Phrasebook

tl Vacation activities   »   mr सुट्टीतील उपक्रम

48 [apatnapu’t walo]

Vacation activities

Vacation activities

४८ [अठ्ठेचाळीस]

48 [Aṭhṭhēcāḷīsa]

सुट्टीतील उपक्रम

[suṭṭītīla upakrama]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Marathi Maglaro higit pa
Malinis ba ang beach? सम-----िन--ा-स्व----आ-े--ा? सम-द-रक-न-र- स-वच-छ आह- क-? स-ु-्-क-न-र- स-व-्- आ-े क-? --------------------------- समुद्रकिनारा स्वच्छ आहे का? 0
sa--dr-k-------va---a-ā-ē-kā? samudrakinārā svaccha āhē kā? s-m-d-a-i-ā-ā s-a-c-a ā-ē k-? ----------------------------- samudrakinārā svaccha āhē kā?
Maaari bang lumangoy doon? आ-ण---थ- ------क-ो --? आपण त-थ- प-ह- शकत- क-? आ-ण त-थ- प-ह- श-त- क-? ---------------------- आपण तिथे पोहू शकतो का? 0
Ā---- -i-h- pō-ū-ś--a-- --? Āpaṇa tithē pōhū śakatō kā? Ā-a-a t-t-ē p-h- ś-k-t- k-? --------------------------- Āpaṇa tithē pōhū śakatō kā?
Hindi ba delikado maligo doon? ति-े प-हण- -ो-ाद--क तर-ना--? त-थ- प-हण- ध-क-द-यक तर न-ह-? त-थ- प-ह-े ध-क-द-य- त- न-ह-? ---------------------------- तिथे पोहणे धोकादायक तर नाही? 0
T--hē ----ṇē-d-----ā-a-a t--- nā-ī? Tithē pōhaṇē dhōkādāyaka tara nāhī? T-t-ē p-h-ṇ- d-ō-ā-ā-a-a t-r- n-h-? ----------------------------------- Tithē pōhaṇē dhōkādāyaka tara nāhī?
Maaari bang magrenta ng payong dito? इथे-प--ा--ल---ड्य-ने--ि-- -क-े-का? इथ- प-र-स-ल भ-ड-य-न- म-ळ- शकत- क-? इ-े प-र-स-ल भ-ड-य-न- म-ळ- श-त- क-? ---------------------------------- इथे पॅरासोल भाड्याने मिळू शकते का? 0
Ith- -ĕr--ōla b-ā-yā-ē -i---śa-----kā? Ithē pĕrāsōla bhāḍyānē miḷū śakatē kā? I-h- p-r-s-l- b-ā-y-n- m-ḷ- ś-k-t- k-? -------------------------------------- Ithē pĕrāsōla bhāḍyānē miḷū śakatē kā?
Maaari bang magrenta ng isang upuang pahingahan dito? इ----ेक-- -ु--च- भ---य--े -िळू शकते --? इथ- ड-क – ख-र-च- भ-ड-य-न- म-ळ- शकत- क-? इ-े ड-क – ख-र-च- भ-ड-य-न- म-ळ- श-त- क-? --------------------------------------- इथे डेक – खुर्ची भाड्याने मिळू शकते का? 0
Ith- ḍ--- - -h--c- b--ḍyā-- -iḷ- ś-ka-ē-k-? Ithē ḍēka – khurcī bhāḍyānē miḷū śakatē kā? I-h- ḍ-k- – k-u-c- b-ā-y-n- m-ḷ- ś-k-t- k-? ------------------------------------------- Ithē ḍēka – khurcī bhāḍyānē miḷū śakatē kā?
Maaari bang magrenta ng isang bangka dito? इथ--न-व -------- -ि-ू-शकते का? इथ- न-व भ-ड-य-न- म-ळ- शकत- क-? इ-े न-व भ-ड-य-न- म-ळ- श-त- क-? ------------------------------ इथे नाव भाड्याने मिळू शकते का? 0
