Сүйлөшмө

ky Feelings   »   zh 感受

56 [элүү алты]

Feelings

Feelings

56[五十六]

56 [Wǔshíliù]

感受

[gǎnshòu]

Котормону кантип көргүңүз келгенин тандаңыз:   
кыргызча кытайча (жөнөкөйлөштүрүлгөн) Ойноо Дагы
Каалоо 有--趣 有 兴趣 有 兴- ---- 有 兴趣 0
yǒu-xì-gqù yǒu xìngqù y-u x-n-q- ---------- yǒu xìngqù
Биз каалайбыз. 我--有-兴趣-。 我们 有 兴趣 。 我- 有 兴- 。 --------- 我们 有 兴趣 。 0
w---- yǒu -ì--qù. wǒmen yǒu xìngqù. w-m-n y-u x-n-q-. ----------------- wǒmen yǒu xìngqù.
Биз каалабайбыз. 我们 -有 -- 。 我们 没有 兴趣 。 我- 没- 兴- 。 ---------- 我们 没有 兴趣 。 0
Wǒmen-m--y--------ù. Wǒmen méiyǒu xìngqù. W-m-n m-i-ǒ- x-n-q-. -------------------- Wǒmen méiyǒu xìngqù.
Коркуу 害- 害怕 害- -- 害怕 0
H--pà Hàipà H-i-à ----- Hàipà
Мен коркомун. 我-害怕-。 我 害怕 。 我 害- 。 ------ 我 害怕 。 0
wǒ --ipà. wǒ hàipà. w- h-i-à- --------- wǒ hàipà.
Мен коркпоймун. 我 - 害怕-。 我 不 害怕 。 我 不 害- 。 -------- 我 不 害怕 。 0
W---- -----. Wǒ bù hàipà. W- b- h-i-à- ------------ Wǒ bù hàipà.
Убактысы бар болуу 有 时间 有 时间 有 时- ---- 有 时间 0
Y-u -híji-n Yǒu shíjiān Y-u s-í-i-n ----------- Yǒu shíjiān
Анын(баланын) убактысы бар. 他-有 -- 。 他 有 时间 。 他 有 时- 。 -------- 他 有 时间 。 0
tā --u -h--iān. tā yǒu shíjiān. t- y-u s-í-i-n- --------------- tā yǒu shíjiān.
Анын(баланын) убактысы жок. 他 没有-时间 。 他 没有 时间 。 他 没- 时- 。 --------- 他 没有 时间 。 0
T- m--y-u---íj---. Tā méiyǒu shíjiān. T- m-i-ǒ- s-í-i-n- ------------------ Tā méiyǒu shíjiān.
зеригүү 觉- 无聊 觉得 无聊 觉- 无- ----- 觉得 无聊 0
Jué-é---l-áo Juédé wúliáo J-é-é w-l-á- ------------ Juédé wúliáo
Ал(кыз) зеригип жатат. 她-觉得 --无- 。 她 觉得 很 无聊 。 她 觉- 很 无- 。 ----------- 她 觉得 很 无聊 。 0
tā-------h---w-----. tā juédé hěn wúliáo. t- j-é-é h-n w-l-á-. -------------------- tā juédé hěn wúliáo.
Ал(кыз) зериккен жок. 她 - 觉--无- 。 她 不 觉得 无聊 。 她 不 觉- 无- 。 ----------- 她 不 觉得 无聊 。 0
T--b---uédé wú----. Tā bù juédé wúliáo. T- b- j-é-é w-l-á-. ------------------- Tā bù juédé wúliáo.
Ачка болуу 饿饿 饿 饿 - 饿 0
ÈÈ È È - È
Ачкасыңарбы? 你们 饿---吗-? 你们 饿 了 吗 ? 你- 饿 了 吗 ? ---------- 你们 饿 了 吗 ? 0
n--en-èle --? nǐmen èle ma? n-m-n è-e m-? ------------- nǐmen èle ma?
Ачка эмессиңерби? 你们 -- 吗 ? 你们 不饿 吗 ? 你- 不- 吗 ? --------- 你们 不饿 吗 ? 0
N---n -- ---a? Nǐmen bù è ma? N-m-n b- è m-? -------------- Nǐmen bù è ma?
Суусоо -渴 口渴 口- -- 口渴 0
Kǒu--ě Kǒu kě K-u k- ------ Kǒu kě
Алар суусап жатышат. 他---渴 。 他们 口渴 。 他- 口- 。 ------- 他们 口渴 。 0
tāme- --u k-. tāmen kǒu kě. t-m-n k-u k-. ------------- tāmen kǒu kě.
Алар суусашкан жок. 他- - 口--。 他们 不 口渴 。 他- 不 口- 。 --------- 他们 不 口渴 。 0
T--e---ù --- --. Tāmen bù kǒu kě. T-m-n b- k-u k-. ---------------- Tāmen bù kǒu kě.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -