Phrasebook

tl Shops   »   am ሱቆች

53 [limampu’t tatlo]

Shops

Shops

53 [ሃምሳ ሶስት]

53 [hamisa sositi]

ሱቆች

[suk’ochi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Naghahanap kami ng isang sports shop. እ- የእስ-ርት--ቅ--የ-ለግን ነ-። እኛ የእስፖርት ሱቅ እየፈለግን ነው። እ- የ-ስ-ር- ሱ- እ-ፈ-ግ- ነ-። ----------------------- እኛ የእስፖርት ሱቅ እየፈለግን ነው። 0
i-y--ye-i-------i-----i-i--feleg----n-w-. inya ye’isiporiti suk’i iyefelegini newi. i-y- y-’-s-p-r-t- s-k-i i-e-e-e-i-i n-w-. ----------------------------------------- inya ye’isiporiti suk’i iyefelegini newi.
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne. ስ- -ት እየ-ለ-ን ነ-። ስጋ ቤት እየፈለግን ነው። ስ- ቤ- እ-ፈ-ግ- ነ-። ---------------- ስጋ ቤት እየፈለግን ነው። 0
s-------- i--f-l-gin- newi. siga bēti iyefelegini newi. s-g- b-t- i-e-e-e-i-i n-w-. --------------------------- siga bēti iyefelegini newi.
Naghahanap kami ng isang parmasya. መ-ሃኒት-ቤት--የ---ን ነው። መድሃኒት ቤት እየፈለግን ነው። መ-ሃ-ት ቤ- እ-ፈ-ግ- ነ-። ------------------- መድሃኒት ቤት እየፈለግን ነው። 0
med-ha-īti ------y--el-gin- -e--. medihanīti bēti iyefelegini newi. m-d-h-n-t- b-t- i-e-e-e-i-i n-w-. --------------------------------- medihanīti bēti iyefelegini newi.
Gusto naming bumili ng putbol. ኳስ -ግዛ---ን-ልጋለን። ኳስ መግዛት እንፈልጋለን። ኳ- መ-ዛ- እ-ፈ-ጋ-ን- ---------------- ኳስ መግዛት እንፈልጋለን። 0
k---- --g---t- --ife-ig-l--i. kwasi megizati inifeligaleni. k-a-i m-g-z-t- i-i-e-i-a-e-i- ----------------------------- kwasi megizati inifeligaleni.
Gusto naming bumili ng salami. ሳላ- መ-ዛ----ፈልጋ-ን። ሳላሜ መግዛት እንፈልጋለን። ሳ-ሜ መ-ዛ- እ-ፈ-ጋ-ን- ----------------- ሳላሜ መግዛት እንፈልጋለን። 0
s-l-mē--e-iza-- i-i--l-gale--. salamē megizati inifeligaleni. s-l-m- m-g-z-t- i-i-e-i-a-e-i- ------------------------------ salamē megizati inifeligaleni.
Gusto naming bumili ng gamot. መድ-ኒት ---ት-እን--ጋ--። መድሃኒት መግዛት እንፈልጋለን። መ-ሃ-ት መ-ዛ- እ-ፈ-ጋ-ን- ------------------- መድሃኒት መግዛት እንፈልጋለን። 0
m-d-ha------egiz--i--n-f-l--a---i. medihanīti megizati inifeligaleni. m-d-h-n-t- m-g-z-t- i-i-e-i-a-e-i- ---------------------------------- medihanīti megizati inifeligaleni.
Naghahanap kami ng isang sports shop upang bumili ng putbol. እኛ ካስ ለመ-----እስፖርት--ቅ-እ-ፈለግ- ነው። እኛ ካስ ለመግዛት የእስፖርት ሱቅ እየፈለግን ነው። እ- ካ- ለ-ግ-ት የ-ስ-ር- ሱ- እ-ፈ-ግ- ነ-። -------------------------------- እኛ ካስ ለመግዛት የእስፖርት ሱቅ እየፈለግን ነው። 0
i--- -as- -emeg------ye’i-ip---ti --k’- iy-----g-n--ne--. inya kasi lemegizati ye’isiporiti suk’i iyefelegini newi. i-y- k-s- l-m-g-z-t- y-’-s-p-r-t- s-k-i i-e-e-e-i-i n-w-. --------------------------------------------------------- inya kasi lemegizati ye’isiporiti suk’i iyefelegini newi.
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne upang makabili ng salami. ሳላ-----ዛ- -- -ት -የፈ--- -ው። ሳላሜ ለመግዛት ስጋ ቤት እየፈለግን ነው። ሳ-ሜ ለ-ግ-ት ስ- ቤ- እ-ፈ-ግ- ነ-። -------------------------- ሳላሜ ለመግዛት ስጋ ቤት እየፈለግን ነው። 0
sa-a-- -e---i--ti----a b----iye-e-e--ni-n---. salamē lemegizati siga bēti iyefelegini newi. s-l-m- l-m-g-z-t- s-g- b-t- i-e-e-e-i-i n-w-. --------------------------------------------- salamē lemegizati siga bēti iyefelegini newi.
Naghahanap kami ng isang botika upang makabili ng mga gamot. መድሃኒት ----ት---ሃ----ት-እ---ግ--ነ-። መድሃኒት ለመግዛት መድሃኒት ቤት እየፈለግን ነው። መ-ሃ-ት ለ-ግ-ት መ-ሃ-ት ቤ- እ-ፈ-ግ- ነ-። ------------------------------- መድሃኒት ለመግዛት መድሃኒት ቤት እየፈለግን ነው። 0
m----a---i le-e-iz-ti m-di--n-t- -ēti -----le-ini -ewi. medihanīti lemegizati medihanīti bēti iyefelegini newi. m-d-h-n-t- l-m-g-z-t- m-d-h-n-t- b-t- i-e-e-e-i-i n-w-. ------------------------------------------------------- medihanīti lemegizati medihanīti bēti iyefelegini newi.
Naghahanap ako ng isang alahero. ጌ- ጌጥ-መ-- ---ለ-- -ው። ጌጣ ጌጥ መሸጫ እየፈለኩኝ ነው። ጌ- ጌ- መ-ጫ እ-ፈ-ኩ- ነ-። -------------------- ጌጣ ጌጥ መሸጫ እየፈለኩኝ ነው። 0
gē-----ēt’i -eshe-h’a--yef-l-ku--- ne--. gēt’a gēt’i meshech’a iyefelekunyi newi. g-t-a g-t-i m-s-e-h-a i-e-e-e-u-y- n-w-. ---------------------------------------- gēt’a gēt’i meshech’a iyefelekunyi newi.
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato. ፎቶ ቤት----ለ---ነ-። ፎቶ ቤት እየፈለኩኝ ነው። ፎ- ቤ- እ-ፈ-ኩ- ነ-። ---------------- ፎቶ ቤት እየፈለኩኝ ነው። 0
fot-----i-i-ef-l-ku-yi -ewi. foto bēti iyefelekunyi newi. f-t- b-t- i-e-e-e-u-y- n-w-. ---------------------------- foto bēti iyefelekunyi newi.
Naghahanap ako ng isang pastry shop. የ----ጋ-- እ-ፈለ----። የኬክ መጋገሪ እየፈለኩ ነው። የ-ክ መ-ገ- እ-ፈ-ኩ ነ-። ------------------ የኬክ መጋገሪ እየፈለኩ ነው። 0
yek-ki meg-ge-ī---e----k- n-w-. yekēki megagerī iyefeleku newi. y-k-k- m-g-g-r- i-e-e-e-u n-w-. ------------------------------- yekēki megagerī iyefeleku newi.
May plano akong bumili ng singsing. በር-ጠኝነት--ለ-ት-ለመግዛት --ቤ---። በርግጠኝነት ቀለበት ለመግዛት አስቤያለው። በ-ግ-ኝ-ት ቀ-በ- ለ-ግ-ት አ-ቤ-ለ-። -------------------------- በርግጠኝነት ቀለበት ለመግዛት አስቤያለው። 0
b---gi-’e--in--- ---le-eti l-meg---t- ā--b-y-l---. berigit’enyineti k’elebeti lemegizati āsibēyalewi. b-r-g-t-e-y-n-t- k-e-e-e-i l-m-g-z-t- ā-i-ē-a-e-i- -------------------------------------------------- berigit’enyineti k’elebeti lemegizati āsibēyalewi.
May plano akong bumili ng DVD. በር-ጠ-ነት--ቅል --- -መግዛት ---ያ-ው። በርግጠኝነት ጥቅል ፊልም ለመግዛት አስቤያለው። በ-ግ-ኝ-ት ጥ-ል ፊ-ም ለ-ግ-ት አ-ቤ-ለ-። ----------------------------- በርግጠኝነት ጥቅል ፊልም ለመግዛት አስቤያለው። 0
beri-i-’-nyi---- t-ik’il- --l----lemeg-za-i--sibēya-ewi. berigit’enyineti t’ik’ili fīlimi lemegizati āsibēyalewi. b-r-g-t-e-y-n-t- t-i-’-l- f-l-m- l-m-g-z-t- ā-i-ē-a-e-i- -------------------------------------------------------- berigit’enyineti t’ik’ili fīlimi lemegizati āsibēyalewi.
May plano akong bumili ng keyk. በ-ግጠኝ-- ኬክ -መግዛ--አ-----። በርግጠኝነት ኬክ ለመግዛት አስቤያለው። በ-ግ-ኝ-ት ኬ- ለ-ግ-ት አ-ቤ-ለ-። ------------------------ በርግጠኝነት ኬክ ለመግዛት አስቤያለው። 0
b-------enyin-----ēk---e--g--a-- āsi--yal--i. berigit’enyineti kēki lemegizati āsibēyalewi. b-r-g-t-e-y-n-t- k-k- l-m-g-z-t- ā-i-ē-a-e-i- --------------------------------------------- berigit’enyineti kēki lemegizati āsibēyalewi.
Naghahanap ako ng isang alahero upang bumili ng singsing. ቀ-በት -መ----ጌጣ-ጥ -ት -----ኝ ነው። ቀለበት ለመግዛት ጌጣጌጥ ቤት እየፈለኩኝ ነው። ቀ-በ- ለ-ግ-ት ጌ-ጌ- ቤ- እ-ፈ-ኩ- ነ-። ----------------------------- ቀለበት ለመግዛት ጌጣጌጥ ቤት እየፈለኩኝ ነው። 0
k---ebe-i l-m--i-a-i-gēt’ag---i--ē-----ef--ek-nyi-n--i. k’elebeti lemegizati gēt’agēt’i bēti iyefelekunyi newi. k-e-e-e-i l-m-g-z-t- g-t-a-ē-’- b-t- i-e-e-e-u-y- n-w-. ------------------------------------------------------- k’elebeti lemegizati gēt’agēt’i bēti iyefelekunyi newi.
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato upang makabili ng isang rolyo ng film. ጥ-ል-ፊ-ም -መ--------ት ----ኩ- --። ጥቅል ፊልም ለመግዛት ፎቶ ቤት እየፈለኩኝ ነው። ጥ-ል ፊ-ም ለ-ግ-ት ፎ- ቤ- እ-ፈ-ኩ- ነ-። ------------------------------ ጥቅል ፊልም ለመግዛት ፎቶ ቤት እየፈለኩኝ ነው። 0
t’-k-i-i --lim-----e-i-ati-fo-- b--i --ef-le-un-i -e-i. t’ik’ili fīlimi lemegizati foto bēti iyefelekunyi newi. t-i-’-l- f-l-m- l-m-g-z-t- f-t- b-t- i-e-e-e-u-y- n-w-. ------------------------------------------------------- t’ik’ili fīlimi lemegizati foto bēti iyefelekunyi newi.
Naghahanap ako ng tindahan ng pastry upang makabili ng keyk. ኬ--ለ------- --ገሪ- ---ለ-- -ው። ኬክ ለመግዛት ኬክ መጋገሪያ እየፈለኩኝ ነው። ኬ- ለ-ግ-ት ኬ- መ-ገ-ያ እ-ፈ-ኩ- ነ-። ---------------------------- ኬክ ለመግዛት ኬክ መጋገሪያ እየፈለኩኝ ነው። 0
k-k---e---izati kē-i -eg---r--a iy----e--n-i -ew-. kēki lemegizati kēki megagerīya iyefelekunyi newi. k-k- l-m-g-z-t- k-k- m-g-g-r-y- i-e-e-e-u-y- n-w-. -------------------------------------------------- kēki lemegizati kēki megagerīya iyefelekunyi newi.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -