Phrasebook

tl House cleaning   »   te ఇంటి పరిశుభ్రత

18 [labing-walo]

House cleaning

House cleaning

18 [పద్దెనిమిది]

18 [Paddenimidi]

ఇంటి పరిశుభ్రత

[Iṇṭi pariśubhrata]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Ngayon ay Sabado. ఈరో-- -నివా--ు ఈర-జ- శన-వ-రమ- ఈ-ో-ు శ-ి-ా-మ- -------------- ఈరోజు శనివారము 0
Ī-ōju--an-----mu Īrōju śanivāramu Ī-ō-u ś-n-v-r-m- ---------------- Īrōju śanivāramu
Ngayon ay may oras tayo. ఈ-ో-ు మా వద్- -మయం ఉంది ఈర-జ- మ- వద-ద సమయ- ఉ-ద- ఈ-ో-ు మ- వ-్- స-య- ఉ-ద- ----------------------- ఈరోజు మా వద్ద సమయం ఉంది 0
Īrō-u--ā-v---- -ama-aṁ u--i Īrōju mā vadda samayaṁ undi Ī-ō-u m- v-d-a s-m-y-ṁ u-d- --------------------------- Īrōju mā vadda samayaṁ undi
Ngayon ay maglilinis tayo ng apartment. ఈ-ో---మే-- -పార-ట- మె-ట- న- శు--ర---ేస్త-న-నాము ఈర-జ- మ-మ- అప-ర-ట- మ--ట- న- శ-భ-ర- చ-స-త-న-న-మ- ఈ-ో-ు మ-మ- అ-ా-్-్ మ-ం-్ న- శ-భ-ర- చ-స-త-న-న-మ- ----------------------------------------------- ఈరోజు మేము అపార్ట్ మెంట్ ని శుభ్రం చేస్తున్నాము 0
Ī-ō-u--ēm--a-ā-ṭ meṇ---- -ub---ṁ-----u--āmu Īrōju mēmu apārṭ meṇṭ ni śubhraṁ cēstunnāmu Ī-ō-u m-m- a-ā-ṭ m-ṇ- n- ś-b-r-ṁ c-s-u-n-m- ------------------------------------------- Īrōju mēmu apārṭ meṇṭ ni śubhraṁ cēstunnāmu
Naglilinis ako ng banyo. నే-ు -్న-నా--ద-ని-శ-భ--ం ---్---్నాను న-న- స-న-న-లగద-న- శ-భ-ర- చ-స-త-న-న-న- న-న- స-న-న-ల-ద-న- శ-భ-ర- చ-స-త-న-న-న- ------------------------------------- నేను స్నానాలగదిని శుభ్రం చేస్తున్నాను 0
Nēnu snā----g-dini--ub---ṁ--ēstunn-nu Nēnu snānālagadini śubhraṁ cēstunnānu N-n- s-ā-ā-a-a-i-i ś-b-r-ṁ c-s-u-n-n- ------------------------------------- Nēnu snānālagadini śubhraṁ cēstunnānu
Ang aking asawa ay naghuhugas ng kotse. మా శ్-ీ-ా-ు----్ ని క----త-న్న--ు మ- శ-ర-వ-ర- క-ర- న- కడ-గ-త-న-న-ర- మ- శ-ర-వ-ర- క-ర- న- క-ు-ు-ు-్-ా-ు --------------------------------- మా శ్రీవారు కార్ ని కడుగుతున్నారు 0
M- ś--vār- kār ni -a-u-utun---u Mā śrīvāru kār ni kaḍugutunnāru M- ś-ī-ā-u k-r n- k-ḍ-g-t-n-ā-u ------------------------------- Mā śrīvāru kār ni kaḍugutunnāru
Ang mga bata ay naglilinis ng mga bisikleta. పి--లలు-స--ి----- శ----పరు----న్నారు ప-ల-లల- స-క-ళ-ళన- శ-భ-రపర-స-త-న-న-ర- ప-ల-ల-ు స-క-ళ-ళ-ి శ-భ-ర-ర-స-త-న-న-ర- ------------------------------------ పిల్లలు సైకిళ్ళని శుభ్రపరుస్తున్నారు 0
P-ll-l--saiki-ḷ------bh-------tunn-ru Pillalu saikiḷḷani śubhraparustunnāru P-l-a-u s-i-i-ḷ-n- ś-b-r-p-r-s-u-n-r- ------------------------------------- Pillalu saikiḷḷani śubhraparustunnāru
Si lola ay nagdidilig ng mga bulaklak. బ--్మ / --య---మ-/-అమ---్మ --ల--క్కలకి న-ళ-ళు --డు-ో--ి బ-మ-మ / న-యనమ-మ / అమ-మమ-మ ప-లమ-క-కలక- న-ళ-ళ- ప-డ-త--ద- బ-మ-మ / న-య-మ-మ / అ-్-మ-మ ప-ల-ొ-్-ల-ి న-ళ-ళ- ప-డ-త-ం-ి ------------------------------------------------------ బామ్మ / నాయనమ్మ / అమ్మమ్మ పూలమొక్కలకి నీళ్ళు పెడుతోంది 0
B----a- -āya---'ma/ --'--m-ma --lam-kk--aki-nīḷḷu -e-utō--i Bām'ma/ nāyanam'ma/ am'mam'ma pūlamokkalaki nīḷḷu peḍutōndi B-m-m-/ n-y-n-m-m-/ a-'-a-'-a p-l-m-k-a-a-i n-ḷ-u p-ḍ-t-n-i ----------------------------------------------------------- Bām'ma/ nāyanam'ma/ am'mam'ma pūlamokkalaki nīḷḷu peḍutōndi
Ang mga bata ay naglilinis ng kwarto nila. పిల్---,--ిల్ల- --ిన- శ--్రం--------్నా-ు ప-ల-లల-, ప-ల-లల గద-న- శ-భ-ర- చ-స-త-న-న-ర- ప-ల-ల-ు- ప-ల-ల- గ-ి-ి శ-భ-ర- చ-స-త-న-న-ర- ----------------------------------------- పిల్లలు, పిల్లల గదిని శుభ్రం చేస్తున్నారు 0
P--l--u,---ll--a -a---- -u-h-aṁ------nnāru Pillalu, pillala gadini śubhraṁ cēstunnāru P-l-a-u- p-l-a-a g-d-n- ś-b-r-ṁ c-s-u-n-r- ------------------------------------------ Pillalu, pillala gadini śubhraṁ cēstunnāru
Ang aking asawa ay nag-aayos ng kanyang mesa. న---ర్--ఆయన డె-్-్-----ు-్రపరు-ుక--టున్--రు న- భర-త ఆయన డ-స-క- న- శ-భ-రపర-చ-క--ట-న-న-ర- న- భ-్- ఆ-న డ-స-క- న- శ-భ-ర-ర-చ-క-ం-ు-్-ా-ు ------------------------------------------- నా భర్త ఆయన డెస్క్ ని శుభ్రపరుచుకుంటున్నారు 0
N---h-rt- ----- ḍ--k-n--ś----------uk-ṇṭu--āru Nā bharta āyana ḍesk ni śubhraparucukuṇṭunnāru N- b-a-t- ā-a-a ḍ-s- n- ś-b-r-p-r-c-k-ṇ-u-n-r- ---------------------------------------------- Nā bharta āyana ḍesk ni śubhraparucukuṇṭunnāru
Inilagay ko ang labada sa makinang panlaba. నేన---ాషి-----ె--న---ో-ఉతి-ే బట్ట-న--వే-్తున--ాను న-న- వ-ష--గ- మ-ష-న- ల- ఉత-క- బట-టలన- వ-స-త-న-న-న- న-న- వ-ష-ం-్ మ-ష-న- ల- ఉ-ి-ే బ-్-ల-ు వ-స-త-న-న-న- ------------------------------------------------- నేను వాషింగ్ మెషీన్ లో ఉతికే బట్టలను వేస్తున్నాను 0
Nēnu vā---- ---ī- -- u----------la-u v---u-nānu Nēnu vāṣiṅg meṣīn lō utikē baṭṭalanu vēstunnānu N-n- v-ṣ-ṅ- m-ṣ-n l- u-i-ē b-ṭ-a-a-u v-s-u-n-n- ----------------------------------------------- Nēnu vāṣiṅg meṣīn lō utikē baṭṭalanu vēstunnānu
Isasampay ko ang labada. నే-ు---ి----బ-్---- -ర-----ున---ను న-న- ఉత-క-న బట-టలన- ఆరవ-స-త-న-న-న- న-న- ఉ-ి-ి- బ-్-ల-ు ఆ-వ-స-త-న-న-న- ---------------------------------- నేను ఉతికిన బట్టలను ఆరవేస్తున్నాను 0
N------ikin- ----a---- -r----tunn--u Nēnu utikina baṭṭalanu āravēstunnānu N-n- u-i-i-a b-ṭ-a-a-u ā-a-ē-t-n-ā-u ------------------------------------ Nēnu utikina baṭṭalanu āravēstunnānu
Pinaplantsa ko ang mga damit. నేను --్ట-న- ఇస్త------స----్-ాను న-న- బట-టలన- ఇస-త-ర- చ-స-త-న-న-న- న-న- బ-్-ల-ు ఇ-్-్-ీ చ-స-త-న-న-న- --------------------------------- నేను బట్టలను ఇస్త్రీ చేస్తున్నాను 0
Nēn--b-ṭṭ----u i---ī c-st-n---u Nēnu baṭṭalanu istrī cēstunnānu N-n- b-ṭ-a-a-u i-t-ī c-s-u-n-n- ------------------------------- Nēnu baṭṭalanu istrī cēstunnānu
Marumi ang bintana. క---కీ-- ----కి-- ------ి క-ట-క-ల- మ-ర-క-గ- ఉన-న-య- క-ట-క-ల- మ-ర-క-గ- ఉ-్-ా-ి ------------------------- కిటికీలు మురికిగా ఉన్నాయి 0
Ki----l- ---i-i-ā ----yi Kiṭikīlu murikigā unnāyi K-ṭ-k-l- m-r-k-g- u-n-y- ------------------------ Kiṭikīlu murikigā unnāyi
Marumi ang sahig. నేల -ు---ిగ- ఉ-ది న-ల మ-ర-క-గ- ఉ-ద- న-ల మ-ర-క-గ- ఉ-ద- ----------------- నేల మురికిగా ఉంది 0
N------rik-g- -n-i Nēla murikigā undi N-l- m-r-k-g- u-d- ------------------ Nēla murikigā undi
Marumi ang mga pinggan. గిన్నె-- ము-ిక-గ---న--ా-ి గ-న-న-ల- మ-ర-క-గ- ఉన-న-య- గ-న-న-ల- మ-ర-క-గ- ఉ-్-ా-ి ------------------------- గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి 0
G--ne-- -ur--ig--unnā-i Ginnelu murikigā unnāyi G-n-e-u m-r-k-g- u-n-y- ----------------------- Ginnelu murikigā unnāyi
Sino ang maglilinis ng mga bintana? కి---ీ-న- ఎవ-- ------ చ-స-త-రు? క-ట-క-లన- ఎవర- శ-భ-ర- చ-స-త-ర-? క-ట-క-ల-ు ఎ-ర- శ-భ-ర- చ-స-త-ర-? ------------------------------- కిటికీలను ఎవరు శుభ్రం చేస్తారు? 0
Kiṭi--l--u-e-aru--u---a- -ē----u? Kiṭikīlanu evaru śubhraṁ cēstāru? K-ṭ-k-l-n- e-a-u ś-b-r-ṁ c-s-ā-u- --------------------------------- Kiṭikīlanu evaru śubhraṁ cēstāru?
Sino ang magva-vacuum? వ్యాక్య-మ--ఎ--- చ-స--ార-? వ-య-క-య-మ- ఎవర- చ-స-త-ర-? వ-య-క-య-మ- ఎ-ర- చ-స-త-ర-? ------------------------- వ్యాక్యూమ్ ఎవరు చేస్తారు? 0
Vy-k------a---cē--ā--? Vyākyūm evaru cēstāru? V-ā-y-m e-a-u c-s-ā-u- ---------------------- Vyākyūm evaru cēstāru?
Sino ang maghuhugas ng mga hugasin? గ-న్న----ఎ--- -డు---ా-ు? గ-న-న-ల- ఎవర- కడ-గ-త-ర-? గ-న-న-ల- ఎ-ర- క-ు-ు-ా-ు- ------------------------ గిన్నెలు ఎవరు కడుగుతారు? 0
Gin-el--e-a-u ka-ug---r-? Ginnelu evaru kaḍugutāru? G-n-e-u e-a-u k-ḍ-g-t-r-? ------------------------- Ginnelu evaru kaḍugutāru?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -