Phrasebook

tl People   »   am ሰዎች

1 [isa]

People

People

1 [አንድ]

1 [ānidi]

ሰዎች

[sewochi /hizibi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
ako እ- እኔ እ- -- እኔ 0
inē inē i-ē --- inē
ako at ikaw እ- እና አ--/ቺ እኔ እና አንተ/ቺ እ- እ- አ-ተ-ቺ ----------- እኔ እና አንተ/ቺ 0
in- i-- ān-te--hī inē ina ānite/chī i-ē i-a ā-i-e-c-ī ----------------- inē ina ānite/chī
kaming dalawa / tayong dalawa እ- --ታ-ንም እኛ ሁለታችንም እ- ሁ-ታ-ን- --------- እኛ ሁለታችንም 0
in-a ---e--chinimi inya huletachinimi i-y- h-l-t-c-i-i-i ------------------ inya huletachinimi
siya እ- እሱ እ- -- እሱ 0
isu isu i-u --- isu
sila እ- ---እሷ እሱ እና እሷ እ- እ- እ- -------- እሱ እና እሷ 0
isu--na -swa isu ina iswa i-u i-a i-w- ------------ isu ina iswa
silang dalawa እ-- ---ም እነሱ ሁለቱም እ-ሱ ሁ-ቱ- -------- እነሱ ሁለቱም 0
i--s- h-le---i inesu huletumi i-e-u h-l-t-m- -------------- inesu huletumi
ang lalaki ወ-ድ ወንድ ወ-ድ --- ወንድ 0
w---di wenidi w-n-d- ------ wenidi
ang babae ሴ- ሴት ሴ- -- ሴት 0
s--i sēti s-t- ---- sēti
ang bata ል- ልጅ ል- -- ልጅ 0
liji liji l-j- ---- liji
ang pamilya ቤተ-ብ ቤተሰብ ቤ-ሰ- ---- ቤተሰብ 0
b-t-se-i bētesebi b-t-s-b- -------- bētesebi
ang aking pamilya የ- ቤ-ሰብ የኔ ቤተሰብ የ- ቤ-ሰ- ------- የኔ ቤተሰብ 0
ye-ē--ē-ese-i yenē bētesebi y-n- b-t-s-b- ------------- yenē bētesebi
Ang aking pamilya ay nandito. ቤ--- -ዚ- ና-ው። ቤተሰቤ እዚህ ናቸው። ቤ-ሰ- እ-ህ ና-ው- ------------- ቤተሰቤ እዚህ ናቸው። 0
bē-e-e-- ----i--ache-i. bētesebē izīhi nachewi. b-t-s-b- i-ī-i n-c-e-i- ----------------------- bētesebē izīhi nachewi.
Nandito ako. እኔ እዚ--ነ-። እኔ እዚህ ነኝ። እ- እ-ህ ነ-። ---------- እኔ እዚህ ነኝ። 0
i-ē -z--- --n--. inē izīhi nenyi. i-ē i-ī-i n-n-i- ---------------- inē izīhi nenyi.
Nandito ka. አ--/-ንቺ-እ-ህ-ነ-/--። አንተ/አንቺ እዚህ ነህ/ነሽ። አ-ተ-አ-ቺ እ-ህ ነ-/-ሽ- ------------------ አንተ/አንቺ እዚህ ነህ/ነሽ። 0
ānit-------ī--zīhi n----n--h-. ānite/ānichī izīhi nehi/neshi. ā-i-e-ā-i-h- i-ī-i n-h-/-e-h-. ------------------------------ ānite/ānichī izīhi nehi/neshi.
Nandito siya at nandito siya. እ------ነው እ---ሷ-እዚ--ና-። እሱ እዚህ ነው እና እሷ እዚህ ናት። እ- እ-ህ ነ- እ- እ- እ-ህ ና-። ----------------------- እሱ እዚህ ነው እና እሷ እዚህ ናት። 0
isu -zī-----w- in--is-- -z--i n-t-. isu izīhi newi ina iswa izīhi nati. i-u i-ī-i n-w- i-a i-w- i-ī-i n-t-. ----------------------------------- isu izīhi newi ina iswa izīhi nati.
Nandito kami. እኛ-እ-- --። እኛ እዚህ ነን። እ- እ-ህ ነ-። ---------- እኛ እዚህ ነን። 0
in-a--zī-i n-n-. inya izīhi neni. i-y- i-ī-i n-n-. ---------------- inya izīhi neni.
Nandito kayo. እና---እዚህ-ና-ሁ። እናንተ እዚህ ናችሁ። እ-ን- እ-ህ ና-ሁ- ------------- እናንተ እዚህ ናችሁ። 0
in-ni------h- na-h--u. inanite izīhi nachihu. i-a-i-e i-ī-i n-c-i-u- ---------------------- inanite izīhi nachihu.
Silang lahat ay nandito. / Kayong lahat ay nandito. እ-ሱ-ሁ-ም--ዚ--ና--። እነሱ ሁሉም እዚህ ናቸው። እ-ሱ ሁ-ም እ-ህ ና-ው- ---------------- እነሱ ሁሉም እዚህ ናቸው። 0
i-esu-h---mi-i---i nach-w-. inesu hulumi izīhi nachewi. i-e-u h-l-m- i-ī-i n-c-e-i- --------------------------- inesu hulumi izīhi nachewi.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -