Konverzační příručka

cs velký – malý   »   fr grand – petit

68 [šedesát osm]

velký – malý

velký – malý

68 [soixante-huit]

grand – petit

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   
čeština francouzština Poslouchat Více
velký a malý gr--- e- p---t grand et petit 0
Slon je velký. L’-------- e-- g----. L’éléphant est grand. 0
Myš je malá. La s----- e-- p-----. La souris est petite. 0
tmavý a světlý so---- e- c---r sombre et clair 0
Noc je tmavá. La n--- e-- s-----. La nuit est sombre. 0
Den je světlý. Le j--- e-- c----. Le jour est clair. 0
starý a mladý vi--- e- j---e vieux et jeune 0
Náš děda je velmi starý. No--- g--------- e-- t--- v----. Notre grand-père est très vieux. 0
Před 70 lety byl ještě mladý. Il y a 70 a-- i- é---- e----- j----. Il y a 70 ans il était encore jeune. 0
hezký a ošklivý be-- e- l--d beau et laid 0
Motýl je hezký. Le p------- e-- b---. Le papillon est beau. 0
Pavouk je ošklivý. L’-------- e-- l----. L’araignée est laide. 0
tlustý a hubený gr-- e- m----e gros et maigre 0
Stokilová žena je tlustá. Un- f---- d- c--- k- e-- g-----. Une femme de cent kg est grosse. 0
Padesátikilový muž je hubený. Un h---- d- c-------- k- e-- m-----. Un homme de cinquante kg est maigre. 0
drahý a levný ch-- e- b-- m----é cher et bon marché 0
Auto je drahé. L’---------- e-- c----. L’automobile est chère. 0
Noviny jsou levné. Le j------ e-- b-- m-----. Le journal est bon marché. 0

Střídání kódů

Stále více lidí vyrůstá ve vícejazyčném prostředí. Umějí pak mluvit více než jedním jazykem. Mnozí z nich často jednotlivé jazyky střídají. Na základě situace se rozhodnou, který jazyk použijí. Mluví například jiným jazykem v práci a jiným doma. Přizpůsobují se tak svému prostředí. Může se ale také stát, že se jazyky mění spontánně. Tento fenomén se nazývá střídání kódů . Při střídání kódů mluvčí přepne na jiný jazyk uprostřed řeči. Může pro to mít mnoho důvodů. Často nemůže v jednom jazyce najít vhodné slovo. Vyjádří se potom lépe v jiném jazyce. Nebo se člověk cítí jistější v jednom z jazyků. Používají pak tento jazyk pro osobní účely. Někdy určité slovo v daném jazyce neexistuje. Člověk musí tedy použít jazyk jiný. Nebo lidé změní jazyk proto, aby jim nebylo rozumět. Střídání kódů tedy funguje jako tajný jazyk. Dříve se střídání jazyků kritizovalo. Mělo se za to, že takový člověk neumí žádný jazyk pořádně. Dnes se na to nahlíží jinak. Střídání kódů se považuje za speciální jazykovou schopnost. Může být zajímavé pozorovat lidi při střídání kódů. Často nestřídají pouze jazyk, kterým mluví. Mění se i jiné prvky komunikace. Mnozí mluví tím druhým jazykem rychleji, hlasitěji nebo důrazněji. Nebo začnou najednou používat více gest a mimiky. Střídání kódů se tak stává trochu i střídáním kultur…