Phrasebook

tl Shops   »   zh 商店

53 [limampu’t tatlo]

Shops

Shops

53[五十三]

53 [wǔshísān]

商店

[shāngdiàn]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Naghahanap kami ng isang sports shop. 我们 找 一- 体--- 商- 。 我们 找 一家 体育用品 商店 。 0
wǒ--- z--- y---- t--- y------ s--------.wǒmen zhǎo yījiā tǐyù yòngpǐn shāngdiàn.
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne. 我们 找 一- 肉- 。 我们 找 一家 肉店 。 0
Wǒ--- z--- y---- r-- d---.Wǒmen zhǎo yījiā ròu diàn.
Naghahanap kami ng isang parmasya. 我们 找 一- 药- 。 我们 找 一家 药店 。 0
Wǒ--- z--- y---- y------.Wǒmen zhǎo yījiā yàodiàn.
Gusto naming bumili ng putbol. 我们 要 买 一- 足- 。 我们 要 买 一个 足球 。 0
Wǒ--- y----- y--- z----.Wǒmen yāomǎi yīgè zúqiú.
Gusto naming bumili ng salami. 我们 要 买 意---- 。 我们 要 买 意大利腊肠 。 0
Wǒ--- y----- y----- l------.Wǒmen yāomǎi yìdàlì làcháng.
Gusto naming bumili ng gamot. 我们 要 买 药 。 我们 要 买 药 。 0
Wǒ--- y----- y--.Wǒmen yāomǎi yào.
Naghahanap kami ng isang sports shop upang bumili ng putbol. 我们 找 一- 体--- 商-- 买 一- 足- 。 我们 找 一家 体育用品 商店, 买 一个 足球 。 0
Wǒ--- z--- y---- t--- y------ s--------- m-- y--- z----.Wǒmen zhǎo yījiā tǐyù yòngpǐn shāngdiàn, mǎi yīgè zúqiú.
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne upang makabili ng salami. 我们 找 一- 肉-- 买 意---- 。 我们 找 一家 肉店, 买 意大利腊肠 。 0
Wǒ--- z--- y---- r-- d---- m-- y----- l------.Wǒmen zhǎo yījiā ròu diàn, mǎi yìdàlì làcháng.
Naghahanap kami ng isang botika upang makabili ng mga gamot. 我们 找 一- 药-- 买 药 。 我们 找 一家 药店, 买 药 。 0
Wǒ--- z--- y---- y------- m-- y--.Wǒmen zhǎo yījiā yàodiàn, mǎi yào.
Naghahanap ako ng isang alahero. 我 找 一- 珠-- 。 我 找 一家 珠宝行 。 0
Wǒ z--- y---- z----- x---.Wǒ zhǎo yījiā zhūbǎo xíng.
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato. 我 找 一- 照-- 。 我 找 一家 照相馆 。 0
Wǒ z--- y---- z-------- g---.Wǒ zhǎo yījiā zhàoxiàng guǎn.
Naghahanap ako ng isang pastry shop. 我 找 一- 糕-- 。 我 找 一家 糕点店 。 0
Wǒ z--- y---- g------ d---.Wǒ zhǎo yījiā gāodiǎn diàn.
May plano akong bumili ng singsing. 因为 我 打-- 买 一- 戒- 。 因为 我 打算, 买 一个 戒指 。 0
Yī---- w- d------ m-- y--- j-----.Yīnwèi wǒ dǎsuàn, mǎi yīgè jièzhǐ.
May plano akong bumili ng DVD. 因为 我 打-- 买 一- 胶- 。 因为 我 打算, 买 一个 胶卷 。 0
Yī---- w- d------ m-- y--- j-------.Yīnwèi wǒ dǎsuàn, mǎi yīgè jiāojuǎn.
May plano akong bumili ng keyk. 因为 我 打-- 买 一- 圆- 大-- 。 因为 我 打算, 买 一个 圆形 大蛋糕 。 0
Yī---- w- d------ m-- y--- y--- x--- d- d-----.Yīnwèi wǒ dǎsuàn, mǎi yīgè yuán xíng dà dàngāo.
Naghahanap ako ng isang alahero upang bumili ng singsing. 我 找 一- 珠--- 买 一- 戒- 。 我 找 一家 珠宝行, 买 一个 戒指 。 0
Wǒ z--- y---- z----- x---- m-- y--- j-----.Wǒ zhǎo yījiā zhūbǎo xíng, mǎi yīgè jièzhǐ.
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato upang makabili ng isang rolyo ng film. 我 找 一- 照--- 买 一- 胶- 。 我 找 一家 照相馆, 买 一个 胶卷 。 0
Wǒ z--- y---- z-------- g---- m-- y--- j-------.Wǒ zhǎo yījiā zhàoxiàng guǎn, mǎi yīgè jiāojuǎn.
Naghahanap ako ng tindahan ng pastry upang makabili ng keyk. 我 找 一- 糕--- 买 一- 圆- 大 蛋- 。 我 找 一家 糕点店, 买 一个 圆形 大 蛋糕 。 0
Wǒ z--- y---- g------ d---- m-- y--- y--- x--- d- d-----.Wǒ zhǎo yījiā gāodiǎn diàn, mǎi yīgè yuán xíng dà dàngāo.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -