Phrasebook

tl Yesterday – today – tomorrow   »   te నిన్న-ఈరోజు -రేపు

10 [sampu]

Yesterday – today – tomorrow

Yesterday – today – tomorrow

10 [పది]

10 [Padi]

నిన్న-ఈరోజు -రేపు

[Ninna-īrōju -rēpu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Kahapon ay Sabado. నిన-న శని--రం అ---ి-ది న-న-న శన-వ-ర- అయ-య--ద- న-న-న శ-ి-ా-ం అ-్-ి-ద- ---------------------- నిన్న శనివారం అయ్యింది 0
Ni-----ani-ā-a- ay-i--i Ninna śanivāraṁ ayyindi N-n-a ś-n-v-r-ṁ a-y-n-i ----------------------- Ninna śanivāraṁ ayyindi
Kahapon ay nasa sine ako. నిన్న న-న- -ిని-ా కి--ెళ-ళ--ు న-న-న న-న- స-న-మ- క- వ-ళ-ళ-న- న-న-న న-న- స-న-మ- క- వ-ళ-ళ-న- ----------------------------- నిన్న నేను సినిమా కి వెళ్ళాను 0
Ni--- nēn-------- -- v-ḷ-ānu Ninna nēnu sinimā ki veḷḷānu N-n-a n-n- s-n-m- k- v-ḷ-ā-u ---------------------------- Ninna nēnu sinimā ki veḷḷānu
Ang pelikula ay nakakaaliw. స------చాలా --క్త----గ---ంది స-న-మ- చ-ల- ఆసక-త-కర-గ- ఉ-ద- స-న-మ- చ-ల- ఆ-క-త-క-ం-ా ఉ-ద- ---------------------------- సినిమా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది 0
S--imā---lā ās-k-ika----- -ndi Sinimā cālā āsaktikaraṅgā undi S-n-m- c-l- ā-a-t-k-r-ṅ-ā u-d- ------------------------------ Sinimā cālā āsaktikaraṅgā undi
Ngayon ay Linggo. ఈ--జ--ఆ-----ం ఈర-జ- ఆద-వ-ర- ఈ-ో-ు ఆ-ి-ా-ం ------------- ఈరోజు ఆదివారం 0
Ī--ju------r-ṁ Īrōju ādivāraṁ Ī-ō-u ā-i-ā-a- -------------- Īrōju ādivāraṁ
Ngayon ay hindi ako magtatrabaho. ఈ--జ--న-ను -న- చేయడం----ు ఈర-జ- న-న- పన- చ-యడ- ల-ద- ఈ-ో-ు న-న- ప-ి చ-య-ం ల-ద- ------------------------- ఈరోజు నేను పని చేయడం లేదు 0
Ī-ōju -ē---p----cēyaḍaṁ---du Īrōju nēnu pani cēyaḍaṁ lēdu Ī-ō-u n-n- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- ---------------------------- Īrōju nēnu pani cēyaḍaṁ lēdu
Mananatili ako sa bahay. న-ను--ం-్ల--- ఉంటున్--ను న-న- ఇ-ట-ల-న- ఉ-ట-న-న-న- న-న- ఇ-ట-ల-న- ఉ-ట-న-న-న- ------------------------ నేను ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను 0
N--u---ṭ--n- --ṭu-n-nu Nēnu iṇṭlōnē uṇṭunnānu N-n- i-ṭ-ō-ē u-ṭ-n-ā-u ---------------------- Nēnu iṇṭlōnē uṇṭunnānu
Bukas ay Lunes. రేప----మ---ం ర-ప- స-మవ-ర- ర-ప- స-మ-ా-ం ------------ రేపు సోమవారం 0
R-pu-s--a-āraṁ Rēpu sōmavāraṁ R-p- s-m-v-r-ṁ -------------- Rēpu sōmavāraṁ
Magtatrabaho uli ako bukas. రే-ు -ే-ు -ళ--- ప-ి---స--ాను ర-ప- న-న- మళ-ళ- పన- చ-స-త-న- ర-ప- న-న- మ-్-ీ ప-ి చ-స-త-న- ---------------------------- రేపు నేను మళ్ళీ పని చేస్తాను 0
R--- n-nu m--ḷ--pa----ēs---u Rēpu nēnu maḷḷī pani cēstānu R-p- n-n- m-ḷ-ī p-n- c-s-ā-u ---------------------------- Rēpu nēnu maḷḷī pani cēstānu
Nagtatrabaho ako sa opisina. నేన- -ఫ-స--ో ప-ి-చ-స----ు న-న- ఆఫ-స-ల- పన- చ-స-త-న- న-న- ఆ-ీ-ు-ో ప-ి చ-స-త-న- ------------------------- నేను ఆఫీసులో పని చేస్తాను 0
N-n- āphīs--ō-p--- -ēst--u Nēnu āphīsulō pani cēstānu N-n- ā-h-s-l- p-n- c-s-ā-u -------------------------- Nēnu āphīsulō pani cēstānu
Sino yon? ఆయన-ఎ-రు? ఆయన ఎవర-? ఆ-న ఎ-ర-? --------- ఆయన ఎవరు? 0
Āy--a ev-ru? Āyana evaru? Ā-a-a e-a-u- ------------ Āyana evaru?
Iyon ay si Peter. ఆ-న ప--ర్ ఆయన ప-టర- ఆ-న ప-ట-్ --------- ఆయన పీటర్ 0
Ā--n- pī--r Āyana pīṭar Ā-a-a p-ṭ-r ----------- Āyana pīṭar
Si Peter ay isang mag-aaral. ప-ట-- -క -ిధ-యా-్థి ప-టర- ఒక వ-ధ-య-ర-థ- ప-ట-్ ఒ- వ-ధ-య-ర-థ- ------------------- పీటర్ ఒక విధ్యార్థి 0
P---r-o-a---dh-ār-hi Pīṭar oka vidhyārthi P-ṭ-r o-a v-d-y-r-h- -------------------- Pīṭar oka vidhyārthi
Sino yon? ఆ---ఎ-రు? ఆమ- ఎవర-? ఆ-ె ఎ-ర-? --------- ఆమె ఎవరు? 0
Ā-e e-a--? Āme evaru? Ā-e e-a-u- ---------- Āme evaru?
Iyon ay si Martha. ఆమ- -ార్థా ఆమ- మ-ర-థ- ఆ-ె మ-ర-థ- ---------- ఆమె మార్థా 0
Āme m-rt-ā Āme mārthā Ā-e m-r-h- ---------- Āme mārthā
Si Martha ay isang Sekretarya. మా-్---ఒ----క్రె--ీ మ-ర-థ- ఒక స-క-ర-టర- మ-ర-థ- ఒ- స-క-ర-ట-ీ ------------------- మార్థా ఒక సెక్రెటరీ 0
M-rth- ok- se-----rī Mārthā oka sekreṭarī M-r-h- o-a s-k-e-a-ī -------------------- Mārthā oka sekreṭarī
Sina Peter at Marta ay magkaibigan. ప---- --ి------్థ-----ేహ--ు-ు ప-టర- మర-య- మ-ర-థ- స-న-హ-త-ల- ప-ట-్ మ-ి-ు మ-ర-థ- స-న-హ-త-ల- ----------------------------- పీటర్ మరియు మార్థా స్నేహితులు 0
Pīṭ----a---- ---th--s--h-t--u Pīṭar mariyu mārthā snēhitulu P-ṭ-r m-r-y- m-r-h- s-ē-i-u-u ----------------------------- Pīṭar mariyu mārthā snēhitulu
Si Peter ay kaibigan ni Marta. ప---్ మ--్థ-----ే---ుడు ప-టర- మ-ర-థ- స-న-హ-త-డ- ప-ట-్ మ-ర-థ- స-న-హ-త-డ- ----------------------- పీటర్ మార్థా స్నేహితుడు 0
P-ṭa- mār-hā-s--h--u-u Pīṭar mārthā snēhituḍu P-ṭ-r m-r-h- s-ē-i-u-u ---------------------- Pīṭar mārthā snēhituḍu
Si Marta ay kaibigan ni Peter. మ-ర్థ----టర్ --న-హిత-రాలు మ-ర-థ- ప-టర- స-న-హ-త-ర-ల- మ-ర-థ- ప-ట-్ స-న-హ-త-ర-ల- ------------------------- మార్థా పీటర్ స్నేహితురాలు 0
M---h- -ī--- -n----ur-lu Mārthā pīṭar snēhiturālu M-r-h- p-ṭ-r s-ē-i-u-ā-u ------------------------ Mārthā pīṭar snēhiturālu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -