Phrasebook

tl giving reasons 2   »   te కారణాలు చెప్పడం 2

76 [pitumpu’t anim]

giving reasons 2

giving reasons 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

76 [Ḍebbai āru]

కారణాలు చెప్పడం 2

[Kāraṇālu ceppaḍaṁ 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pumunta? మీ-- ఎంద--- రా--ద-? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? ------------------- మీరు ఎందుకు రాలేదు? 0
Mī-- --d--- rā-ēdu? Mīru enduku rālēdu? M-r- e-d-k- r-l-d-? ------------------- Mīru enduku rālēdu?
Nagkasakit ako. న--- -ం-్లో బ-గా---ు న-క- ఒ-ట-ల- బ-గ-ల-ద- న-క- ఒ-ట-ల- బ-గ-ల-ద- -------------------- నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు 0
N-ku --ṭl--------du Nāku oṇṭlō bāgālēdu N-k- o-ṭ-ō b-g-l-d- ------------------- Nāku oṇṭlō bāgālēdu
Hindi ako nakapunta dahil nagkasakit ako. నా-ు-ఒ--్లో ----ల--ు-అ----ే-న-ను ---ే-ు న-క- ఒ-ట-ల- బ-గ-ల-ద- అ-ద-క- న-న- ర-ల-ద- న-క- ఒ-ట-ల- బ-గ-ల-ద- అ-ద-క- న-న- ర-ల-ద- --------------------------------------- నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు 0
Nā---o-ṭlō-------d--an-u-ē -------lē-u Nāku oṇṭlō bāgālēdu andukē nēnu rālēdu N-k- o-ṭ-ō b-g-l-d- a-d-k- n-n- r-l-d- -------------------------------------- Nāku oṇṭlō bāgālēdu andukē nēnu rālēdu
Bakit hindi siya pumunta? ఆ-- ఎంద--------దు? ఆమ- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? ఆ-ె ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? ------------------ ఆమె ఎందుకు రాలేదు? 0
Ā-e-end-------ēd-? Āme enduku rālēdu? Ā-e e-d-k- r-l-d-? ------------------ Āme enduku rālēdu?
Siya ay napagod. ఆ-ె --ిసిపో--ంది ఆమ- అల-స-ప-య--ద- ఆ-ె అ-ి-ి-ో-ి-ద- ---------------- ఆమె అలిసిపోయింది 0
Ā-e alis-pō--n-i Āme alisipōyindi Ā-e a-i-i-ō-i-d- ---------------- Āme alisipōyindi
Hindi siya dumating dahil siya ay napagod. ఆమ- అలి---ో-ి-ద- -ం--కే------ా--దు ఆమ- అల-స-ప-య--ద- అ-ద-క- ఆమ- ర-ల-ద- ఆ-ె అ-ి-ి-ో-ి-ద- అ-ద-క- ఆ-ె ర-ల-ద- ---------------------------------- ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు 0
Ā-e a--si-ōy---i and-kē---- --l--u Āme alisipōyindi andukē āme rālēdu Ā-e a-i-i-ō-i-d- a-d-k- ā-e r-l-d- ---------------------------------- Āme alisipōyindi andukē āme rālēdu
Bakit hindi siya pumunta? అత-ు ఎం-ు-ు-రా-ే--? అతన- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? అ-న- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? ------------------- అతను ఎందుకు రాలేదు? 0
A--nu end--u-rā--d-? Atanu enduku rālēdu? A-a-u e-d-k- r-l-d-? -------------------- Atanu enduku rālēdu?
Hindi siya interesado. అ----ి ఆసక--ి-ల-దు అతన-క- ఆసక-త- ల-ద- అ-న-క- ఆ-క-త- ల-ద- ------------------ అతనికి ఆసక్తి లేదు 0
A---------a--i -ēdu Ataniki āsakti lēdu A-a-i-i ā-a-t- l-d- ------------------- Ataniki āsakti lēdu
Hindi siya pumunta dahil hindi siya interesado. అత--కి ఆ--్తి---నందు వ-- అ--ు--ా--దు అతన-క- ఆసక-త- ల-న-ద- వలన అతన- ర-ల-ద- అ-న-క- ఆ-క-త- ల-న-ద- వ-న అ-న- ర-ల-ద- ------------------------------------ అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు 0
Ata---i-ā---t--lē--ndu-v-la-- ----u-r-lēdu Ataniki āsakti lēnandu valana atanu rālēdu A-a-i-i ā-a-t- l-n-n-u v-l-n- a-a-u r-l-d- ------------------------------------------ Ataniki āsakti lēnandu valana atanu rālēdu
Bakit hindi kayo pumunta? మీరు -ం-ుకు ర--ే--? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? ------------------- మీరు ఎందుకు రాలేదు? 0
Mīru--n-u-u-r--ēdu? Mīru enduku rālēdu? M-r- e-d-k- r-l-d-? ------------------- Mīru enduku rālēdu?
Sira ang sasakyan namin. మ- క--- చ---పో-ి-ది మ- క-ర- చ-డ-ప-య--ద- మ- క-ర- చ-డ-ప-య-ం-ి ------------------- మా కార్ చెడిపోయింది 0
M--kār-c---pō-i--i Mā kār ceḍipōyindi M- k-r c-ḍ-p-y-n-i ------------------ Mā kār ceḍipōyindi
Hindi kami nakarating dahil sira ang sasakyan namin. మ- -ా-్--ె-ిపో-ినందు--లన -ే-- రాల--ు మ- క-ర- చ-డ-ప-య-న-ద- వలన మ-మ- ర-ల-ద- మ- క-ర- చ-డ-ప-య-న-ద- వ-న మ-మ- ర-ల-ద- ------------------------------------ మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు 0
M- -ār--e-ip---na--- ---a-a--ēm---ālē-u Mā kār ceḍipōyinandu valana mēmu rālēdu M- k-r c-ḍ-p-y-n-n-u v-l-n- m-m- r-l-d- --------------------------------------- Mā kār ceḍipōyinandu valana mēmu rālēdu
Bakit hindi dumating ang mga tao? ఆ----షుల------క- రాల-దు? ఆ మన-ష-ల- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? ఆ మ-ు-ు-ు ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? ------------------------ ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? 0
Ā-m--uṣulu end-k- --l-du? Ā manuṣulu enduku rālēdu? Ā m-n-ṣ-l- e-d-k- r-l-d-? ------------------------- Ā manuṣulu enduku rālēdu?
Hindi nila naabutan ang tren. వ-ళ్ళు -----్-ఎ-్----పోయారు వ-ళ-ళ- ట-ర-న- ఎక-కల-కప-య-ర- వ-ళ-ళ- ట-ర-న- ఎ-్-ల-క-ో-ా-ు --------------------------- వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు 0
Vāḷḷ--ṭrē---k--lē-a-ō---u Vāḷḷu ṭrēn ekkalēkapōyāru V-ḷ-u ṭ-ē- e-k-l-k-p-y-r- ------------------------- Vāḷḷu ṭrēn ekkalēkapōyāru
Hindi sila nakapunta dahil hindi nila naabutan ang tren. వ---ళ---్-ే---ఎ--కలేకప-య-ర- అ---వ-న వ--్ళు-ర----ు వ-ళ-ళ- ట-ర-న- ఎక-కల-కప-య-ర- అ-ద-వలన వ-ళ-ళ- ర-ల-ద- వ-ళ-ళ- ట-ర-న- ఎ-్-ల-క-ో-ా-ు అ-ద-వ-న వ-ళ-ళ- ర-ల-ద- ------------------------------------------------- వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు 0
V-ḷ----r-- -k------p-y--- --d--al--a--ā--u--ā-ē-u Vāḷḷu ṭrēn ekkalēkapōyāru anduvalana vāḷḷu rālēdu V-ḷ-u ṭ-ē- e-k-l-k-p-y-r- a-d-v-l-n- v-ḷ-u r-l-d- ------------------------------------------------- Vāḷḷu ṭrēn ekkalēkapōyāru anduvalana vāḷḷu rālēdu
Bakit hindi ka pumunta? మీ-ు -ం-ుకు---ల--ు? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-ల-ద-? ------------------- మీరు ఎందుకు రాలేదు? 0
M--- -nduku rā--d-? Mīru enduku rālēdu? M-r- e-d-k- r-l-d-? ------------------- Mīru enduku rālēdu?
Hindi ako pinayagan. న-----ర-న-య-ేదు నన-న- ర-న-యల-ద- న-్-ు ర-న-య-ే-ు --------------- నన్ను రానీయలేదు 0
Na--- r-n-ya--du Nannu rānīyalēdu N-n-u r-n-y-l-d- ---------------- Nannu rānīyalēdu
Hindi ako pumunta kasi hindi ako pinayagan. న--ను--ాన---ే-- అ---వ-న -ేను-ర-ల-దు నన-న- ర-న-యల-ద- అ-ద-వలన న-న- ర-ల-ద- న-్-ు ర-న-య-ే-ు అ-ద-వ-న న-న- ర-ల-ద- ----------------------------------- నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు 0
Na--- -ān-y--ē-u a---va-a----ēnu---lē-u Nannu rānīyalēdu anduvalana nēnu rālēdu N-n-u r-n-y-l-d- a-d-v-l-n- n-n- r-l-d- --------------------------------------- Nannu rānīyalēdu anduvalana nēnu rālēdu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -