Phrasebook

tl At the post office   »   mr टपालघरात

59 [limampu’t siyam]

At the post office

At the post office

५९ [एकोणसाठ]

59 [Ēkōṇasāṭha]

टपालघरात

[ṭapālagharāta]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Marathi Maglaro higit pa
Nasaan ang pinakamalapit na post opis? ज--च--ट--ल-- क-ठ--आ--? जवळच- टप-लघर क-ठ- आह-? ज-ळ-े ट-ा-घ- क-ठ- आ-े- ---------------------- जवळचे टपालघर कुठे आहे? 0
ja-----ē ṭapāla----a--uṭhē ā--? javaḷacē ṭapālaghara kuṭhē āhē? j-v-ḷ-c- ṭ-p-l-g-a-a k-ṭ-ē ā-ē- ------------------------------- javaḷacē ṭapālaghara kuṭhē āhē?
Malayo ba dito ang susunod na post opis? ट----र ---न ------े क-? टप-लघर इथ-न द-र आह- क-? ट-ा-घ- इ-ू- द-र आ-े क-? ----------------------- टपालघर इथून दूर आहे का? 0
Ṭapāl--har- i-hūn--d-ra āhē -ā? Ṭapālaghara ithūna dūra āhē kā? Ṭ-p-l-g-a-a i-h-n- d-r- ā-ē k-? ------------------------------- Ṭapālaghara ithūna dūra āhē kā?
Nasaan ang pinakamalapit na hulugan ng sulat? ज--च- -पा-पेटी कु-े----? जवळच- टप-लप-ट- क-ठ- आह-? ज-ळ-ी ट-ा-प-ट- क-ठ- आ-े- ------------------------ जवळची टपालपेटी कुठे आहे? 0
J-v-ḷ--- -apā---ē----uṭh-----? Javaḷacī ṭapālapēṭī kuṭhē āhē? J-v-ḷ-c- ṭ-p-l-p-ṭ- k-ṭ-ē ā-ē- ------------------------------ Javaḷacī ṭapālapēṭī kuṭhē āhē?
Kailangan ko ng ilang selyo. म-ा--ाही--प---ि---- पाह----. मल- क-ह- टप-लत-क-ट- प-ह-ज-त. म-ा क-ह- ट-ा-त-क-ट- प-ह-ज-त- ---------------------------- मला काही टपालतिकीटे पाहिजेत. 0
Ma----ā-ī-ṭapā-a--k--- -----ē-a. Malā kāhī ṭapālatikīṭē pāhijēta. M-l- k-h- ṭ-p-l-t-k-ṭ- p-h-j-t-. -------------------------------- Malā kāhī ṭapālatikīṭē pāhijēta.
Para sa isang kard at isang liham. का-्- आण--प-्र-स-ठी. क-र-ड आण- पत-र-स-ठ-. क-र-ड आ-ि प-्-ा-ा-ी- -------------------- कार्ड आणि पत्रासाठी. 0
K---- -ṇi-pat----ṭ-ī. Kārḍa āṇi patrāsāṭhī. K-r-a ā-i p-t-ā-ā-h-. --------------------- Kārḍa āṇi patrāsāṭhī.
Magkano ang selyo papuntang Amerika? / Magkano ang pagpadala papuntang Amerika? अ-े-िके--ठ----ाल श-ल-क--ित- आहे? अम-र-क-स-ठ- टप-ल श-ल-क क-त- आह-? अ-े-ि-े-ा-ी ट-ा- श-ल-क क-त- आ-े- -------------------------------- अमेरिकेसाठी टपाल शुल्क किती आहे? 0
Amē--k--ā--ī -a---a -u----ki-- --ē? Amērikēsāṭhī ṭapāla śulka kitī āhē? A-ē-i-ē-ā-h- ṭ-p-l- ś-l-a k-t- ā-ē- ----------------------------------- Amērikēsāṭhī ṭapāla śulka kitī āhē?
Gaano kabigat ang parsela? सामान-चे व-न-क--- ---? स-म-न-च- वजन क-त- आह-? स-म-न-च- व-न क-त- आ-े- ---------------------- सामानाचे वजन किती आहे? 0
S--ā--c- -----a k--ī --ē? Sāmānācē vajana kitī āhē? S-m-n-c- v-j-n- k-t- ā-ē- ------------------------- Sāmānācē vajana kitī āhē?
Maaari ko ba itong ipadala sa pamamagitan ng koreong panghimpapawid? म---े--वाई ट--लाने -ाठ---शकत--/----े का? म- त- हव-ई टप-ल-न- प-ठव- शकत- / शकत- क-? म- त- ह-ा- ट-ा-ा-े प-ठ-ू श-त- / श-त- क-? ---------------------------------------- मी ते हवाई टपालाने पाठवू शकतो / शकते का? 0
M- tē-h-v----ṭ--ālān--pāṭhavū-śa-at-----k--ē-kā? Mī tē havā'ī ṭapālānē pāṭhavū śakatō/ śakatē kā? M- t- h-v-'- ṭ-p-l-n- p-ṭ-a-ū ś-k-t-/ ś-k-t- k-? ------------------------------------------------ Mī tē havā'ī ṭapālānē pāṭhavū śakatō/ śakatē kā?
Gaano katagal bago ito makarating doon? त-थ- --हो--्य-साठी कि-ी -ेळ--ागे-? त-थ- प-ह-चण-य-स-ठ- क-त- व-ळ ल-ग-ल? त-थ- प-ह-च-्-ा-ा-ी क-त- व-ळ ल-ग-ल- ---------------------------------- तिथे पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागेल? 0
Ti--- -----a-y-sāṭ-ī kit---ēḷ- lā-ē-a? Tithē pōhōcaṇyāsāṭhī kitī vēḷa lāgēla? T-t-ē p-h-c-ṇ-ā-ā-h- k-t- v-ḷ- l-g-l-? -------------------------------------- Tithē pōhōcaṇyāsāṭhī kitī vēḷa lāgēla?
Saan ako maaaring tumawag? मी--ु-ू--फोन -र--श-त-----श-ते? म- क-ठ-न फ-न कर- शकत-? / शकत-? म- क-ठ-न फ-न क-ू श-त-? / श-त-? ------------------------------ मी कुठून फोन करू शकतो? / शकते? 0
M----ṭhū----h-na--ar- --k--ō- /-Ś-ka--? Mī kuṭhūna phōna karū śakatō? / Śakatē? M- k-ṭ-ū-a p-ō-a k-r- ś-k-t-? / Ś-k-t-? --------------------------------------- Mī kuṭhūna phōna karū śakatō? / Śakatē?
Nasaan ang susunod na booth ng telepono? ज---ा--ेल-फ---ब-थ क--े--ह-? जवळच- ट-ल-फ-न ब-थ क-ठ- आह-? ज-ळ-ा ट-ल-फ-न ब-थ क-ठ- आ-े- --------------------------- जवळचा टेलिफोन बूथ कुठे आहे? 0
Java-ac- -ēli--------t-a-kuṭ-- āh-? Javaḷacā ṭēliphōna būtha kuṭhē āhē? J-v-ḷ-c- ṭ-l-p-ō-a b-t-a k-ṭ-ē ā-ē- ----------------------------------- Javaḷacā ṭēliphōna būtha kuṭhē āhē?
Mayroon ka bang mga tarheta? आ--्या-ड---ेलि--न --र्- आ-े का? आपल-य-कड- ट-ल-फ-न क-र-ड आह- क-? आ-ल-य-क-े ट-ल-फ-न क-र-ड आ-े क-? ------------------------------- आपल्याकडे टेलिफोन कार्ड आहे का? 0
Ā--ly--a-- ṭē-iph-n--kā--- ā-- k-? Āpalyākaḍē ṭēliphōna kārḍa āhē kā? Ā-a-y-k-ḍ- ṭ-l-p-ō-a k-r-a ā-ē k-? ---------------------------------- Āpalyākaḍē ṭēliphōna kārḍa āhē kā?
Mayroon ka bang direktoryo ng telepono? आ-ल----ड-----ि--न ड-य-े-्-र- -हे-का? आपल-य-कड- ट-ल-फ-न ड-यर-क-टर- आह- क-? आ-ल-य-क-े ट-ल-फ-न ड-य-े-्-र- आ-े क-? ------------------------------------ आपल्याकडे टेलिफोन डायरेक्टरी आहे का? 0
Ā---yā--ḍē ṭēlip-ō-- ḍā-a-ē-ṭa-ī--h----? Āpalyākaḍē ṭēliphōna ḍāyarēkṭarī āhē kā? Ā-a-y-k-ḍ- ṭ-l-p-ō-a ḍ-y-r-k-a-ī ā-ē k-? ---------------------------------------- Āpalyākaḍē ṭēliphōna ḍāyarēkṭarī āhē kā?
Alam mo ba ang area code para sa Austria? आ-ल-य----ऑ-्ट-रि--च--प-रद-श स---- क--मा-क-मा----आ-े का? आपल-य-ल- ऑस-ट-र-य-च- प-रद-श स-क-त क-रम--क म-ह-त आह- क-? आ-ल-य-ल- ऑ-्-्-ि-ा-ा प-र-े- स-क-त क-र-ा-क म-ह-त आ-े क-? ------------------------------------------------------- आपल्याला ऑस्ट्रियाचा प्रदेश संकेत क्रमांक माहित आहे का? 0
Āp-lyā-- ŏ---i-āc--p----śa------t- k-a-ā-k- -ā-i-a --ē-k-? Āpalyālā ŏsṭriyācā pradēśa saṅkēta kramāṅka māhita āhē kā? Ā-a-y-l- ŏ-ṭ-i-ā-ā p-a-ē-a s-ṅ-ē-a k-a-ā-k- m-h-t- ā-ē k-? ---------------------------------------------------------- Āpalyālā ŏsṭriyācā pradēśa saṅkēta kramāṅka māhita āhē kā?
Sandali lang, titingnan ko muna. एक --न-ट --ंबा, -ी-ब-त-. / ब---. एक म-न-ट थ--ब-, म- बघत-. / बघत-. ए- म-न-ट थ-ं-ा- म- ब-त-. / ब-त-. -------------------------------- एक मिनिट थांबा, मी बघतो. / बघते. 0
Ē-a---niṭ--thāmbā--m- -ag-a--.-/-Bag-at-. Ēka miniṭa thāmbā, mī baghatō. / Baghatē. Ē-a m-n-ṭ- t-ā-b-, m- b-g-a-ō- / B-g-a-ē- ----------------------------------------- Ēka miniṭa thāmbā, mī baghatō. / Baghatē.
Ang linya ay laging okupado. ला-न -ेह-- व्---- अस-े. ल-ईन न-हम- व-यस-त असत-. ल-ई- न-ह-ी व-य-्- अ-त-. ----------------------- लाईन नेहमी व्यस्त असते. 0
Lā-ī-a--ēh-mī-vyasta a-a--. Lā'īna nēhamī vyasta asatē. L-'-n- n-h-m- v-a-t- a-a-ē- --------------------------- Lā'īna nēhamī vyasta asatē.
Aling numero ang tinatawagan mo? आ-ण-क---ा -्---ंक -ावला----? आपण क-णत- क-रम--क ल-वल- आह-? आ-ण क-ण-ा क-र-ा-क ल-व-ा आ-े- ---------------------------- आपण कोणता क्रमांक लावला आहे? 0
Āp--a kōṇ--ā -r---ṅk-----alā ---? Āpaṇa kōṇatā kramāṅka lāvalā āhē? Ā-a-a k-ṇ-t- k-a-ā-k- l-v-l- ā-ē- --------------------------------- Āpaṇa kōṇatā kramāṅka lāvalā āhē?
Kailangan mo munang dumayal ng zero! आ-ण अ--द- श-न्- ल--ल-----िजे. आपण अग-दर श-न-य ल-वल- प-ह-ज-. आ-ण अ-ो-र श-न-य ल-व-ा प-ह-ज-. ----------------------------- आपण अगोदर शून्य लावला पाहिजे. 0
Āpa-a ag-d-r--ś-n-ya -āvalā-p-hi--. Āpaṇa agōdara śūn'ya lāvalā pāhijē. Ā-a-a a-ō-a-a ś-n-y- l-v-l- p-h-j-. ----------------------------------- Āpaṇa agōdara śūn'ya lāvalā pāhijē.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -