Phrasebook

tl Getting to know others   »   te పరిచయం

3 tatlo]

Getting to know others

Getting to know others

3 [మూడు]

3 [Mūḍu]

పరిచయం

[Paricayaṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Kumusta! నమస్క--ం! నమస-క-ర-! న-స-క-ర-! --------- నమస్కారం! 0
N--a---r--! Namaskāraṁ! N-m-s-ā-a-! ----------- Namaskāraṁ!
Magandang araw! న-స్కా--! నమస-క-ర-! న-స-క-ర-! --------- నమస్కారం! 0
N-m--k---ṁ! Namaskāraṁ! N-m-s-ā-a-! ----------- Namaskāraṁ!
Kumusta ka? మీరు---ా --్నారు? మ-ర- ఎల- ఉన-న-ర-? మ-ర- ఎ-ా ఉ-్-ా-ు- ----------------- మీరు ఎలా ఉన్నారు? 0
Mīr--el- --nār-? Mīru elā unnāru? M-r- e-ā u-n-r-? ---------------- Mīru elā unnāru?
Galing po kayo sa Europa? మీ-ు -ూరో-్ -ుం---వ-్--ర-? మ-ర- య-ర-ప- న--డ- వచ-చ-ర-? మ-ర- య-ర-ప- న-ం-ి వ-్-ా-ా- -------------------------- మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? 0
Mī-u yū-ō- n-ṇ-i ---c--ā? Mīru yūrōp nuṇḍi vaccārā? M-r- y-r-p n-ṇ-i v-c-ā-ā- ------------------------- Mīru yūrōp nuṇḍi vaccārā?
Galing po kayo sa Amerika? మీర--అమెర-----ుం----చ-----? మ-ర- అమ-ర-క- న--డ- వచ-చ-ర-? మ-ర- అ-ె-ి-ా న-ం-ి వ-్-ా-ా- --------------------------- మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? 0
M-ru-a--r-kā--uṇḍi vacc---? Mīru amerikā nuṇḍi vaccārā? M-r- a-e-i-ā n-ṇ-i v-c-ā-ā- --------------------------- Mīru amerikā nuṇḍi vaccārā?
Galing po kayo sa Asya? మ-రు -షియ--ను--- --్చ---? మ-ర- ఏష-య- న--డ- వచ-చ-ర-? మ-ర- ఏ-ి-ా న-ం-ి వ-్-ా-ా- ------------------------- మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? 0
M--- ēṣ-yā-nu--i va---rā? Mīru ēṣiyā nuṇḍi vaccārā? M-r- ē-i-ā n-ṇ-i v-c-ā-ā- ------------------------- Mīru ēṣiyā nuṇḍi vaccārā?
Aling hotel po ang tinutuluyan ninyo? మీ---ఏ-హోట---లో-బస--ేస్త-న్---ు? మ-ర- ఏ హ-టల- ల- బస చ-స-త-న-న-ర-? మ-ర- ఏ హ-ట-్ ల- బ- చ-స-త-న-న-ర-? -------------------------------- మీరు ఏ హోటల్ లో బస చేస్తున్నారు? 0
M--u ------- -ō-b--a-c-----nā--? Mīru ē hōṭal lō basa cēstunnāru? M-r- ē h-ṭ-l l- b-s- c-s-u-n-r-? -------------------------------- Mīru ē hōṭal lō basa cēstunnāru?
Gaano na po kayo katagal dito? ఇక్-- మీర----- క--ంగా---టు---ా-ు? ఇక-కడ మ-ర- ఎ-త క-ల-గ- ఉ-ట-న-న-ర-? ఇ-్-డ మ-ర- ఎ-త క-ల-గ- ఉ-ట-న-న-ర-? --------------------------------- ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? 0
I------mī-u-ent--kā----- -ṇ-un----? Ikkaḍa mīru enta kālaṅgā uṇṭunnāru? I-k-ḍ- m-r- e-t- k-l-ṅ-ā u-ṭ-n-ā-u- ----------------------------------- Ikkaḍa mīru enta kālaṅgā uṇṭunnāru?
Gaano po kayo katagal mananatili? ఇక్-డ-మ-ర----త క----ఉంట---? ఇక-కడ మ-ర- ఎ-త క-ల- ఉ-ట-ర-? ఇ-్-డ మ-ర- ఎ-త క-ల- ఉ-ట-ర-? --------------------------- ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? 0
