p-ī z-r- n-l- v-j- r-h- s-. ---------------------------------------------------------------------------- Maiṁ samajha nahīṁ saki'ā/ sakī ki'uṅki sagīta kāphī zōra nāla vaja rihā sī.
Мне давялося ўзяць таксі. ਮੈਨ-----ਕ-ੀ-ਲ-ਣੀ-ਪ-। ਮ-ਨ-- ਟ-ਕਸ- ਲ-ਣ- ਪਈ। ਮ-ਨ-ੰ ਟ-ਕ-ੀ ਲ-ਣ- ਪ-। -------------------- ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। 0
Ma-n--ṭa--a-ī-l-iṇ- -a'ī. Mainū ṭaikasī laiṇī pa'ī. M-i-ū ṭ-i-a-ī l-i-ī p-'-. ------------------------- Mainū ṭaikasī laiṇī pa'ī.
Мне давялося купіць карту горада. ਮੈਨ-ੰ ਸ਼ਹਿਰ-ਦ- --ਸ਼ਾ----ਦਣਾ ਪਿ-। ਮ-ਨ-- ਸ਼ਹ-ਰ ਦ- ਨਕਸ਼- ਖਰ-ਦਣ- ਪ-ਆ। ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਿ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਖ-ੀ-ਣ- ਪ-ਆ- ------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। 0
M---ū--a-ir- d---ak-ś- -harī-aṇ--p-'ā. Mainū śahira dā nakaśā kharīdaṇā pi'ā. M-i-ū ś-h-r- d- n-k-ś- k-a-ī-a-ā p-'-. -------------------------------------- Mainū śahira dā nakaśā kharīdaṇā pi'ā.
Я быў / была вымушаны / вымушана выключыць радыё. ਮ--ੂੰ-ਰ---- ਬੰਦ ਕਰ-ਾ-ਪ-ਆ। ਮ-ਨ-- ਰ-ਡ-ਓ ਬ-ਦ ਕਰਨ- ਪ-ਆ। ਮ-ਨ-ੰ ਰ-ਡ-ਓ ਬ-ਦ ਕ-ਨ- ਪ-ਆ- ------------------------- ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 0
M-i-ū -ēḍī'--bada-ka-anā --'ā. Mainū rēḍī'ō bada karanā pi'ā. M-i-ū r-ḍ-'- b-d- k-r-n- p-'-. ------------------------------ Mainū rēḍī'ō bada karanā pi'ā.

Замежную мову лепей вывучаць за мяжой!

Дарослыя вывучаюць мову не так лёгка, як дзеці. Іх мозг ужо развіўся. Таму ён ужо не так лёгка ўтварае новыя сеткі. Але дарослыя ўсё ж такі могуць вывучыць замежную мову вельмі добра. Для гэтага трэба паехаць у тую краіну, ў якой размаўляюць на гэтай мове. Замежная мова асабліва эфектыўна вывучаецца за мяжой. Гэта ведае кожны, хто ўжо ездзіў за мяжу, каб вывучаць замежную мову. У натуральных умовах новую мову вывучаюць намнога хутчэй. Новае даследаванне прывяло да цікавага выніку. Яно паказвае, што новая мова за мяжой вывучаецца па-іншаму ! Мозг можа апрацоўваць замежную мову, як родную. Вучоныя доўгі час думалі, што існуюць розныя працэсы навучання. Здаецца, што эксперымент гэта падцвердзіў. Група даследуемых павінна была вывучыць штучную мову. Частка групы наведвала звычайныя ўрокі. Іншая вучыла ў смадэліраванай сітуацыі - ‘за мяжой’. Гэтыя даследуемыя мусілі арыентавацца ў незнаёмым асяроддзі. Усе людзі, з якімі яны мелі зносіны, размаўлялі на новай мове. Даследуемыя гэтай групы, такім чынам, не былі звычайнымі вучнямі. Яны адносіліся да незнаёмага грамадства моўцаў. Яны былі вымушаны хутка дапамагаць сабе, выкарыстоўвая новую мову. Праз некаторы час даследуемых пратэсціравалі. Абедзе групы паказалі аднолькава добрыя веды новай мовы. Але іх мозг па-рознаму апрацоўваў замежную мову. У тых, хто вучыў мову ‘за мяжой’, назіралася ўражальная актыўнасць мозгу. Іх мозг апрацоўваў граматыку замежнай мовы, як роднай. Назіраліся тыя ж механізмы, як у носьбітаў мовы. Моўная вандроўка - гэта найлепшая і самая эфектыўная форма навучання!