I-hē---va-------nē mi-- śaka-ē--ā? Ithē nāva bhāḍyānē miḷū śakatē kā? I-h- n-v- b-ā-y-n- m-ḷ- ś-k-t- k-? ---------------------------------- Ithē nāva bhāḍyānē miḷū śakatē kā?
Gusto kong mag-surf. मल- सर्---ग --ायचे --े. मल- सर-फ--ग कर-यच- आह-. म-ा स-्-ि-ग क-ा-च- आ-े- ----------------------- मला सर्फिंग करायचे आहे. 0
M--ā s-----ṅga--a-ā-acē-ā--. Malā sarphiṅga karāyacē āhē. M-l- s-r-h-ṅ-a k-r-y-c- ā-ē- ---------------------------- Malā sarphiṅga karāyacē āhē.
Gusto kong sumisid. मला -ा-बु-्-ांस--खे--ाण-या---ा-खा-ी-प--ाय-- --े. मल- प-णब-ड-य--स-रख- प-ण-य-च-य- ख-ल- प-ह-यच- आह-. म-ा प-ण-ु-्-ा-स-र-े प-ण-य-च-य- ख-ल- प-ह-य-े आ-े- ------------------------------------------------ मला पाणबुड्यांसारखे पाण्याच्या खाली पोहायचे आहे. 0
Mal--p--a---yān--rakhē p-ṇ-ācy- khā-ī --h-yacē āhē. Malā pāṇabuḍyānsārakhē pāṇyācyā khālī pōhāyacē āhē. M-l- p-ṇ-b-ḍ-ā-s-r-k-ē p-ṇ-ā-y- k-ā-ī p-h-y-c- ā-ē- --------------------------------------------------- Malā pāṇabuḍyānsārakhē pāṇyācyā khālī pōhāyacē āhē.
Gusto kong mag-ski sa tubig. मल--वॉ----्-ीईंग ---य-- आह-. मल- व-टर स-क-ई-ग कर-यच- आह-. म-ा व-ट- स-क-ई-ग क-ा-च- आ-े- ---------------------------- मला वॉटर स्कीईंग करायचे आहे. 0
Mal----ṭa-a---ī-ī-g--ka----cē--h-. Malā vŏṭara skī'īṅga karāyacē āhē. M-l- v-ṭ-r- s-ī-ī-g- k-r-y-c- ā-ē- ---------------------------------- Malā vŏṭara skī'īṅga karāyacē āhē.
Maaari bang magrenta ng surfboard? सर्- – --र्--भाड-यान--म--- -केल---? सर-फ़ – ब-र-ड भ-ड-य-न- म-ळ- शक-ल क-? स-्- – ब-र-ड भ-ड-य-न- म-ळ- श-े- क-? ----------------------------------- सर्फ़ – बोर्ड भाड्याने मिळू शकेल का? 0
Sa--- --b-rḍ- --ā-yā-ē --ḷū śak-la--ā? Sarfa – bōrḍa bhāḍyānē miḷū śakēla kā? S-r-a – b-r-a b-ā-y-n- m-ḷ- ś-k-l- k-? -------------------------------------- Sarfa – bōrḍa bhāḍyānē miḷū śakēla kā?
Maaari bang magrenta ng kagamitan sa diving? डाइ--ह--- उप-र- भा-्-----म-ळ- --े- का? ड-इव-ह--ग उपकरण भ-ड-य-न- म-ळ- शक-ल क-? ड-इ-्-ि-ग उ-क-ण भ-ड-य-न- म-ळ- श-े- क-? -------------------------------------- डाइव्हिंग उपकरण भाड्याने मिळू शकेल का? 0
Ḍā----i--a---ak-raṇ---h-ḍy----mi---ś-------ā? Ḍā'ivhiṅga upakaraṇa bhāḍyānē miḷū śakēla kā? Ḍ-'-v-i-g- u-a-a-a-a b-ā-y-n- m-ḷ- ś-k-l- k-? --------------------------------------------- Ḍā'ivhiṅga upakaraṇa bhāḍyānē miḷū śakēla kā?
Maaari bang magrenta ng mga water ski? वॉट--स्--ज-भ--्---े---ळू शके- का? व-टर स-क-ज भ-ड-य-न- म-ळ- शक-ल क-? व-ट- स-क-ज भ-ड-य-न- म-ळ- श-े- क-? --------------------------------- वॉटर स्कीज भाड्याने मिळू शकेल का? 0
Vŏṭ-ra s-ī----hāḍ---ē -i-- ś--ēl- kā? Vŏṭara skīja bhāḍyānē miḷū śakēla kā? V-ṭ-r- s-ī-a b-ā-y-n- m-ḷ- ś-k-l- k-? ------------------------------------- Vŏṭara skīja bhāḍyānē miḷū śakēla kā?
Baguhan pa lamang ako. मल- या-ी- स-धा-- -ा-ि------. मल- य-त-ल स-ध-रण म-ह-त- आह-. म-ा य-त-ल स-ध-र- म-ह-त- आ-े- ---------------------------- मला यातील साधारण माहिती आहे. 0
M--ā-yāt-la ----ā-----mā---ī-āh-. Malā yātīla sādhāraṇa māhitī āhē. M-l- y-t-l- s-d-ā-a-a m-h-t- ā-ē- --------------------------------- Malā yātīla sādhāraṇa māhitī āhē.
Katamtaman lang ang galing ko. म--स---रण आहे. म- स-ध-रण आह-. म- स-ध-र- आ-े- -------------- मी साधारण आहे. 0
Mī -ād--r-ṇa----. Mī sādhāraṇa āhē. M- s-d-ā-a-a ā-ē- ----------------- Mī sādhāraṇa āhē.
Pamilyar na ako dito. यात -ी--ांगला -ांरगत आ--. य-त म- च--गल- प--रगत आह-. य-त म- च-ं-ल- प-ं-ग- आ-े- ------------------------- यात मी चांगला पांरगत आहे. 0
Y--- -ī cāṅgalā ---raga-----ē. Yāta mī cāṅgalā pānragata āhē. Y-t- m- c-ṅ-a-ā p-n-a-a-a ā-ē- ------------------------------ Yāta mī cāṅgalā pānragata āhē.
Nasaan ang ski lift? स्---लिफ्ट ---े --े? स-क- ल-फ-ट क-ठ- आह-? स-क- ल-फ-ट क-ठ- आ-े- -------------------- स्की लिफ्ट कुठे आहे? 0
Sk---iph---k-ṭ-- -h-? Skī liphṭa kuṭhē āhē? S-ī l-p-ṭ- k-ṭ-ē ā-ē- --------------------- Skī liphṭa kuṭhē āhē?
Mayroon ba kayong mga ski? तु--याक-- --क-ज --े- --? त-झ-य-कड- स-क-ज आह-त क-? त-झ-य-क-े स-क-ज आ-े- क-? ------------------------ तुझ्याकडे स्कीज आहेत का? 0
T-jhyāk----sk-j- -h--a--ā? Tujhyākaḍē skīja āhēta kā? T-j-y-k-ḍ- s-ī-a ā-ē-a k-? -------------------------- Tujhyākaḍē skīja āhēta kā?
Mayroon ba kayong mga ski boots? तु---ा-डे-स--- – -ूट आहेत क-? त-झ-य-कड- स-क- – ब-ट आह-त क-? त-झ-य-क-े स-क- – ब-ट आ-े- क-? ----------------------------- तुझ्याकडे स्की – बूट आहेत का? 0
Tujhyāk-ḍ------- b----------k-? Tujhyākaḍē skī – būṭa āhēta kā? T-j-y-k-ḍ- s-ī – b-ṭ- ā-ē-a k-? ------------------------------- Tujhyākaḍē skī – būṭa āhēta kā?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -