Phrasebook

tl Negation 1   »   te నిరాకరణ 1

64 [animnapu’t apat]

Negation 1

Negation 1

64 [అరవై నాలుగు]

64 [Aravai nālugu]

నిరాకరణ 1

[Nirākaraṇa 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Hindi ko maintindihan ang salitang iyon. నాక--- ప----ర-థ-----ం ల--ు న-క- ఆ పద- అర-థ-క-వడ- ల-ద- న-క- ఆ ప-ం అ-్-ం-ా-డ- ల-ద- -------------------------- నాకు ఆ పదం అర్థంకావడం లేదు 0
Nāku-ā -a--ṁ-ar-h-----aḍ-ṁ---du Nāku ā padaṁ arthaṅkāvaḍaṁ lēdu N-k- ā p-d-ṁ a-t-a-k-v-ḍ-ṁ l-d- ------------------------------- Nāku ā padaṁ arthaṅkāvaḍaṁ lēdu
Hindi ko maintindihan ang pangungusap. నా-ు-- -ాక--ం-అర---క-వ-ం --దు న-క- ఆ వ-క-య- అర-థ-క-వడ- ల-ద- న-క- ఆ వ-క-య- అ-్-ం-ా-డ- ల-ద- ----------------------------- నాకు ఆ వాక్యం అర్థంకావడం లేదు 0
Nā-----v-kyaṁ-a-tha-k-vaḍaṁ lē-u Nāku ā vākyaṁ arthaṅkāvaḍaṁ lēdu N-k- ā v-k-a- a-t-a-k-v-ḍ-ṁ l-d- -------------------------------- Nāku ā vākyaṁ arthaṅkāvaḍaṁ lēdu
Hindi ko maintindihan ang kahulugan. నా-ు--ాని--ర-థం -ర-థ-కావడం ల-దు న-క- ద-న- అర-థ- అర-థ-క-వడ- ల-ద- న-క- ద-న- అ-్-ం అ-్-ం-ా-డ- ల-ద- ------------------------------- నాకు దాని అర్థం అర్థంకావడం లేదు 0
N--u dān--a---aṁ ar--a-k-vaḍ-ṁ lē-u Nāku dāni arthaṁ arthaṅkāvaḍaṁ lēdu N-k- d-n- a-t-a- a-t-a-k-v-ḍ-ṁ l-d- ----------------------------------- Nāku dāni arthaṁ arthaṅkāvaḍaṁ lēdu
ang guro అ----ప--డు అధ-య-పక-డ- అ-్-ా-క-డ- ---------- అధ్యాపకుడు 0
A-h-ā-----u Adhyāpakuḍu A-h-ā-a-u-u ----------- Adhyāpakuḍu
Naiintindihan mo ba ang guro? అ-్-ా-కు-ు-చ--్పి----అర-థం అవుతో--ా? అధ-య-పక-డ- చ-ప-ప-నద- అర-థ- అవ-త--ద-? అ-్-ా-క-డ- చ-ప-ప-న-ి అ-్-ం అ-ు-ో-ద-? ------------------------------------ అధ్యాపకుడు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? 0
A--y-pa--ḍ- c-ppinad- ar---ṁ -----n--? Adhyāpakuḍu ceppinadi arthaṁ avutōndā? A-h-ā-a-u-u c-p-i-a-i a-t-a- a-u-ō-d-? -------------------------------------- Adhyāpakuḍu ceppinadi arthaṁ avutōndā?
Oo, naiintindihan ko siyang mabuti. అ---ు- ---ు--య- చ-ప-ప-నది--ర్థ- అవ-తోంది అవ-న-, న-క- ఆయన చ-ప-ప-నద- అర-థ- అవ-త--ద- అ-ు-ు- న-క- ఆ-న చ-ప-ప-న-ి అ-్-ం అ-ు-ో-ద- ---------------------------------------- అవును, నాకు ఆయన చెప్పినది అర్థం అవుతోంది 0
A-u----nāk--ā-a----epp----i arthaṁ a--tō-di Avunu, nāku āyana ceppinadi arthaṁ avutōndi A-u-u- n-k- ā-a-a c-p-i-a-i a-t-a- a-u-ō-d- ------------------------------------------- Avunu, nāku āyana ceppinadi arthaṁ avutōndi
ang guro అ-్---కుర--ు అధ-య-పక-ర-ల- అ-్-ా-క-ర-ల- ------------ అధ్యాపకురాలు 0
Ad-y-----rā-u Adhyāpakurālu A-h-ā-a-u-ā-u ------------- Adhyāpakurālu
Naiintindihan mo ba ang guro? అ-్యాపకురా-ు -ెప్--న-- అర్------తో-దా? అధ-య-పక-ర-ల- చ-ప-ప-నద- అర-థ- అవ-త--ద-? అ-్-ా-క-ర-ల- చ-ప-ప-న-ి అ-్-ం అ-ు-ో-ద-? -------------------------------------- అధ్యాపకురాలు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? 0
A--yā---ur-lu --ppi-adi ---h-ṁ ----ōndā? Adhyāpakurālu ceppinadi arthaṁ avutōndā? A-h-ā-a-u-ā-u c-p-i-a-i a-t-a- a-u-ō-d-? ---------------------------------------- Adhyāpakurālu ceppinadi arthaṁ avutōndā?
Oo naiintindihan ko siyang mabuti. అవ-న-,--ాక--ఆ-----ెప-ప-న---అర-థం--వ--ో--ి అవ-న-, న-క- ఆవ-డ చ-ప-ప-నద- అర-థ- అవ-త--ద- అ-ు-ు- న-క- ఆ-ి- చ-ప-ప-న-ి అ-్-ం అ-ు-ో-ద- ----------------------------------------- అవును, నాకు ఆవిడ చెప్పినది అర్థం అవుతోంది 0
A-------āk--āvi-- ce-p-n-d- ----a--av-t---i Avunu, nāku āviḍa ceppinadi arthaṁ avutōndi A-u-u- n-k- ā-i-a c-p-i-a-i a-t-a- a-u-ō-d- ------------------------------------------- Avunu, nāku āviḍa ceppinadi arthaṁ avutōndi
Mga tao మ-ుషులు మన-ష-ల- మ-ు-ు-ు ------- మనుషులు 0
M-n-ṣ-lu Manuṣulu M-n-ṣ-l- -------- Manuṣulu
Naiintindihan mo ba ang mga tao? మ----మ-ుషు-ు----థ- అ------? మ-క- మన-ష-ల- అర-థ- అవ-త-ర-? మ-క- మ-ు-ు-ు అ-్-ం అ-ు-ా-ా- --------------------------- మీకు మనుషులు అర్థం అవుతారా? 0
M-ku --n-ṣ--- ---haṁ a----rā? Mīku manuṣulu arthaṁ avutārā? M-k- m-n-ṣ-l- a-t-a- a-u-ā-ā- ----------------------------- Mīku manuṣulu arthaṁ avutārā?
Hindi, hindi ko sila gaanong naiintindihan. లే--, న-కు వా--ళు--ంత----ర్-- -ా-ు ల-ద-, న-క- వ-ళ-ళ- అ-తగ- అర-థ- క-ర- ల-ద-, న-క- వ-ళ-ళ- అ-త-ా అ-్-ం క-ర- ---------------------------------- లేదు, నాకు వాళ్ళు అంతగా అర్థం కారు 0
L-du,-nā-u---ḷ-u ant-g- a--------ru Lēdu, nāku vāḷḷu antagā arthaṁ kāru L-d-, n-k- v-ḷ-u a-t-g- a-t-a- k-r- ----------------------------------- Lēdu, nāku vāḷḷu antagā arthaṁ kāru
ang nobya స--ే--త-ర-లు స-న-హ-త-ర-ల- స-న-హ-త-ర-ల- ------------ స్నేహితురాలు 0
Sn-h-tur-lu Snēhiturālu S-ē-i-u-ā-u ----------- Snēhiturālu
May nobya ka ba? మ-కు-స-నే-ిత--ా-------దా? మ-క- స-న-హ-త-ర-ల- ఉన-నద-? మ-క- స-న-హ-త-ర-ల- ఉ-్-ద-? ------------------------- మీకు స్నేహితురాలు ఉన్నదా? 0
M-ku-----i-u--lu -n-adā? Mīku snēhiturālu unnadā? M-k- s-ē-i-u-ā-u u-n-d-? ------------------------ Mīku snēhiturālu unnadā?
Oo, meron. అ-ు--- నా-- ఒక--్నేహి--రాల- ఉ--న-ి అవ-న-, న-క- ఒక స-న-హ-త-ర-ల- ఉన-నద- అ-ు-ు- న-క- ఒ- స-న-హ-త-ర-ల- ఉ-్-ద- ---------------------------------- అవును, నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఉన్నది 0
A----, n-k- --a ----itu---u ---adi Avunu, nāku oka snēhiturālu unnadi A-u-u- n-k- o-a s-ē-i-u-ā-u u-n-d- ---------------------------------- Avunu, nāku oka snēhiturālu unnadi
ang anak na babae కూ---ు క-త-ర- క-త-ర- ------ కూతురు 0
Kū-u-u Kūturu K-t-r- ------ Kūturu
Mayroon ka bang anak na babae? మ-క---ూ---ు ----ద-? మ-క- క-త-ర- ఉన-నద-? మ-క- క-త-ర- ఉ-్-ద-? ------------------- మీకు కూతురు ఉన్నదా? 0
Mīku--ūt-ru -nna-ā? Mīku kūturu unnadā? M-k- k-t-r- u-n-d-? ------------------- Mīku kūturu unnadā?
Hindi, wala ako. ల-ద-,--ాకు--ూతుర- ల--ు ల-ద-, న-క- క-త-ర- ల-ద- ల-ద-, న-క- క-త-ర- ల-ద- ---------------------- లేదు, నాకు కూతురు లేదు 0
Lēdu,-nāk- --turu ---u Lēdu, nāku kūturu lēdu L-d-, n-k- k-t-r- l-d- ---------------------- Lēdu, nāku kūturu lēdu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -