Phrasebook

tl Beverages   »   te పానీయాలు

12 [labing-dalawa]

Beverages

Beverages

12 [పన్నెండు]

12 [Panneṇḍu]

పానీయాలు

[Pānīyālu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Umiinom ako ng tsaa. నేను-టీ తా---ా-ు న-న- ట- త-గ-త-న- న-న- ట- త-గ-త-న- ---------------- నేను టీ తాగుతాను 0
N--- -ī ---u--nu Nēnu ṭī tāgutānu N-n- ṭ- t-g-t-n- ---------------- Nēnu ṭī tāgutānu
Umiinom ako ng kape. న-న---ాఫ- త---తా-ు న-న- క-ఫ- త-గ-త-న- న-న- క-ఫ- త-గ-త-న- ------------------ నేను కాఫీ తాగుతాను 0
N-n--k--hī----u--nu Nēnu kāphī tāgutānu N-n- k-p-ī t-g-t-n- ------------------- Nēnu kāphī tāgutānu
Umiinom ako ng mineral na tubig. న--ు -ి-రల- వ-టర్--ాగ--ా-ు న-న- మ-నరల- వ-టర- త-గ-త-న- న-న- మ-న-ల- వ-ట-్ త-గ-త-న- -------------------------- నేను మినరల్ వాటర్ తాగుతాను 0
Nēn-----a-a- ---ar t-g-tā-u Nēnu minaral vāṭar tāgutānu N-n- m-n-r-l v-ṭ-r t-g-t-n- --------------------------- Nēnu minaral vāṭar tāgutānu
Umiinom ka ba ng tsaa na may lemon? మీ---టీ--ో-----మక-- -లుపుకున- త---తా--? మ-ర- ట- ల- న-మ-మక-య కల-ప-క-న- త-గ-త-ర-? మ-ర- ట- ల- న-మ-మ-ా- క-ు-ు-ు-ి త-గ-త-ర-? --------------------------------------- మీరు టీ లో నిమ్మకాయ కలుపుకుని తాగుతారా? 0
Mī-u ṭ--l--nim'm---y--------k--- tā-utār-? Mīru ṭī lō nim'makāya kalupukuni tāgutārā? M-r- ṭ- l- n-m-m-k-y- k-l-p-k-n- t-g-t-r-? ------------------------------------------ Mīru ṭī lō nim'makāya kalupukuni tāgutārā?
Umiinom ka ba ng kape na may asukal? మ-రు కా-----చెక్కర -ల-ప--ుని -ా-ుతార-? మ-ర- క-ఫ-ల- చ-క-కర కల-ప-క-న- త-గ-త-ర-? మ-ర- క-ఫ-ల- చ-క-క- క-ు-ు-ు-ి త-గ-త-ర-? -------------------------------------- మీరు కాఫీలో చెక్కర కలుపుకుని తాగుతారా? 0
Mīr- -ā--īlō----kar---al-puk--i --g----ā? Mīru kāphīlō cekkara kalupukuni tāgutārā? M-r- k-p-ī-ō c-k-a-a k-l-p-k-n- t-g-t-r-? ----------------------------------------- Mīru kāphīlō cekkara kalupukuni tāgutārā?
Umiinom ka ba ng tubig na may yelo? మ-ర- నీళ్-ల్-- -సు------ు---తాగ-----? మ-ర- న-ళ-ళల-ల- ఐస- వ-స-క-న- త-గ-త-ర-? మ-ర- న-ళ-ళ-్-ో ఐ-ు వ-స-క-న- త-గ-త-ర-? ------------------------------------- మీరు నీళ్ళల్లో ఐసు వేసుకుని తాగుతారా? 0
M--u -īḷḷ-l---a--u vēsuku-i---g-----? Mīru nīḷḷallō aisu vēsukuni tāgutārā? M-r- n-ḷ-a-l- a-s- v-s-k-n- t-g-t-r-? ------------------------------------- Mīru nīḷḷallō aisu vēsukuni tāgutārā?
Mayroong isang salu-salo dito. ఇ---- -- --ర-ట- -రు-ుతోం-ి ఇక-కడ ఒక ప-ర-ట- జర-గ-త--ద- ఇ-్-డ ఒ- ప-ర-ట- జ-ు-ు-ో-ద- -------------------------- ఇక్కడ ఒక పార్టీ జరుగుతోంది 0
Ik--ḍ- ok--pār-- j--ugu---di Ikkaḍa oka pārṭī jarugutōndi I-k-ḍ- o-a p-r-ī j-r-g-t-n-i ---------------------------- Ikkaḍa oka pārṭī jarugutōndi
Umiinom ng champagne ang mga tao. మ-ుషు---షాం---ి-- త---తున్న--ు మన-ష-ల- ష--ప-య-న- త-గ-త-న-న-ర- మ-ు-ు-ు ష-ం-ే-ి-్ త-గ-త-న-న-ర- ------------------------------ మనుషులు షాంపేయిన్ తాగుతున్నారు 0
M---ṣu-u ṣ---ē--n --g-t----ru Manuṣulu ṣāmpēyin tāgutunnāru M-n-ṣ-l- ṣ-m-ē-i- t-g-t-n-ā-u ----------------------------- Manuṣulu ṣāmpēyin tāgutunnāru
Umiinom ng alak at serbesa ang mga tao. మ-ుష--ు-వ--్-మర----బీ----ాగుత--్-ారు మన-ష-ల- వ-న- మర-య- బ-ర- త-గ-త-న-న-ర- మ-ు-ు-ు వ-న- మ-ి-ు బ-ర- త-గ-త-న-న-ర- ------------------------------------ మనుషులు వైన్ మరియు బీర్ తాగుతున్నారు 0
M--uṣ-l---ai- mariyu---- -ā-u-un-ā-u Manuṣulu vain mariyu bīr tāgutunnāru M-n-ṣ-l- v-i- m-r-y- b-r t-g-t-n-ā-u ------------------------------------ Manuṣulu vain mariyu bīr tāgutunnāru
Umiinom ka ba ng alak? మీర--మ--యం-తాగ----ా? మ-ర- మద-య- త-గ-త-ర-? మ-ర- మ-్-ం త-గ-త-ర-? -------------------- మీరు మద్యం తాగుతారా? 0
Mīr--m-dya----gu-ārā? Mīru madyaṁ tāgutārā? M-r- m-d-a- t-g-t-r-? --------------------- Mīru madyaṁ tāgutārā?
Umiinom ka ba ng wiski? మీర---ి-్కీ తా-ు---ా? మ-ర- వ-స-క- త-గ-త-ర-? మ-ర- వ-స-క- త-గ-త-ర-? --------------------- మీరు విస్కీ తాగుతారా? 0
M-ru-v-skī tāg---r-? Mīru viskī tāgutārā? M-r- v-s-ī t-g-t-r-? -------------------- Mīru viskī tāgutārā?
Umiinom ka ba ng cola na may rum? మీ-- క--- ల- రం--లు--క-న- తాగుత-రా? మ-ర- క-క- ల- ర- కల-ప-క-న- త-గ-త-ర-? మ-ర- క-క- ల- ర- క-ు-ు-ు-ి త-గ-త-ర-? ----------------------------------- మీరు కోక్ లొ రం కలుపుకుని తాగుతారా? 0
Mīru k------r-ṁ -a-u---un----g--ārā? Mīru kōk lo raṁ kalupukuni tāgutārā? M-r- k-k l- r-ṁ k-l-p-k-n- t-g-t-r-? ------------------------------------ Mīru kōk lo raṁ kalupukuni tāgutārā?
Ayoko ng champagne. న-క--షా--ేయిన--ఇష-టం -ేదు న-క- ష--ప-య-న- ఇష-ట- ల-ద- న-క- ష-ం-ే-ి-్ ఇ-్-ం ల-ద- ------------------------- నాకు షాంపేయిన్ ఇష్టం లేదు 0
Nā---ṣ-mpē-i---ṣṭaṁ -ē-u Nāku ṣāmpēyin iṣṭaṁ lēdu N-k- ṣ-m-ē-i- i-ṭ-ṁ l-d- ------------------------ Nāku ṣāmpēyin iṣṭaṁ lēdu
Ayoko ng alak. నా-ు ---- --్టం లే-ు న-క- వ-న- ఇష-ట- ల-ద- న-క- వ-న- ఇ-్-ం ల-ద- -------------------- నాకు వైన్ ఇష్టం లేదు 0
N--u v--- i---- -ēdu Nāku vain iṣṭaṁ lēdu N-k- v-i- i-ṭ-ṁ l-d- -------------------- Nāku vain iṣṭaṁ lēdu
Ayoko ng serbesa. / Ayoko ng bir. నాకు -ీ-్-ఇష్టం-లే-ు న-క- బ-ర- ఇష-ట- ల-ద- న-క- బ-ర- ఇ-్-ం ల-ద- -------------------- నాకు బీర్ ఇష్టం లేదు 0
Nā----ī--i---- l-du Nāku bīr iṣṭaṁ lēdu N-k- b-r i-ṭ-ṁ l-d- ------------------- Nāku bīr iṣṭaṁ lēdu
Gusto ng sanggol ang gatas. శి---ు-ి -ాల-------టం శ-శ-వ-క- ప-ల-ట- ఇష-ట- శ-శ-వ-క- ప-ల-ట- ఇ-్-ం --------------------- శిశువుకి పాలంటే ఇష్టం 0
Ś-śuv--- p-l--ṭ- iṣ-aṁ Śiśuvuki pālaṇṭē iṣṭaṁ Ś-ś-v-k- p-l-ṇ-ē i-ṭ-ṁ ---------------------- Śiśuvuki pālaṇṭē iṣṭaṁ
Gusto ng bata ang kakaw at apple juice. ప---లకి క-కో మరి-ు----ిల--జూ-్--ష్టం ప-ల-లక- క-క- మర-య- య-ప-ల- జ-స- ఇష-ట- ప-ల-ల-ి క-క- మ-ి-ు య-ప-ల- జ-స- ఇ-్-ం ------------------------------------ పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం 0
P---a-i--ō-- --riyu-yāpil--ūs-iṣṭaṁ Pillaki kōkō mariyu yāpil jūs iṣṭaṁ P-l-a-i k-k- m-r-y- y-p-l j-s i-ṭ-ṁ ----------------------------------- Pillaki kōkō mariyu yāpil jūs iṣṭaṁ
Gusto ng babae ang orange juice at grapefruit juice. స్త్--కి---రి-జ----య----ప- ప-స-ఇ-్-ం స-త-ర-క- న-ర--జ మర-య- ప-పర పనస ఇష-ట- స-త-ర-క- న-ర-ం- మ-ి-ు ప-ప- ప-స ఇ-్-ం ------------------------------------ స్త్రీకి నారింజ మరియు పంపర పనస ఇష్టం 0
St------ā-i-̄-a -a-iyu pamp----p-nasa -ṣṭ-ṁ Strīki nārin-ja mariyu pampara panasa iṣṭaṁ S-r-k- n-r-n-j- m-r-y- p-m-a-a p-n-s- i-ṭ-ṁ ------------------------------------------- Strīki nārin̄ja mariyu pampara panasa iṣṭaṁ

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -