Размоўнік

be Садавіна і прадукты харчавання   »   pa ਫਲ ਤੇ ਭੋਜਨ

15 [пятнаццаць]

Садавіна і прадукты харчавання

Садавіна і прадукты харчавання

15 [ਪੰਦਰਾਂ]

15 [padarāṁ]

ਫਲ ਤੇ ਭੋਜਨ

[phala tē bhōjana]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
У мяне ёсць клубніца. ਮੇਰੇ-ਕ-ਲ -ੱਕ--ਟ--ਬ-ੀ ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸਟਰ-ਬਰ- ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਰ-ਬ-ੀ ਹ-। ------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰਾਬਰੀ ਹੈ। 0
mērē----a ik- -aṭa---a-ī----. mērē kōla ika saṭarābarī hai. m-r- k-l- i-a s-ṭ-r-b-r- h-i- ----------------------------- mērē kōla ika saṭarābarī hai.
У мяне ёсць ківі і дыня. ਮੇਰੇ -ੋ- ਇੱਕ-ਕਿਵ---ਤੇ --- ਖਰਬ-ਜ- ਹੈ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਵ- ਅਤ- ਇ-ਕ ਖਰਬ-ਜ- ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਵ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਖ-ਬ-ਜ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ। 0
M--ē---l--ik-----ī-a-ē--ka kh-r-b-j- hai. Mērē kōla ika kivī atē ika kharabūjā hai. M-r- k-l- i-a k-v- a-ē i-a k-a-a-ū-ā h-i- ----------------------------------------- Mērē kōla ika kivī atē ika kharabūjā hai.
У мяне ёсць апельсін і грэйпфрут. ਮੇ-ੇ -ੋ- ਇ-ਕ ਸੰਤ------ ਇੱਕ ---ੂਰ-ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਤਰ- ਅਤ- ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਰ ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਤ-ਾ ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਰ ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। 0
M-r----l--i-a-----r--atē--ka--g-r- -ai. Mērē kōla ika satarā atē ika agūra hai. M-r- k-l- i-a s-t-r- a-ē i-a a-ū-a h-i- --------------------------------------- Mērē kōla ika satarā atē ika agūra hai.
У мяне ёсць яблык і манга. ਮ--ੇ-ਕ-ਲ-ਇੱ--ਸ-ਬ --- ਇੱਕ -ੰਬ ਹੈ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਬ ਅਤ- ਇ-ਕ ਅ-ਬ ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਬ ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਬ ਹ-। -------------------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਹੈ। 0
Mē-- -ō-- i----ē-a a-ē i---ab- ---. Mērē kōla ika sēba atē ika aba hai. M-r- k-l- i-a s-b- a-ē i-a a-a h-i- ----------------------------------- Mērē kōla ika sēba atē ika aba hai.
У мяне ёсць банан і ананас. ਮ-ਰ--ਕੋਲ ਇੱਕ---ਲ- -ਤੇ ਇੱ--ਅਨ-ਨਾ---ੈ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਲ- ਅਤ- ਇ-ਕ ਅਨ-ਨ-ਸ ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਲ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਾ-ਾ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਨਾਸ ਹੈ। 0
Mērē--ō----ka----ā a-- ---------sa---i. Mērē kōla ika kēlā atē ika anānāsa hai. M-r- k-l- i-a k-l- a-ē i-a a-ā-ā-a h-i- --------------------------------------- Mērē kōla ika kēlā atē ika anānāsa hai.
Я раблю салату з садавіны. ਮੈ----ਕ ਫ--ਂ--ਾ-ਸ----ਬ-ਾ ---ਾ---ਰਹ-----। ਮ-- ਇ-ਕ ਫਲ-- ਦ- ਸਲ-ਦ ਬਣ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਫ-ਾ- ਦ- ਸ-ਾ- ਬ-ਾ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ ik--ph-l-ṁ d----lāda ba-- -ih-/---hī----. Maiṁ ika phalāṁ dā salāda baṇā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a p-a-ā- d- s-l-d- b-ṇ- r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------------------- Maiṁ ika phalāṁ dā salāda baṇā rihā/ rahī hāṁ.
Я ем тост. ਮ----ੱ- ਟ--------ਿਹਾ /-ਰ-ੀ ਹ-ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਟ-ਸਟ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ--ka-ṭ-s--a k-- --hā----hī-hāṁ. Maiṁ ika ṭōsaṭa khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a ṭ-s-ṭ- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ----------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa khā rihā/ rahī hāṁ.
Я ем тост з маслам. ਮ-- --ਕ ਟ--ਟ----ਣ--- -ਾ---- ਰਿਹ----ਰ---ਹਾ-। ਮ-- ਇ-ਕ ਟ-ਸਟ ਮ-ਖਣ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਮ-ਖ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- --a-ṭō--ṭa--ak-a-- d- -ā-a-k-- r--ā- r-----āṁ. Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a ṭ-s-ṭ- m-k-a-a d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Я ем тост з маслам і павідлам. ਮ------ ਟ-ਸਟ----ਣ ਅ-- -ੁ--ਬੇ -- --ਲ--ਾ ਰ-ਹ------ੀ ਹਾ-। ਮ-- ਇ-ਕ ਟ-ਸਟ ਮ-ਖਣ ਅਤ- ਮ-ਰ-ਬ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਮ-ਖ- ਅ-ੇ ਮ-ਰ-ਬ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma---ika ṭō-a-a-------- -tē mu--b- -ē n-la kh- r--ā----h--h--. Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa atē murabē dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a ṭ-s-ṭ- m-k-a-a a-ē m-r-b- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- -------------------------------------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa atē murabē dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Я ем сандвіч. ਮੈ- ਇ-ਕ ਸ--ਡ-ਿੱਚ ਖਾ--ਿ-------ੀ-ਹਾ-। ਮ-- ਇ-ਕ ਸ--ਡਵ--ਚ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ---a s----avic--k-ā --h---r--- ---. Maiṁ ika saiṇḍavica khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica khā rihā/ rahī hāṁ.
Я ем сандвіч з маргарынам. ਮ-ਂ ਇ-- --ਂਡ---- -ਾਰਜ-ੀਨ-ਦੇ--ਾਲ-ਖ----ਹ----ਰ-ੀ----। ਮ-- ਇ-ਕ ਸ--ਡਵ--ਚ ਮ-ਰਜਰ-ਨ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਮ-ਰ-ਰ-ਨ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M----i---s-i-ḍa---a--ār-j---n--dē nāla------ihā- ra-ī -āṁ. Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- m-r-j-r-n- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Я ем сандвіч з маргарынам і памідорам. ਮੈਂ ਇ---ਸੈ-ਡ--ੱ--ਮਾ---ੀ---ਤੇ ਟਮ-ਟਰ -ੇ-ਨਾ- ਖਾ ---------- ਹ-ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਸ--ਡਵ--ਚ ਮ-ਰਜਰ-ਨ ਅਤ- ਟਮ-ਟਰ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਮ-ਰ-ਰ-ਨ ਅ-ੇ ਟ-ਾ-ਰ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ -------ṇḍ---ca----a--r--a at---a--ṭ--- -ē--āl- -hā--i--/-ra---hāṁ. Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna atē ṭamāṭara dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- m-r-j-r-n- a-ē ṭ-m-ṭ-r- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna atē ṭamāṭara dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Нам патрэбныя хлеб і рыс. ਸਾ-ੂੰ --ਟੀ-ਅ-ੇ--ੌ--ਂ----ਜ਼--ਰਤ ਹੈ। ਸ-ਨ-- ਰ-ਟ- ਅਤ- ਚ-ਲ-- ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਰ-ਟ- ਅ-ੇ ਚ-ਲ-ਂ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। --------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
S-nū rō---a-ē --ul-ṁ ---zarū-a-a--ai. Sānū rōṭī atē caulāṁ dī zarūrata hai. S-n- r-ṭ- a-ē c-u-ā- d- z-r-r-t- h-i- ------------------------------------- Sānū rōṭī atē caulāṁ dī zarūrata hai.
Нам патрэбныя рыба і біфштэксы. ਸ--ੂ- ਮੱਛ--ਅ-ੇ ਸ--------ਜ਼ਰ-ਰ---ੈ। ਸ-ਨ-- ਮ-ਛ- ਅਤ- ਸਟ-ਕਸ ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਮ-ਛ- ਅ-ੇ ਸ-ੇ-ਸ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। --------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਟੇਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sā-----chī--t--s-ṭēka-a-dī -arūrat---a-. Sānū machī atē saṭēkasa dī zarūrata hai. S-n- m-c-ī a-ē s-ṭ-k-s- d- z-r-r-t- h-i- ---------------------------------------- Sānū machī atē saṭēkasa dī zarūrata hai.
Нам патрэбныя піца і спагеці. ਸਾ-ੂ--ਪ-ਜ਼ਾ ਅਤ----ਾ---- -ੀ-ਜ਼-ੂਰਤ -ੈ। ਸ-ਨ-- ਪ-ਜ਼- ਅਤ- ਸਪ-ਘ-ਟ- ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਪ-ਜ਼- ਅ-ੇ ਸ-ਾ-ੇ-ੀ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ----------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਪਾਘੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
S--ū p-zā -tē-s-p---ē-ī dī--arūr-t- ---. Sānū pīzā atē sapāghēṭī dī zarūrata hai. S-n- p-z- a-ē s-p-g-ē-ī d- z-r-r-t- h-i- ---------------------------------------- Sānū pīzā atē sapāghēṭī dī zarūrata hai.
Што нам яшчэ патрэбна? ਸ--ੂੰ-ਹ-- --- -ੀਜ਼--ੀ-ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹੈ। ਸ-ਨ-- ਹ-ਰ ਕ-ਸ ਚ-ਜ਼ ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਹ-ਰ ਕ-ਸ ਚ-ਜ਼ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ------------------------------ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sā------a -is--c--a-dī-----r-t- h-i. Sānū hōra kisa cīza dī zarūrata hai. S-n- h-r- k-s- c-z- d- z-r-r-t- h-i- ------------------------------------ Sānū hōra kisa cīza dī zarūrata hai.
Нам патрэбныя морква і памідоры на суп. ਸਾਨ---ਸ-ਪ ---ੇ--ਾਜਰ-ਅ-ੇ-ਟਮਾ---ਦ--ਜ਼---ਤ ਹੈ। ਸ-ਨ-- ਸ-ਪ ਵਸਤ- ਗ-ਜਰ ਅਤ- ਟਮ-ਟਰ ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਸ-ਪ ਵ-ਤ- ਗ-ਜ- ਅ-ੇ ਟ-ਾ-ਰ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ------------------------------------------ ਸਾਨੂੰ ਸੂਪ ਵਸਤੇ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
S-nū--ūp--va---ē gājar---t--ṭ-m-ṭara d--z-r---t- h--. Sānū sūpa vasatē gājara atē ṭamāṭara dī zarūrata hai. S-n- s-p- v-s-t- g-j-r- a-ē ṭ-m-ṭ-r- d- z-r-r-t- h-i- ----------------------------------------------------- Sānū sūpa vasatē gājara atē ṭamāṭara dī zarūrata hai.
Дзе знаходзіцца супермаркет? ਸੁ-ਰ ---ਾ---ਟ ----ੇ ਹੈ? ਸ-ਪਰ – ਮ-ਰਕ-ਟ ਕ--ਥ- ਹ-? ਸ-ਪ- – ਮ-ਰ-ੀ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ----------------------- ਸੁਪਰ – ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
S-p-r- --m-rak----k-t---h-i? Supara – mārakīṭa kithē hai? S-p-r- – m-r-k-ṭ- k-t-ē h-i- ---------------------------- Supara – mārakīṭa kithē hai?

Сродкі электроннай камунікацыі і мова

На нашу мову ўплываюць таксама сродкі камунікацыі. Новыя сродкі камунікацыі гуляюць тут асабліва вялікую ролю. Дзякуючы смс, электронай пошце і тэкставым паведамленням развілася асобная мова. Гэтая мова электроннай камунікацыі, канешне, розная ў кожнай краіне. Але пэўныя прыкметы ёсць ва ўсіх мовах электроннай камунікацыі. Перш за ўсё для нас, як для карыстальнікаў, асабліва важна хуткасць. Нягледзячы на тое, што мы пішам, мы жадаем жывой размовы. Гэта значыць, што мы хочам як мага хутчэй абменьвацца інфармацыяй. Гэтак мы сімулюем рэальную сітуацыю размовы. Праз гэта наша мова мае характар вуснай размовы. Словы ці сказы сельмі часта скарачаюцца. Правілы граматыкі і пунктуацыі часта ігнаруюцца. Наш правапіс больш свабодны, прыназоўнікі часта зусім адсутнічаюць. У мове электроннай камунікацыі пачуцці выражаюцца вербальна зусім рэдка. Тут мы ахвотна выкарыстоўваем так званыя ‘эмаціконы’. Гэта сімвалы, якія павінны дэманстраваць тое, што мы зараз адчуваем. Ёсць таксама ўласныя коды для смс і слэнг для чату. Таму мова электроннай камунікацыі вельмі спрошчаная. Але яна выкарыстоўваецца ўсімі з большасці аднолькава. Даследаванні дэманструюць, што адукацыя ці разумовыя здольнасці не маюць значэння. Асабліва маладыя людзі любяць выкарыстоўваць мову электроннай камунікацыі. Таму крытыкі лічаць, што наша мова знаходзіцца ў небяспецы. Вучоныя не так песімістычна глядзяць на гэты феномен. Таму што дзеці адрозніваюць, калі і як яны павінны пісаць. Эксперты лічаць, што новая мова электроннай камунікацыі нават мае свае перавагі. Таму што яна можа спрыяць развіццю моўнай кампетэнцыі ў дзяцей. І яшчэ - сёння зноў больш пішуць - але не простыя лісты, а электронныя! І нас гэта радуе!