Phrasebook

tl Parts of the body   »   te శరీర అవయవాలు

58 [limampu’t walo]

Parts of the body

Parts of the body

58 [యాభై ఎనిమిది]

58 [Yābhai enimidi]

శరీర అవయవాలు

[Śarīra avayavālu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Guguhit ako ng lalaki. నే-- -క ----ి-ి బ--్---ీ---------ు న-న- ఒక మగమన-ష- బ-మ-మ గ-స-త-న-న-న- న-న- ఒ- మ-మ-ి-ి బ-మ-మ గ-స-త-న-న-న- ---------------------------------- నేను ఒక మగమనిషి బొమ్మ గీస్తున్నాను 0
Nēn--o-- ma---ani-i-b-m'-a-gīs--nnānu Nēnu oka magamaniṣi bom'ma gīstunnānu N-n- o-a m-g-m-n-ṣ- b-m-m- g-s-u-n-n- ------------------------------------- Nēnu oka magamaniṣi bom'ma gīstunnānu
Una ang ulo. మ--- తల మ-దట తల మ-ద- త- ------- మొదట తల 0
M-d------la Modaṭa tala M-d-ṭ- t-l- ----------- Modaṭa tala
Nakasuot ng sumbrero ang lalaki. ఆ మన-ష- -- టోప- -------ు-- ఉ-్-ా-ు ఆ మన-ష- ఒక ట-ప- ప-ట-ట-క-న- ఉన-న-డ- ఆ మ-ి-ి ఒ- ట-ప- ప-ట-ట-క-న- ఉ-్-ా-ు ---------------------------------- ఆ మనిషి ఒక టోపీ పెట్టుకుని ఉన్నాడు 0
Ā-m-n-ṣi-ok- ṭō-ī---ṭ--k-n--un--ḍu Ā maniṣi oka ṭōpī peṭṭukuni unnāḍu Ā m-n-ṣ- o-a ṭ-p- p-ṭ-u-u-i u-n-ḍ- ---------------------------------- Ā maniṣi oka ṭōpī peṭṭukuni unnāḍu
Hindi mo makita ang buhok. ఎవ్వరూ-ఆ-మనిషి ---్--ని-చూ-ల-రు ఎవ-వర- ఆ మన-ష- జ-ట-ట-న- చ-డల-ర- ఎ-్-ర- ఆ మ-ి-ి జ-ట-ట-న- చ-డ-ే-ు ------------------------------- ఎవ్వరూ ఆ మనిషి జుట్టుని చూడలేరు 0
E-var- - ma---- -u--un--cūḍ-l-ru Evvarū ā maniṣi juṭṭuni cūḍalēru E-v-r- ā m-n-ṣ- j-ṭ-u-i c-ḍ-l-r- -------------------------------- Evvarū ā maniṣi juṭṭuni cūḍalēru
Hindi mo rin makikita ang tainga. అ---ే - మన--ి చ-వ-లన- --డ- ఎ----ూ -ూ-లేరు అల-గ- ఆ మన-ష- చ-వ-లన- క-డ- ఎవ-వర- చ-డల-ర- అ-ా-ే ఆ మ-ి-ి చ-వ-ల-ి క-డ- ఎ-్-ర- చ-డ-ే-ు ----------------------------------------- అలాగే ఆ మనిషి చెవులని కూడా ఎవ్వరూ చూడలేరు 0
A---ē-ā -----i----ul-n- -ū-ā -vvarū -ūḍa-ēru Alāgē ā maniṣi cevulani kūḍā evvarū cūḍalēru A-ā-ē ā m-n-ṣ- c-v-l-n- k-ḍ- e-v-r- c-ḍ-l-r- -------------------------------------------- Alāgē ā maniṣi cevulani kūḍā evvarū cūḍalēru
Hindi mo rin makikita ang likod nya. అ-- -ి---- ----ిష- వీ-ు-ి--ూ---ఎ--వరూ --డలేరు అద- వ-ధ-గ- ఆ మన-ష- వ-ప-న- క-డ- ఎవ-వర- చ-డల-ర- అ-ే వ-ధ-గ- ఆ మ-ి-ి వ-ప-న- క-డ- ఎ-్-ర- చ-డ-ే-ు --------------------------------------------- అదే విధంగా ఆ మనిషి వీపుని కూడా ఎవ్వరూ చూడలేరు 0
Adē-vi--a--ā-- ---iṣi -īp-n- k-ḍ- -vv-rū --ḍ---ru Adē vidhaṅgā ā maniṣi vīpuni kūḍā evvarū cūḍalēru A-ē v-d-a-g- ā m-n-ṣ- v-p-n- k-ḍ- e-v-r- c-ḍ-l-r- ------------------------------------------------- Adē vidhaṅgā ā maniṣi vīpuni kūḍā evvarū cūḍalēru
Iguguhit ko ang mga mata at bibig. న--- క---ు--రి----ోటి-- గీ-్-ు--న--ు న-న- కళ-ళ- మర-య- న-ట-న- గ-స-త-న-న-న- న-న- క-్-ు మ-ి-ు న-ట-న- గ-స-త-న-న-న- ------------------------------------ నేను కళ్ళు మరియు నోటిని గీస్తున్నాను 0
N-n----ḷḷ- m-riy--nō------ī-t-----u Nēnu kaḷḷu mariyu nōṭini gīstunnānu N-n- k-ḷ-u m-r-y- n-ṭ-n- g-s-u-n-n- ----------------------------------- Nēnu kaḷḷu mariyu nōṭini gīstunnānu
Ang lalaki ay sumasayaw at tumatawa. మన-షి--ర--ిస--ున-న----మరి-- ------ున్---ు మన-ష- నర-త-స-త-న-న-డ- మర-య- నవ-వ-త-న-న-డ- మ-ి-ి న-్-ి-్-ు-్-ా-ు మ-ి-ు న-్-ు-ు-్-ా-ు ----------------------------------------- మనిషి నర్తిస్తున్నాడు మరియు నవ్వుతున్నాడు 0
M-ni---n---is-un---- m----u-n-v-u-un---u Maniṣi nartistunnāḍu mariyu navvutunnāḍu M-n-ṣ- n-r-i-t-n-ā-u m-r-y- n-v-u-u-n-ḍ- ---------------------------------------- Maniṣi nartistunnāḍu mariyu navvutunnāḍu
Matangos ang ilong ng lalaki. ఆ-మని---ి ఒక పొడ--ాటి-మ--్----ం-ి ఆ మన-ష-క- ఒక ప-డ-గ-ట- మ-క-క- ఉ-ద- ఆ మ-ి-ి-ి ఒ- ప-డ-గ-ట- మ-క-క- ఉ-ద- --------------------------------- ఆ మనిషికి ఒక పొడుగాటి ముక్కు ఉంది 0
Ā-m--i---- oka----u-ā-- m-kk-----i Ā maniṣiki oka poḍugāṭi mukku undi Ā m-n-ṣ-k- o-a p-ḍ-g-ṭ- m-k-u u-d- ---------------------------------- Ā maniṣiki oka poḍugāṭi mukku undi
May hawak syang tungkod. అ--ు-త- చ---లో -- చేత---్రని---------ని ఉన్---ు అతన- తన చ-త-ల- ఒక చ-త-కర-రన- ప-చ-చ-క-న- ఉన-న-డ- అ-న- త- చ-త-ల- ఒ- చ-త-క-్-న- ప-చ-చ-క-న- ఉ-్-ా-ు ----------------------------------------------- అతను తన చేతిలో ఒక చేతికర్రని పుచ్చుకుని ఉన్నాడు 0
A-a---tana----i-ō o---c---kar--n--pu-----n-----ā-u Atanu tana cētilō oka cētikarrani puccukuni unnāḍu A-a-u t-n- c-t-l- o-a c-t-k-r-a-i p-c-u-u-i u-n-ḍ- -------------------------------------------------- Atanu tana cētilō oka cētikarrani puccukuni unnāḍu
May suot din siyang bandana sa leeg. అ--ు-తన -ె- -ుట్-ూ----స్-ార--్ ని-కూ-- చ----ుకు-- ----ా-ు అతన- తన మ-డ చ-ట-ట- ఒక స-క-ర-ఫ- న- క-డ- చ-ట-ట-క-న- ఉన-న-డ- అ-న- త- మ-డ చ-ట-ట- ఒ- స-క-ర-ఫ- న- క-డ- చ-ట-ట-క-న- ఉ-్-ా-ు --------------------------------------------------------- అతను తన మెడ చుట్టూ ఒక స్కార్ఫ్ ని కూడా చుట్టుకుని ఉన్నాడు 0
A-a-u -a-- -eḍ- --ṭ-ū --- s--r-h-n----ḍ- cu--u-uni------u Atanu tana meḍa cuṭṭū oka skārph ni kūḍā cuṭṭukuni unnāḍu A-a-u t-n- m-ḍ- c-ṭ-ū o-a s-ā-p- n- k-ḍ- c-ṭ-u-u-i u-n-ḍ- --------------------------------------------------------- Atanu tana meḍa cuṭṭū oka skārph ni kūḍā cuṭṭukuni unnāḍu
Ngayon ay taglamig at ngayon ay malamig. ఇ-- -ీ-ాకాలం, ఇ--పు-- -ల్ల-ా-ఉంది ఇద- శ-త-క-ల-, ఇప-ప-డ- చల-లగ- ఉ-ద- ఇ-ి శ-త-క-ల-, ఇ-్-ు-ు చ-్-గ- ఉ-ద- --------------------------------- ఇది శీతాకాలం, ఇప్పుడు చల్లగా ఉంది 0
Idi śī-ākā-a-,-ip--ḍ- callagā--n-i Idi śītākālaṁ, ippuḍu callagā undi I-i ś-t-k-l-ṁ- i-p-ḍ- c-l-a-ā u-d- ---------------------------------- Idi śītākālaṁ, ippuḍu callagā undi
Matipuno ang mga braso. చ---ల------గా-ఉ-్--యి చ-త-ల- ద-ఢ-గ- ఉన-న-య- చ-త-ల- ద-ఢ-గ- ఉ-్-ా-ి --------------------- చేతులు దృఢంగా ఉన్నాయి 0
Cē-ulu-d---ha--ā--nnāyi Cētulu dr-ḍhaṅgā unnāyi C-t-l- d-̥-h-ṅ-ā u-n-y- ----------------------- Cētulu dr̥ḍhaṅgā unnāyi
Matipuno din ang mga binti. కా--ళ- --డా దృఢ-గా --్న--ి క-ళ-ళ- క-డ- ద-ఢ-గ- ఉన-న-య- క-ళ-ళ- క-డ- ద-ఢ-గ- ఉ-్-ా-ి -------------------------- కాళ్ళు కూడా దృఢంగా ఉన్నాయి 0
Kā-ḷ--kū-ā-dr------- -n--yi Kāḷḷu kūḍā dr-ḍhaṅgā unnāyi K-ḷ-u k-ḍ- d-̥-h-ṅ-ā u-n-y- --------------------------- Kāḷḷu kūḍā dr̥ḍhaṅgā unnāyi
Ang lalaki ay gawa sa niyebe. ఆ-మ-----ి మంచ--ో----ర--ేయ-డ--ది ఆ మన-ష-న- మ-చ-త- తయ-ర-చ-యబడ--ద- ఆ మ-ి-ి-ి మ-చ-త- త-ా-ు-ే-బ-ి-ద- ------------------------------- ఆ మనిషిని మంచుతో తయారుచేయబడింది 0
Ā --n--i---m--̄cu-ō-t-y----ēyab-----i Ā maniṣini man-cutō tayārucēyabaḍindi Ā m-n-ṣ-n- m-n-c-t- t-y-r-c-y-b-ḍ-n-i ------------------------------------- Ā maniṣini man̄cutō tayārucēyabaḍindi
Wala siyang suot na pantalon at walang dyaket. అత-ు -్-ాంటు---న--క-ట్-క--ీ-ఏద- వేస-క-లేదు అతన- ప-య--ట- గ-న- క-ట- క-న- ఏద- వ-స-క-ల-ద- అ-న- ప-య-ం-ు గ-న- క-ట- క-న- ఏ-ీ వ-స-క-ల-ద- ------------------------------------------ అతను ప్యాంటు గానీ కోట్ కానీ ఏదీ వేసుకోలేదు 0
At--- p-ā-----ānī---ṭ-k-----d--v-----l--u Atanu pyāṇṭu gānī kōṭ kānī ēdī vēsukōlēdu A-a-u p-ā-ṭ- g-n- k-ṭ k-n- ē-ī v-s-k-l-d- ----------------------------------------- Atanu pyāṇṭu gānī kōṭ kānī ēdī vēsukōlēdu
Ngunit ang lalaki ay hindi giniginaw. క-న--ఆ -ని----లి-ి-గడ్-క-్-ు---ోల-దు క-న- ఆ మన-ష- చల-క- గడ-డకట-ట-క-ప-ల-ద- క-న- ఆ మ-ి-ి చ-ి-ి గ-్-క-్-ు-ు-ో-ే-ు ------------------------------------ కానీ ఆ మనిషి చలికి గడ్డకట్టుకుపోలేదు 0
K-n--ā ma--ṣ- c-li-i --ḍ-a-a-ṭu----l--u Kānī ā maniṣi caliki gaḍḍakaṭṭukupōlēdu K-n- ā m-n-ṣ- c-l-k- g-ḍ-a-a-ṭ-k-p-l-d- --------------------------------------- Kānī ā maniṣi caliki gaḍḍakaṭṭukupōlēdu
Siya ay isang taong yari sa niyebe. అ--ు ఒక స్నో-మ-యా-్ అతన- ఒక స-న--మ-య-న- అ-న- ఒ- స-న---్-ా-్ ------------------- అతను ఒక స్నో-మ్యాన్ 0
A-anu oka-s----y-n Atanu oka snō-myān A-a-u o-a s-ō-m-ā- ------------------ Atanu oka snō-myān

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -