Размоўнік

be штосьці абгрунтоўваць 1   »   pa ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1

75 [семдзесят пяць]

штосьці абгрунтоўваць 1

штосьці абгрунтоўваць 1

75 [ਪਝੰਤਰ]

75 [Pajhatara]

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1

[kisē gala dā taraka dēṇā 1]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Чаму Вы не прыйдзеце? ਤ--ੀਂ --ਉ--ਨਹ------ਦੇ ? ਤ-ਸ-- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆਉ-ਦ- ? ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਂ-ੇ ? ----------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ? 0
t-s-ṁ ki'uṁ-n-h-ṁ-ā'--d-? tusīṁ ki'uṁ nahīṁ ā'undē? t-s-ṁ k-'-ṁ n-h-ṁ ā-u-d-? ------------------------- tusīṁ ki'uṁ nahīṁ ā'undē?
Надвор’е такое дрэннае. ਮੌਸ- --ੰ-- -ਰਾਬ ਹ-? ਮ-ਸਮ ਕ--ਨ- ਖਰ-ਬ ਹ-? ਮ-ਸ- ਕ-ੰ-ਾ ਖ-ਾ- ਹ-? ------------------- ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ? 0
M--sa-a k-n- k---āb--h-i? Mausama kinā kharāba hai? M-u-a-a k-n- k-a-ā-a h-i- ------------------------- Mausama kinā kharāba hai?
Я не прыйду, бо надвор’е вельмі дрэннае. ਮੈਂ ਨਹ-ਂ-- -ਿਹਾ----ਹੀ --ਂ -ਿ---- ਮੌਸ----ੁ- ਖਰਾ---ੈ। ਮ-- ਨਹ-- ਆ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ-- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਸਮ ਬਹ-ਤ ਖਰ-ਬ ਹ-। ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਸ- ਬ-ੁ- ਖ-ਾ- ਹ-। --------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। 0
M--ṁ-n-h-ṁ-ā rihā/ --hī-hā- k--u--i--aus-m---ahu-a--har----hai. Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki mausama bahuta kharāba hai. M-i- n-h-ṁ ā r-h-/ r-h- h-ṁ k-'-ṅ-i m-u-a-a b-h-t- k-a-ā-a h-i- --------------------------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki mausama bahuta kharāba hai.
Чаму ён не прыйдзе? ਉ- ਕ-ਉਂ --ੀ--- ਰ-ਹ-? ਉਹ ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆ ਰ-ਹ-? ਉ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-? -------------------- ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? 0
U---ki-u------ṁ-ā r---? Uha ki'uṁ nahīṁ ā rihā? U-a k-'-ṁ n-h-ṁ ā r-h-? ----------------------- Uha ki'uṁ nahīṁ ā rihā?
Ён не запрошаны. ਉ--ੂੰ ---ਾ -ਹ-ਂ--ਿੱਤਾ--ਿਆ। ਉਸਨ-- ਸ-ਦ- ਨਹ-- ਦ--ਤ- ਗ-ਆ। ਉ-ਨ-ੰ ਸ-ਦ- ਨ-ੀ- ਦ-ੱ-ਾ ਗ-ਆ- -------------------------- ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 0
Us-nū -a-- --hī---it- g-'-. Usanū sadā nahīṁ ditā gi'ā. U-a-ū s-d- n-h-ṁ d-t- g-'-. --------------------------- Usanū sadā nahīṁ ditā gi'ā.
Ён не прыйдзе, бо ён не запрошаны. ਉਹ --ੀ--ਆ ਰਿ-ਾ--ਿਉਂ-ਿ---ਨੂੰ-ਬੁ---- ਨ--ਂ---ਆ। ਉਹ ਨਹ-- ਆ ਰ-ਹ- ਕ-ਉ-ਕ- ਉਸਨ-- ਬ-ਲ-ਇਆ ਨਹ-- ਗ-ਆ। ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ- ਕ-ਉ-ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਬ-ਲ-ਇ- ਨ-ੀ- ਗ-ਆ- -------------------------------------------- ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 0
U---n-hī----r-h--k----k---s-n---ulā--'ā nah-- g--ā. Uha nahīṁ ā rihā ki'uṅki usanū bulā'i'ā nahīṁ gi'ā. U-a n-h-ṁ ā r-h- k-'-ṅ-i u-a-ū b-l-'-'- n-h-ṁ g-'-. --------------------------------------------------- Uha nahīṁ ā rihā ki'uṅki usanū bulā'i'ā nahīṁ gi'ā.
Чаму ты не прыйдзеш? ਤ-ੰ-ਕ------ੀ- --ਉਂਦਾ-/ ਆ-ਂ-ੀ? ਤ-- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆ-ਉ-ਦ- / ਆਉ-ਦ-? ਤ-ੰ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਉ-ਦ- / ਆ-ਂ-ੀ- ----------------------------- ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਉਂਦਾ / ਆਉਂਦੀ? 0
Tū -i'-- ---īṁ--ṁund-/-ā'--dī? Tū ki'uṁ nahīṁ āṁundā/ ā'undī? T- k-'-ṁ n-h-ṁ ā-u-d-/ ā-u-d-? ------------------------------ Tū ki'uṁ nahīṁ āṁundā/ ā'undī?
Я не маю часу. ਮੇ-- ਕ-ਲ--ਕਤ--ਹ-ਂ-ਹੈ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵਕਤ ਨਹ-- ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵ-ਤ ਨ-ੀ- ਹ-। --------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
M--ē-k----v--at---a-ī--ha-. Mērē kōla vakata nahīṁ hai. M-r- k-l- v-k-t- n-h-ṁ h-i- --------------------------- Mērē kōla vakata nahīṁ hai.
Я не прыйду, бо не маю часу. ਮੈ- ਨ-ੀਂ-ਆ -ਿਹ--- ਰ-ੀ ---ਂ-ਿ---ਰੇ-ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹ-। ਮ-- ਨਹ-- ਆ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵਕਤ ਨਹ-- ਹ-। ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵ-ਤ ਨ-ੀ- ਹ-। -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
M-i--na--ṁ ā--ihā--r-h--ki-uṅk- mēr- -----va-ata---hīṁ h--. Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī ki'uṅki mērē kōla vakata nahīṁ hai. M-i- n-h-ṁ ā r-h-/ r-h- k-'-ṅ-i m-r- k-l- v-k-t- n-h-ṁ h-i- ----------------------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī ki'uṅki mērē kōla vakata nahīṁ hai.
Чаму ты не застанешся? ਤ---ਠਹ-- -ਿ-- ਨ-ੀਂ ਜ--ਦ- - --ਂਦੀ? ਤ-- ਠਹ-ਰ ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਜ--ਦ- / ਜ--ਦ-? ਤ-ੰ ਠ-ਿ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਜ-ਂ-ਾ / ਜ-ਂ-ੀ- --------------------------------- ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ / ਜਾਂਦੀ? 0
T---ha-i---------na-īṁ-jānd-- -ānd-? Tū ṭhahira ki'uṁ nahīṁ jāndā/ jāndī? T- ṭ-a-i-a k-'-ṁ n-h-ṁ j-n-ā- j-n-ī- ------------------------------------ Tū ṭhahira ki'uṁ nahīṁ jāndā/ jāndī?
Мне трэба яшчэ працаваць. ਮੈਂ-ਅਜੇ -ੰ--ਕ-ਨਾ -ੈ। ਮ-- ਅਜ- ਕ-ਮ ਕਰਨ- ਹ-। ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਕ-ਮ ਕ-ਨ- ਹ-। -------------------- ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
M-i---j------ ka-an----i. Maiṁ ajē kama karanā hai. M-i- a-ē k-m- k-r-n- h-i- ------------------------- Maiṁ ajē kama karanā hai.
Я не застануся, бо мне трэба яшчэ працаваць. ਮ-ਂ ਨ--ਂ ਰ-ਹ---ਦਾ----ਕ----ਿ-ਂਕਿ-ਮੈਂ ਅ-ੇ ਕ---ਕਰ-ਾ ਹੈ। ਮ-- ਨਹ-- ਰ-ਹ ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-- ਅਜ- ਕ-ਮ ਕਰਨ- ਹ-। ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਰ-ਹ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਕ-ਮ ਕ-ਨ- ਹ-। ---------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
M--ṁ--a--- r-h--s-kadā/ s-kadī----u-ki--a---aj--ka-- kar--- -a-. Maiṁ nahīṁ riha sakadā/ sakadī ki'uṅki maiṁ ajē kama karanā hai. M-i- n-h-ṁ r-h- s-k-d-/ s-k-d- k-'-ṅ-i m-i- a-ē k-m- k-r-n- h-i- ---------------------------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ riha sakadā/ sakadī ki'uṅki maiṁ ajē kama karanā hai.
Чаму Вы ўжо сыходзіце? ਤੁਸੀ----ਣ- -ੋ--ਹੀ ਕ--- ਜ---ਹੇ - ----- ਹ-? ਤ-ਸ-- ਹ-ਣ- ਤ-- ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰਹ- / ਰਹ-ਆ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-? ----------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹੋ? 0
T-s---huṇē tōṁ hī-k-'uṁ-jā-ra--/-r-h-----hō? Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō? T-s-ṁ h-ṇ- t-ṁ h- k-'-ṁ j- r-h-/ r-h-'-ṁ h-? -------------------------------------------- Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō?
Я стаміўся / стамілася. ਮੈਂ--ੱਕ---ਆ -----ਹ--। ਮ-- ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗਈ ਹ--। ਮ-ਂ ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗ- ਹ-ਂ- --------------------- ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
M-i------a--i'ā--g------ṁ. Maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ. M-i- t-a-a g-'-/ g-'- h-ṁ- -------------------------- Maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ.
Я сыходжу, бо стаміўся / стамілася. ਮੈਂ -ਾ----ਾ-/---- --ਂ---ਉਂ-ਿ -ੈ---ੱਕ --ਆ---ਗ- ਹਾਂ। ਮ-- ਜ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ-- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-- ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗਈ ਹ--। ਮ-ਂ ਜ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗ- ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
M-iṁ j- r--ā/ ---- h-- k-'---- m-iṁ --aka---'-- ga-- hā-. Maiṁ jā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ. M-i- j- r-h-/ r-h- h-ṁ k-'-ṅ-i m-i- t-a-a g-'-/ g-'- h-ṁ- --------------------------------------------------------- Maiṁ jā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ.
Чаму Вы ўжо з’язджаеце? ਤੁਸੀਂ-ਹ-ਣੇ -ੋ---ੀ-ਕ--ਂ--ਾ ਰ-ੇ / -ਹ----ਹੋ? ਤ-ਸ-- ਹ-ਣ- ਤ-- ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰਹ- / ਰਹ-ਆ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-? ----------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹੋ? 0
T--ī- -uṇē-t-- h- -i'u-------hē--ra-ī-āṁ --? Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō? T-s-ṁ h-ṇ- t-ṁ h- k-'-ṁ j- r-h-/ r-h-'-ṁ h-? -------------------------------------------- Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō?
Ужо позна. ਬ-ੁ- --ਰ-ਚ-ੱ---ਹ-। ਬਹ-ਤ ਦ-ਰ ਚ--ਕ- ਹ-। ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
Bah--a d-ra--ukī--a-. Bahuta dēra cukī hai. B-h-t- d-r- c-k- h-i- --------------------- Bahuta dēra cukī hai.
Я з’язджаю, бо ўжо позна. ਮ-ਂ ਚੱਲਦ-----ੱਲਦ- --- ਕਿਉ-ਕ--ਪ-ਿ--- ਹ--ਦੇ- -ੋ---ੱਕੀ--ੈ। ਮ-- ਚ-ਲਦ- / ਚ-ਲਦ- ਹ-- ਕ-ਉ-ਕ- ਪਹ-ਲ-- ਹ- ਦ-ਰ ਹ- ਚ--ਕ- ਹ-। ਮ-ਂ ਚ-ਲ-ਾ / ਚ-ਲ-ੀ ਹ-ਂ ਕ-ਉ-ਕ- ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਦ-ਰ ਹ- ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ / ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
Ma-ṁ----adā- ca-adī-h-ṁ ki----i-p-hi-ā------ē-- hō-cu-ī h-i. Maiṁ caladā/ caladī hāṁ ki'uṅki pahilāṁ hī dēra hō cukī hai. M-i- c-l-d-/ c-l-d- h-ṁ k-'-ṅ-i p-h-l-ṁ h- d-r- h- c-k- h-i- ------------------------------------------------------------ Maiṁ caladā/ caladī hāṁ ki'uṅki pahilāṁ hī dēra hō cukī hai.

Родная мова - эмацыянальная, замежная - рацынальная?

Калі мы вывучаем замежную мову, мы спрыяем развіццю нашага мозгу. Дзякуючы вучэнню змяняецца нашае мышленне. Мы робімся больш гібкімі і крэатыўнымі. Складанае мышленне даецца лягчэй людзям, якія размаўляюць на некалькіхмовах. Пры вучэнні трэніруецца памяць. Чым больш мы вучым, тым лепш яна працуе. Хто вывучыў шмат моў, хутка асвойвае і іншыя рэчы. Ён можа даўжэй сканцэнтравана думаць на якую-небудзь тэму. Таму ён хутчэй вырашае праблемы. Гаворачыя на некалькіх мовах таксама хутчэй прымаюць рашэнні. Але тое, як яны прымаюць рашэнні, таксама залежыць ад моў. Мова, на якой мы думаем, уплывае на нашыя рашэнні. Падчас аднаго даследавання псіхолагі праводзілі эксперымент з удзелам вялікай колькасці людзей. Усе даследуемыя былі дзвюхмоўнымі. Акрамя роднай мовы, яны ведалі яшчэ адну. Даследуемыя павінны былі адказаць на адно пытанне. Пытанне было звязана з вырашэннем праблемы. Пры гэтым даследуемыя павінны былі зрабіць выбар. Першы варыянт быў значна больш рызыкоўны, чым другі. Даследуемыя павінны былі адказаць на пытанне на абодвух мовах. І адказы мяняліся, калі мяняліся мовы! Калі яны размаўлялі на роднай мове, то абіралі рызыку. А калі на замежнай мове, то больш надзейны варыянт. Пасля гэтага эксперыменту, даследуемыя павінны былі пайсці ў заклад. І зноў розніца была значнай. Калі даследуемыя выкарыстоўвалі замежную мову, яны дзейнічалі больш рацыянальна. Даследчыкі мяркуюць, што мы больш сканцэнтраваныя, калі мы гаворым на замежнай мове. Таму мы прымаем не эмацыянальныя, а рацыянальныя рашэнні.