Размоўнік

be У аэрапорце   »   pa ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ

35 [трыццаць пяць]

У аэрапорце

У аэрапорце

35 [ਪੈਂਤੀ]

35 [Paintī]

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ

[havā'ī aḍē tē]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Я хацеў бы / хацела бы забраніраваць білет на рэйс у Афіны. ਮ-ਂ-ਏਥ-ਜ਼ ਦੀ ਉ--ਨ -ਾ---ਕ- -ੈ-ਾ ਚ-ਹੁੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰਦੀ-ਹ-ਂ। ਮ-- ਏਥਨਜ਼ ਦ- ਉਡ-ਨ ਦ- ਟ-ਕਟ ਲ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਏ-ਨ- ਦ- ਉ-ਾ- ਦ- ਟ-ਕ- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------------------- ਮੈਂ ਏਥਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
maiṁ--tha-aza dī--ḍā-a--ā--ik-ṭa---i------u------h--ī----. maiṁ ēthanaza dī uḍāna dā ṭikaṭa laiṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. m-i- ē-h-n-z- d- u-ā-a d- ṭ-k-ṭ- l-i-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------------------- maiṁ ēthanaza dī uḍāna dā ṭikaṭa laiṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Гэта беспасадачны рэйс? ਕ- ਉਡਾਨ--ਿ--- ਏ------ਂਦੀ ਹੈ? ਕ- ਉਡ-ਨ ਸ--ਧ- ਏਥਨਜ਼ ਜ--ਦ- ਹ-? ਕ- ਉ-ਾ- ਸ-ੱ-ੀ ਏ-ਨ- ਜ-ਂ-ੀ ਹ-? ---------------------------- ਕੀ ਉਡਾਨ ਸਿੱਧੀ ਏਥਨਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 0
Kī---ā-- --dhī -t----za ----ī h--? Kī uḍāna sidhī ēthanaza jāndī hai? K- u-ā-a s-d-ī ē-h-n-z- j-n-ī h-i- ---------------------------------- Kī uḍāna sidhī ēthanaza jāndī hai?
Калі ласка, месца ля акна ў салоне для некурцоў. ਕਿ-ਪ--ਕ--- -ੱਕ--ਿੜ-- ਵ-ਲੀ---- – ਸਿਗਰ-ਨੋਸ਼--- ਰ---। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਕ ਖ-ੜਕ- ਵ-ਲ- ਸ-ਟ – ਸ-ਗਰਟਨ-ਸ਼- – ਰਹ-ਤ। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਖ-ੜ-ੀ ਵ-ਲ- ਸ-ਟ – ਸ-ਗ-ਟ-ੋ-ੀ – ਰ-ਿ-। ------------------------------------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ – ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ – ਰਹਿਤ। 0
Kir-pā ---a---ika k--ṛ-k- -āl----ṭ-----ig-raṭanō-ī-- -a--t-. Kirapā karakē ika khiṛakī vālī sīṭa – sigaraṭanōśī – rahita. K-r-p- k-r-k- i-a k-i-a-ī v-l- s-ṭ- – s-g-r-ṭ-n-ś- – r-h-t-. ------------------------------------------------------------ Kirapā karakē ika khiṛakī vālī sīṭa – sigaraṭanōśī – rahita.
Я хацеў бы / хацела бы пацвердзіць сваё браніраванне. ਮ-ਂ--ਪ-- ਰਾਂ--ਾਂ--- --ਨਿਸ਼-ਿਤ----- -ਾ-ੁ--- / ਚਾ--ੰ-ੀ -ਾ-। ਮ-- ਆਪਣ- ਰ--ਖਵ--ਕਰਨ ਸ-ਨ-ਸ਼ਚ-ਤ ਕਰਨ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਰ-ਂ-ਵ-ਂ-ਰ- ਸ-ਨ-ਸ਼-ਿ- ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ-ā--ṇ----------ṅ-ar-na -un-ś--ita---ran- -āhu--/ ---ud- -ā-. Maiṁ āpaṇā rāṅkhavāṅkarana suniśacita karanā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- ā-a-ā r-ṅ-h-v-ṅ-a-a-a s-n-ś-c-t- k-r-n- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------------------------- Maiṁ āpaṇā rāṅkhavāṅkarana suniśacita karanā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я хацеў бы / хацела бы ануляваць сваё браніраванне. ਮੈ- ਆ-ਣ--ਰ----ਾ------ੱ--ਕ--- -ਾ---ਦ- - --ਹੁ--- ਹ-ਂ। ਮ-- ਆਪਣ- ਰ--ਖਵ--ਕਰਨ ਰ-ਦ ਕਰਨ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਰ-ਂ-ਵ-ਂ-ਰ- ਰ-ਦ ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------------------------- ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-i---pa-ā -āṅkh---ṅka-a------a ka-anā c--u--- -ā---ī -āṁ. Maiṁ āpaṇā rāṅkhavāṅkarana rada karanā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- ā-a-ā r-ṅ-h-v-ṅ-a-a-a r-d- k-r-n- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------------------- Maiṁ āpaṇā rāṅkhavāṅkarana rada karanā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я хацеў бы / хацела бы перабраніраваць. ਮੈ- --ਣ----ਂ-ਵ-ਂਕ-- -ਦ----ਚਾਹੁੰ-ਾ - ਚ-ਹ-ੰਦੀ-ਹ--। ਮ-- ਆਪਣ- ਰ--ਖਵ--ਕਰਨ ਬਦਲਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਰ-ਂ-ਵ-ਂ-ਰ- ਬ-ਲ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Mai--āpaṇā----k--v-ṅk---n- -a-ala-- ---u--/ cā-ud--hā-. Maiṁ āpaṇā rāṅkhavāṅkarana badalaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- ā-a-ā r-ṅ-h-v-ṅ-a-a-a b-d-l-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------------------- Maiṁ āpaṇā rāṅkhavāṅkarana badalaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Калі вылятае наступны самалёт у Рым? ਰੋ- ਦ- -ਈ --ਲਾ ਜ--ਜ਼ -ਦੋਂ---? ਰ-ਮ ਦ- ਲਈ ਅਗਲ- ਜਹ-ਜ਼ ਕਦ-- ਹ-? ਰ-ਮ ਦ- ਲ- ਅ-ਲ- ਜ-ਾ- ਕ-ੋ- ਹ-? ---------------------------- ਰੋਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੈ? 0
Rō---dē---'ī--ga-ā jah------d-ṁ -a-? Rōma dē la'ī agalā jahāza kadōṁ hai? R-m- d- l-'- a-a-ā j-h-z- k-d-ṁ h-i- ------------------------------------ Rōma dē la'ī agalā jahāza kadōṁ hai?
Ці ёсць яшчэ два свабодныя месцы? ਕ- ਦੋ-ਸ-ਟ---ਅਜੇ-ਵੀ --ਲੀ ਹ-? ਕ- ਦ- ਸ-ਟ-- ਅਜ- ਵ- ਖ-ਲ- ਹਨ? ਕ- ਦ- ਸ-ਟ-ਂ ਅ-ੇ ਵ- ਖ-ਲ- ਹ-? --------------------------- ਕੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ? 0
Kī--- -īṭ-- a-- ---k--l--h-n-? Kī dō sīṭāṁ ajē vī khālī hana? K- d- s-ṭ-ṁ a-ē v- k-ā-ī h-n-? ------------------------------ Kī dō sīṭāṁ ajē vī khālī hana?
Не, у нас толькі адно свабоднае месца. ਜੀ ਨਹੀਂ, ---ੇ ਕੋਲ ਕ-ਵਲ--ੱਕ-ਸ-ਟ---ਲੀ-ਹ-। ਜ- ਨਹ--, ਸ-ਡ- ਕ-ਲ ਕ-ਵਲ ਇ-ਕ ਸ-ਟ ਖ-ਲ- ਹ-। ਜ- ਨ-ੀ-, ਸ-ਡ- ਕ-ਲ ਕ-ਵ- ਇ-ਕ ਸ-ਟ ਖ-ਲ- ਹ-। --------------------------------------- ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। 0
J---ahīṁ, sā-- -ō-a kēv----ik- ---a-k--lī-hai. Jī nahīṁ, sāḍē kōla kēvala ika sīṭa khālī hai. J- n-h-ṁ- s-ḍ- k-l- k-v-l- i-a s-ṭ- k-ā-ī h-i- ---------------------------------------------- Jī nahīṁ, sāḍē kōla kēvala ika sīṭa khālī hai.
Калі мы прызямляемся? ਅਸੀ- -ਦ-- ਉਤ--ਂਗ-? ਅਸ-- ਕਦ-- ਉਤਰ--ਗ-? ਅ-ੀ- ਕ-ੋ- ਉ-ਰ-ਂ-ੇ- ------------------ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਤਰਾਂਗੇ? 0
A--ṁ-----ṁ------ṅg-? Asīṁ kadōṁ utarāṅgē? A-ī- k-d-ṁ u-a-ā-g-? -------------------- Asīṁ kadōṁ utarāṅgē?
Калі мы будзем на месцы? ਅ--- ------ੋਂ-----ਚਾ---? ਅਸ-- ਓਥ- ਕਦ-- ਪਹ--ਚ--ਗ-? ਅ-ੀ- ਓ-ੇ ਕ-ੋ- ਪ-ੁ-ਚ-ਂ-ੇ- ------------------------ ਅਸੀਂ ਓਥੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? 0
As----thē k---- pa-uc--gē? Asīṁ ōthē kadōṁ pahucāṅgē? A-ī- ō-h- k-d-ṁ p-h-c-ṅ-ē- -------------------------- Asīṁ ōthē kadōṁ pahucāṅgē?
Калі адпраўляецца аўтобус у цэнтр горада? ਸ਼--- -ੇ -ਈ --- ਕ--ਂ ਹੈ? ਸ਼ਹ-ਰ ਦ- ਲਈ ਬ-ਸ ਕਦ-- ਹ-? ਸ਼-ਿ- ਦ- ਲ- ਬ-ਸ ਕ-ੋ- ਹ-? ----------------------- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਹੈ? 0
Śah--a--- l--- ba-- -a-ō- -ai? Śahira dē la'ī basa kadōṁ hai? Ś-h-r- d- l-'- b-s- k-d-ṁ h-i- ------------------------------ Śahira dē la'ī basa kadōṁ hai?
Гэта Ваш чамадан? ਕੀ ---ਸ---ੇਸ--ੁ-ਾ---ਹ-? ਕ- ਇਹ ਸ-ਟਕ-ਸ ਤ-ਹ-ਡ- ਹ-? ਕ- ਇ- ਸ-ਟ-ੇ- ਤ-ਹ-ਡ- ਹ-? ----------------------- ਕੀ ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? 0
Kī-------ṭa-ēs- t-hā-ā ha-? Kī iha sūṭakēsa tuhāḍā hai? K- i-a s-ṭ-k-s- t-h-ḍ- h-i- --------------------------- Kī iha sūṭakēsa tuhāḍā hai?
Гэта Ваша сумка? ਕ---- ਬੈਗ--ੁ--ਡ--ਹੈ? ਕ- ਇਹ ਬ-ਗ ਤ-ਹ-ਡ- ਹ-? ਕ- ਇ- ਬ-ਗ ਤ-ਹ-ਡ- ਹ-? -------------------- ਕੀ ਇਹ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? 0
K- i-----iga---hāḍā -a-? Kī iha baiga tuhāḍā hai? K- i-a b-i-a t-h-ḍ- h-i- ------------------------ Kī iha baiga tuhāḍā hai?
Гэта Ваш багаж? ਕ---ਹ--ਮਾ- -ੁਹਾ-- ਹੈ? ਕ- ਇਹ ਸਮ-ਨ ਤ-ਹ-ਡ- ਹ-? ਕ- ਇ- ਸ-ਾ- ਤ-ਹ-ਡ- ਹ-? --------------------- ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? 0
K- -ha-s-mā-a tuh-ḍā-h-i? Kī iha samāna tuhāḍā hai? K- i-a s-m-n- t-h-ḍ- h-i- ------------------------- Kī iha samāna tuhāḍā hai?
Колькі багажу я магу ўзяць з сабой? ਮ---ਆਪਣ- --ਲ ਕ-ੰ-- -ਮਾਨ ਲੈ--ਾ ਸ-ਦ--- --ਦੀ-ਹਾ-? ਮ-- ਆਪਣ- ਨ-ਲ ਕ--ਨ- ਸਮ-ਨ ਲ- ਜ- ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਹ--? ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਨ-ਲ ਕ-ੰ-ਾ ਸ-ਾ- ਲ- ਜ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ---------------------------------------------- ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
M-i- āpaṇ- --la -in- sam-n- la- j---aka-ā--sakad--h-ṁ? Maiṁ āpaṇē nāla kinā samāna lai jā sakadā/ sakadī hāṁ? M-i- ā-a-ē n-l- k-n- s-m-n- l-i j- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- ------------------------------------------------------ Maiṁ āpaṇē nāla kinā samāna lai jā sakadā/ sakadī hāṁ?
Дваццаць кілаграм. ਵੀਹ -ਿਲੋ ਵ-ਹ ਕ-ਲ- ਵ-ਹ ਕ-ਲ- -------- ਵੀਹ ਕਿਲੋ 0
V--- ki-ō Vīha kilō V-h- k-l- --------- Vīha kilō
Што, толькі дваццаць кілаграм? ਕ---ਿਰ- ਵ-ਹ ---ੋ? ਕ- ਸ-ਰਫ ਵ-ਹ ਕ-ਲ-? ਕ- ਸ-ਰ- ਵ-ਹ ਕ-ਲ-? ----------------- ਕੀ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਕਿਲੋ? 0
kī-s---pha--īh- --l-? kī sirapha vīha kilō? k- s-r-p-a v-h- k-l-? --------------------- kī sirapha vīha kilō?

Навучанне мяняе мозг

Той, хто многа займаецца спортам, фарміруе свае цела. Але відавочна і тое, што мозг таксама можна трэніраваць. Гэта значыць, што таму, хто хоча вывучаць мовы, патрэбны не толькі талент. Важна таксама рэгулярна практыкавацца. Таму што практыкаванне можа станоўча ўплываць на мозг. Канешне, асаблівы талент да вывучэння замежных моў часта бывае ўнаследаваны. Тым не менш, інтэнсіўная трэніроўка можя змяніць пэўныя структуры мозгу. Аб'ём цэнтральнай часткі, адказнай за мову, павялічваецца. Нервовыя клеткі людзей, якія многа займаюцца, таксама мяняюцца. Доўгі час лічылася, што мозг не можа мяняцца. Лічылася, што калі мы не вывучылі нешта, калі былі дзецьмі, тады мы ўжо не вывучым гэта ніколі. Але даследчыкі мозгу прыйшлі да зусім іншага выніку. Яны змаглі даказаць, што наш мозг можа заставацца жвавым на працягу ўсяго жыцця. Можна сказаць, што ён працуе, як цягліца. Пры гэтым ён можа развівацца да самой старасці. Уся ўходзячая інфармацыя апрацоўваецца ў мозгу. Калі мозг натрэніраваны, ён апрацоўвае інфармацыю намнога лепш. Гэты значыць, ён працуе хутчэй і эфектыўней. Гэты прынцып адносіцца ў аднолькавай ступені і да маладых, і да старых людзей. Але не абавязкова вучыцца, каб натрэніраваць мозг. Чытанне таксама з'яўляецца добрым практыкаваннем. Складаная літэратура асабліва спрыяе развіццю нашага моўнага цэнтру. Гэта значыць, што наш слоўнікавы запас робіцца большым. Таксама паляпшаецца пачуццё мовы. Цікава тое, што не толькі моўны цэнтр апрацоўвае мову. Участак, які кіруе маторыкай, таксама апрацоўвае новую інфармацыю. Таму важна стымуляваць працу ўсяго мозгу як мага часцей. Таму трэніруйце свае цела І мозг!