Phrasebook

tl Adverbs   »   mr क्रियाविशेषण अव्यय

100 [isandaan]

Adverbs

Adverbs

१०० [शंभर]

100 [Śambhara]

क्रियाविशेषण अव्यय

[kriyāviśēṣaṇa avyaya]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Marathi Maglaro higit pa
na – hindi pa य-प-र्व- - अ---पर--ं--न-ही य-प-र-व- – अज-नपर-य-त न-ह- य-प-र-व- – अ-ू-प-्-ं- न-ह- -------------------------- यापूर्वी – अजूनपर्यंत नाही 0
yā-ūr-ī –--j-na--r-a--a -āhī yāpūrvī – ajūnaparyanta nāhī y-p-r-ī – a-ū-a-a-y-n-a n-h- ---------------------------- yāpūrvī – ajūnaparyanta nāhī
Nakapunta ka na ba sa Berlin? आ-- -ाप-र्वी-ब--ल--ल- --ल--/ -े-्-ा आहात --? आपण य-प-र-व- बर-ल-नल- ग-ल- / ग-ल-य- आह-त क-? आ-ण य-प-र-व- ब-्-ि-ल- ग-ल- / ग-ल-य- आ-ा- क-? -------------------------------------------- आपण यापूर्वी बर्लिनला गेला / गेल्या आहात का? 0
āpa-a y-p-rv- -ar-i-al--g--ā---ēl-ā -h-t--kā? āpaṇa yāpūrvī barlinalā gēlā/ gēlyā āhāta kā? ā-a-a y-p-r-ī b-r-i-a-ā g-l-/ g-l-ā ā-ā-a k-? --------------------------------------------- āpaṇa yāpūrvī barlinalā gēlā/ gēlyā āhāta kā?
Hindi, hindi pa. / Hindi, wala pa. नाह---अ---प--य-- -ाह-. न-ह-, अज-नपर-य-त न-ह-. न-ह-, अ-ू-प-्-ं- न-ह-. ---------------------- नाही, अजूनपर्यंत नाही. 0
Nā--- -j-nap---ant---ā--. Nāhī, ajūnaparyanta nāhī. N-h-, a-ū-a-a-y-n-a n-h-. ------------------------- Nāhī, ajūnaparyanta nāhī.
kahit sino – walang sinuman कोण--–-क-णी नाही क-ण- – क-ण- न-ह- क-ण- – क-ण- न-ह- ---------------- कोणी – कोणी नाही 0
K--ī---k-----ā-ī Kōṇī – kōṇī nāhī K-ṇ- – k-ṇ- n-h- ---------------- Kōṇī – kōṇī nāhī
May kilala ka ba dito? आप----- --णा-----ख-- --? आपण इथ- क-ण-ल- ओळखत- क-? आ-ण इ-े क-ण-ल- ओ-ख-ा क-? ------------------------ आपण इथे कोणाला ओळखता का? 0
ā--ṇa -t-- -ōṇ-l- -ḷ-kha-- -ā? āpaṇa ithē kōṇālā ōḷakhatā kā? ā-a-a i-h- k-ṇ-l- ō-a-h-t- k-? ------------------------------ āpaṇa ithē kōṇālā ōḷakhatā kā?
Hindi, wala akong kilalang kahit sino dito. न---- म- --े क--ा--ह--ओळखत-न---. न-ह-, म- इथ- क-ण-ल-ह- ओळखत न-ह-. न-ह-, म- इ-े क-ण-ल-ह- ओ-ख- न-ह-. -------------------------------- नाही, मी इथे कोणालाही ओळखत नाही. 0
N-h---mī --hē-k-ṇālāh---ḷ-k-at--n---. Nāhī, mī ithē kōṇālāhī ōḷakhata nāhī. N-h-, m- i-h- k-ṇ-l-h- ō-a-h-t- n-h-. ------------------------------------- Nāhī, mī ithē kōṇālāhī ōḷakhata nāhī.
pa – wala na / pa / pa rin – wala na आ-खी----ा-वे- --------व---नाही आणख- थ-ड- व-ळ – ज-स-त व-ळ न-ह- आ-ख- थ-ड- व-ळ – ज-स-त व-ळ न-ह- ------------------------------ आणखी थोडा वेळ – जास्त वेळ नाही 0
Āṇa-h--t-ō-ā -ē-a --j-s-a-v--a nā-ī Āṇakhī thōḍā vēḷa – jāsta vēḷa nāhī Ā-a-h- t-ō-ā v-ḷ- – j-s-a v-ḷ- n-h- ----------------------------------- Āṇakhī thōḍā vēḷa – jāsta vēḷa nāhī
Matagal ka pa ba dito? आ---इथे -----थ----व-- -ां-ण-- क-? आपण इथ- आणख- थ-ड- व-ळ थ--बण-र क-? आ-ण इ-े आ-ख- थ-ड- व-ळ थ-ं-ण-र क-? --------------------------------- आपण इथे आणखी थोडा वेळ थांबणार का? 0
ā--ṇ----hē ā-ak-ī-th--- -ēḷa ----ba--ra kā? āpaṇa ithē āṇakhī thōḍā vēḷa thāmbaṇāra kā? ā-a-a i-h- ā-a-h- t-ō-ā v-ḷ- t-ā-b-ṇ-r- k-? ------------------------------------------- āpaṇa ithē āṇakhī thōḍā vēḷa thāmbaṇāra kā?
Hindi, hindi na ako magtatagal pa dito. न-ह---मी--थ- जा--त वेळ-थांबणार ना--. न-ह-, म- इथ- ज-स-त व-ळ थ--बण-र न-ह-. न-ह-, म- इ-े ज-स-त व-ळ थ-ं-ण-र न-ह-. ------------------------------------ नाही, मी इथे जास्त वेळ थांबणार नाही. 0
Nā-ī,-mī-i-h--jāsta-vēḷ---hā-baṇ--a--āh-. Nāhī, mī ithē jāsta vēḷa thāmbaṇāra nāhī. N-h-, m- i-h- j-s-a v-ḷ- t-ā-b-ṇ-r- n-h-. ----------------------------------------- Nāhī, mī ithē jāsta vēḷa thāmbaṇāra nāhī.
iba pa – walang iba आ-खी-क-ह- ---ण-- क-ही--ाही आणख- क-ह- – आणख- क-ह- न-ह- आ-ख- क-ह- – आ-ख- क-ह- न-ह- -------------------------- आणखी काही – आणखी काही नाही 0
Ā-akhī k--- ---------k-hī--ā-ī Āṇakhī kāhī – āṇakhī kāhī nāhī Ā-a-h- k-h- – ā-a-h- k-h- n-h- ------------------------------ Āṇakhī kāhī – āṇakhī kāhī nāhī
Gusto mo pa ba ng ibang inumin? आप---ण---क-ह--पि-ार-क-? आपण आणख- क-ह- प-ण-र क-? आ-ण आ-ख- क-ह- प-ण-र क-? ----------------------- आपण आणखी काही पिणार का? 0
ā--ṇa------- kāh- piṇā-a--ā? āpaṇa āṇakhī kāhī piṇāra kā? ā-a-a ā-a-h- k-h- p-ṇ-r- k-? ---------------------------- āpaṇa āṇakhī kāhī piṇāra kā?
Hindi, ayoko na ng kahit ano. ना-ी,-मला-आ--ी-का-ी-प्---च--नाही. न-ह-, मल- आणख- क-ह- प-य-यच- न-ह-. न-ह-, म-ा आ-ख- क-ह- प-य-य-े न-ह-. --------------------------------- नाही, मला आणखी काही प्यायचे नाही. 0
Nāh-----l--āṇ--h--k-------ya-ē-n--ī. Nāhī, malā āṇakhī kāhī pyāyacē nāhī. N-h-, m-l- ā-a-h- k-h- p-ā-a-ē n-h-. ------------------------------------ Nāhī, malā āṇakhī kāhī pyāyacē nāhī.
meron na – hindi pa अग-दर-----ी – अजून-र-यंत -ाही--ा-ी अग-दरच क-ह- – अज-नपर-य-त क-ह- न-ह- अ-ो-र- क-ह- – अ-ू-प-्-ं- क-ह- न-ह- ---------------------------------- अगोदरच काही – अजूनपर्यंत काही नाही 0
Agō-ar--- --h- ---jū------a----k-h--n-hī Agōdaraca kāhī – ajūnaparyanta kāhī nāhī A-ō-a-a-a k-h- – a-ū-a-a-y-n-a k-h- n-h- ---------------------------------------- Agōdaraca kāhī – ajūnaparyanta kāhī nāhī
Kumain ka na ba? आ-- --ो--च क-ही--ाल-ल- --े-क-? आपण अग-दरच क-ह- ख-ल-ल- आह- क-? आ-ण अ-ो-र- क-ह- ख-ल-ल- आ-े क-? ------------------------------ आपण अगोदरच काही खाल्ले आहे का? 0
āpa---agōda--c--k-h-----llē āh--k-? āpaṇa agōdaraca kāhī khāllē āhē kā? ā-a-a a-ō-a-a-a k-h- k-ā-l- ā-ē k-? ----------------------------------- āpaṇa agōdaraca kāhī khāllē āhē kā?
Hindi, hindi pa ako kumakain. नाह---मी -ज----्य-- क-ही-ख--्ले---ह-. न-ह-, म- अज-नपर-य-त क-ह- ख-ल-ल- न-ह-. न-ह-, म- अ-ू-प-्-ं- क-ह- ख-ल-ल- न-ह-. ------------------------------------- नाही, मी अजूनपर्यंत काही खाल्ले नाही. 0
N---, ---aj-na-ar--n-- --h- k-āl-ē-n-h-. Nāhī, mī ajūnaparyanta kāhī khāllē nāhī. N-h-, m- a-ū-a-a-y-n-a k-h- k-ā-l- n-h-. ---------------------------------------- Nāhī, mī ajūnaparyanta kāhī khāllē nāhī.
ibang tao – walang iba आण-ी--ो-ाला - -णख---ो---ा --ही आणख- क-ण-ल- – आणख- क-ण-ल- न-ह- आ-ख- क-ण-ल- – आ-ख- क-ण-ल- न-ह- ------------------------------ आणखी कोणाला – आणखी कोणाला नाही 0
Ā----ī-kō-ā-ā-– āṇ-k-ī----ā-ā --hī Āṇakhī kōṇālā – āṇakhī kōṇālā nāhī Ā-a-h- k-ṇ-l- – ā-a-h- k-ṇ-l- n-h- ---------------------------------- Āṇakhī kōṇālā – āṇakhī kōṇālā nāhī
May iba pa bang may gusto ng kape? आणख- कोणाल- कॉ-ी --ह-जे का? आणख- क-ण-ल- क-फ- प-ह-ज- क-? आ-ख- क-ण-ल- क-फ- प-ह-ज- क-? --------------------------- आणखी कोणाला कॉफी पाहिजे का? 0
ā-a-h--kōṇ--ā-k-phī--ā--j--k-? āṇakhī kōṇālā kŏphī pāhijē kā? ā-a-h- k-ṇ-l- k-p-ī p-h-j- k-? ------------------------------ āṇakhī kōṇālā kŏphī pāhijē kā?
Hindi, wala na. न---- -णखी -ोण-ल------ी नक----े). न-ह-, आणख- क-ण-ल- (क-फ- नक- आह-). न-ह-, आ-ख- क-ण-ल- (-ॉ-ी न-ो आ-े-. --------------------------------- नाही, आणखी कोणाला (कॉफी नको आहे). 0
N-h-- ā---hī -ōṇā-ā-(kŏ--- ---- ----. Nāhī, āṇakhī kōṇālā (kŏphī nakō āhē). N-h-, ā-a-h- k-ṇ-l- (-ŏ-h- n-k- ā-ē-. ------------------------------------- Nāhī, āṇakhī kōṇālā (kŏphī nakō āhē).

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -