Libri i frazës

sq Numrat   »   fr Chiffres

7 [shtatё]

Numrat

Numrat

7 [sept]

Chiffres

Mund të klikoni në çdo bosh për të parë tekstin ose:   
Shqip Frëngjisht Luaj Më shumë
Unё numёroj: Je c-----: Je compte: 0
njё, dy, tre un- d---- t---s un, deux, trois 0
Unё numёroj deri nё tre. Je c----- j------ t----. Je compte jusqu’à trois. 0
Po numёroj mё tutje / tej: Je c----- d- n------: Je compte de nouveau: 0
katёr, pesё, gjashtё, qu----- c---- s--, quatre, cinq, six, 0
shtatё, tetё, nёntё se--- h---- n--f sept, huit, neuf 0
Unё numёroj. Je c-----. Je compte. 0
Ti numёron. Tu c------. Tu comptes. 0
Ai numёron. Il c-----. Il compte. 0
Njё. I pari. Un. L- p------. Un. Le premier. 0
Dy. I dyti. De--. L- d-------. Deux. Le deuxième. 0
Tre. I treti. Tr---. L- t--------. Trois. Le troisième. 0
Katёr. I katërti. Qu----. L- q--------. Quatre. Le quatrième. 0
Pesё. I pesti. Ci--. L- c--------. Cinq. Le cinquième. 0
Gjashtё. I gjashti. Si-. L- s------. Six. Le sixième. 0
Shtatё. I shtati. Se--. L- s-------. Sept. Le septième. 0
Tetё. I teti. Hu--. L- h-------. Huit. Le huitième. 0
Nёntё. I nёnti. Ne--. L- n-------. Neuf. Le neuvième. 0

Mendimi dhe gjuha

Mendimi ynë varet nga gjuha jonë. Kur mendojmë, ne “flasim” me veten. Kështu, gjuha jonë ndikon në pikëpamjen tonë për gjërat. Por, a mund të mendojmë të gjithë njëlloj, pavarësisht gjuhëve të ndryshme? Apo mendojmë ndryshe sepse flasim ndryshe? Çdo popull ka fjalorin e vet. Disa fjalë mungojnë në disa gjuhë. Ka popuj që nuk bëjnë dallim midis jeshiles dhe blusë. Folësit përdorin të njëjtën fjalë për të dyja ngjyrat. Dhe ata e kanë më të vështirë se popuj të tjerë të njohin ngjyrat! Ata nuk mund të identifikojnë hije ngjyrash dhe ngjyra të përziera. Folësit kanë probleme për të përshkruar ngjyrat. Gjuhët e tjera kanë shumë pak fjalë për numrat. Folësit e këtyre gjuhëve numërojnë shumë më keq. Gjithashtu ka gjuhë që nuk e njohin termin majtas dhe djathtas . Njerëzit flasin për veri dhe jug, perëndim dhe lindje. Ata mund të orientohen shumë mirë gjeografikisht. Por, ata nuk i kuptojnë termat djathtas dhe majtas . Sigurisht, jo vetëm gjuha jonë ndikon në mënyrën tonë të menduarit. Mjedisi dhe jeta jonë e përditshme gjithashtu formojnë mendimet tona. Pra, çfarë roli luan gjuha? A i vendos kufij të menduarit tonë? Apo kemi fjalë vetëm për ato që mendojmë? Cili është shkaku dhe cila është pasoja? Të gjitha këto pyetje nuk janë zgjidhur ende. Ato mbajnë të zënë studiues të trurit dhe gjuhëtarë. Por kjo çështje na prek të gjithë… Ti je ajo çfarë flet?!