Phrasebook

tl Conjunctions 1   »   mr उभयान्वयी अव्यय १

94 [siyamnapu’t apat]

Conjunctions 1

Conjunctions 1

९४ [चौ-याण्णव]

94 [Cau-yāṇṇava]

उभयान्वयी अव्यय १

[ubhayānvayī avyaya 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Marathi Maglaro higit pa
Maghintay hanggang tumigil ang ulan. पा-स ---बेपर्य-त थ-ंब-. प-ऊस थ--ब-पर-य-त थ--ब-. प-ऊ- थ-ं-े-र-य-त थ-ं-ा- ----------------------- पाऊस थांबेपर्यंत थांबा. 0
pā'ūsa-thāmbē--r----a -h----. pā'ūsa thāmbēparyanta thāmbā. p-'-s- t-ā-b-p-r-a-t- t-ā-b-. ----------------------------- pā'ūsa thāmbēparyanta thāmbā.
Maghintay hanggang sa matapos ako. म-----ं----्-----ांब-. म-झ- स-प-पर-य-त थ--ब-. म-झ- स-प-प-्-ं- थ-ं-ा- ---------------------- माझे संपेपर्यंत थांबा. 0
M-j-- s-m-ē-ar-ant- t--mb-. Mājhē sampēparyanta thāmbā. M-j-ē s-m-ē-a-y-n-a t-ā-b-. --------------------------- Mājhē sampēparyanta thāmbā.
Maghintay hanggang sa siya ay bumalik. तो--रत----प----त-थांब-. त- परत य-ईपर-य-त थ--ब-. त- प-त य-ई-र-य-त थ-ं-ा- ----------------------- तो परत येईपर्यंत थांबा. 0
T----rata y---p-rya-------m-ā. Tō parata yē'īparyanta thāmbā. T- p-r-t- y-'-p-r-a-t- t-ā-b-. ------------------------------ Tō parata yē'īparyanta thāmbā.
Maghihintay ako hanggang matuyo ang buhok ko. माझे---- -ु-े--्य-- मी-थां--न. म-झ- क-स स-क-पर-य-त म- थ--ब-न. म-झ- क-स स-क-प-्-ं- म- थ-ं-े-. ------------------------------ माझे केस सुकेपर्यंत मी थांबेन. 0
Mājh---ēs- -u--pa-y-nt--m--t-ām----. Mājhē kēsa sukēparyanta mī thāmbēna. M-j-ē k-s- s-k-p-r-a-t- m- t-ā-b-n-. ------------------------------------ Mājhē kēsa sukēparyanta mī thāmbēna.
Maghihintay ako hanggang matapos ang pelikula. चित्रप----प---्--त ---थां--न. च-त-रपट स-प-पर-य-त म- थ--ब-न. च-त-र-ट स-प-प-्-ं- म- थ-ं-े-. ----------------------------- चित्रपट संपेपर्यंत मी थांबेन. 0
Ci-r--aṭa -------ryant---- --ām--na. Citrapaṭa sampēparyanta mī thāmbēna. C-t-a-a-a s-m-ē-a-y-n-a m- t-ā-b-n-. ------------------------------------ Citrapaṭa sampēparyanta mī thāmbēna.
Maghihintay ako hanggang sa maging berde ang ilaw trapiko. वाह--क---्त- -ि--ी------्य-त--ी----बेन. व-हत-क बत-त- ह-रव- ह-ईपर-य-त म- थ--ब-न. व-ह-ू- ब-्-ी ह-र-ी ह-ई-र-य-त म- थ-ं-े-. --------------------------------------- वाहतूक बत्ती हिरवी होईपर्यंत मी थांबेन. 0
Vā--tū-- b-ttī--i--vī-h--ī--r-a--a m----āmb-na. Vāhatūka battī hiravī hō'īparyanta mī thāmbēna. V-h-t-k- b-t-ī h-r-v- h-'-p-r-a-t- m- t-ā-b-n-. ----------------------------------------------- Vāhatūka battī hiravī hō'īparyanta mī thāmbēna.
Kailan ka magbabakasyon? तू-स-ट्-ी-र कधी ज-ण-र? त- स-ट-ट-वर कध- ज-ण-र? त- स-ट-ट-व- क-ी ज-ण-र- ---------------------- तू सुट्टीवर कधी जाणार? 0
Tū s-ṭṭī-----k-----j-ṇā--? Tū suṭṭīvara kadhī jāṇāra? T- s-ṭ-ī-a-a k-d-ī j-ṇ-r-? -------------------------- Tū suṭṭīvara kadhī jāṇāra?
Bago ang bakasyon sa tag-init? उ------य-च्-ा स-ट--ी---्--? उन-ह-ळ-य-च-य- स-ट-ट-प-र-व-? उ-्-ा-्-ा-्-ा स-ट-ट-प-र-व-? --------------------------- उन्हाळ्याच्या सुट्टीपूर्वी? 0
Unh--y-cyā ----ī--rvī? Unhāḷyācyā suṭṭīpūrvī? U-h-ḷ-ā-y- s-ṭ-ī-ū-v-? ---------------------- Unhāḷyācyā suṭṭīpūrvī?
Oo, bago pa man magsimula ang bakasyon sa tag-init. हो---न-ह---य--ी -ुट्ट--सु-ू---ण-या-ू-्--. ह-, उन-ह-ळ-य-च- स-ट-ट- स-र- ह-ण-य-प-र-व-. ह-, उ-्-ा-्-ा-ी स-ट-ट- स-र- ह-ण-य-प-र-व-. ----------------------------------------- हो, उन्हाळ्याची सुट्टी सुरू होण्यापूर्वी. 0
H-,-un-ā--āc--su--ī ---- hō-yāpū-vī. Hō, unhāḷyācī suṭṭī surū hōṇyāpūrvī. H-, u-h-ḷ-ā-ī s-ṭ-ī s-r- h-ṇ-ā-ū-v-. ------------------------------------ Hō, unhāḷyācī suṭṭī surū hōṇyāpūrvī.
Ayusin ang bubong bago magsimula ang taglamig. हिव--- --र- -ोण-य-पूर----छप्-- दु-ूस्त क-. ह-व-ळ- स-र- ह-ण-य-प-र-व- छप-पर द-र-स-त कर. ह-व-ळ- स-र- ह-ण-य-प-र-व- छ-्-र द-र-स-त क-. ------------------------------------------ हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी छप्पर दुरूस्त कर. 0
H-vāḷ----r- hō-yāpūr-ī-cha--ara-d--ūsta--a-a. Hivāḷā surū hōṇyāpūrvī chappara durūsta kara. H-v-ḷ- s-r- h-ṇ-ā-ū-v- c-a-p-r- d-r-s-a k-r-. --------------------------------------------- Hivāḷā surū hōṇyāpūrvī chappara durūsta kara.
Hugasan ang iyong mga kamay bago ka umupo sa mesa. मेजा-र बस------र-वी-आ--े--ात --ऊ--घ-य-. म-ज-वर बसण-य-प-र-व- आपल- ह-त ध-ऊन घ-य-. म-ज-व- ब-ण-य-प-र-व- आ-ल- ह-त ध-ऊ- घ-य-. --------------------------------------- मेजावर बसण्यापूर्वी आपले हात धुऊन घ्या. 0
M-j---ra-b--a-y-pū--ī--pa-ē h-ta-d----n----yā. Mējāvara basaṇyāpūrvī āpalē hāta dhu'ūna ghyā. M-j-v-r- b-s-ṇ-ā-ū-v- ā-a-ē h-t- d-u-ū-a g-y-. ---------------------------------------------- Mējāvara basaṇyāpūrvī āpalē hāta dhu'ūna ghyā.
Isara mo ang bintana bago ka lumabas. त---ा-े- -ाण----ूर-व---िड--------र. त- ब-ह-र ज-ण-य-प-र-व- ख-डक- ब-द कर. त- ब-ह-र ज-ण-य-प-र-व- ख-ड-ी ब-द क-. ----------------------------------- तू बाहेर जाण्यापूर्वी खिडकी बंद कर. 0
T---ā---a ----ā-ūr---khiḍakī b---a-ka-a. Tū bāhēra jāṇyāpūrvī khiḍakī banda kara. T- b-h-r- j-ṇ-ā-ū-v- k-i-a-ī b-n-a k-r-. ---------------------------------------- Tū bāhēra jāṇyāpūrvī khiḍakī banda kara.
Kailan ka makakauwi? तूघर--पर- --ी य---र? त-घर- परत कध- य-ण-र? त-घ-ी प-त क-ी य-ण-र- -------------------- तूघरी परत कधी येणार? 0
T-g-ar- -arat----dhī-y-ṇ-r-? Tūgharī parata kadhī yēṇāra? T-g-a-ī p-r-t- k-d-ī y-ṇ-r-? ---------------------------- Tūgharī parata kadhī yēṇāra?
Pagkatapos ng klase? व-्--न--र? वर-ग-न-तर? व-्-ा-ं-र- ---------- वर्गानंतर? 0
V----na--ara? Vargānantara? V-r-ā-a-t-r-? ------------- Vargānantara?
Oo, kapag natapos na ang klase. ह---वर्- --प-्-ा--तर. ह-, वर-ग स-पल-य-न-तर. ह-, व-्- स-प-्-ा-ं-र- --------------------- हो, वर्ग संपल्यानंतर. 0
H-, var-a-sa--a--ānan----. Hō, varga sampalyānantara. H-, v-r-a s-m-a-y-n-n-a-a- -------------------------- Hō, varga sampalyānantara.
Matapos siyang maaksidente, hindi na siya nakapagtrabaho. त-य-ल----घात-झ---यानं-र ------े-न--री-करू--कला ना-ी. त-य-ल- अपघ-त झ-ल-य-न-तर त- प-ढ- न-कर- कर- शकल- न-ह-. त-य-ल- अ-घ-त झ-ल-य-न-त- त- प-ढ- न-क-ी क-ू श-ल- न-ह-. ---------------------------------------------------- त्याला अपघात झाल्यानंतर तो पुढे नोकरी करू शकला नाही. 0
Ty-l- ---g--t----ā-y-n-nt--a ---p-ḍ---n-karī-k--ū ś-k--ā ---ī. Tyālā apaghāta jhālyānantara tō puḍhē nōkarī karū śakalā nāhī. T-ā-ā a-a-h-t- j-ā-y-n-n-a-a t- p-ḍ-ē n-k-r- k-r- ś-k-l- n-h-. -------------------------------------------------------------- Tyālā apaghāta jhālyānantara tō puḍhē nōkarī karū śakalā nāhī.
Matapos siyang mawalan ng trabaho, nagpunta siya sa Amerika. त्-ा-ी----र- सुट-्य--ंत--तो-अ---िके-- --ल-. त-य-च- न-कर- स-टल-य-न-तर त- अम-र-क-ल- ग-ल-. त-य-च- न-क-ी स-ट-्-ा-ं-र त- अ-े-ि-े-ा ग-ल-. ------------------------------------------- त्याची नोकरी सुटल्यानंतर तो अमेरिकेला गेला. 0
T-ācī n-ka-ī-su--l-ā--nt-ra--ō---ē--kēl---ēlā. Tyācī nōkarī suṭalyānantara tō amērikēlā gēlā. T-ā-ī n-k-r- s-ṭ-l-ā-a-t-r- t- a-ē-i-ē-ā g-l-. ---------------------------------------------- Tyācī nōkarī suṭalyānantara tō amērikēlā gēlā.
Pagkatapos ng pagpunta niya sa Amerika, yumaman siya. अमे--क-ल--गे-्य----र तो---रीम-त -नला. अम-र-क-ल- ग-ल-य-न-तर त- श-र-म-त बनल-. अ-े-ि-े-ा ग-ल-य-न-त- त- श-र-म-त ब-ल-. ------------------------------------- अमेरिकेला गेल्यानंतर तो श्रीमंत बनला. 0
A-ēr-k--ā--ēl-ān-nta----ō -rīm---a-b--al-. Amērikēlā gēlyānantara tō śrīmanta banalā. A-ē-i-ē-ā g-l-ā-a-t-r- t- ś-ī-a-t- b-n-l-. ------------------------------------------ Amērikēlā gēlyānantara tō śrīmanta banalā.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -