Frazlibro

eo En la urbo   »   mr शहरात

25 [dudek kvin]

En la urbo

En la urbo

२५ [पंचवीस]

25 [Pan̄cavīsa]

शहरात

[śaharāta]

Elektu kiel vi volas vidi la tradukon:   
esperanto maratio Ludu Pli
Mi ŝatus iri al la stacidomo. म-ा -्ट--------यचे-आ-े. मल- स-ट-शनल- ज-यच- आह-. म-ा स-ट-श-ल- ज-य-े आ-े- ----------------------- मला स्टेशनला जायचे आहे. 0
mal--s---ana-ā-jā---- āhē. malā sṭēśanalā jāyacē āhē. m-l- s-ē-a-a-ā j-y-c- ā-ē- -------------------------- malā sṭēśanalā jāyacē āhē.
Mi ŝatus iri al la flughaveno. म-- --म-न---व--ज--चे--ह-. मल- व-म-नतळ-वर ज-यच- आह-. म-ा व-म-न-ळ-व- ज-य-े आ-े- ------------------------- मला विमानतळावर जायचे आहे. 0
Mal- v-m-nat--āvar--j-y-cē-āh-. Malā vimānataḷāvara jāyacē āhē. M-l- v-m-n-t-ḷ-v-r- j-y-c- ā-ē- ------------------------------- Malā vimānataḷāvara jāyacē āhē.
Mi ŝatus iri al la urbocentro. म-ा -ह-ाच्-------वर्ती ठ-क-णी--ा-चे-आ--. मल- शहर-च-य- मध-यवर-त- ठ-क-ण- ज-यच- आह-. म-ा श-र-च-य- म-्-व-्-ी ठ-क-ण- ज-य-े आ-े- ---------------------------------------- मला शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जायचे आहे. 0
Malā-śa-a-ācy- mad---vart---hik--ī-j-y-c--ā-ē. Malā śaharācyā madhyavartī ṭhikāṇī jāyacē āhē. M-l- ś-h-r-c-ā m-d-y-v-r-ī ṭ-i-ā-ī j-y-c- ā-ē- ---------------------------------------------- Malā śaharācyā madhyavartī ṭhikāṇī jāyacē āhē.
Kiel mi atingu la stacidomon? मी--्टेशन---कसा-/ कश- ज-ऊ? म- स-ट-शनल- कस- / कश- ज-ऊ? म- स-ट-श-ल- क-ा / क-ी ज-ऊ- -------------------------- मी स्टेशनला कसा / कशी जाऊ? 0
M---ṭē------ ka----ka-- j-'ū? Mī sṭēśanalā kasā/ kaśī jā'ū? M- s-ē-a-a-ā k-s-/ k-ś- j-'-? ----------------------------- Mī sṭēśanalā kasā/ kaśī jā'ū?
Kiel mi atingu la flughavenon? म- व-म-नत--व- ----/-कशी --ऊ? म- व-म-नतळ-वर कस- / कश- ज-ऊ? म- व-म-न-ळ-व- क-ा / क-ी ज-ऊ- ---------------------------- मी विमानतळावर कसा / कशी जाऊ? 0
M--vim---t---vara k---/-kaś- j-'-? Mī vimānataḷāvara kasā/ kaśī jā'ū? M- v-m-n-t-ḷ-v-r- k-s-/ k-ś- j-'-? ---------------------------------- Mī vimānataḷāvara kasā/ kaśī jā'ū?
Kiel mi atingu la urbocentron? म-----ा--य- --्य--्-ी --काण--क---/---- जाऊ? म- शहर-च-य- मध-यवर-त- ठ-क-ण- कस- / कश- ज-ऊ? म- श-र-च-य- म-्-व-्-ी ठ-क-ण- क-ा / क-ी ज-ऊ- ------------------------------------------- मी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कसा / कशी जाऊ? 0
Mī-śah-r--yā--a---av-r-ī-ṭ---āṇ-----ā/-k-----ā--? Mī śaharācyā madhyavartī ṭhikāṇī kasā/ kaśī jā'ū? M- ś-h-r-c-ā m-d-y-v-r-ī ṭ-i-ā-ī k-s-/ k-ś- j-'-? ------------------------------------------------- Mī śaharācyā madhyavartī ṭhikāṇī kasā/ kaśī jā'ū?
Mi bezonas taksion. मला-एक-टॅक्सी -ा---े. मल- एक ट-क-स- प-ह-ज-. म-ा ए- ट-क-स- प-ह-ज-. --------------------- मला एक टॅक्सी पाहिजे. 0
M-----ka ṭĕ-s- p-hi-ē. Malā ēka ṭĕksī pāhijē. M-l- ē-a ṭ-k-ī p-h-j-. ---------------------- Malā ēka ṭĕksī pāhijē.
Mi bezonas urbomapon. मल- ---ाच-----श- ---ि-े. मल- शहर-च- नक-श- प-ह-ज-. म-ा श-र-च- न-ा-ा प-ह-ज-. ------------------------ मला शहराचा नकाशा पाहिजे. 0
M-l--śa-a--cā--a-ā----āhijē. Malā śaharācā nakāśā pāhijē. M-l- ś-h-r-c- n-k-ś- p-h-j-. ---------------------------- Malā śaharācā nakāśā pāhijē.
Mi bezonas hotelon. मला ए- -ॉटे--------. मल- एक ह-ट-ल प-ह-ज-. म-ा ए- ह-ट-ल प-ह-ज-. -------------------- मला एक हॉटेल पाहिजे. 0
Ma---ēka h--ēl-----ij-. Malā ēka hŏṭēla pāhijē. M-l- ē-a h-ṭ-l- p-h-j-. ----------------------- Malā ēka hŏṭēla pāhijē.
Mi ŝatus lupreni aŭton. मल- एक -----भ--्या-े--्या--ी -हे. मल- एक ग-ड- भ-ड-य-न- घ-य-यच- आह-. म-ा ए- ग-ड- भ-ड-य-न- घ-य-य-ी आ-े- --------------------------------- मला एक गाडी भाड्याने घ्यायची आहे. 0
M--ā --a gā-- ---ḍ-ā-- -hyā--cī--h-. Malā ēka gāḍī bhāḍyānē ghyāyacī āhē. M-l- ē-a g-ḍ- b-ā-y-n- g-y-y-c- ā-ē- ------------------------------------ Malā ēka gāḍī bhāḍyānē ghyāyacī āhē.
Jen mia kreditkarto. ह--मा-- क-रे--ट--ा--- आ--. ह- म-झ- क-र-ड-ट क-र-ड आह-. ह- म-झ- क-र-ड-ट क-र-ड आ-े- -------------------------- हे माझे क्रेडीट कार्ड आहे. 0
Hē ----ē--r-ḍīṭa -ā-ḍ- āh-. Hē mājhē krēḍīṭa kārḍa āhē. H- m-j-ē k-ē-ī-a k-r-a ā-ē- --------------------------- Hē mājhē krēḍīṭa kārḍa āhē.
Jen mia stirpermesilo. ह------ --वाना आ-े. ह- म-झ- परव-न- आह-. ह- म-झ- प-व-न- आ-े- ------------------- हा माझा परवाना आहे. 0
H--māj-- -arav-n----ē. Hā mājhā paravānā āhē. H- m-j-ā p-r-v-n- ā-ē- ---------------------- Hā mājhā paravānā āhē.
Kio vizitindas en la urbo? शहरा---घ-्या-ा----क-य-आ-े? शहर-त बघण-य-स-रख- क-य आह-? श-र-त ब-ण-य-स-र-े क-य आ-े- -------------------------- शहरात बघण्यासारखे काय आहे? 0
Ś--arāta-----aṇ---ā---h---āya -hē? Śaharāta baghaṇyāsārakhē kāya āhē? Ś-h-r-t- b-g-a-y-s-r-k-ē k-y- ā-ē- ---------------------------------- Śaharāta baghaṇyāsārakhē kāya āhē?
Iru al la malnova urbo. आ-- शहर--्-ा -ुन्-ा--ाग-----ेट -्य-. आपण शहर-च-य- ज-न-य- भ-ग-ल- भ-ट द-य-. आ-ण श-र-च-य- ज-न-य- भ-ग-ल- भ-ट द-य-. ------------------------------------ आपण शहराच्या जुन्या भागाला भेट द्या. 0
Ā-a-a śaha---y--jun'---b-āgā-ā--h-ṭa --ā. Āpaṇa śaharācyā jun'yā bhāgālā bhēṭa dyā. Ā-a-a ś-h-r-c-ā j-n-y- b-ā-ā-ā b-ē-a d-ā- ----------------------------------------- Āpaṇa śaharācyā jun'yā bhāgālā bhēṭa dyā.
Faru gvidatan viziton de la urbo. आपण-श-रदर्शन--ा---. आपण शहरदर-शन-ल- ज-. आ-ण श-र-र-श-ा-ा ज-. ------------------- आपण शहरदर्शनाला जा. 0
Ā-a-----h-ra--r-an-l- -ā. Āpaṇa śaharadarśanālā jā. Ā-a-a ś-h-r-d-r-a-ā-ā j-. ------------------------- Āpaṇa śaharadarśanālā jā.
Iru al la haveno. आ----ंद--व- -ा. आपण ब-दर-वर ज-. आ-ण ब-द-ा-र ज-. --------------- आपण बंदरावर जा. 0
Ā---a-----a-ā--ra -ā. Āpaṇa bandarāvara jā. Ā-a-a b-n-a-ā-a-a j-. --------------------- Āpaṇa bandarāvara jā.
Faru gvidatan viziton de la haveno. आ---ब-द-द-्श--क-ा. आपण ब-दरदर-शन कर-. आ-ण ब-द-द-्-न क-ा- ------------------ आपण बंदरदर्शन करा. 0
Ā-a-a b--d--a---ś-na -ar-. Āpaṇa bandaradarśana karā. Ā-a-a b-n-a-a-a-ś-n- k-r-. -------------------------- Āpaṇa bandaradarśana karā.
Kiuj vidindaĵoj estas krom tiuj? या-च----व--तिर-क-- बघण--ा--र-्या आणख--जागा--हे- क-? य--च-य- व-यत-र-क-त बघण-य-स-रख-य- आणख- ज-ग- आह-त क-? य-ं-्-ा व-य-ि-ि-्- ब-ण-य-स-र-्-ा आ-ख- ज-ग- आ-े- क-? --------------------------------------------------- यांच्या व्यतिरिक्त बघण्यासारख्या आणखी जागा आहेत का? 0
Yān-cyā v----rik-- ---haṇyāsār----ā --a-h----g- ----a k-? Yān-cyā vyatirikta baghaṇyāsārakhyā āṇakhī jāgā āhēta kā? Y-n-c-ā v-a-i-i-t- b-g-a-y-s-r-k-y- ā-a-h- j-g- ā-ē-a k-? --------------------------------------------------------- Yān̄cyā vyatirikta baghaṇyāsārakhyā āṇakhī jāgā āhēta kā?

La slavaj lingvoj

300 milionoj da homoj havas slavan lingvon kiel gepatran lingvon. La slavaj lingvoj apartenas al la hindeŭropaj lingvoj. Estas ĉirkaŭ 20 slavaj lingvoj. La plej grava el ili estas la rusa. Pli ol 150 milionoj da homoj parolas la rusan kiel sian gepatran lingvon. Poste sekvas la pola kaj la ukraina kun po 50 milionoj da parolantoj. La slavaj lingvoj estas lingvike dividitaj en plurajn grupojn. Estas la okcidentslavaj, orientslavaj kaj sudslavaj lingvoj. Okcidentslavaj lingvoj estas la pola, la ĉeĥa kaj la slovaka. La rusa, la ukraina kaj la belorusa estas orientslavaj lingvoj. Sudslavaj lingvoj estas la serba, la kroata kaj la bulgara. Krom tiuj ekzistas multaj aliaj slavaj lingvoj. Sed tiujn parolas nur relative malmultaj homoj. La slavaj lingvoj originas el komuna pralingvo. La unuopaj lingvoj relative malfrue evoluis el ĝi. Ili do estas pli junaj ol la ĝermanaj kaj latinidaj lingvoj. Granda parto de la vortprovizo de la slavaj lingvoj similas. Tio ŝuldiĝas al la fakto ke ili relative malfrue disiĝis unu de la alia. El la scienca vidpunkto la slavaj lingvoj estas konservemaj. Tio signifas ke ili enhavas ankoraŭ multajn malnovajn strukturojn. Aliaj hindeŭropaj lingvoj perdis tiujn malnovajn formojn. La slavaj lingvoj tial estas tre interesaj por la scienca esploro. Per ili eltireblas konkludoj pri pli fruaj lingvoj. La esploristoj tiel provas rekonstrui la hindeŭropan. La slavajn lingvojn karakterizas la vokala malmulteco. Krome, estas multaj sonoj ne aperantaj en aliaj lingvoj. Tial prononcproblemojn ofte havas aparte la okcidenteŭropanoj. Sed ne maltrankviliĝu, ĉio iros glate! En la pola : Wszystko będzie dobrze !