Phrasebook

tl At the post office   »   ti ኣብ ምምሕዳር ፖስት

59 [limampu’t siyam]

At the post office

At the post office

59 [ሓምሳንትሽዓተን]

59 [ḥamisanitishi‘ateni]

ኣብ ምምሕዳር ፖስት

[abi mimiḥidari positi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tigrinya Maglaro higit pa
Nasaan ang pinakamalapit na post opis? እ- ዘ-ረ--ምምሕዳር ፖ-ት-ኣ-ይ--ሎ? እቲ ዘቐረበ ምምሕዳር ፖስት ኣበይ ኣሎ? እ- ዘ-ረ- ም-ሕ-ር ፖ-ት ኣ-ይ ኣ-? ------------------------- እቲ ዘቐረበ ምምሕዳር ፖስት ኣበይ ኣሎ? 0
itī-z-k--e---- mim-h--d--i p-s-ti --e-- al-? itī zek-’erebe mimih-idari positi abeyi alo? i-ī z-k-’-r-b- m-m-h-i-a-i p-s-t- a-e-i a-o- -------------------------------------------- itī zeḵ’erebe mimiḥidari positi abeyi alo?
Malayo ba dito ang susunod na post opis? እ- ዘ-ረ- ም-ሕዳ--ፖ-- ር-- ድ-? እቲ ዘቐረበ ምምሕዳር ፖስት ርሑቕ ድዩ? እ- ዘ-ረ- ም-ሕ-ር ፖ-ት ር-ቕ ድ-? ------------------------- እቲ ዘቐረበ ምምሕዳር ፖስት ርሑቕ ድዩ? 0
i----e--’e---e--im---id--- ---iti rih-u-̱’- d-yu? itī zek-’erebe mimih-idari positi rih-uk-’i diyu? i-ī z-k-’-r-b- m-m-h-i-a-i p-s-t- r-h-u-̱-i d-y-? ------------------------------------------------- itī zeḵ’erebe mimiḥidari positi riḥuḵ’i diyu?
Nasaan ang pinakamalapit na hulugan ng sulat? እቲ-ዝቐ-- --ት---ስ(ንደብ---ት ም-ታ-- --- --? እቲ ዝቐረበ ፖስት-ቦክስ(ንደብዳበታት ምእታው) ኣበይ ኣሎ? እ- ዝ-ረ- ፖ-ት-ቦ-ስ-ን-ብ-በ-ት ም-ታ-) ኣ-ይ ኣ-? ------------------------------------- እቲ ዝቐረበ ፖስት-ቦክስ(ንደብዳበታት ምእታው) ኣበይ ኣሎ? 0
i-----k-’-r-----o-----bok--i(ni---i-----ati mi--taw-)-ab-yi -l-? itī zik-’erebe positi-bokisi(nidebidabetati mi’itawi) abeyi alo? i-ī z-k-’-r-b- p-s-t---o-i-i-n-d-b-d-b-t-t- m-’-t-w-) a-e-i a-o- ---------------------------------------------------------------- itī ziḵ’erebe positi-bokisi(nidebidabetati mi’itawi) abeyi alo?
Kailangan ko ng ilang selyo. ንዓይ ቅ-ብ-ናይ--ደብ---ስ--ፕ-- የድ---። ንዓይ ቅሩብ ናይ ንደብዳቤ ስተምፕታት የድልየኒ። ን-ይ ቅ-ብ ና- ን-ብ-ቤ ስ-ም-ታ- የ-ል-ኒ- ------------------------------ ንዓይ ቅሩብ ናይ ንደብዳቤ ስተምፕታት የድልየኒ። 0
ni--y- k---u-i----i-nideb-dab- si-em--ita-- y-dil---n-። ni‘ayi k’irubi nayi nidebidabē sitemipitati yediliyenī። n-‘-y- k-i-u-i n-y- n-d-b-d-b- s-t-m-p-t-t- y-d-l-y-n-። ------------------------------------------------------- ni‘ayi k’irubi nayi nidebidabē sitemipitati yediliyenī።
Para sa isang kard at isang liham. ንሓ--ካ--- --ደ----በ-። ንሓደ ካርታን ንሓደ ደብዳበን። ን-ደ ካ-ታ- ን-ደ ደ-ዳ-ን- ------------------- ንሓደ ካርታን ንሓደ ደብዳበን። 0
n-ḥ--e---r-tani niḥad--debid-b--i። nih-ade karitani nih-ade debidabeni። n-h-a-e k-r-t-n- n-h-a-e d-b-d-b-n-። ------------------------------------ niḥade karitani niḥade debidabeni።
Magkano ang selyo papuntang Amerika? / Magkano ang pagpadala papuntang Amerika? ናብ -መ-- መ--- ክ--- ይ-ጽ-? ናብ ኣመሪካ መስደዲ ክንደይ ይበጽሕ? ና- ኣ-ሪ- መ-ደ- ክ-ደ- ይ-ጽ-? ----------------------- ናብ ኣመሪካ መስደዲ ክንደይ ይበጽሕ? 0
n--i amerī-- --si-ed- k--i--yi--i---s----i? nabi amerīka mesidedī kinideyi yibets’ih-i? n-b- a-e-ī-a m-s-d-d- k-n-d-y- y-b-t-’-h-i- ------------------------------------------- nabi amerīka mesidedī kinideyi yibets’iḥi?
Gaano kabigat ang parsela? እ---ር----ብ-- -ንደይ ድ-? እቲ ካርቶን ከብደቱ ክንደይ ድዩ? እ- ካ-ቶ- ከ-ደ- ክ-ደ- ድ-? --------------------- እቲ ካርቶን ከብደቱ ክንደይ ድዩ? 0
i-ī -a--toni -e-----u---n-d-y- d-y-? itī karitoni kebidetu kinideyi diyu? i-ī k-r-t-n- k-b-d-t- k-n-d-y- d-y-? ------------------------------------ itī karitoni kebidetu kinideyi diyu?
Maaari ko ba itong ipadala sa pamamagitan ng koreong panghimpapawid? ብ-የ- [ፖስት] ክ-ዶ እኽእ- ዲየ? ብኣየር [ፖስት] ክሰዶ እኽእል ዲየ? ብ-የ- [-ስ-] ክ-ዶ እ-እ- ዲ-? ----------------------- ብኣየር [ፖስት] ክሰዶ እኽእል ዲየ? 0
bi’ayeri-[-----i]-k--e-o i-̱i--l--d-y-? bi’ayeri [positi] kisedo ih-i’ili dīye? b-’-y-r- [-o-i-i- k-s-d- i-̱-’-l- d-y-? --------------------------------------- bi’ayeri [positi] kisedo iẖi’ili dīye?
Gaano katagal bago ito makarating doon? ክ--ይ--ወስ- ኢ--ክሳ----ጽ-? ክንደይ ክወስድ ኢዩ ክሳብ ዝበጽሕ? ክ-ደ- ክ-ስ- ኢ- ክ-ብ ዝ-ጽ-? ---------------------- ክንደይ ክወስድ ኢዩ ክሳብ ዝበጽሕ? 0
k---d--- ----sid- --u--i---i zi-ets’-h--? kinideyi kiwesidi īyu kisabi zibets’ih-i? k-n-d-y- k-w-s-d- ī-u k-s-b- z-b-t-’-h-i- ----------------------------------------- kinideyi kiwesidi īyu kisabi zibets’iḥi?
Saan ako maaaring tumawag? ኣበ---ድው- እኽ-ል? ኣበይ ክድውል እኽእል? ኣ-ይ ክ-ው- እ-እ-? -------------- ኣበይ ክድውል እኽእል? 0
ab--- ki---i-i i-̱i’---? abeyi kidiwili ih-i’ili? a-e-i k-d-w-l- i-̱-’-l-? ------------------------ abeyi kidiwili iẖi’ili?
Nasaan ang susunod na booth ng telepono? እ- ዝቐረበ--ፍ- ተ--- ኣበ--ኣሎ? እቲ ዝቐረበ ክፍሊ ተለፎን ኣበይ ኣሎ? እ- ዝ-ረ- ክ-ሊ ተ-ፎ- ኣ-ይ ኣ-? ------------------------ እቲ ዝቐረበ ክፍሊ ተለፎን ኣበይ ኣሎ? 0
i-- --k---re---ki--lī --lefon--a-e-- a--? itī zik-’erebe kifilī telefoni abeyi alo? i-ī z-k-’-r-b- k-f-l- t-l-f-n- a-e-i a-o- ----------------------------------------- itī ziḵ’erebe kifilī telefoni abeyi alo?
Mayroon ka bang mga tarheta? ካ---ተ--ን-ኣ--ም ዲዩ-? ካርድ ተለፎን ኣለኩም ዲዩ ? ካ-ድ ተ-ፎ- ኣ-ኩ- ዲ- ? ------------------ ካርድ ተለፎን ኣለኩም ዲዩ ? 0
kari-i-t-lefoni ale-------yu ? karidi telefoni alekumi dīyu ? k-r-d- t-l-f-n- a-e-u-i d-y- ? ------------------------------ karidi telefoni alekumi dīyu ?
Mayroon ka bang direktoryo ng telepono? መ-ሓ---ለ-ን-ኣ-ኩም ዲዩ? መጽሓፍ ተለፎን ኣለኩም ዲዩ? መ-ሓ- ተ-ፎ- ኣ-ኩ- ዲ-? ------------------ መጽሓፍ ተለፎን ኣለኩም ዲዩ? 0
me-s--h-a-i-tele--n---lekumi dī--? mets’ih-afi telefoni alekumi dīyu? m-t-’-h-a-i t-l-f-n- a-e-u-i d-y-? ---------------------------------- mets’iḥafi telefoni alekumi dīyu?
Alam mo ba ang area code para sa Austria? መ-ተ--ቁ-ሪ-------ት-ያ--ፈ-ጦ---? መእተዊ ቁጽሪ ናይ ኣውስትርያ ትፈልጦ ዲኻ? መ-ተ- ቁ-ሪ ና- ኣ-ስ-ር- ት-ል- ዲ-? --------------------------- መእተዊ ቁጽሪ ናይ ኣውስትርያ ትፈልጦ ዲኻ? 0
m-’ite-ī----ts---ī-n--i-awi-i----y- ---e-it’------a? me’itewī k’uts’irī nayi awisitiriya tifelit’o dīh-a? m-’-t-w- k-u-s-i-ī n-y- a-i-i-i-i-a t-f-l-t-o d-h-a- ---------------------------------------------------- me’itewī k’uts’irī nayi awisitiriya tifelit’o dīẖa?
Sandali lang, titingnan ko muna. ሓንሳዕ-- - ክ-ኢ--። ሓንሳዕ ከ ፣ ክርኢ‘የ። ሓ-ሳ- ከ ፣ ክ-ኢ-የ- --------------- ሓንሳዕ ከ ፣ ክርኢ‘የ። 0
h-anisa‘i k- ፣ ---i---y-። h-anisa‘i ke ፣ kiri’ī‘ye። h-a-i-a-i k- ፣ k-r-’-‘-e- ------------------------- ḥanisa‘i ke ፣ kiri’ī‘ye።
Ang linya ay laging okupado. መስ---ተታሒዙ-እዩ -- ። መስመር ተታሒዙ እዩ ዘሎ ። መ-መ- ተ-ሒ- እ- ዘ- ። ----------------- መስመር ተታሒዙ እዩ ዘሎ ። 0
mesi--ri--et-ḥ-zu--yu-zel- ። mesimeri tetah-īzu iyu zelo ። m-s-m-r- t-t-h-ī-u i-u z-l- ። ----------------------------- mesimeri tetaḥīzu iyu zelo ።
Aling numero ang tinatawagan mo? ናብ ኣ--- -ጽ---ኹ-ደ---ኩ-? ናብ ኣየናይ ቁጽሪ ኢኹምደ ዊልኩም? ና- ኣ-ና- ቁ-ሪ ኢ-ም- ዊ-ኩ-? ---------------------- ናብ ኣየናይ ቁጽሪ ኢኹምደ ዊልኩም? 0
n--- a-en-y- k’---’ir--īẖ---d- wī-ik---? nabi ayenayi k’uts’irī īh-umide wīlikumi? n-b- a-e-a-i k-u-s-i-ī ī-̱-m-d- w-l-k-m-? ----------------------------------------- nabi ayenayi k’uts’irī īẖumide wīlikumi?
Kailangan mo munang dumayal ng zero! ኣ--ምኩም ዜሮ-ክ-ገ-- -ለኩም። ኣቐዲምኩም ዜሮ ክትገብሩ ኣለኩም። ኣ-ዲ-ኩ- ዜ- ክ-ገ-ሩ ኣ-ኩ-። --------------------- ኣቐዲምኩም ዜሮ ክትገብሩ ኣለኩም። 0
a-̱---īm-kum- zē---ki-i-e-ir--al-ku--። ak-’edīmikumi zēro kitigebiru alekumi። a-̱-e-ī-i-u-i z-r- k-t-g-b-r- a-e-u-i- -------------------------------------- aḵ’edīmikumi zēro kitigebiru alekumi።

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -