Phrasebook

tl Shops   »   mr दुकाने

53 [limampu’t tatlo]

Shops

Shops

५३ [त्रेपन्न]

53 [Trēpanna]

दुकाने

[dukānē]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Marathi Maglaro higit pa
Naghahanap kami ng isang sports shop. आम-ह- -- -्री-ा-ाहित्--च- -ु--न----त आह-त. आम-ह- एक क-र-ड-स-ह-त-य-च- द-क-न श-धत आह-त. आ-्-ी ए- क-र-ड-स-ह-त-य-च- द-क-न श-ध- आ-ो-. ------------------------------------------ आम्ही एक क्रीडासाहित्याचे दुकान शोधत आहोत. 0
ā--- -k- ---ḍ---h---ā-ē--uk-n--śō---ta-ā---a. āmhī ēka krīḍāsāhityācē dukāna śōdhata āhōta. ā-h- ē-a k-ī-ā-ā-i-y-c- d-k-n- ś-d-a-a ā-ō-a- --------------------------------------------- āmhī ēka krīḍāsāhityācē dukāna śōdhata āhōta.
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne. आ-्ही-ए---ाट-क-ाना श-ध---हो-. आम-ह- एक ख-ट-कख-न- श-धत आह-त. आ-्-ी ए- ख-ट-क-ा-ा श-ध- आ-ो-. ----------------------------- आम्ही एक खाटीकखाना शोधत आहोत. 0
Ā-hī -k- -hā-ī-a--ā---ś-d---- ā--ta. Āmhī ēka khāṭīkakhānā śōdhata āhōta. Ā-h- ē-a k-ā-ī-a-h-n- ś-d-a-a ā-ō-a- ------------------------------------ Āmhī ēka khāṭīkakhānā śōdhata āhōta.
Naghahanap kami ng isang parmasya. आ---ी एक औ--ाल- शोधत--होत. आम-ह- एक औषध-लय श-धत आह-त. आ-्-ी ए- औ-ध-ल- श-ध- आ-ो-. -------------------------- आम्ही एक औषधालय शोधत आहोत. 0
Āmh-------u-ad-ā---a -ōd--ta-āhō-a. Āmhī ēka auṣadhālaya śōdhata āhōta. Ā-h- ē-a a-ṣ-d-ā-a-a ś-d-a-a ā-ō-a- ----------------------------------- Āmhī ēka auṣadhālaya śōdhata āhōta.
Gusto naming bumili ng putbol. आ----ंला--क फ----- -रेद- --ाय-ा आहे. आम-ह--ल- एक फ-टब-ल खर-द- कर-यच- आह-. आ-्-ा-ल- ए- फ-ट-ॉ- ख-े-ी क-ा-च- आ-े- ------------------------------------ आम्हांला एक फुटबॉल खरेदी करायचा आहे. 0
Ā-hān-ā -----h---bŏ------rē-- k--ā---- -hē. Āmhānlā ēka phuṭabŏla kharēdī karāyacā āhē. Ā-h-n-ā ē-a p-u-a-ŏ-a k-a-ē-ī k-r-y-c- ā-ē- ------------------------------------------- Āmhānlā ēka phuṭabŏla kharēdī karāyacā āhē.
Gusto naming bumili ng salami. आम्हा-ल- ----ी----ाचा-स-से-----्र-ार---े-- -र-य-ा---े. आम-ह--ल- सल-म- न-व-च- स-स-जच- प-रक-र खर-द- कर-यच- आह-. आ-्-ा-ल- स-ा-ी न-व-च- स-स-ज-ा प-र-ा- ख-े-ी क-ा-च- आ-े- ------------------------------------------------------ आम्हांला सलामी नावाचा सॉसेजचा प्रकार खरेदी करायचा आहे. 0
Ām-ānl---a--mī -āv----sŏsējac- pr-kār--kharē----a--y-c--ā-ē. Āmhānlā salāmī nāvācā sŏsējacā prakāra kharēdī karāyacā āhē. Ā-h-n-ā s-l-m- n-v-c- s-s-j-c- p-a-ā-a k-a-ē-ī k-r-y-c- ā-ē- ------------------------------------------------------------ Āmhānlā salāmī nāvācā sŏsējacā prakāra kharēdī karāyacā āhē.
Gusto naming bumili ng gamot. आम---ं-ा औष- -रे-ी-----च- --े. आम-ह--ल- औषध खर-द- कर-यच- आह-. आ-्-ा-ल- औ-ध ख-े-ी क-ा-च- आ-े- ------------------------------ आम्हांला औषध खरेदी करायचे आहे. 0
Āmh-nlā a-ṣa-h- k-a-ēd--k-rāy-cē ā-ē. Āmhānlā auṣadha kharēdī karāyacē āhē. Ā-h-n-ā a-ṣ-d-a k-a-ē-ī k-r-y-c- ā-ē- ------------------------------------- Āmhānlā auṣadha kharēdī karāyacē āhē.
Naghahanap kami ng isang sports shop upang bumili ng putbol. आम्ही -- ---बॉल--र----करण----ा-ी -्र---साह-त-य-चे --क-न शोधत -हो-. आम-ह- एक फ-टब-ल खर-द- करण-य-स-ठ- क-र-ड-स-ह-त-य-च- द-क-न श-धत आह-त. आ-्-ी ए- फ-ट-ॉ- ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- क-र-ड-स-ह-त-य-च- द-क-न श-ध- आ-ो-. ------------------------------------------------------------------ आम्ही एक फुटबॉल खरेदी करण्यासाठी क्रीडासाहित्याचे दुकान शोधत आहोत. 0
Āmhī-ēka-p--ṭ--ŏ---khar--ī-ka-aṇ--sāṭhī-------āh-t--cē--ukāna --dha-- āhōt-. Āmhī ēka phuṭabŏla kharēdī karaṇyāsāṭhī krīḍāsāhityācē dukāna śōdhata āhōta. Ā-h- ē-a p-u-a-ŏ-a k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- k-ī-ā-ā-i-y-c- d-k-n- ś-d-a-a ā-ō-a- ---------------------------------------------------------------------------- Āmhī ēka phuṭabŏla kharēdī karaṇyāsāṭhī krīḍāsāhityācē dukāna śōdhata āhōta.
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne upang makabili ng salami. आ-्ह--सलामी-खरेदी क-ण-य--ा-- ---ीक---ा ---त आहोत. आम-ह- सल-म- खर-द- करण-य-स-ठ- ख-ट-कख-न- श-धत आह-त. आ-्-ी स-ा-ी ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- ख-ट-क-ा-ा श-ध- आ-ो-. ------------------------------------------------- आम्ही सलामी खरेदी करण्यासाठी खाटीकखाना शोधत आहोत. 0
Ām-ī-sa-ā-ī khar-dī--ara---sā-h- ------ak-ā-ā--ōd-a-- -h-t-. Āmhī salāmī kharēdī karaṇyāsāṭhī khāṭīkakhānā śōdhata āhōta. Ā-h- s-l-m- k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- k-ā-ī-a-h-n- ś-d-a-a ā-ō-a- ------------------------------------------------------------ Āmhī salāmī kharēdī karaṇyāsāṭhī khāṭīkakhānā śōdhata āhōta.
Naghahanap kami ng isang botika upang makabili ng mga gamot. आम--------खर-द-----्-ास-ठी---धालय---धत-आ--त. आम-ह- औषध खर-द- करण-य-स-ठ- औषध-लय श-धत आह-त. आ-्-ी औ-ध ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- औ-ध-ल- श-ध- आ-ो-. -------------------------------------------- आम्ही औषध खरेदी करण्यासाठी औषधालय शोधत आहोत. 0
Āmhī---ṣa-ha -h--ē-ī ------ā--ṭ---a-ṣ-----ay----dh-t- āh---. Āmhī auṣadha kharēdī karaṇyāsāṭhī auṣadhālaya śōdhata āhōta. Ā-h- a-ṣ-d-a k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- a-ṣ-d-ā-a-a ś-d-a-a ā-ō-a- ------------------------------------------------------------ Āmhī auṣadha kharēdī karaṇyāsāṭhī auṣadhālaya śōdhata āhōta.
Naghahanap ako ng isang alahero. म---क--व----- या श-धत आहे. म- एक जव-ह- – य- श-धत आह-. म- ए- ज-ा-ि – य- श-ध- आ-े- -------------------------- मी एक जवाहि – या शोधत आहे. 0
M- -k---avā-i - yā -ō---t- āh-. Mī ēka javāhi – yā śōdhata āhē. M- ē-a j-v-h- – y- ś-d-a-a ā-ē- ------------------------------- Mī ēka javāhi – yā śōdhata āhē.
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato. मी-ए- छा-ा---्र -प--ण-ंच- -ु-ा----धत----. म- एक छ-य-च-त-र उपकरण--च- द-क-न श-धत आह-. म- ए- छ-य-च-त-र उ-क-ण-ं-े द-क-न श-ध- आ-े- ----------------------------------------- मी एक छायाचित्र उपकरणांचे दुकान शोधत आहे. 0
M--ē-a-------i--a upak-raṇ-----------a-ś--h----ā-ē. Mī ēka chāyācitra upakaraṇān-cē dukāna śōdhata āhē. M- ē-a c-ā-ā-i-r- u-a-a-a-ā-̄-ē d-k-n- ś-d-a-a ā-ē- --------------------------------------------------- Mī ēka chāyācitra upakaraṇān̄cē dukāna śōdhata āhē.
Naghahanap ako ng isang pastry shop. मी -- क-क-े द-क-- श-ध- ---. म- एक क-कच- द-क-न श-धत आह-. म- ए- क-क-े द-क-न श-ध- आ-े- --------------------------- मी एक केकचे दुकान शोधत आहे. 0
M----a k-kac------na ś---at- ā-ē. Mī ēka kēkacē dukāna śōdhata āhē. M- ē-a k-k-c- d-k-n- ś-d-a-a ā-ē- --------------------------------- Mī ēka kēkacē dukāna śōdhata āhē.
May plano akong bumili ng singsing. मा-- -क-अ-गठी --े-----ायचा-व-च-र आहे. म-झ- एक अ-गठ- खर-द- कर-यच- व-च-र आह-. म-झ- ए- अ-ग-ी ख-े-ी क-ा-च- व-च-र आ-े- ------------------------------------- माझा एक अंगठी खरेदी करायचा विचार आहे. 0
Mā--- ē-a--ṅga-h- -h-r--- karāya-- -ic--a āh-. Mājhā ēka aṅgaṭhī kharēdī karāyacā vicāra āhē. M-j-ā ē-a a-g-ṭ-ī k-a-ē-ī k-r-y-c- v-c-r- ā-ē- ---------------------------------------------- Mājhā ēka aṅgaṭhī kharēdī karāyacā vicāra āhē.
May plano akong bumili ng DVD. माझ--एक -िल-- ----खरे-ी-क--य---वि----आ--. म-झ- एक फ-ल-म र-ल खर-द- कर-यच- व-च-र आह-. म-झ- ए- फ-ल-म र-ल ख-े-ी क-ा-च- व-च-र आ-े- ----------------------------------------- माझा एक फिल्म रोल खरेदी करायचा विचार आहे. 0
Mā-h- ē-a p-ilm----l- k-----ī----āy-cā v-cāra ---. Mājhā ēka philma rōla kharēdī karāyacā vicāra āhē. M-j-ā ē-a p-i-m- r-l- k-a-ē-ī k-r-y-c- v-c-r- ā-ē- -------------------------------------------------- Mājhā ēka philma rōla kharēdī karāyacā vicāra āhē.
May plano akong bumili ng keyk. म-झा ए- केक-खरेदी--र-यच--व--ार --े. म-झ- एक क-क खर-द- कर-यच- व-च-र आह-. म-झ- ए- क-क ख-े-ी क-ा-च- व-च-र आ-े- ----------------------------------- माझा एक केक खरेदी करायचा विचार आहे. 0
M---ā ē-a ---- ---rē-ī -a-----ā--i-ā-- -hē. Mājhā ēka kēka kharēdī karāyacā vicāra āhē. M-j-ā ē-a k-k- k-a-ē-ī k-r-y-c- v-c-r- ā-ē- ------------------------------------------- Mājhā ēka kēka kharēdī karāyacā vicāra āhē.
Naghahanap ako ng isang alahero upang bumili ng singsing. म---- अं--ी खरेदी क----ा-ाठी-ज-ाहि-– य- श-ध- --े. म- एक अ-गठ- खर-द- करण-य-स-ठ- जव-ह- – य- श-धत आह-. म- ए- अ-ग-ी ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- ज-ा-ि – य- श-ध- आ-े- ------------------------------------------------- मी एक अंगठी खरेदी करण्यासाठी जवाहि – या शोधत आहे. 0
Mī -ka aṅg--h--k-a-ē-ī-ka---y-sā----j----- ---ā--ōd-a-a----. Mī ēka aṅgaṭhī kharēdī karaṇyāsāṭhī javāhi – yā śōdhata āhē. M- ē-a a-g-ṭ-ī k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- j-v-h- – y- ś-d-a-a ā-ē- ------------------------------------------------------------ Mī ēka aṅgaṭhī kharēdī karaṇyāsāṭhī javāhi – yā śōdhata āhē.
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato upang makabili ng isang rolyo ng film. मी-एक--िल्- रो- -र----करण-य-साठ- छाय--------पक-ण---े-द-कान ---- -ह-. म- एक फ-ल-म र-ल खर-द- करण-य-स-ठ- छ-य-च-त-र उपकरण--च- द-क-न श-धत आह-. म- ए- फ-ल-म र-ल ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- छ-य-च-त-र उ-क-ण-ं-े द-क-न श-ध- आ-े- -------------------------------------------------------------------- मी एक फिल्म रोल खरेदी करण्यासाठी छायाचित्र उपकरणांचे दुकान शोधत आहे. 0
Mī ēk--p----a -----khar-----------s-ṭhī ---y---tr- --a-a-aṇā-̄c- -u------ō--a-- --ē. Mī ēka philma rōla kharēdī karaṇyāsāṭhī chāyācitra upakaraṇān-cē dukāna śōdhata āhē. M- ē-a p-i-m- r-l- k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- c-ā-ā-i-r- u-a-a-a-ā-̄-ē d-k-n- ś-d-a-a ā-ē- ------------------------------------------------------------------------------------ Mī ēka philma rōla kharēdī karaṇyāsāṭhī chāyācitra upakaraṇān̄cē dukāna śōdhata āhē.
Naghahanap ako ng tindahan ng pastry upang makabili ng keyk. म---क-केक ख-ेदी क-ण-य-स--ी--ेक----ु----शो-त----. म- एक क-क खर-द- करण-य-स-ठ- क-कच- द-क-न श-धत आह-. म- ए- क-क ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- क-क-े द-क-न श-ध- आ-े- ------------------------------------------------ मी एक केक खरेदी करण्यासाठी केकचे दुकान शोधत आहे. 0
Mī-ēk--kē-- ------ī----aṇyā-ā------kac----k-na ś--hata ā--. Mī ēka kēka kharēdī karaṇyāsāṭhī kēkacē dukāna śōdhata āhē. M- ē-a k-k- k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- k-k-c- d-k-n- ś-d-a-a ā-ē- ----------------------------------------------------------- Mī ēka kēka kharēdī karaṇyāsāṭhī kēkacē dukāna śōdhata āhē.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -