Konverzační příručka

cs Studium cizích jazyků   »   fr Apprendre des langues étrangères

23 [dvacet tři]

Studium cizích jazyků

Studium cizích jazyků

23 [vingt-trois]

Apprendre des langues étrangères

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   

čeština francouzština Poslouchat Více
Kde jste se naučil / naučila španělsky? Où a-------- a----- l--------- ? Où avez-vous appris l’espagnol ? 0
Mluvíte i portugalsky? Pa--------- é-------- p-------- ? Parlez-vous également portugais ? 0
Ano a umím i trochu italsky. Ou-- e- j- p---- a---- u- p-- l--------. Oui, et je parle aussi un peu l’italien. 0
   
Myslím, že mluvíte velmi dobře. Je t----- q-- v--- p----- t--- b---. Je trouve que vous parlez très bien. 0
Jsou to docela podobné jazyky. Le- l------ s- r----------. Les langues se ressemblent. 0
Mohu jim dobře rozumět. Je p--- b--- l-- c---------. Je peux bien les comprendre. 0
   
Ale mluvit a psát je těžké. Ma-- l-- p----- e- l-- é----- e-- d--------. Mais les parler et les écrire est difficile. 0
Pořád ještě dělám hodně chyb. Je f--- e----- b------- d- f-----. Je fais encore beaucoup de fautes. 0
Prosím opravujte mně stále. N’------- p-- à m- c------- s--- v--- p----. N’hésitez pas à me corriger s’il vous plait. 0
   
Vaše výslovnost je docela dobrá. Vo--- p------------ e-- t--- b----. Votre prononciation est très bonne. 0
Máte lehký přízvuk. Vo-- a--- u- l---- a-----. Vous avez un léger accent. 0
Pozná se, odkud jste. On d----- d--- v--- v----. On devine d’où vous venez. 0
   
Co je Vaše mateřština? Qu---- e-- v---- l----- m--------- ? Quelle est votre langue maternelle ? 0
Účastníte se jazykového kurzu? Su--------- d-- c---- d- l----- ? Suivez-vous des cours de langue ? 0
Podle čeho se učíte? Qu-- m------- u------------ ? Quel matériel utilisez-vous ? 0
   
Teď si nevzpomínám, jak se to jmenuje. Po-- l- m------ j- n- m--- s------- p---. Pour le moment, je ne m’en souviens plus. 0
Ne a ne si vzpomenout na ten název. Le t---- n- m- r------ p--. Le titre ne me revient pas. 0
Zapomněl / zapomněla jsem to. Je l--- o-----. Je l’ai oublié. 0
   

Germánské jazyky

Germánské jazyky patří k indoevropské jazykové rodině. Pro tuto jazykovou skupinu jsou charakteristické fonologické znaky. Od jiných jazyků se tedy liší rozdíly ve fonologii. Existuje zhruba 15 germánských jazyků. Mateřským jazykem jsou pro 500 miliónů lidí na světě. Přesný počet jednotlivých jazyků lze určit jen stěží. Často není jasné, zda jde o samostatný jazyk nebo dialekt. Nejvýznamnějším germánským jazykem je angličtina. Na celém světě je mateřským jazykem pro 350 miliónů lidí. Po ní následuje němčina a nizozemština. Germánské jazyky se dělí do různých skupin. Jsou to severogermánské, západogermánské a východogermánské jazyky. Severogermánské jazyky jsou jazyky skandinávské. Angličtina, němčina a nizozemština patří do západogermánských jazyků. Všechny východogermánské jazyky vymřely. Patřila sem například gótština. Kolonizací došlo k rozšíření germánských jazyků do celého světa. Proto se nizozemsky dorozumíte i v Karibiku a v Jižní Africe. Všechny germánské jazyky mají společné kořeny. To, zda existoval jednotný prajazyk, není jisté. Kromě toho existuje pouze velmi málo starých germánských textů. Na rozdíl od románských jazyků neexistují téměř žádné zdroje. Výzkum germánských jazyků je proto obtížnější. Také o kultuře Germánů toho víme relativně málo. Národy Germánů nebyly jednotné. Neexistovala proto společná identita. Věda musela čerpat z cizích zdrojů. Nebýt Řeků a Římanů věděli bychom o Germánech pouze velmi málo!