Phrasebook

tl At the zoo   »   te జంతు ప్రదర్శనశాల వద్ద

43 [apatnapu’t tatlo]

At the zoo

At the zoo

43 [నలభై మూడు]

43 [Nalabhai mūḍu]

జంతు ప్రదర్శనశాల వద్ద

[Jantu pradarśanaśāla vadda]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Naroon ang zoo. జ-తు-ప-ర-ర్శ---ల-అక్కడ---ది జ-త- ప-రదర-శనశ-ల అక-కడ ఉ-ద- జ-త- ప-ర-ర-శ-శ-ల అ-్-డ ఉ-ద- --------------------------- జంతు ప్రదర్శనశాల అక్కడ ఉంది 0
Ja-t- pradar-an---la--k-----u-di Jantu pradarśanaśāla akkaḍa undi J-n-u p-a-a-ś-n-ś-l- a-k-ḍ- u-d- -------------------------------- Jantu pradarśanaśāla akkaḍa undi
Naroon ang mga dyirap. జ---ఫ----అ--క- ఉన--ా-ి జ-ర-ఫ-ల- అక-కడ ఉన-న-య- జ-ర-ఫ-ల- అ-్-డ ఉ-్-ా-ి ---------------------- జిరాఫీలు అక్కడ ఉన్నాయి 0
J--ā-hī----kk-ḍa --nāyi Jirāphīlu akkaḍa unnāyi J-r-p-ī-u a-k-ḍ- u-n-y- ----------------------- Jirāphīlu akkaḍa unnāyi
Nasaan ang mga uso? భ-్-ూక--ు-ఎక్-డ----నా-ి భల-ల-క-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య- భ-్-ూ-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి ----------------------- భల్లూకాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి 0
B--llū-ā--------- -nnāyi Bhallūkālu ekkaḍa unnāyi B-a-l-k-l- e-k-ḍ- u-n-y- ------------------------ Bhallūkālu ekkaḍa unnāyi
Nasaan ang mga elepante? ఏ-ుగ----ఎక్---ఉన్--యి? ఏన-గ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ఏ-ు-ు-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- ఏనుగులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Ēnu-ulu--k---a-un-āyi? Ēnugulu ekkaḍa unnāyi? Ē-u-u-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Ēnugulu ekkaḍa unnāyi?
Nasaan ang mga ahas? పా--లు-ఎ-్-డ ఉ-్నాయి? ప-మ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ప-మ-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- --------------------- పాములు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Pā---u-e----- un-āy-? Pāmulu ekkaḍa unnāyi? P-m-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------- Pāmulu ekkaḍa unnāyi?
Nasaan ang mga leon? స---ాల--ఎక్-డ ఉన్నా--? స--హ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? స-ం-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- సింహాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Si-hāl----k-----nnāyi? Sinhālu ekkaḍa unnāyi? S-n-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Sinhālu ekkaḍa unnāyi?
May kamera ako. న--వ----క--ర- --ది న- వద-ద క-మర- ఉ-ద- న- వ-్- క-మ-ా ఉ-ద- ------------------ నా వద్ద కేమరా ఉంది 0
Nā-v-dda kē--rā undi Nā vadda kēmarā undi N- v-d-a k-m-r- u-d- -------------------- Nā vadda kēmarā undi
Meron din akong bidyo kamera. న- -ద-ద వ-డి-ో--ే-ర----డా---ది న- వద-ద వ-డ-య- క-మర- క-డ- ఉ-ద- న- వ-్- వ-డ-య- క-మ-ా క-డ- ఉ-ద- ------------------------------ నా వద్ద వీడియో కేమరా కూడా ఉంది 0
N---a--a --------ēmarā-kūḍ- --di Nā vadda vīḍiyō kēmarā kūḍā undi N- v-d-a v-ḍ-y- k-m-r- k-ḍ- u-d- -------------------------------- Nā vadda vīḍiyō kēmarā kūḍā undi
Saan ako makakahanap ng baterya? బ-----ీ ఎ--కడ-ద-రుకుత-ంది? బ-య-టర- ఎక-కడ ద-ర-క-త--ద-? బ-య-ట-ీ ఎ-్-డ ద-ర-క-త-ం-ి- -------------------------- బ్యాటరీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? 0
B-āṭa-ī ---a-a --r-kutu--i? Byāṭarī ekkaḍa dorukutundi? B-ā-a-ī e-k-ḍ- d-r-k-t-n-i- --------------------------- Byāṭarī ekkaḍa dorukutundi?
Nasaan ang mga penguin? పె-గ్వ-న్-ు--క్-- ఉన్-ా--? ప--గ-వ-న-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ప-ం-్-ి-్-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- -------------------------- పెంగ్విన్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Pe-gvin-- --kaḍa-u-n--i? Peṅgvinlu ekkaḍa unnāyi? P-ṅ-v-n-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Peṅgvinlu ekkaḍa unnāyi?
Nasaan ang mga kangaroo? క--ారూ-- -క-క-----న-యి? క-గ-ర-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? క-గ-ర-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------- కంగారూలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
K-ṅgā-ū-u-e-k-ḍa --n---? Kaṅgārūlu ekkaḍa unnāyi? K-ṅ-ā-ū-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Kaṅgārūlu ekkaḍa unnāyi?
Nasaan ang mga rhino? రై-ోలు-ఎ-్క- ఉ-్--యి? ర-న-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ర-న-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- --------------------- రైనోలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
R---ō-- ---a-- unn-yi? Rainōlu ekkaḍa unnāyi? R-i-ō-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Rainōlu ekkaḍa unnāyi?
Nasaan ang palikuran? మరుగు -----క్కడ ----? మర-గ- గద- ఎక-కడ ఉ-ద-? మ-ు-ు గ-ి ఎ-్-డ ఉ-ద-? --------------------- మరుగు గది ఎక్కడ ఉంది? 0
M--u-- g--i ----ḍa-u-di? Marugu gadi ekkaḍa undi? M-r-g- g-d- e-k-ḍ- u-d-? ------------------------ Marugu gadi ekkaḍa undi?
May café doon. అ---- -- క-- ఉ-ది అక-కడ ఒక కఫ- ఉ-ద- అ-్-డ ఒ- క-ే ఉ-ద- ----------------- అక్కడ ఒక కఫే ఉంది 0
Ak--ḍ- o----a-h- -n-i Akkaḍa oka kaphē undi A-k-ḍ- o-a k-p-ē u-d- --------------------- Akkaḍa oka kaphē undi
May isang restawran doon. అ------- రెస--ారెంట్-ఉంది అక-కడ ఒక ర-స-ట-ర--ట- ఉ-ద- అ-్-డ ఒ- ర-స-ట-ర-ం-్ ఉ-ద- ------------------------- అక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది 0
A--aḍa ok- res--reṇṭ ---i Akkaḍa oka resṭāreṇṭ undi A-k-ḍ- o-a r-s-ā-e-ṭ u-d- ------------------------- Akkaḍa oka resṭāreṇṭ undi
Nasaan ang mga kamelyo? ఒంటెల- ఎ---డ ఉ---ాయ-? ఒ-ట-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ఒ-ట-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- --------------------- ఒంటెలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Oṇ---- e-ka-a-un-āyi? Oṇṭelu ekkaḍa unnāyi? O-ṭ-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------- Oṇṭelu ekkaḍa unnāyi?
Nasaan ang mga gorilya at mga zebra? గొ-ిల్ల-ల-, జ-బ్రాల- ఎ-----ఉ-్-ాయ-? గ-ర-ల-ల-ల-, జ-బ-ర-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-ర-ల-ల-ల-, జ-బ-ర-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------------------- గొరిల్లాలు, జీబ్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
G--i-----,-jīb-ā---ek--ḍ---nnāyi? Gorillālu, jībrālu ekkaḍa unnāyi? G-r-l-ā-u- j-b-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------------------- Gorillālu, jībrālu ekkaḍa unnāyi?
Nasaan ang mga tigre at mga buwaya? పు----,---సళ్ళు------ ఉన్-ాయి? ప-ల-ల-, మ-సళ-ళ- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ప-ల-ల-, మ-స-్-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ------------------------------ పులులు, మొసళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Pulu--,-m--a--u -kkaḍa un-āyi? Pululu, mosaḷḷu ekkaḍa unnāyi? P-l-l-, m-s-ḷ-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------ Pululu, mosaḷḷu ekkaḍa unnāyi?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -