Konverzační příručka

cs Studium cizích jazyků   »   hu Idegen nyelveket tanulni

23 [dvacet tři]

Studium cizích jazyků

Studium cizích jazyků

23 [huszonhárom]

Idegen nyelveket tanulni

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   
čeština maďarština Poslouchat Více
Kde jste se naučil / naučila španělsky? Ho- t----- ö- s--------? Hol tanult ön spanyolul? 0
Mluvíte i portugalsky? Po-------- i- t--? Portugálul is tud? 0
Ano a umím i trochu italsky. Ig--- é- o------ i- t---- v------. Igen, és olaszul is tudok valamit. 0
Myslím, že mluvíte velmi dobře. Úg- v----- ö- n----- j-- b-----. Úgy vélem, ön nagyon jól beszél. 0
Jsou to docela podobné jazyky. A n------ m----------- h--------. A nyelvek meglehetősen hasonlóak. 0
Mohu jim dobře rozumět. Jó- m-- t---- é----- ö--. Jól meg tudom érteni önt. 0
Ale mluvit a psát je těžké. De b------- é- í--- n----. De beszélni és írni nehéz. 0
Pořád ještě dělám hodně chyb. Mé- s---- h------. Még sokat hibázom. 0
Prosím opravujte mně stále. Ké--- m----- j------- k- e----. Kérem mindig javítson ki engem. 0
Vaše výslovnost je docela dobrá. A k------- e------ j-. A kiejtése egészen jó. 0
Máte lehký přízvuk. Eg- k-- a-------- v--. Egy kis akcentusa van. 0
Pozná se, odkud jste. Fe----------- h--- h----- s--------. Felismerhető, hogy honnan származik. 0
Co je Vaše mateřština? Mi a- a---------? Mi az anyanyelve? 0
Účastníte se jazykového kurzu? Ny-------------- j--? Nyelvtanfolyamra jár? 0
Podle čeho se učíte? Mi---- t--------- h------? Milyen tankönyvet használ? 0
Teď si nevzpomínám, jak se to jmenuje. Pi------------ n-- t----- h--- h-----. Pillanatnyilag nem tudom, hogy hívják. 0
Ne a ne si vzpomenout na ten název. Ne- j-- e------ a c---. Nem jut eszembe a címe. 0
Zapomněl / zapomněla jsem to. El-----------. Elfelejtettem. 0

Germánské jazyky

Germánské jazyky patří k indoevropské jazykové rodině. Pro tuto jazykovou skupinu jsou charakteristické fonologické znaky. Od jiných jazyků se tedy liší rozdíly ve fonologii. Existuje zhruba 15 germánských jazyků. Mateřským jazykem jsou pro 500 miliónů lidí na světě. Přesný počet jednotlivých jazyků lze určit jen stěží. Často není jasné, zda jde o samostatný jazyk nebo dialekt. Nejvýznamnějším germánským jazykem je angličtina. Na celém světě je mateřským jazykem pro 350 miliónů lidí. Po ní následuje němčina a nizozemština. Germánské jazyky se dělí do různých skupin. Jsou to severogermánské, západogermánské a východogermánské jazyky. Severogermánské jazyky jsou jazyky skandinávské. Angličtina, němčina a nizozemština patří do západogermánských jazyků. Všechny východogermánské jazyky vymřely. Patřila sem například gótština. Kolonizací došlo k rozšíření germánských jazyků do celého světa. Proto se nizozemsky dorozumíte i v Karibiku a v Jižní Africe. Všechny germánské jazyky mají společné kořeny. To, zda existoval jednotný prajazyk, není jisté. Kromě toho existuje pouze velmi málo starých germánských textů. Na rozdíl od románských jazyků neexistují téměř žádné zdroje. Výzkum germánských jazyků je proto obtížnější. Také o kultuře Germánů toho víme relativně málo. Národy Germánů nebyly jednotné. Neexistovala proto společná identita. Věda musela čerpat z cizích zdrojů. Nebýt Řeků a Římanů věděli bychom o Germánech pouze velmi málo!