Parlør

no Hos legen   »   th พบหมอ

57 [femtisju]

Hos legen

Hos legen

57 [ห้าสิบเจ็ด]

hâ-sìp-jèt

พบหมอ

[póp-mǎw]

Du kan klikke på hver blank for å se teksten eller:   
norsk thai Spill Mer
Jeg har time hos legen. ผม / ด---- ม------------อ ผม / ดิฉัน มีนัดกับคุณหมอ 0
po-----------------------------------wpǒm-dì-chǎn-mee-nát-gàp-koon-mǎw
Jeg har time klokka ti. ผม / ด---- ม---------------า ผม / ดิฉัน มีนัดตอนสิบนาฬิกา 0
po-----------------------------------------apǒm-dì-chǎn-mee-nát-dhawn-sìp-na-lí-ga
Hva er navnet ditt? คุ--------- ค--- / ค-? คุณชื่ออะไร ครับ / คะ? 0
ko------------------------́koon-chêu-à-rai-kráp-ká
Vennligst sett deg på venterommet. กร--------------ง กรุณานั่งรอในห้อง 0
gr--------------------------ggròo-na-nâng-raw-nai-hâwng
Legen kommer snart. คุ-----------------า คุณหมอกำลังเดินทางมา 0
ko-----------------------------akoon-mǎw-gam-lang-der̶n-tang-ma
Hvor er du forsikret? คุ---------------------? คุณมีประกันกับบริษัทไหน? 0
ko---------------------------------------ikoon-mêep-rá-gan-gàp-bàw-rí-sàt-nǎi
Hva kan jeg hjelpe deg med? ผม / ด---- จ------------------? ผม / ดิฉัน จะช่วยอะไรคุณได้ไหม? 0
po--------------------------------------------ipǒm-dì-chǎn-jà-chûay-à-rai-koon-dâi-mǎi
Har du smerter? คุ-------------- ค--- / ค-? คุณมีอาการปวดไหม ครับ / คะ? 0
ko---------------------------------́koon-mee-a-gan-bhùat-mǎi-kráp-ká
Hvor er det vondt? เจ-------- ค--- / ค-? เจ็บตรงไหน ครับ / คะ? 0
je-----------------------́jèp-dhrong-nǎi-kráp-ká
Jeg har alltid vondt i ryggen. ผม / ด---- ป--------------ำ ผม / ดิฉัน ปวดหลังเป็นประจำ 0
po---------------------------------------mpǒm-dì-chǎn-bhùat-lǎng-bhen-bhrà-jam
Jeg har ofte hodepine. ผม / ด---- ป--------ย ผม / ดิฉัน ปวดหัวบ่อย 0
po-----------------------------ypǒm-dì-chǎn-bhùat-hǔa-bàwy
Jeg har av og til vondt i magen. ผม / ด---- ป-----------------ง ผม / ดิฉัน ปวดท้องเป็นบางครั้ง 0
po------------------------------------------gpǒm-dì-chǎn-bhùat-táwng-bhen-bang-kráng
Kan du ta av deg toppen / skjorta / genseren? ถอ--------- ค--- / ค--! ถอดเสื้อออก ครับ / ค่ะ! 0
ta-----------------------̂tàwt-sêua-àwk-kráp-kâ
Kan du legge deg på benken? นอ------------ ค--- / ค-! นอนบนเตียงตรวจ ครับ / คะ! 0
na------------------------------́nawn-bon-dhiang-dhrùat-kráp-ká
Blodtrykket er i orden. คว-------------ิ ความดันโลหิตปกติ 0
kw-------------------------̀kwam-dan-loh-hìt-bhòk-dhì
Jeg gir deg en sprøyte. ผม / ด---- จ-----------ณ ผม / ดิฉัน จะฉีดยาให้คุณ 0
po-----------------------------------npǒm-dì-chǎn-jà-chèet-ya-hâi-koon
Jeg gir deg tabletter. ผม / ด---- จ--------ณ ผม / ดิฉัน จะให้ยาคุณ 0
po----------------------------npǒm-dì-chǎn-jà-hâi-ya-koon
Jeg gir deg en resept til apoteket. ผม / ด---- จ-------------------------------------า ผม / ดิฉัน จะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา 0
po------------------------------------------------------------------------apǒm-dì-chǎn-jà-kǐan-bai-sàng-ya-hâi-koon-bhai-séu-têe-rán-kǎi-ya

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -