Slovníček fráz

sk Nápoje   »   pl Napoje

12 [dvanásť]

Nápoje

Nápoje

12 [dwanaście]

Napoje

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina poľština Prehrať Viac
Pijem čaj. Pi-- h------. Piję herbatę. 0
Pijem kávu. Pi-- k---. Piję kawę. 0
Pijem minerálnu vodu. Pi-- w--- m--------. Piję wodę mineralną. 0
Piješ čaj s citrónom? Pi---- h------ z c------? Pijesz herbatę z cytryną? 0
Piješ kávu s cukrom? Pi---- k--- z c-----? Pijesz kawę z cukrem? 0
Piješ vodu s ľadom? Pi---- w--- z l----? Pijesz wodę z lodem? 0
Tu je nejaká párty. Tu j--- p--------. Tu jest przyjęcie. 0
Ľudia pijú šampanské. Lu---- p--- s-------. Ludzie piją szampana. 0
Ľudia pijú víno a pivo. Lu---- p--- w--- i p---. Ludzie piją wino i piwo. 0
Piješ alkohol? Pi---- a------? Pijesz alkohol? 0
Piješ whisky? Pi---- w-----? Pijesz whisky? 0
Piješ kolu s rumom? Pi---- c--- z r----? Pijesz colę z rumem? 0
Nemám rád / rada šampanské. Ni- l---- s-------. / N-- c--- s-------. Nie lubię szampana. / Nie chcę szampana. 0
Nemám rád / rada víno. Ni- l---- w---. / N-- c--- w---. Nie lubię wina. / Nie chcę wina. 0
Nemám rád / rada pivo. Ni- l---- p---. / N-- c--- p---. Nie lubię piwa. / Nie chcę piwa. 0
Bábätko má rado mlieko. To d------ l--- m----. / T- d------ c--- m----. To dziecko lubi mleko. / To dziecko chce mleko. 0
Dieťa má rado kakao a jablkovú šťavu. To d------ l--- k---- i s-- j-------. / T- d------ c--- k---- i s-- j-------. To dziecko lubi kakao i sok jabłkowy. / To dziecko chce kakao i sok jabłkowy. 0
Žena má rada pomarančovú a grapefruitovú šťavu. Ta k------ l--- / c--- s-- p----------- i g-----------. Ta kobieta lubi / chce sok pomarańczowy i grejpfrutowy. 0

Znaky ako jazyk

Aby sa ľudia dorozumeli, vymysleli jazyk. Svoj vlastný jazyk majú ale aj osoby nepočujúce alebo nedoslýchavé. Ide o posunkovú reč, ktorá je základným jazykom všetkých nepočujúcich. Pozostáva z kombinovaných znakov. Tým sa stáva vizuálnym tzv. „viditeľným“ jazykom. Ide o posunkový jazyk zrozumiteľný aj na medzinárodnej úrovni? Nie, znaky majú rôzne národné podoby. Každá krajina má svoj vlastný posunkový jazyk. Ten je ovplyvnený stupňom civilizácie. Jazyk sa vždy odvíja podľa kultúry. A tak je tomu aj u jazykov, ktorými sa nehovorí. Existuje však medzinárodný posunkový jazyk. Jeho znaky sú ale trošku komplikovanejšie. Národné znakové jazyky sú si napriek tomu podobné. Veľa znakov je ikonických. Orientujú sa na formu objektu, ktorý predstavujú. Najrozšírenejším znakovým jazykom je americký posunkový jazyk. Posunkový jazyk je uznávaný ako plnohodnotný jazyk. Má svoju vlastnú gramatiku. Tá sa však líši od gramatiky hovoreného jazyka. Preto nie je možné posunkový jazyk prekladať doslovne. Existujú na to tlmočníci posunkového jazyka. Informácie sa paralelne prenášajú znakovým jazykom. Znamená to, že jeden znak môže vyjadrovať celú vetu. V znakovom jazyku existujú aj dialekty. Regionálne zvláštnosti majú svoje vlastné znaky. Každý posunkový jazyk má svoju vlastnú intonáciu a melódiu vety. Aj v prípade znakov platí, že prízvuk prezradí váš pôvod!