Ikkaḍa-m-ru -n-a-kāl----ṇṭ-r-? Ikkaḍa mīru enta kālaṁ uṇṭāru? I-k-ḍ- m-r- e-t- k-l-ṁ u-ṭ-r-? ------------------------------ Ikkaḍa mīru enta kālaṁ uṇṭāru?
Nagustuhan po ba ninyo dito? మీక--ఇ-్-డ----చింద-? మ-క- ఇక-కడ నచ-చ--ద-? మ-క- ఇ-్-డ న-్-ి-ద-? -------------------- మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? 0
Mīk--ik-aḍ---acc----? Mīku ikkaḍa naccindā? M-k- i-k-ḍ- n-c-i-d-? --------------------- Mīku ikkaḍa naccindā?
Nandito po ba kayo para magbakasyon? మీర---క-క--సెల--------్చారా? మ-ర- ఇక-కడ స-లవ-లక- వచ-చ-ర-? మ-ర- ఇ-్-డ స-ల-ు-క- వ-్-ా-ా- ---------------------------- మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? 0
M-r- ik-a-- s-l--------v---ārā? Mīru ikkaḍa selavulaki vaccārā? M-r- i-k-ḍ- s-l-v-l-k- v-c-ā-ā- ------------------------------- Mīru ikkaḍa selavulaki vaccārā?
Bisitahin po ninyo ako minsan! ఎప-ప---ౖనా మ-ర----్ను కలవ-డి! ఎప-ప-డ--న- మ-ర- నన-న- కలవ-డ-! ఎ-్-ు-ె-న- మ-ర- న-్-ు క-వ-డ-! ----------------------------- ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి! 0
Ep-uḍ-in--mī-u---n-- kal--aṇḍ-! Eppuḍainā mīru nannu kalavaṇḍi! E-p-ḍ-i-ā m-r- n-n-u k-l-v-ṇ-i- ------------------------------- Eppuḍainā mīru nannu kalavaṇḍi!
Narito ang lugar na aking tinutuluyan. ఇది న--చిర--ామా ఇద- న- చ-ర-న-మ- ఇ-ి న- చ-ర-న-మ- --------------- ఇది నా చిరునామా 0
I-i-n- -ir----ā Idi nā cirunāmā I-i n- c-r-n-m- --------------- Idi nā cirunāmā
Magkikita ba tayo bukas? ర-పు--నం--లు-్--మ-? ర-ప- మన- కల-ద-ద-మ-? ర-ప- మ-ం క-ు-్-ా-ా- ------------------- రేపు మనం కలుద్దామా? 0
Rēpu-ma-a--k-l--d-m-? Rēpu manaṁ kaluddāmā? R-p- m-n-ṁ k-l-d-ā-ā- --------------------- Rēpu manaṁ kaluddāmā?
Pasensya na, ako ay may mga plano na. క్షమించం-------- వే-- ప-ులు-్నా-ి క-షమ--చ-డ-, న-క- వ-ర- పన-ల-న-న-య- క-ష-ి-చ-డ-, న-క- వ-ర- ప-ు-ు-్-ా-ి --------------------------------- క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి 0
Kṣ--i--c--ḍi--n--u---rē--a--l-n-āyi Kṣamin-caṇḍi, nāku vērē panulunnāyi K-a-i-̄-a-ḍ-, n-k- v-r- p-n-l-n-ā-i ----------------------------------- Kṣamin̄caṇḍi, nāku vērē panulunnāyi
Paalam! స-ల-ు! స-లవ-! స-ల-ు- ------ సెలవు! 0
S----u! Selavu! S-l-v-! ------- Selavu!
Paalam! ఇ-క స-ల-ు! ఇ-క స-లవ-! ఇ-క స-ల-ు- ---------- ఇంక సెలవు! 0
I-ka--e-a--! Iṅka selavu! I-k- s-l-v-! ------------ Iṅka selavu!
Hanggang sa muli! మ-్-----ు-్-ామ-! మళ-ళ- కల-ద-ద-మ-! మ-్-ీ క-ు-్-ా-ు- ---------------- మళ్ళీ కలుద్దాము! 0
M--ḷī-ka--d-āmu! Maḷḷī kaluddāmu! M-ḷ-ī k-l-d-ā-u- ---------------- Maḷḷī kaluddāmu!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -