Libri i frazës

sq Numrat   »   el Αριθμοί

7 [shtatё]

Numrat

Numrat

7 [επτά]

7 [eptá]

Αριθμοί

[Arithmoí]

Mund të klikoni në çdo bosh për të parë tekstin ose:   
Shqip Greqisht Luaj Më shumë
Unё numёroj: (Ε--) Μ-----: (Εγώ) Μετράω: 0
(E--) M-----:(Egṓ) Metráō:
njё, dy, tre έν-- δ--- τ--α ένα, δύο, τρία 0
én-- d--- t--aéna, dýo, tría
Unё numёroj deri nё tre. (Ε--) Μ----- ω- τ- τ---. (Εγώ) Μετράω ως το τρία. 0
(E--) M----- ō- t- t---.(Egṓ) Metráō ōs to tría.
Po numёroj mё tutje / tej: (Ε--) Σ------- ν- μ-----: (Εγώ) Συνεχίζω να μετράω: 0
(E--) S-------- n- m-----:(Egṓ) Synechízō na metráō:
katёr, pesё, gjashtё, τέ------ π----- έ--, τέσσερα, πέντε, έξι, 0
té------ p----- é--,téssera, pénte, éxi,
shtatё, tetё, nёntё επ--- ο---- ε---α επτά, οκτώ, εννέα 0
ep--- o---- e---aeptá, oktṓ, ennéa
Unё numёroj. (Ε--) Μ-----. (Εγώ) Μετράω. 0
(E--) M-----.(Egṓ) Metráō.
Ti numёron. (Ε--) Μ-----. (Εσύ) Μετράς. 0
(E--) M-----.(Esý) Metrás.
Ai numёron. (Α----) Μ------. (Αυτός) Μετράει. 0
(A----) M------.(Autós) Metráei.
Njё. I pari. Έν-. Ο π-----. Ένα. Ο πρώτος. 0
Én-. O p-----.Éna. O prṓtos.
Dy. I dyti. Δύ-. Ο δ-------. Δύο. Ο δεύτερος. 0
Dý-. O d-------.Dýo. O deúteros.
Tre. I treti. Τρ--. Ο τ-----. Τρία. Ο τρίτος. 0
Tr--. O t-----.Tría. O trítos.
Katёr. I katërti. Τέ-----. Ο τ-------. Τέσσερα. Ο τέταρτος. 0
Té-----. O t-------.Téssera. O tétartos.
Pesё. I pesti. Πέ---. Ο π------. Πέντε. Ο πέμπτος. 0
Pé---. O p------.Pénte. O pémptos.
Gjashtё. I gjashti. Έξ-. Ο έ----. Έξι. Ο έκτος. 0
Éx-. O é----.Éxi. O éktos.
Shtatё. I shtati. Επ--. Ο έ------. Επτά. Ο έβδομος. 0
Ep--. O é------.Eptá. O ébdomos.
Tetё. I teti. Οκ--. Ο ό-----. Οκτώ. Ο όγδοος. 0
Ok--. O ó-----.Oktṓ. O ógdoos.
Nёntё. I nёnti. Εν---. Ο έ-----. Εννέα. Ο ένατος. 0
En---. O é-----.Ennéa. O énatos.

Mendimi dhe gjuha

Mendimi ynë varet nga gjuha jonë. Kur mendojmë, ne “flasim” me veten. Kështu, gjuha jonë ndikon në pikëpamjen tonë për gjërat. Por, a mund të mendojmë të gjithë njëlloj, pavarësisht gjuhëve të ndryshme? Apo mendojmë ndryshe sepse flasim ndryshe? Çdo popull ka fjalorin e vet. Disa fjalë mungojnë në disa gjuhë. Ka popuj që nuk bëjnë dallim midis jeshiles dhe blusë. Folësit përdorin të njëjtën fjalë për të dyja ngjyrat. Dhe ata e kanë më të vështirë se popuj të tjerë të njohin ngjyrat! Ata nuk mund të identifikojnë hije ngjyrash dhe ngjyra të përziera. Folësit kanë probleme për të përshkruar ngjyrat. Gjuhët e tjera kanë shumë pak fjalë për numrat. Folësit e këtyre gjuhëve numërojnë shumë më keq. Gjithashtu ka gjuhë që nuk e njohin termin majtas dhe djathtas . Njerëzit flasin për veri dhe jug, perëndim dhe lindje. Ata mund të orientohen shumë mirë gjeografikisht. Por, ata nuk i kuptojnë termat djathtas dhe majtas . Sigurisht, jo vetëm gjuha jonë ndikon në mënyrën tonë të menduarit. Mjedisi dhe jeta jonë e përditshme gjithashtu formojnë mendimet tona. Pra, çfarë roli luan gjuha? A i vendos kufij të menduarit tonë? Apo kemi fjalë vetëm për ato që mendojmë? Cili është shkaku dhe cila është pasoja? Të gjitha këto pyetje nuk janë zgjidhur ende. Ato mbajnë të zënë studiues të trurit dhe gjuhëtarë. Por kjo çështje na prek të gjithë… Ti je ajo çfarë flet?!