Размоўнік

be У школе   »   pa ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ

4 [чатыры]

У школе

У школе

4 [ਚਾਰ]

4 [Cāra]

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ

[sakūla vica]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Дзе мы? ਅਸ-- --ੱਥ---ਾ-? ਅਸ-- ਕ--ਥ- ਹ--? ਅ-ੀ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-ਂ- --------------- ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? 0
a-ī--k-t-ē --ṁ? asīṁ kithē hāṁ? a-ī- k-t-ē h-ṁ- --------------- asīṁ kithē hāṁ?
Мы ў школе. ਅ-ੀਂ -ਕੂਲ-ਵ----ਹਾ-। ਅਸ-- ਸਕ-ਲ ਵ--ਚ ਹ--। ਅ-ੀ- ਸ-ੂ- ਵ-ੱ- ਹ-ਂ- ------------------- ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 0
A--- --k-l----ca ---. Asīṁ sakūla vica hāṁ. A-ī- s-k-l- v-c- h-ṁ- --------------------- Asīṁ sakūla vica hāṁ.
У нас заняткі. ਅ--ਂ ਜਮਾ---ਿ-----ਇ-- ----ਸਿ-ਖ -ਹ- ਹ--। ਅਸ-- ਜਮ-ਤ ਵ--ਚ / ਇ-ਕ ਸਬਕ ਸ--ਖ ਰਹ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਜ-ਾ- ਵ-ੱ- / ਇ-ਕ ਸ-ਕ ਸ-ੱ- ਰ-ੇ ਹ-ਂ- -------------------------------------- ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ / ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
As---ja-āta -i----i-a saba---s--ha -----hāṁ. Asīṁ jamāta vica/ ika sabaka sikha rahē hāṁ. A-ī- j-m-t- v-c-/ i-a s-b-k- s-k-a r-h- h-ṁ- -------------------------------------------- Asīṁ jamāta vica/ ika sabaka sikha rahē hāṁ.
Гэта вучні. ਇਹ ----ਆਰ---/ ----ਆ-ਥਣ---ਹਨ। ਇਹ ਵ-ਦ-ਆਰਥ- / ਵ-ਦ-ਆਰਥਣ-- ਹਨ। ਇ- ਵ-ਦ-ਆ-ਥ- / ਵ-ਦ-ਆ-ਥ-ਾ- ਹ-। ---------------------------- ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ / ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ। 0
I----idi'-r-thī/ vidi'āra-h-ṇāṁ-ha-a. Iha vidi'ārathī/ vidi'ārathaṇāṁ hana. I-a v-d-'-r-t-ī- v-d-'-r-t-a-ā- h-n-. ------------------------------------- Iha vidi'ārathī/ vidi'ārathaṇāṁ hana.
Гэта настаўніца. ਉਹ-ਅਧਿ-ਪ- -ੈ। ਉਹ ਅਧ-ਆਪਕ ਹ-। ਉ- ਅ-ਿ-ਪ- ਹ-। ------------- ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। 0
U----dh-'----a-h--. Uha adhi'āpaka hai. U-a a-h-'-p-k- h-i- ------------------- Uha adhi'āpaka hai.
Гэта клас. ਉਹ ਜ--ਤ--ੈ। ਉਹ ਜਮ-ਤ ਹ-। ਉ- ਜ-ਾ- ਹ-। ----------- ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ। 0
Uha -----a h--. Uha jamāta hai. U-a j-m-t- h-i- --------------- Uha jamāta hai.
Што мы робім? ਅ-ੀਂ -- -ਰ-ਰ-ੇ -----ਆਂ-ਹ--? ਅਸ-- ਕ- ਕਰ ਰਹ- / ਰਹ-ਆ- ਹ--? ਅ-ੀ- ਕ- ਕ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-ਂ- --------------------------- ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ? 0
As-ṁ -- --ra --h-- --hī-ā----ṁ? Asīṁ kī kara rahē/ rahī'āṁ hāṁ? A-ī- k- k-r- r-h-/ r-h-'-ṁ h-ṁ- ------------------------------- Asīṁ kī kara rahē/ rahī'āṁ hāṁ?
Мы вучымся. ਅਸੀਂ -ਿੱ- ਰ-ੇ-/----ਆਂ ਹਾਂ। ਅਸ-- ਸ--ਖ ਰਹ- / ਰਹ-ਆ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਸ-ੱ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-ਂ- -------------------------- ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। 0
A-ī--s---- --hē- ra--'ā----ṁ. Asīṁ sikha rahē/ rahī'āṁ hāṁ. A-ī- s-k-a r-h-/ r-h-'-ṁ h-ṁ- ----------------------------- Asīṁ sikha rahē/ rahī'āṁ hāṁ.
Мы вывучаем мову. ਅਸੀਂ---- ਭ----ਸਿੱਖ ਰਹੇ-/ ਰ--ਆਂ---ਂ। ਅਸ-- ਇ-ਕ ਭ-ਸ਼- ਸ--ਖ ਰਹ- / ਰਹ-ਆ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਇ-ਕ ਭ-ਸ਼- ਸ-ੱ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। 0
A--ṁ ik- -hā----ikha-rahē/ --h---ṁ-hā-. Asīṁ ika bhāśā sikha rahē/ rahī'āṁ hāṁ. A-ī- i-a b-ā-ā s-k-a r-h-/ r-h-'-ṁ h-ṁ- --------------------------------------- Asīṁ ika bhāśā sikha rahē/ rahī'āṁ hāṁ.
Я вывучаю англійскую мову. ਮੈ- ਅੰਗਰੇ-ੀ ਸ-ੱ-ਦਾ-/---ੱ--ੀ ਹਾਂ। ਮ-- ਅ-ਗਰ-ਜ਼- ਸ--ਖਦ- / ਸ--ਖਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਅ-ਗ-ੇ-ੀ ਸ-ੱ-ਦ- / ਸ-ੱ-ਦ- ਹ-ਂ- -------------------------------- ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦਾ / ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ। 0
M-i--ag----- ----ad-/----h-dī --ṁ. Maiṁ agarēzī sikhadā/ sikhadī hāṁ. M-i- a-a-ē-ī s-k-a-ā- s-k-a-ī h-ṁ- ---------------------------------- Maiṁ agarēzī sikhadā/ sikhadī hāṁ.
Ты вывучаеш іспанскую мову. ਤ-ੰ-ਸ-ੇ----ਿੱਖਦ--/-ਸ-ੱਖਦ---ੈਂ-। ਤ-- ਸਪ-ਨ- ਸ--ਖਦ- / ਸ--ਖਦ- ਹ-- । ਤ-ੰ ਸ-ੇ-ੀ ਸ-ੱ-ਦ- / ਸ-ੱ-ਦ- ਹ-ਂ । ------------------------------- ਤੂੰ ਸਪੇਨੀ ਸਿੱਖਦਾ / ਸਿੱਖਦੀ ਹੈਂ । 0
Tū s-p--ī -ikha-ā/--ik---ī-h-iṁ. Tū sapēnī sikhadā/ sikhadī haiṁ. T- s-p-n- s-k-a-ā- s-k-a-ī h-i-. -------------------------------- Tū sapēnī sikhadā/ sikhadī haiṁ.
Ён вывучае нямецкую мову. ਉਹ ਜਰ-ਨ --ੱਖਦ--ਹੈ। ਉਹ ਜਰਮਨ ਸ--ਖਦ- ਹ-। ਉ- ਜ-ਮ- ਸ-ੱ-ਦ- ਹ-। ------------------ ਉਹ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। 0
Uha ja-am-n- si--adā ---. Uha jaramana sikhadā hai. U-a j-r-m-n- s-k-a-ā h-i- ------------------------- Uha jaramana sikhadā hai.
Мы вывучаем французскую мову. ਅ--- ਫ-ਾ-ਸੀਸੀ --ੱਖ-- -ਾ-। ਅਸ-- ਫਰ--ਸ-ਸ- ਸ--ਖਦ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਫ-ਾ-ਸ-ਸ- ਸ-ੱ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------- ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। 0
Asī- --a-āns-s--s-k---ē-hā-. Asīṁ pharānsīsī sikhadē hāṁ. A-ī- p-a-ā-s-s- s-k-a-ē h-ṁ- ---------------------------- Asīṁ pharānsīsī sikhadē hāṁ.
Вы вывучаеце італьянскую мову. ਤੁਸੀਂ--ਭ ਇ-ਾ--ਅਨ -ਿ---ੇ - ਸ---ਦ-ਆ--ਹੋ। ਤ-ਸ-- ਸਭ ਇਟ-ਲ-ਅਨ ਸ--ਖਦ- / ਸ--ਖਦ-ਆ- ਹ-। ਤ-ਸ-ਂ ਸ- ਇ-ਾ-ੀ-ਨ ਸ-ੱ-ਦ- / ਸ-ੱ-ਦ-ਆ- ਹ-। -------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿੱਖਦੇ / ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹੋ। 0
Tusīṁ---b-a-i-ā----na s---a--/ sik----'-ṁ hō. Tusīṁ sabha iṭālī'ana sikhadē/ sikhadī'āṁ hō. T-s-ṁ s-b-a i-ā-ī-a-a s-k-a-ē- s-k-a-ī-ā- h-. --------------------------------------------- Tusīṁ sabha iṭālī'ana sikhadē/ sikhadī'āṁ hō.
Яны вывучаюць рускую мову. ਉ---ੂ-ੀ--ਿੱ--ੇ-/ ਸਿ-ਖ--ਆ- -ਨ। ਉਹ ਰ-ਸ- ਸ--ਖਦ- / ਸ--ਖਦ-ਆ- ਹਨ। ਉ- ਰ-ਸ- ਸ-ੱ-ਦ- / ਸ-ੱ-ਦ-ਆ- ਹ-। ----------------------------- ਉਹ ਰੂਸੀ ਸਿੱਖਦੇ / ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 0
U----ū-ī si-ha-ē- s-kh-dī--ṁ-----. Uha rūsī sikhadē/ sikhadī'āṁ hana. U-a r-s- s-k-a-ē- s-k-a-ī-ā- h-n-. ---------------------------------- Uha rūsī sikhadē/ sikhadī'āṁ hana.
Вывучаць мовы цікава. ਭਾ-ਾ-ਵ-ਂ ਸਿ---- -ਿਲ-ਸ- --ੰ-ਾ -ੈ। ਭ-ਸ਼--ਵ-- ਸ--ਖਣ- ਦ-ਲਚਸਪ ਹ--ਦ- ਹ-। ਭ-ਸ਼-ਂ-ਾ- ਸ-ੱ-ਣ- ਦ-ਲ-ਸ- ਹ-ੰ-ਾ ਹ-। -------------------------------- ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
B---ā--āṁ -----ṇ- di-a-a---- h--ā---i. Bhāśānvāṁ sikhaṇā dilacasapa hudā hai. B-ā-ā-v-ṁ s-k-a-ā d-l-c-s-p- h-d- h-i- -------------------------------------- Bhāśānvāṁ sikhaṇā dilacasapa hudā hai.
Мы хочам разумець людзей. ਅਸ-- --ਕ-- ਨ-----ਝ-- -ਾਹ---ੇ-/--ਾਹ---ੀ-ਂ -ਾਂ। ਅਸ-- ਲ-ਕ-- ਨ-- ਸਮਝਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ-ਆ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਲ-ਕ-ਂ ਨ-ੰ ਸ-ਝ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ੇ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ-ਂ ਹ-ਂ- --------------------------------------------- ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ / ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। 0
As---lō--ṁ-nū ----j---ā--āhu-ē- -ā-u-ī----hāṁ. Asīṁ lōkāṁ nū samajhaṇā cāhudē/ cāhudī'āṁ hāṁ. A-ī- l-k-ṁ n- s-m-j-a-ā c-h-d-/ c-h-d-'-ṁ h-ṁ- ---------------------------------------------- Asīṁ lōkāṁ nū samajhaṇā cāhudē/ cāhudī'āṁ hāṁ.
Мы хочам размаўляць з людзьмі. ਅ-ੀ- ਲ-ਕਾ- ਨ---ਗ--ਬ-ਤ--ਰਨ- ਚਾਹ-ੰਦੇ-- ਚਾ-ੁ-ਦੀ---ਹਾਂ। ਅਸ-- ਲ-ਕ-- ਨ-ਲ ਗ-ਲਬ-ਤ ਕਰਨ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ-ਆ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਲ-ਕ-ਂ ਨ-ਲ ਗ-ਲ-ਾ- ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ-ਂ ਹ-ਂ- --------------------------------------------------- ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ / ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। 0
A-ī--l--āṁ--āl- g-labā----ara-ā-cāh-d-- c-h--ī-ā--hāṁ. Asīṁ lōkāṁ nāla galabāta karanā cāhudē/ cāhudī'āṁ hāṁ. A-ī- l-k-ṁ n-l- g-l-b-t- k-r-n- c-h-d-/ c-h-d-'-ṁ h-ṁ- ------------------------------------------------------ Asīṁ lōkāṁ nāla galabāta karanā cāhudē/ cāhudī'āṁ hāṁ.

Дзень роднай мовы

Ці любіце вы сваю родную мову? Калі так, вам варта пачаць адзначаць яе свята! Яно заўжды адзначаецца 21 лютага! Гэта міжнародны дзень роднай мовы. З 2000 года ён адзначаецца штогод. Гэтае свята было ўстаноўлена ЮНЕСКА. ЮНЕСКА адносіцца да ААН. Гэта камісія займаецца пытаннямі адукацыі, навукі і культуры. ЮНЕСКА жадае зберагчы культурную спадчыну чалавецтва. Мовы таксама з'яўляюцца культурнай спадчынай. Таму іх трэба абараняць, развіваць і клапаціцца аб іх. 21 лютага мы ўспамінаем аб моўнай разнастайнасці. У свеце існуе каля 6000-7000 моў. Але палове з іх на пагражае выміранне. Кожныя два тыдні адна мова знікае назаўжды. Але кожная мова - гэта велізарная скарбніца ведаў. У мовах накопліваюцца веды аб народах. Гісторыя нацыі адлюстроўваецца ў яе мове. Таксама вопыт і традыцыі перадаюцца праз мову. І таму родная мова з'яўляецца састаўной часткай кожнай нацыянальнай ідэнтычнасці. Калі памірае мова, мы страчваем больш, чым проста словы. 21 лютага нам варта ўспомніць аба ўсім гэтым. Людзям трэба зразумець, якое значэнне маюць мовы. І таксама падумаць, што магчыма зрабіць, каб захаваць мовы. Пакажыце сваёй мове, што яна вам важная! Мабыць, вы маглі б спячы для яе торт? З прыгожым надпісам з карамелі. На вашай роднай мове, канешне!