Phrasebook

tl People   »   ka პიროვნებები

1 [isa]

People

People

1 [ერთი]

1 [erti]

პიროვნებები

[p'irovnebebi]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Georgia Maglaro higit pa
ako მე მე 0
meme
ako at ikaw მე დ- შ-ნ მე და შენ 0
me d- s--nme da shen
kaming dalawa / tayong dalawa ჩვ-- ო---ე ჩვენ ორივე 0
ch--- o---echven orive
siya ის ის 0
isis
sila ის [----- დ- ი- [----] ის [კაცი] და ის [ქალი] 0
is [------- d- i- [----]is [k'atsi] da is [kali]
silang dalawa ის--- ო---ე ისინი ორივე 0
is--- o---eisini orive
ang lalaki კა-ი კაცი 0
k'---ik'atsi
ang babae ქა-ი ქალი 0
ka-ikali
ang bata ბა---ი ბავშვი 0
ba----ibavshvi
ang pamilya ოჯ--ი ოჯახი 0
oj---iojakhi
ang aking pamilya ჩე-- ო---ი ჩემი ოჯახი 0
ch--- o----ichemi ojakhi
Ang aking pamilya ay nandito. ჩე-- ო---- ა- ა---. ჩემი ოჯახი აქ არის. 0
ch--- o----- a- a---.chemi ojakhi ak aris.
Nandito ako. მე ა- ვ--. მე აქ ვარ. 0
me a- v--.me ak var.
Nandito ka. შე- ა- ხ--. შენ აქ ხარ. 0
sh-- a- k---.shen ak khar.
Nandito siya at nandito siya. ის [----- ა- ა--- დ- ი- [----- ა- ა---. ის [კაცი] აქ არის და ის [ქალი] აქ არის. 0
is [------- a- a--- d- i- [----- a- a---.is [k'atsi] ak aris da is [kali] ak aris.
Nandito kami. ჩვ-- ა- ვ---. ჩვენ აქ ვართ. 0
ch--- a- v---.chven ak vart.
Nandito kayo. თქ--- ა- ხ---. თქვენ აქ ხართ. 0
tk--- a- k----.tkven ak khart.
Silang lahat ay nandito. / Kayong lahat ay nandito. ის--- ყ------ ა- ა----. ისინი ყველანი აქ არიან. 0
is--- q------ a- a----.isini qvelani ak arian.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -