Parlør

no Orientering   »   th ทิศทาง

41 [førtien]

Orientering

Orientering

41 [สี่สิบเอ็ด]

sèe-sìp-èt

ทิศทาง

[tít-tang]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk thai Spill Mer
Hvor er turistinformasjonen? ส-น--งานการ--อ--ที---อยู่ที่ไ-น ค-ั--/ --? ส-น-กงานการท-องเท--ยวอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ส-น-ก-า-ก-ร-่-ง-ท-่-ว-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
s--m--ák-ng---g-n--a--n------o-à---̂o-t-----a----ráp-ká sa-m-na-k-ngan-gan-ta-wng-te-eo-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- s-̌---a-k-n-a---a---a-w-g-t-̂-o-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- sǎm-nák-ngan-gan-tâwng-têeo-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Har du et (by)kart til meg? ค----แ--ที-เ---ง-ห- -- /-ด--ัน-ไ-ม ค-ั- /---? ค-ณม-แผนท--เม-องให- ผม / ด-ฉ-น ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ผ-ท-่-ม-อ-ใ-้ ผ- / ด-ฉ-น ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- คุณมีแผนที่เมืองให้ ผม / ดิฉัน ไหม ครับ / คะ? 0
koon-me--p-----ê--m--a----a-i-pǒ---ì--h-̌n---̌---r-́----́ koon-mee-pæ-n-te-e-meuang-ha-i-po-m-di--cha-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---æ-n-t-̂---e-a-g-h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------------ koon-mee-pæ̌n-têe-meuang-hâi-pǒm-dì-chǎn-mǎi-kráp-ká
Kan jeg bestille et hotellrom her? จอ-โ---ร-ท-่นี่ไ--ไห---ร---- --? จองโรงแรมท--น--ได-ไหม คร-บ / คะ? จ-ง-ร-แ-ม-ี-น-่-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- จองโรงแรมที่นี่ได้ไหม ครับ / คะ? 0
j------o-g--æ---e-e---̂e-dâi--a-i-k-a-p-ká jawng-rong-ræm-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- j-w-g-r-n---æ---e-e-n-̂---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- jawng-rong-ræm-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
Hvor er gamlebyen? เมื-งเ---อยู่-ี---น? เม-องเก-าอย--ท--ไหน? เ-ื-ง-ก-า-ย-่-ี-ไ-น- -------------------- เมืองเก่าอยู่ที่ไหน? 0
meu-n---à---̀-yo-o-tê--n--i meuang-ga-o-a--yo-o-te-e-na-i m-u-n---a-o-a---o-o-t-̂---a-i ----------------------------- meuang-gào-à-yôo-têe-nǎi
Hvor er domkirken? วิห-ร--ู่-ี่ไห-? ว-หารอย--ท--ไหน? ว-ห-ร-ย-่-ี-ไ-น- ---------------- วิหารอยู่ที่ไหน? 0
wi----̌n------̂o--e-e----i wi--ha-n-a--yo-o-te-e-na-i w-́-h-̌---̀-y-̂---e-e-n-̌- -------------------------- wí-hǎn-à-yôo-têe-nǎi
Hvor er museet? พิ---ภ-ณ-์อ-ู--ี่ไ-น? พ-พ-ธภ-ณฑ-อย--ท--ไหน? พ-พ-ธ-ั-ฑ-อ-ู-ท-่-ห-? --------------------- พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน? 0
p---pi---p-n--̀-y-̂---êe----i pi--pi-t-pan-a--yo-o-te-e-na-i p-́-p-́---a---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------------ pí-pít-pan-à-yôo-têe-nǎi
Hvor kan jeg kjøpe frimerker? ซ-----ตมป---้----หน? ซ--อแสตมป-ได-ท--ไหน? ซ-้-แ-ต-ป-ไ-้-ี-ไ-น- -------------------- ซื้อแสตมป์ได้ที่ไหน? 0
s-́--sæ----o----̂--te---nǎi se-u-sæ--dhom-da-i-te-e-na-i s-́---æ---h-m-d-̂---e-e-n-̌- ---------------------------- séu-sæ̌-dhom-dâi-têe-nǎi
Hvor kan jeg kjøpe blomster? ซ---ด-กไม้ไ-้----ห-? ซ--อดอกไม-ได-ท--ไหน? ซ-้-ด-ก-ม-ไ-้-ี-ไ-น- -------------------- ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน? 0
s--u--àw--m-́i------t--e--a-i se-u-da-wk-ma-i-da-i-te-e-na-i s-́---a-w---a-i-d-̂---e-e-n-̌- ------------------------------ séu-dàwk-mái-dâi-têe-nǎi
Hvor kan jeg kjøpe billetter? ซ----ั๋-ไ-้-ี--ห-? ซ--อต--วได-ท--ไหน? ซ-้-ต-๋-ไ-้-ี-ไ-น- ------------------ ซื้อตั๋วได้ที่ไหน? 0
s--u-d-u-a--a----êe-n--i se-u-dhu-a-da-i-te-e-na-i s-́---h-̌---a-i-t-̂---a-i ------------------------- séu-dhǔa-dâi-têe-nǎi
Hvor er havna? ท-า---ออย-่-ี่ไ--? ท-าเร-ออย--ท--ไหน? ท-า-ร-อ-ย-่-ี-ไ-น- ------------------ ท่าเรืออยู่ที่ไหน? 0
ta--reu--a--yo-o--ê---a-i ta--reua-a--yo-o-te-e-na-i t-̂-r-u---̀-y-̂---e-e-n-̌- -------------------------- tâ-reua-à-yôo-têe-nǎi
Hvor er torget? ต-----ู่--่ไ--? ตลาดอย--ท--ไหน? ต-า-อ-ู-ท-่-ห-? --------------- ตลาดอยู่ที่ไหน? 0
d--a----̀--ôo-t----n--i dhla-t-a--yo-o-te-e-na-i d-l-̀---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------ dhlàt-à-yôo-têe-nǎi
Hvor er slottet? ป--ส-------ี่---? ปราสาทอย--ท--ไหน? ป-า-า-อ-ู-ท-่-ห-? ----------------- ปราสาทอยู่ที่ไหน? 0
b--a----t-------o---̂e----i bhra-sa-t-a--yo-o-te-e-na-i b-r---a-t-a---o-o-t-̂---a-i --------------------------- bhra-sàt-à-yôo-têe-nǎi
Når begynner omvisningen? ก-รพาเที--ว-มเ--่--ม--อไร? การพาเท--ยวชมเร--มเม--อไร? ก-ร-า-ท-่-ว-ม-ร-่-เ-ื-อ-ร- -------------------------- การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไร? 0
g-n-p---e--o-c-o--r--r̶m--e--a---i gan-pa-te-eo-chom-re-r-m-me-ua-rai g-n-p---e-e---h-m-r-̂-̶---e-u---a- ---------------------------------- gan-pa-têeo-chom-rêr̶m-mêua-rai
Når slutter omvisningen? ก--พาเ---ยว-ม---็จเ----ไ-? การพาเท--ยวชมเสร-จเม--อไร? ก-ร-า-ท-่-ว-ม-ส-็-เ-ื-อ-ร- -------------------------- การพาเที่ยวชมเสร็จเมื่อไร? 0
g-n-pa-te----c-o----̀-r--t---̂-a---i gan-pa-te-eo-chom-sa--re-t-me-ua-rai g-n-p---e-e---h-m-s-̀-r-̀---e-u---a- ------------------------------------ gan-pa-têeo-chom-sà-rèt-mêua-rai
Hvor lenge varer omvisningen? การ-า-ที-ยว-ม-ช้เ--านานเ--า--? การพาเท--ยวชมใช-เวลานานเท-าไร? ก-ร-า-ท-่-ว-ม-ช-เ-ล-น-น-ท-า-ร- ------------------------------ การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไร? 0
g----a-têeo------c-á----y-la-----t-̂--r-i gan-pa-te-eo-chom-cha-i-way-la-nan-ta-o-rai g-n-p---e-e---h-m-c-a-i-w-y-l---a---a-o-r-i ------------------------------------------- gan-pa-têeo-chom-chái-way-la-nan-tâo-rai
Jeg ønsker en guide som snakker tysk. ผ- - ด-ฉั--ต้--ก--มัค-ุ-ท-ก----พ-ด-า--เ-อ--ัน ผม / ด-ฉ-น ต-องการม-คค-เทศก-ท--พ-ดภาษาเยอรม-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ค-เ-ศ-์-ี-พ-ด-า-า-ย-ร-ั- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน 0
po---dì-c-a-n---âwn---a-----k----o-tâ-t--e-e-po-----a--ǎ--ur̶--m-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-k-ko-o-ta-yt-te-e-po-ot-pa-sa--yur-n-man p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-k-́---a-y---e-e-p-̂-t-p---a---u-̶---a- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-mák-kóo-tâyt-têe-pôot-pa-sǎ-yur̶n-man
Jeg ønsker en guide som snakker italiensk. ผ--/ -ิ----ต้--ก----ค-ุ------ี-พ-ดภ-ษ-อิตาเ-ี-ยน ผม / ด-ฉ-น ต-องการม-คค-เทศก-ท--พ-ดภาษาอ-ตาเล--ยน ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ค-เ-ศ-์-ี-พ-ด-า-า-ิ-า-ล-่-น ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลี่ยน 0
p-̌----̀---a-n--ha--ng-----m-------o--a------̂e-po-ot-----ǎ-ì-d---l-̂-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-k-ko-o-ta-yt-te-e-po-ot-pa-sa--i--dha-li-an p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-k-́---a-y---e-e-p-̂-t-p---a---̀-d-a-l-̂-n ------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-mák-kóo-tâyt-têe-pôot-pa-sǎ-ì-dha-lîan
Jeg ønsker en guide som snakker fransk. ผ- /-ดิฉ-น -้-งก-รม-ค-ุ-ทศก-----ูด-า-าฝ--่งเศส ผม / ด-ฉ-น ต-องการม-คค-เทศก-ท--พ-ดภาษาฝร--งเศส ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ค-เ-ศ-์-ี-พ-ด-า-า-ร-่-เ-ส ---------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส 0
p--m-d----h--n-dh---ng-g------k---́--t-̂yt---̂-----o--pa-sǎ-f-̀-râ-------t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-k-ko-o-ta-yt-te-e-po-ot-pa-sa--fa--ra-ng-sa-yt p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-k-́---a-y---e-e-p-̂-t-p---a---a---a-n---a-y- ---------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-mák-kóo-tâyt-têe-pôot-pa-sǎ-fà-râng-sàyt

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Slovakisk er et Vest-Slavisk språk. Språket er morsmål for mer enn 5 millioner mennesker. Det er nært knyttet til nabolandet Tsjekkia. Dette er mye på grunn av deres felles fortid som Tsjekkoslovakia. Vokabularet i disse to språkene er stort sett identiske. Forskjellen er primært i tonefallet. Slovakisk ble til ut i fra mange dialekter i det 10. århundre. Det ble senere påvirket av nabo språk i en lang tid. Dagens språk ble ikke etablert før på det 19. århundre. Noen ting kunne vært forenklet i sammenligning til det Tsjekkiske. De mange ulike dialektene har overlevd. Slovakisk er skrevet med det latinske alfabet. Og det er det språket som er lettest forstått av andre slaviske talende. Du kan si at Slovakisk er et slags mellomspråk i de slaviske land. En god grunn til å komme i enighet med dette vakre språket.