Phrasebook

tl Shops   »   te దుకాణాలు

53 [limampu’t tatlo]

Shops

Shops

53 [యాభై మూడు]

53 [Yābhai mūḍu]

దుకాణాలు

[Dukāṇālu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Naghahanap kami ng isang sports shop. మే---ఆ---్-ువ-ల---మ్-- -----కా-- --ర-క- వ---క--ున్నాము మ-మ- ఆటవస-త-వ-ల- అమ-మ- ఒక ద-క-ణ- క-ర-క- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- ఆ-వ-్-ు-ు-ు అ-్-ే ఒ- ద-క-ణ- క-ర-క- వ-త-క-త-న-న-మ- ------------------------------------------------------ మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము 0
M-m----avastu-ul- -m-m- o-a ----ṇ-ṁ -o-u-u -e-ukutu--ā-u Mēmu āṭavastuvulu am'mē oka dukāṇaṁ koruku vetukutunnāmu M-m- ā-a-a-t-v-l- a-'-ē o-a d-k-ṇ-ṁ k-r-k- v-t-k-t-n-ā-u -------------------------------------------------------- Mēmu āṭavastuvulu am'mē oka dukāṇaṁ koruku vetukutunnāmu
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne. మ-----క--ా-స---ొ--టు--ో-- --త-కుత-న్నాము మ-మ- ఒక మ--స- క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- ఒ- మ-ం-ం క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- ---------------------------------------- మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
M-mu o-a-mān-aṁ-k---- -ōs-ṁ--et--u---nā-u Mēmu oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu M-m- o-a m-n-a- k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ----------------------------------------- Mēmu oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Naghahanap kami ng isang parmasya. మే-- ఒక మ-దు---ొట్----ో-- వ---కు-ు-్-ా-ు మ-మ- ఒక మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- ఒ- మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- ---------------------------------------- మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
Mēmu -----and--a--o-ṭu k-sa- v-t-ku--n-ā-u Mēmu oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu M-m- o-a m-n-u-a k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------ Mēmu oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Gusto naming bumili ng putbol. మ-మ--ఒ- ఫుట్----్--ొ--ా-ని అన---ంట----ాము మ-మ- ఒక ఫ-ట- బ-ల- క--ద-మన- అన-క--ట-న-న-మ- మ-మ- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- క-ం-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ----------------------------------------- మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము 0
M--u--k- p-u---āl-kond-mani -nuku----nāmu Mēmu oka phuṭ bāl kondāmani anukuṇṭunnāmu M-m- o-a p-u- b-l k-n-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------------- Mēmu oka phuṭ bāl kondāmani anukuṇṭunnāmu
Gusto naming bumili ng salami. మ-మ--స---ీ కొ-దా--- ---క-ం--న్న-ము మ-మ- సల-మ- క--ద-మన- అన-క--ట-న-న-మ- మ-మ- స-ా-ీ క-ం-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ---------------------------------- మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము 0
Mē-u -alā-ī---n------ anuk-ṇṭun-āmu Mēmu salāmī kondāmani anukuṇṭunnāmu M-m- s-l-m- k-n-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------- Mēmu salāmī kondāmani anukuṇṭunnāmu
Gusto naming bumili ng gamot. మ--- -ందు-----ందామని అ-ు--ం---్నా-ు మ-మ- మ-ద-ల- క--ద-మన- అన-క--ట-న-న-మ- మ-మ- మ-ద-ల- క-ం-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ----------------------------------- మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము 0
Mēmu mand--- -o--āman- ---k-ṇṭu-nā-u Mēmu mandulu kondāmani anukuṇṭunnāmu M-m- m-n-u-u k-n-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ------------------------------------ Mēmu mandulu kondāmani anukuṇṭunnāmu
Naghahanap kami ng isang sports shop upang bumili ng putbol. ఫ-ట్--ా---క-న-ట-ు-న----ఆ-వస--ువ-ల--ుక-నా-ికి----్ళ------ం-ి ఫ-ట- బ-ల- క-న-టక- న-క- ఆటవస-త-వ-ల ద-క-న-న-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- ఫ-ట- బ-ల- క-న-ట-ు న-క- ఆ-వ-్-ు-ు- ద-క-న-న-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------------------------------------- ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
P--- -ā--k----aku --k--āṭavast---la--u---āni-- v---āla----n-i Phuṭ bāl konuṭaku nāku āṭavastuvula dukānāniki veḷḷālani undi P-u- b-l k-n-ṭ-k- n-k- ā-a-a-t-v-l- d-k-n-n-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- ------------------------------------------------------------- Phuṭ bāl konuṭaku nāku āṭavastuvula dukānāniki veḷḷālani undi
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne upang makabili ng salami. మ--ు--లామ--కొ---న-క--ఒ- -ా--ం కొట్-- క--ం-----క-తున్---ు మ-మ- సల-మ- క-నడ-న-క- ఒక మ--స- క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- స-ా-ీ క-న-ా-ి-ి ఒ- మ-ం-ం క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- -------------------------------------------------------- మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
M-m---alā-- ------ni-i --- m--s----o-ṭu kō-aṁ -e--ku-un-āmu Mēmu salāmī konaḍāniki oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu M-m- s-l-m- k-n-ḍ-n-k- o-a m-n-a- k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ----------------------------------------------------------- Mēmu salāmī konaḍāniki oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Naghahanap kami ng isang botika upang makabili ng mga gamot. మ----మం---- క-న-ాన----ఒ- -ం----కొట--ు---సం -ెతు---ు-్-ా-ు మ-మ- మ-ద-ల- క-నడ-న-క- ఒక మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- మ-ద-ల- క-న-ా-ి-ి ఒ- మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- --------------------------------------------------------- మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
M--u-mand-l- kon--ā---i-o-a----d-l--koṭ-u -ō--ṁ ---u-ut-----u Mēmu mandulu konaḍāniki oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu M-m- m-n-u-u k-n-ḍ-n-k- o-a m-n-u-a k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Mēmu mandulu konaḍāniki oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Naghahanap ako ng isang alahero. నేను -క-నగల -ర--కు-ి-ై ----క-తున్-ాను న-న- ఒక నగల వర-తక-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఒ- న-ల వ-్-క-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- ------------------------------------- నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను 0
N-n--o-- n--ala----ta--ḍika--v-tuk-t-nnā-u Nēnu oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu N-n- o-a n-g-l- v-r-a-u-i-a- v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------ Nēnu oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato. నేన-----ో-----ా----ిన -రిక-ా---అ---ే-ఒ- దు-ాణ-----కు వెత---తున్-ా-ు న-న- ఫ-ట-లక- క-వల-స-న పర-కర-ల- అమ-మ- ఒక ద-క-ణ- క-రక- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఫ-ట-ల-ు క-వ-ి-ి- ప-ి-ర-ల- అ-్-ే ఒ- ద-క-ణ- క-ర-ు వ-త-క-త-న-న-న- ------------------------------------------------------------------- నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను 0
N--u-ph-ṭ---k---ā----s--a-----karāl- am'-ē o---dukā--- kor-k---e-u-u--nnānu Nēnu phoṭōlaku kāvalisina parikarālu am'mē oka dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu N-n- p-o-ō-a-u k-v-l-s-n- p-r-k-r-l- a-'-ē o-a d-k-ṇ-ṁ k-r-k- v-t-k-t-n-ā-u --------------------------------------------------------------------------- Nēnu phoṭōlaku kāvalisina parikarālu am'mē oka dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu
Naghahanap ako ng isang pastry shop. న-న- ఒక--న్-ె--షనర---ు-ా-ం--ొర-ు-చూస్-ు-్-ా-ు న-న- ఒక కన-ఫ-క-షనర- ద-క-ణ- క-రక- చ-స-త-న-న-న- న-న- ఒ- క-్-ె-్-న-ీ ద-క-ణ- క-ర-ు చ-స-త-న-న-న- --------------------------------------------- నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను 0
Nēn---k- -an--e--anar- duk-ṇa--k-r-ku cūs-u---nu Nēnu oka kanphekṣanarī dukāṇaṁ koraku cūstunnānu N-n- o-a k-n-h-k-a-a-ī d-k-ṇ-ṁ k-r-k- c-s-u-n-n- ------------------------------------------------ Nēnu oka kanphekṣanarī dukāṇaṁ koraku cūstunnānu
May plano akong bumili ng singsing. న--- చె--పా--తే -ే-ు--- ----ా------లన- -న-క--టు-----ు న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒక ఉ-గర-- క-న-లన- అన-క--ట-న-న-న- న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒ- ఉ-గ-ా- క-న-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ----------------------------------------------------- నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను 0
N--aṁ--e------tē-n--- o-a u----āṁ-kon--an- -n---ṇṭ-n---u Nijaṁ ceppālantē nēnu oka uṅgarāṁ konālani anukuṇṭunnānu N-j-ṁ c-p-ā-a-t- n-n- o-a u-g-r-ṁ k-n-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u -------------------------------------------------------- Nijaṁ ceppālantē nēnu oka uṅgarāṁ konālani anukuṇṭunnānu
May plano akong bumili ng DVD. నిజం-చె----లం---న--ు-ఒక -ిల్-్ --ల్-కొ----ి అన--ు---న్న--ు న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒక ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-లన- అన-క--ట-న-న-న- న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒ- ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ---------------------------------------------------------- నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను 0
Nij-- ---p-l-n-ē------ok--phil- r-- ko-ā-a---a-u---ṭ-n--nu Nijaṁ ceppālantē nēnu oka philm rōl konālani anukuṇṭunnānu N-j-ṁ c-p-ā-a-t- n-n- o-a p-i-m r-l k-n-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ---------------------------------------------------------- Nijaṁ ceppālantē nēnu oka philm rōl konālani anukuṇṭunnānu
May plano akong bumili ng keyk. ని-- చె-్ప--ం---నేను----క--- -ొన-లని-అ---ుంటు-్నాను న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒక క-క- క-న-లన- అన-క--ట-న-న-న- న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒ- క-క- క-న-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- --------------------------------------------------- నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను 0
Ni-a- cepp-l--t- n-nu oka--ē----o-ā-ani --u--ṇṭ-nn-nu Nijaṁ ceppālantē nēnu oka kēku konālani anukuṇṭunnānu N-j-ṁ c-p-ā-a-t- n-n- o-a k-k- k-n-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------------------------- Nijaṁ ceppālantē nēnu oka kēku konālani anukuṇṭunnānu
Naghahanap ako ng isang alahero upang bumili ng singsing. న--ు ఒక-రిం-్ ---ాలన- -- నగల-వ------ిక- వ-తు-ుతు--నాను న-న- ఒక ర--గ- క-న-లన- ఒక నగల వర-తక-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఒ- ర-ం-్ క-న-ల-ి ఒ- న-ల వ-్-క-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- ------------------------------------------------------ నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను 0
Nēnu-----r--g k--ā--ni-o---n--------rta-uḍi-a----tuku-u-nā-u Nēnu oka riṅg konālani oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu N-n- o-a r-ṅ- k-n-l-n- o-a n-g-l- v-r-a-u-i-a- v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------ Nēnu oka riṅg konālani oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato upang makabili ng isang rolyo ng film. న--- -క -ి-్-్----్-కొనాలన- ---ఫ--- ---------రకు---తుకు-ున్-ాను న-న- ఒక ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-లన- ఒక ఫ-ట- ద-క-ణ- క-రక- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఒ- ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-ల-ి ఒ- ఫ-ట- ద-క-ణ- క-ర-ు వ-త-క-త-న-న-న- --------------------------------------------------------------- నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను 0
Nēnu --- p--lm rō- k-n-l-ni -k- -hoṭ--dukāṇa---or-ku-------tu--ānu Nēnu oka philm rōl konālani oka phoṭō dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu N-n- o-a p-i-m r-l k-n-l-n- o-a p-o-ō d-k-ṇ-ṁ k-r-k- v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------------ Nēnu oka philm rōl konālani oka phoṭō dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu
Naghahanap ako ng tindahan ng pastry upang makabili ng keyk. నే-- ఒక ---్--ొన-ా-ికి ఒక-క-్ఫె-్-నరీ కోసం వె-ుక---న--ాను న-న- ఒక క-క- క-నడ-న-క- ఒక కన-ఫ-క-షనర- క-స- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఒ- క-క- క-న-ా-ి-ి ఒ- క-్-ె-్-న-ీ క-స- వ-త-క-త-న-న-న- --------------------------------------------------------- నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను 0
N-------------o---ān--- o---ka-ph-kṣana----ō-----e-u-ut-nn--u Nēnu oka kēk konaḍāniki oka kanphekṣanarī kōsaṁ vetukutunnānu N-n- o-a k-k k-n-ḍ-n-k- o-a k-n-h-k-a-a-ī k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Nēnu oka kēk konaḍāniki oka kanphekṣanarī kōsaṁ vetukutunnānu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -