Phrasebook

tl Seasons and Weather   »   te ఋతువులు మరియు వాతావరణం

16 [labing anim]

Seasons and Weather

Seasons and Weather

16 [పదహారు]

16 [Padahāru]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

[R̥tuvulu mariyu vātāvaraṇaṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Ito ang mga panahon: ఇవి-ఋ-ువు--: ఇవ- ఋత-వ-ల-: ఇ-ి ఋ-ు-ు-ు- ------------ ఇవి ఋతువులు: 0
I-- ---u---u: Ivi r-tuvulu: I-i r-t-v-l-: ------------- Ivi r̥tuvulu:
Ang tagsibol, ang tag-init వస----త-వు--గ్----మ ఋతు--, వస-త ఋత-వ-, గ-ర-ష-మ ఋత-వ-, వ-ం- ఋ-ు-ు- గ-ర-ష-మ ఋ-ు-ు- -------------------------- వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, 0
Va----a-r̥-u-u, grīṣma -----u, Vasanta r-tuvu, grīṣma r-tuvu, V-s-n-a r-t-v-, g-ī-m- r-t-v-, ------------------------------ Vasanta r̥tuvu, grīṣma r̥tuvu,
ang taglagas at taglamig. శి-ిర ఋతువ--మ--య- హేమం- -త--ు శ-శ-ర ఋత-వ- మర-య- హ-మ-త ఋత-వ- శ-శ-ర ఋ-ు-ు మ-ి-ు హ-మ-త ఋ-ు-ు ----------------------------- శిశిర ఋతువు మరియు హేమంత ఋతువు 0
Ś-śir- -----------yu-hē--n-a---tuvu Śiśira r-tuvu mariyu hēmanta r-tuvu Ś-ś-r- r-t-v- m-r-y- h-m-n-a r-t-v- ----------------------------------- Śiśira r̥tuvu mariyu hēmanta r̥tuvu
Mainit ang tag-init. గ--ీష్-- --చ్-గా -ం-ి. గ-ర-ష-మ- వ-చ-చగ- ఉ-ద-. గ-ర-ష-మ- వ-చ-చ-ా ఉ-ద-. ---------------------- గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంది. 0
Gr--m-- --cca-ā----i. Grīṣmaṁ veccagā undi. G-ī-m-ṁ v-c-a-ā u-d-. --------------------- Grīṣmaṁ veccagā undi.
Ang araw ay sumisikat sa tag-araw. గ-రీ-్-ం-ో -ూర్-ు-- -ా--ుల- -ెదజ---ముతాడు గ-ర-ష-మ-ల- స-ర-య-డ- క--త-ల- వ-దజ-మ-మ-త-డ- గ-ర-ష-మ-ల- స-ర-య-డ- క-ం-ు-ు వ-ద-ి-్-ు-ా-ు ----------------------------------------- గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతులు వెదజిమ్ముతాడు 0
Gr----n-ō -ū----u-kānt-l--ve-a--m'----ḍu Grīṣmanlō sūryuḍu kāntulu vedajim'mutāḍu G-ī-m-n-ō s-r-u-u k-n-u-u v-d-j-m-m-t-ḍ- ---------------------------------------- Grīṣmanlō sūryuḍu kāntulu vedajim'mutāḍu
Gusto naming maglakad-lakad sa tag-init. మే-- -్--ష్-ం-----వ--నిక- ఇ-్ట---ా-ు. మ-మ- గ-ర-ష-మ-ల- నడవడ-న-క- ఇష-టపడత-మ-. మ-మ- గ-ర-ష-మ-ల- న-వ-ా-ి-ి ఇ-్-ప-త-మ-. ------------------------------------- మేము గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. 0
M--u-g-īṣ-a--ō---ḍa-aḍ-niki -ṣṭ--a--tāmu. Mēmu grīṣmanlō naḍavaḍāniki iṣṭapaḍatāmu. M-m- g-ī-m-n-ō n-ḍ-v-ḍ-n-k- i-ṭ-p-ḍ-t-m-. ----------------------------------------- Mēmu grīṣmanlō naḍavaḍāniki iṣṭapaḍatāmu.
Malamig ang taglamig. హ-మ-తం చల--గా-ఉం--. హ-మ-త- చల-లగ- ఉ-ద-. హ-మ-త- చ-్-గ- ఉ-ద-. ------------------- హేమంతం చల్లగా ఉంది. 0
Hēm-n-a--c--l-g- u-d-. Hēmantaṁ callagā undi. H-m-n-a- c-l-a-ā u-d-. ---------------------- Hēmantaṁ callagā undi.
Nagniniyebe o umuulan tuwing taglamig. హ--ం---లో -ం---ల-దా -ర--- ప-ు-ుం-ి హ-మ-త- ల- మ-చ- ల-ద- వర-ష- పడ-త--ద- హ-మ-త- ల- మ-చ- ల-ద- వ-్-ం ప-ు-ు-ద- ---------------------------------- హేమంతం లో మంచు లేదా వర్షం పడుతుంది 0
H-m-nt-ṁ-lō -an̄c--lē----ar--ṁ pa---u--i Hēmantaṁ lō man-cu lēdā varṣaṁ paḍutundi H-m-n-a- l- m-n-c- l-d- v-r-a- p-ḍ-t-n-i ---------------------------------------- Hēmantaṁ lō man̄cu lēdā varṣaṁ paḍutundi
Gusto naming manatili sa bahay kapag taglamig. హ-మ--- ----ేము ఇ----ోనే--ండటా-ికి ఇ-్ట-డతా-ు హ-మ-త- ల- మ-మ- ఇ-ట-ల-న- ఉ-డట-న-క- ఇష-టపడత-మ- హ-మ-త- ల- మ-మ- ఇ-ట-ల-న- ఉ-డ-ా-ి-ి ఇ-్-ప-త-మ- -------------------------------------------- హేమంతం లో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము 0
Hēman-a- ----ēmu iṇṭ-ō-ē-u-----n----iṣṭ----a-ā-u Hēmantaṁ lō mēmu iṇṭlōnē uṇḍaṭāniki iṣṭapaḍatāmu H-m-n-a- l- m-m- i-ṭ-ō-ē u-ḍ-ṭ-n-k- i-ṭ-p-ḍ-t-m- ------------------------------------------------ Hēmantaṁ lō mēmu iṇṭlōnē uṇḍaṭāniki iṣṭapaḍatāmu
Malamig. చలి-- --ది చల-గ- ఉ-ద- చ-ి-ా ఉ-ద- ---------- చలిగా ఉంది 0
Ca---ā u-di Caligā undi C-l-g- u-d- ----------- Caligā undi
Umuulan. వ-్-ం పడుతు-్--ి. వర-ష- పడ-త-న-నద-. వ-్-ం ప-ు-ు-్-ద-. ----------------- వర్షం పడుతున్నది. 0
V--ṣaṁ--aḍ-t-n---i. Varṣaṁ paḍutunnadi. V-r-a- p-ḍ-t-n-a-i- ------------------- Varṣaṁ paḍutunnadi.
Mahangin. ప-చ్-----లి----ం-ి ప-చ-చ- గ-ల-గ- ఉ-ద- ప-చ-చ- గ-ల-గ- ఉ-ద- ------------------ పిచ్చి గాలిగా ఉంది 0
P---i--ā--gā --di Picci gāligā undi P-c-i g-l-g- u-d- ----------------- Picci gāligā undi
Mainit. వ-చ-చ-- -ం-ి వ-చ-చగ- ఉ-ద- వ-చ-చ-ా ఉ-ద- ------------ వెచ్చగా ఉంది 0
V-c-agā--n-i Veccagā undi V-c-a-ā u-d- ------------ Veccagā undi
Maaraw. ఎ-డ-ా-ఉం-ి ఎ-డగ- ఉ-ద- ఎ-డ-ా ఉ-ద- ---------- ఎండగా ఉంది 0
E------un-i Eṇḍagā undi E-ḍ-g- u-d- ----------- Eṇḍagā undi
Ito ay kaaya-aya. మ-ో-రం-ా ఉంది మన-హర-గ- ఉ-ద- మ-ో-ర-గ- ఉ-ద- ------------- మనోహరంగా ఉంది 0
Ma--ha---g--u-di Manōharaṅgā undi M-n-h-r-ṅ-ā u-d- ---------------- Manōharaṅgā undi
Kumusta ang panahon ngayon? ఈ-ో-ు-వా-ావ-ణం ఎల---ం--? ఈర-జ- వ-త-వరణ- ఎల- ఉ-ద-? ఈ-ో-ు వ-త-వ-ణ- ఎ-ా ఉ-ద-? ------------------------ ఈరోజు వాతావరణం ఎలా ఉంది? 0
Īr-j--v----a--ṇaṁ el--und-? Īrōju vātāvaraṇaṁ elā undi? Ī-ō-u v-t-v-r-ṇ-ṁ e-ā u-d-? --------------------------- Īrōju vātāvaraṇaṁ elā undi?
Malamig ngayon. ఈర-జు----గా ఉ-ది ఈర-జ- చల-గ- ఉ-ద- ఈ-ో-ు చ-ి-ా ఉ-ద- ---------------- ఈరోజు చలిగా ఉంది 0
Īr-j----l----un-i Īrōju caligā undi Ī-ō-u c-l-g- u-d- ----------------- Īrōju caligā undi
Mainit ngayon. ఈ--జ--వ-చ్-గా ఉ-ది ఈర-జ- వ-చ-చగ- ఉ-ద- ఈ-ో-ు వ-చ-చ-ా ఉ-ద- ------------------ ఈరోజు వెచ్చగా ఉంది 0
Īrō-- ve-cagā -ndi Īrōju veccagā undi Ī-ō-u v-c-a-ā u-d- ------------------ Īrōju veccagā undi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -