Phrasebook

People   »   लोक

1 [isa]

People

People

१ [एक]

1 [Ēka]

+

लोक

[lōka]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   

Tagalog Marathi Maglaro higit pa
ako मी मी 0
+
ako at ikaw मी आ-- तू मी आणि तू 0
mī ā-- tū mī āṇi tū
+
kaming dalawa / tayong dalawa आम--- द--े आम्ही दोघे 0
ām-- d---ē āmhī dōghē
+
     
siya तो तो 0
+
sila तो आ-- ती तो आणि ती 0
tō ā-- tī tō āṇi tī
+
silang dalawa ती द----ी ती दोघेही 0
tī d-----ī tī dōghēhī
+
     
ang lalaki (त-) प---ष (तो) पुरूष 0
(t-) p----a (tō) purūṣa
+
ang babae (त-) स----ी (ती) स्त्री 0
(t-) s--ī (tī) strī
+
ang bata (त-) म-ल (ते) मूल 0
(t-) m--a (tē) mūla
+
     
ang pamilya कु---ब कुटुंब 0
ku----a kuṭumba
+
ang aking pamilya मा-- क----ब माझे कुटुंब 0
mā--- k-----a mājhē kuṭumba
+
Ang aking pamilya ay nandito. मा-- क----- इ-- आ--. माझे कुटुंब इथे आहे. 0
mā--- k------ i--- ā--. mājhē kuṭumba ithē āhē.
+
     
Nandito ako. मी इ-- आ--. मी इथे आहे. 0
Mī i--- ā--. Mī ithē āhē.
+
Nandito ka. तू इ-- आ---. तू इथे आहेस. 0
Tū i--- ā----. Tū ithē āhēsa.
+
Nandito siya at nandito siya. तो इ-- आ-- आ-- त- इ-- आ--. तो इथे आहे आणि ती इथे आहे. 0
Tō i--- ā-- ā-- t- i--- ā--. Tō ithē āhē āṇi tī ithē āhē.
+
     
Nandito kami. आम--- इ-- आ---. आम्ही इथे आहोत. 0
Ām-- i--- ā----. Āmhī ithē āhōta.
+
Nandito kayo. तु---- (द--- / स---) इ-- आ---. तुम्ही (दोघे / सर्व) इथे आहात. 0
Tu--- (d----/ s----) i--- ā----. Tumhī (dōghē/ sarva) ithē āhāta.
+
Silang lahat ay nandito. / Kayong lahat ay nandito. ते स--- इ-- आ---. ते सगळे इथे आहेत. 0
Tē s----- i--- ā----. Tē sagaḷē ithē āhēta.
+