Phrasebook

tl Imperative 1   »   mr आज्ञार्थक १

89 [walumpu’t siyam]

Imperative 1

Imperative 1

८९ [एकोणनव्वद]

89 [Ēkōṇanavvada]

आज्ञार्थक १

[ājñārthaka 1]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   

Tagalog Marathi Maglaro higit pa
Ang tamad mo naman – huwag naman maging tamad! तू ख-- आ--- आ--- – इ--- / इ--- आ--- ह-- न---. तू खूप आळशी आहेस – इतका / इतकी आळशी होऊ नकोस. 0
tū k---- ā---- ā---- – i----/ i---- ā---- h--- n-----.tū khūpa āḷaśī āhēsa – itakā/ itakī āḷaśī hō'ū nakōsa.
Ang tagal mo naman matulog – huwag naman matagal matulog! तू ख-- व-- झ----- / झ----- – इ----- उ---- झ--- न---. तू खूप वेळ झोपतोस / झोपतेस – इतक्या उशीरा झोपू नकोस. 0
Tū k---- v--- j--------/ j-------- – i----- u---- j---- n-----.Tū khūpa vēḷa jhōpatōsa/ jhōpatēsa – itakyā uśīrā jhōpū nakōsa.
Huli ka naman ng uwi – huwag naman masyadong huli ang uwi! तू घ-- ख-- उ---- य---- / य---- – इ----- उ---- य-- न---. तू घरी खूप उशीरा येतोस / येतेस – इतक्या उशीरा येऊ नकोस. 0
Tū g---- k---- u---- y-----/ y----- – i----- u---- y--- n-----.Tū gharī khūpa uśīrā yētōsa/ yētēsa – itakyā uśīrā yē'ū nakōsa.
   
Ang lakas mong tumawa – huwag naman tumawa ng malakas! तू ख-- म------- ह---- / ह---- – इ----- म------- ह-- न---. तू खूप मोठ्याने हसतोस / हसतेस – इतक्या मोठ्याने हसू नकोस. 0
Tū k---- m------- h-------/ h------- – i----- m------- h--- n-----.Tū khūpa mōṭhyānē hasatōsa/ hasatēsa – itakyā mōṭhyānē hasū nakōsa.
Mahinahon kang magsalita – huwag kang magsalita nang mahina! तू ख-- ह-- ब----- / ब----- – इ--- ह-- ब--- न---. तू खूप हळू बोलतोस / बोलतेस – इतके हळू बोलू नकोस. 0
Tū k---- h--- b-------/ b------- – i---- h--- b--- n-----.Tū khūpa haḷū bōlatōsa/ bōlatēsa – itakē haḷū bōlū nakōsa.
Uminom ka ng sobra – huwag uminom ng sobra! तू ख-- प---- / प---- – इ--- प-- न---. तू खूप पितोस / पितेस – इतके पिऊ नकोस. 0
Tū k---- p-----/ p----- – i---- p--- n-----.Tū khūpa pitōsa/ pitēsa – itakē pi'ū nakōsa.
   
Masyado kang naninigarilyo – huwag manigarilyo ng sobra! तू ख-- ध------- क---- / क---- – इ--- ध------- क-- न---. तू खूप धूम्रपान करतोस / करतेस – इतके धूम्रपान करू नकोस. 0
Tū k---- d--------- k-------/ k------- – i---- d--------- k--- n-----.Tū khūpa dhūmrapāna karatōsa/ karatēsa – itakē dhūmrapāna karū nakōsa.
Nagtatrabaho ka ng sobra – huwag magtrabaho ng sobra! तू ख-- क-- क---- / क---- – इ--- क-- क-- न---. तू खूप काम करतोस / करतेस – इतके काम करू नकोस. 0
Tū k---- k--- k-------/ k------- – i---- k--- k--- n-----.Tū khūpa kāma karatōsa/ karatēsa – itakē kāma karū nakōsa.
Napakabilis ng iyong pagmamaneho – huwag magmaneho nang napakabilis! तू ख-- व----- ग--- च------ / च------ – इ----- व----- ग--- च---- न---. तू खूप वेगाने गाडी चालवतोस / चालवतेस – इतक्या वेगाने गाडी चालवू नकोस. 0
Tū k---- v----- g--- c---------/ c--------- – i----- v----- g--- c----- n-----.Tū khūpa vēgānē gāḍī cālavatōsa/ cālavatēsa – itakyā vēgānē gāḍī cālavū nakōsa.
   
Bumangon ka, G. Miller! उठ-- श------ म-----! उठा, श्रीमान म्युलर! 0
Uṭ--- ś------ m------!Uṭhā, śrīmāna myulara!
Umupo ka, G. Miller! बस-- श------ म-----! बसा, श्रीमान म्युलर! 0
Ba--- ś------ m------!Basā, śrīmāna myulara!
Manatiling nakaupo, G. Miller! बस-- र--- श------ म-----! बसून रहा, श्रीमान म्युलर! 0
Ba---- r---- ś------ m------!Basūna rahā, śrīmāna myulara!
   
Magpasensya ka! / Habaan mo ang pasensya mo! सं-- ब----. संयम बाळगा. 0
Sa----- b-----.Sanyama bāḷagā.
Huwag kang mag-madali! आप-- व-- घ---. आपला वेळ घ्या. 0
Āp--- v--- g---.Āpalā vēḷa ghyā.
Sandali lang! क्---- थ----. क्षणभर थांबा. 0
Kṣ-------- t-----.Kṣaṇabhara thāmbā.
   
Mag-ingat ka! जप--. जपून. 0
Ja----.Japūna.
Maging sa oras! वक----- ब--. वक्तशीर बना. 0
Va------- b---.Vaktaśīra banā.
Wag kang tanga! मू--- ब-- न--. मूर्ख बनू नका. 0
Mū---- b--- n---.Mūrkha banū nakā.