Phrasebook

tl People   »   te వ్యక్తులు

1 [isa]

People

People

1 [ఒకటి]

1 [Okaṭi]

వ్యక్తులు

[Vyaktulu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
ako న-ను న-న- న-న- ---- నేను 0
Nē-u Nēnu N-n- ---- Nēnu
ako at ikaw నే-ు మర-య- -ు---ు న-న- మర-య- న-వ-వ- న-న- మ-ి-ు న-వ-వ- ----------------- నేను మరియు నువ్వు 0
N--- --ri----uv-u Nēnu mariyu nuvvu N-n- m-r-y- n-v-u ----------------- Nēnu mariyu nuvvu
kaming dalawa / tayong dalawa మ---ద్--ం మన ఇద-దర- మ- ఇ-్-ర- --------- మన ఇద్దరం 0
M--- -dda-aṁ Mana iddaraṁ M-n- i-d-r-ṁ ------------ Mana iddaraṁ
siya అ--ు అతన- అ-న- ---- అతను 0
A--nu Atanu A-a-u ----- Atanu
sila అతన----ి-ు ఆమె అతన- మర-య- ఆమ- అ-న- మ-ి-ు ఆ-ె -------------- అతను మరియు ఆమె 0
A--n--m----u--me Atanu mariyu āme A-a-u m-r-y- ā-e ---------------- Atanu mariyu āme
silang dalawa వ-రి--ద-ూ వ-ర-ద-దర- వ-ర-ద-ద-ూ --------- వారిద్దరూ 0
Vāri--arū Vāriddarū V-r-d-a-ū --------- Vāriddarū
ang lalaki పుర--ు-ు ప-ర-ష-డ- ప-ర-ష-డ- -------- పురుషుడు 0
Puruṣuḍu Puruṣuḍu P-r-ṣ-ḍ- -------- Puruṣuḍu
ang babae స్-్-ీ స-త-ర- స-త-ర- ------ స్త్రీ 0
St-ī Strī S-r- ---- Strī
ang bata ప--్-వా-ు ప-ల-లవ-డ- ప-ల-ల-ా-ు --------- పిల్లవాడు 0
P-ll--āḍu Pillavāḍu P-l-a-ā-u --------- Pillavāḍu
ang pamilya కుట--బం క-ట--బ- క-ట-ం-ం ------- కుటుంబం 0
Ku---b-ṁ Kuṭumbaṁ K-ṭ-m-a- -------- Kuṭumbaṁ
ang aking pamilya న--క--ుంబం న- క-ట--బ- న- క-ట-ం-ం ---------- నా కుటుంబం 0
N---u-----ṁ Nā kuṭumbaṁ N- k-ṭ-m-a- ----------- Nā kuṭumbaṁ
Ang aking pamilya ay nandito. న--కు-ు--ం ఇక--- ఉ--ి న- క-ట--బ- ఇక-కడ ఉ-ద- న- క-ట-ం-ం ఇ-్-డ ఉ-ద- --------------------- నా కుటుంబం ఇక్కడ ఉంది 0
Nā--uṭu-b-ṁ i-kaḍ--un-i Nā kuṭumbaṁ ikkaḍa undi N- k-ṭ-m-a- i-k-ḍ- u-d- ----------------------- Nā kuṭumbaṁ ikkaḍa undi
Nandito ako. నేన--ఇక్క- ఉ-----ు న-న- ఇక-కడ ఉన-న-న- న-న- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ు ------------------ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను 0
Nēn- -kk-ḍ- --nā-u Nēnu ikkaḍa unnānu N-n- i-k-ḍ- u-n-n- ------------------ Nēnu ikkaḍa unnānu
Nandito ka. ను-్వ- ఇక్-డ ఉన్నా-ు న-వ-వ- ఇక-కడ ఉన-న-వ- న-వ-వ- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ు -------------------- నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు 0
N-vvu -kk--- -nnā-u Nuvvu ikkaḍa unnāvu N-v-u i-k-ḍ- u-n-v- ------------------- Nuvvu ikkaḍa unnāvu
Nandito siya at nandito siya. అ-ను- ఆ---ఇక్కడ ఉ----రు అతన-, ఆమ- ఇక-కడ ఉన-న-ర- అ-న-, ఆ-ె ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ు ----------------------- అతను, ఆమె ఇక్కడ ఉన్నారు 0
A-a-----me-i------unnāru Atanu, āme ikkaḍa unnāru A-a-u- ā-e i-k-ḍ- u-n-r- ------------------------ Atanu, āme ikkaḍa unnāru
Nandito kami. మే-----్క- ఉ----ము మ-మ- ఇక-కడ ఉన-న-మ- మ-మ- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ు ------------------ మేము ఇక్కడ ఉన్నాము 0
Mē-u -k-aḍ--un--mu Mēmu ikkaḍa unnāmu M-m- i-k-ḍ- u-n-m- ------------------ Mēmu ikkaḍa unnāmu
Nandito kayo. మీ-ు ఇక-----న---రు మ-ర- ఇక-కడ ఉన-న-ర- మ-ర- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ు ------------------ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు 0
Mī-u-ikk-ḍa u--āru Mīru ikkaḍa unnāru M-r- i-k-ḍ- u-n-r- ------------------ Mīru ikkaḍa unnāru
Silang lahat ay nandito. / Kayong lahat ay nandito. వ--్ల-ద-ూ-ఇక--డ--న్--రు వ-ళ-ల-దర- ఇక-కడ ఉన-న-ర- వ-ళ-ల-ద-ూ ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ు ----------------------- వాళ్లందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు 0
V---an---- ikk------n--u Vāḷlandarū ikkaḍa unnāru V-ḷ-a-d-r- i-k-ḍ- u-n-r- ------------------------ Vāḷlandarū ikkaḍa unnāru

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -