Parlør

no Doble konjunksjoner   »   th สันธานซ้อนสันธาน

98 [nittiåtte]

Doble konjunksjoner

Doble konjunksjoner

98 [เก้าสิบแปด]

gâo-sìp-bhæ̀t

สันธานซ้อนสันธาน

[sǎn-tan-sáwn-sǎn-tan]

Du kan klikke på hver blank for å se teksten eller:   
norsk thai Spill Mer
Reisen var fin, men den var for anstrengende. กา------------------ แ--------------ป การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป 0
ga----------------------------------------------------------igan-der̶n-tang-sà-nóok-gâw-jà-ring-dhæ̀-nèuay-ger̶n-bhai
Toget var punktlig, men det var for fullt. รถ----------------- แ-------------ป รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป 0
ro--------------------------------------------------------------irót-fai-mât-rong-way-la-gâw-jà-ring-dhæ̀k-ná-næ̂n-ger̶n-bhai
Hotellet var koselig, men det var for dyrt. โร------------------ แ----------ป โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป 0
ro-----------------------------------------------------irong-ræm-à-yôot-bai-gâw-jà-ring-dhæ̀-pæng-ger̶n-bhai
Han tar enten bussen eller toget. เข---------------------------ฟ เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ 0
ka----------------------------------------------ikǎo-nâng-rót-may-rěu-mâi-gâw-nâng-rót-fai
Han kommer enten i kveld eller i morgen tidlig. เข--------------------------------------า เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า 0
ka---------------------------------------------------------------okǎo-ma-wan-née-dhawn-kâm-rěu-mâi-gâw-prôong-née-dhæ̀-cháo
Han bor enten hos oss eller på hotellet. เข----------------------------------ม เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม 0
ka---------------------------------------------------------mkǎo-pák-à-yôo-gàp-rao-rěu-mâi-gâw-pák-têe-rong-ræm
Hun snakker både spansk og engelsk. เธ---------------- แ-----------ษ เธอพูดทั้งภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ 0
tu------------------------------------------------ttur̶-pôot-táng-pa-sàt-bhayn-lǽ-pa-sǎ-ang-grìt
Hun har bodd i både Madrid og London. เธ-------------------- แ---------น เธอเคยอยู่ทั้งในแมดริด และในลอนดอน 0
tu-----------------------------------------------------ntur̶-ká-yur̶-yôo-táng-nai-mæ̂t-rít-lǽ-nai-lawn-dawn
Hun kjenner både Spania og England. เธ--------------------- แ-------------ษ เธอรู้จักทั้งประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ 0
tu-----------------------------------------------------------------ttur̶-róo-jàk-táng-bhrà-tá-sâyt-bhayn-lǽ-bhrà-tâyt-ang-grìt
Han er ikke bare dum, men også lat. เข------------------ แ-------------------ย เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย 0
ka-----------------------------------------------------------ykǎo-mâi-dâi-ngôh-tâo-nán-dhæ̀-yang-kêe-gìat-èek-dûay
Hun er ikke bare pen, men også intelligent. เธ------------------------- แ---------------ย เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย 0
tu--------------------------------------------------------------------ytur̶-mâi-dâi-sǔay-piang-à-yâng-deeo-dhæ̀-yang-chà-lât-èek-dûay
Hun snakker ikke bare tysk, men også fransk. เธ-------------------------------- แ--------------------------ย เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย 0
tu--------------------------------------------------------------------------------------------------ytur̶-mâi-dâi-pôot-kæ̂-pa-sǎ-yur̶n-man-tâo-nán-dhæ̀-yang-pôot-pa-sǎ-fà-râng-sàyt-èek-dûay
Jeg spiller verken piano eller gitar. ผม / ด---- เ------------------- แ-------์ ผม / ดิฉัน เล่นไม่ได้ทั้งเปียโน และกีตาร์ 0
po-----------------------------------------------------apǒm-dì-chǎn-lên-mâi-dâi-táng-bhia-noh-lǽ-gee-dha
Jeg danser verken vals eller samba. ผม / ด---- เ------------------ แ-------า ผม / ดิฉัน เต้นไม่ได้ทั้งวอลซ์ และแซมบ้า 0
po--------------------------------------------------̂pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-dâi-táng-wawn-lǽ-sæm-bâ
Jeg liker verken opera eller ballett. ผม / ด---- ไ---------------- แ---------์ ผม / ดิฉัน ไม่ชอบทั้งโอเปร่า และบัลเล่ย์ 0
po---------------------------------------------------̂pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-táng-oh-bhrào-lǽ-ban-lê
Jo fortere du jobber, desto fortere blir du ferdig. ยิ-- ค-- ท---------------- ก---------------------------น ยิ่ง คุณ ทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น 0
yi--------------------------------------------------------------------------------nyîng-koon-tam-ngan-ra̲y̲o-tâo-rài-gâw-jà-yîng-sà-rèt-ra̲y̲o-kêun-tâo-nán
Jo tidligere du kommer, desto tidligere kan du gå. ยิ-- ค-- ม------------- ค-- ก------------ เ------น ยิ่ง คุณ มาเร็วเท่าไหร่ คุณ ก็จะไปได้เร็ว เท่านั้น 0
yi--------------------------------------------------------------------nyîng-koon-ma-ra̲y̲o-tâo-rài-koon-gâw-jà-bhai-dâi-ra̲y̲o-tâo-nán
Jo eldre man blir, desto tryggere blir man. คน------------------ ก--------------------------น คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น 0
ko---------------------------------------------------------------nkon-rao-yîng-gæ̀-tâo-rài-gâw-yîng-gìat-krán-kêun-tâo-nán

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -