Phrasebook

tl to want something   »   te ఏదో కావాలని అనుకోవడం

71 [pitumpu’t isa]

to want something

to want something

71 [డెబ్బై ఒకటి]

71 [Ḍebbai okaṭi]

ఏదో కావాలని అనుకోవడం

[Ēdō kāvālani anukōvaḍaṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Anong gusto niyo? మీ-ు ఏ-ి--ేయ-ల-ి అను-ు--ు--నార-? మ-ర- ఏమ- చ-య-లన- అన-క--ట-న-న-ర-? మ-ర- ఏ-ి చ-య-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-ర-? -------------------------------- మీరు ఏమి చేయాలని అనుకుంటున్నారు? 0
M-ru --i-cēy----i----k-----nār-? Mīru ēmi cēyālani anukuṇṭunnāru? M-r- ē-i c-y-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u- -------------------------------- Mīru ēmi cēyālani anukuṇṭunnāru?
Nais nyo bang maglaro ng soccer? మ-----ుట- -----/-స-క-్-ఆ--ల-- అనుక------న-రా? మ-ర- ఫ-ట- బ-ల- / స-కర- ఆడ-లన- అన-క--ట-న-న-ర-? మ-ర- ఫ-ట- బ-ల- / స-క-్ ఆ-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-ర-? --------------------------------------------- మీరు ఫుట్ బాల్ / సాకర్ ఆడాలని అనుకుంటున్నారా? 0
Mīr---huṭ--āl/-sākar--ḍā-a----nu--ṇṭu----ā? Mīru phuṭ bāl/ sākar āḍālani anukuṇṭunnārā? M-r- p-u- b-l- s-k-r ā-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-ā- ------------------------------------------- Mīru phuṭ bāl/ sākar āḍālani anukuṇṭunnārā?
Nais nyo bang bisitahin ang mga kaibigan niyo? మీరు తమ స--ే-ితు-ని -ల-ాల-ి-అను-ుం-ు--నా--? మ-ర- తమ స-న-హ-త-లన- కలవ-లన- అన-క--ట-న-న-ర-? మ-ర- త- స-న-హ-త-ల-ి క-వ-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-ర-? ------------------------------------------- మీరు తమ స్నేహితులని కలవాలని అనుకుంటున్నారా? 0
M--u-tam- ----it----- -alavā-a-i a-u-uṇ-u-----? Mīru tama snēhitulani kalavālani anukuṇṭunnārā? M-r- t-m- s-ē-i-u-a-i k-l-v-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-ā- ----------------------------------------------- Mīru tama snēhitulani kalavālani anukuṇṭunnārā?
gusto కా--లి క-వ-ల- క-వ-ల- ------ కావాలి 0
Kā-āli Kāvāli K-v-l- ------ Kāvāli
Ayokong huling dumating. న-ను-ఆ-స---గా-ర-ను న-న- ఆలస-య-గ- ర-న- న-న- ఆ-స-య-గ- ర-న- ------------------ నేను ఆలస్యంగా రాను 0
N-----l-sya--ā--ānu Nēnu ālasyaṅgā rānu N-n- ā-a-y-ṅ-ā r-n- ------------------- Nēnu ālasyaṅgā rānu
Ayokong pumunta నే-ు--క----క- -ె-్-ను న-న- అక-కడ-క- వ-ళ-ళన- న-న- అ-్-డ-క- వ-ళ-ళ-ు --------------------- నేను అక్కడికి వెళ్ళను 0
Nēn---k-a-i-- v-ḷ--nu Nēnu akkaḍiki veḷḷanu N-n- a-k-ḍ-k- v-ḷ-a-u --------------------- Nēnu akkaḍiki veḷḷanu
Gusto ko nang umuwi. నేను-ఇ---క--వ--్ళ--ి న-న- ఇ-ట-క- వ-ళ-ళ-ల- న-న- ఇ-ట-క- వ-ళ-ళ-ల- -------------------- నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి 0
N-n---ṇ-iki v--ḷ--i Nēnu iṇṭiki veḷḷāli N-n- i-ṭ-k- v-ḷ-ā-i ------------------- Nēnu iṇṭiki veḷḷāli
Gusto kong manatili sa bahay. న--ు-ఇం-్లో-ఉ--ా-ి న-న- ఇ-ట-ల- ఉ-డ-ల- న-న- ఇ-ట-ల- ఉ-డ-ల- ------------------ నేను ఇంట్లో ఉండాలి 0
Nēnu -ṇṭ-ō--ṇ-ā-i Nēnu iṇṭlō uṇḍāli N-n- i-ṭ-ō u-ḍ-l- ----------------- Nēnu iṇṭlō uṇḍāli
Gusto kong mapag-isa. న-ను----క-ినే / -క-క---ే ఉ-డాలి న-న- ఒక-కడ-న- / ఒక-కత-న- ఉ-డ-ల- న-న- ఒ-్-డ-న- / ఒ-్-త-న- ఉ-డ-ల- ------------------------------- నేను ఒక్కడినే / ఒక్కతినే ఉండాలి 0
Nēn- -kk--in-/--kk--inē---ḍāli Nēnu okkaḍinē/ okkatinē uṇḍāli N-n- o-k-ḍ-n-/ o-k-t-n- u-ḍ-l- ------------------------------ Nēnu okkaḍinē/ okkatinē uṇḍāli
Gusto mo ditong manatili? మీర- ఇక-క- --డ---- -ందా? మ-ర- ఇక-కడ ఉ-డ-లన- ఉ-ద-? మ-ర- ఇ-్-డ ఉ-డ-ల-ి ఉ-ద-? ------------------------ మీరు ఇక్కడ ఉండాలని ఉందా? 0
Mīru i-k--a-u---lan---ndā? Mīru ikkaḍa uṇḍālani undā? M-r- i-k-ḍ- u-ḍ-l-n- u-d-? -------------------------- Mīru ikkaḍa uṇḍālani undā?
Gusto mo ditong kumain? మ-కు ఇ-్-----నాలని-ఉం-ా? మ-క- ఇక-కడ త-న-లన- ఉ-ద-? మ-క- ఇ-్-డ త-న-ల-ి ఉ-ద-? ------------------------ మీకు ఇక్కడ తినాలని ఉందా? 0
M--u i-k--a tinā-an---nd-? Mīku ikkaḍa tinālani undā? M-k- i-k-ḍ- t-n-l-n- u-d-? -------------------------- Mīku ikkaḍa tinālani undā?
Gusto mo ditong matulog? మ-కు--క్క--ని---ప---ల-ి--ందా? మ-క- ఇక-కడ న-ద-రప-వ-లన- ఉ-ద-? మ-క- ఇ-్-డ న-ద-ర-ో-ా-న- ఉ-ద-? ----------------------------- మీకు ఇక్కడ నిద్రపోవాలని ఉందా? 0
M-k--ikk-ḍ- ---r-p-vāl--i-un-ā? Mīku ikkaḍa nidrapōvālani undā? M-k- i-k-ḍ- n-d-a-ō-ā-a-i u-d-? ------------------------------- Mīku ikkaḍa nidrapōvālani undā?
Nais mo bang bukas umalis? మీకు-రేప- వెళ్ళ---ి ఉ---? మ-క- ర-ప- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద-? మ-క- ర-ప- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద-? ------------------------- మీకు రేపు వెళ్ళాలని ఉందా? 0
M--- -ē-- v--ḷā-ani-u---? Mīku rēpu veḷḷālani undā? M-k- r-p- v-ḷ-ā-a-i u-d-? ------------------------- Mīku rēpu veḷḷālani undā?
Nais mo bang manatili hanggang bukas? మ--ు -ేపట---క- ఉ-డ---ి --ద-? మ-క- ర-పట-వరక- ఉ-డ-లన- ఉ-ద-? మ-క- ర-ప-ి-ర-ు ఉ-డ-ల-ి ఉ-ద-? ---------------------------- మీకు రేపటివరకు ఉండాలని ఉందా? 0
M-----------a-a-- u---l-n- un--? Mīku rēpaṭivaraku uṇḍālani undā? M-k- r-p-ṭ-v-r-k- u-ḍ-l-n- u-d-? -------------------------------- Mīku rēpaṭivaraku uṇḍālani undā?
Nais mo bang bukas pa babayaran ang mga bayarin? మ-క- ర-పే-బ-ల---- --ల----చ---- --దా? మ-క- ర-ప- బ-ల- న- చ-ల-ల--చ-లన- ఉ-ద-? మ-క- ర-ప- బ-ల- న- చ-ల-ల-ం-ా-న- ఉ-ద-? ------------------------------------ మీకు రేపే బిల్ ని చెల్లించాలని ఉందా? 0
Mī-u----ē-bi- -i -elli-̄--l-ni-u-dā? Mīku rēpē bil ni cellin-cālani undā? M-k- r-p- b-l n- c-l-i-̄-ā-a-i u-d-? ------------------------------------ Mīku rēpē bil ni cellin̄cālani undā?
Gusto nyo bang pumunta sa disko? మ-కు -ిస్క- క- వెళ్ళాలని-ఉ---? మ-క- డ-స-క- క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద-? మ-క- డ-స-క- క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద-? ------------------------------ మీకు డిస్కో కి వెళ్ళాలని ఉందా? 0
Mīku -is-ō -i-ve---l----und-? Mīku ḍiskō ki veḷḷālani undā? M-k- ḍ-s-ō k- v-ḷ-ā-a-i u-d-? ----------------------------- Mīku ḍiskō ki veḷḷālani undā?
Gusto nyo bang pumunta sa sinehan? మీకు-సి-ి----- ---్-ా--- ఉ--ా? మ-క- స-న-మ- క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద-? మ-క- స-న-మ- క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద-? ------------------------------ మీకు సినిమా కి వెళ్ళాలని ఉందా? 0
M--- sin--ā ki --ḷḷ-lan- -nd-? Mīku sinimā ki veḷḷālani undā? M-k- s-n-m- k- v-ḷ-ā-a-i u-d-? ------------------------------ Mīku sinimā ki veḷḷālani undā?
Gusto nyo bang pumunta sa café? మ--- --ే -ి--ె--ళ-ల-ి--ంద-? మ-క- కఫ- క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద-? మ-క- క-ే క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద-? --------------------------- మీకు కఫే కి వెళ్ళాలని ఉందా? 0
M-k----phē--i -eḷ-āl-----n--? Mīku kaphē ki veḷḷālani undā? M-k- k-p-ē k- v-ḷ-ā-a-i u-d-? ----------------------------- Mīku kaphē ki veḷḷālani undā?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -