Phrasebook

tl giving reasons   »   te కారణాలు చెప్పడం 1

75 [pitumpu’t lima]

giving reasons

giving reasons

75 [డెబ్బై ఐదు]

75 [Ḍebbai aidu]

కారణాలు చెప్పడం 1

[Kāraṇālu ceppaḍaṁ 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pupunta? మీరు ఎ-ద--ు -ావట్ల--ు? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-వట-ల-ద-? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-వ-్-ే-ు- ---------------------- మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? 0
M-r- -n---u---vaṭl---? Mīru enduku rāvaṭlēdu? M-r- e-d-k- r-v-ṭ-ē-u- ---------------------- Mīru enduku rāvaṭlēdu?
Masama ang panahon. వాత---ణ- --్సలు బా-ేదు వ-త-వరణ- అస-సల- బ-ల-ద- వ-త-వ-ణ- అ-్-ల- బ-ల-ద- ---------------------- వాతావరణం అస్సలు బాలేదు 0
Vā----ra--ṁ--s'salu b---du Vātāvaraṇaṁ as'salu bālēdu V-t-v-r-ṇ-ṁ a-'-a-u b-l-d- -------------------------- Vātāvaraṇaṁ as'salu bālēdu
Hindi ako pupunta dahil masama ang panahon. వా-ా-ర-ం అస-స-ు-బ-ల--ు క--ట--ి --న- రా-డ---దు వ-త-వరణ- అస-సల- బ-ల-ద- క-బట-ట- న-న- ర-వడ-ల-ద- వ-త-వ-ణ- అ-్-ల- బ-ల-ద- క-బ-్-ి న-న- ర-వ-ం-ే-ు --------------------------------------------- వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు 0
Vātā-ar-ṇaṁ --'sa-u-bāl--u----a--i-nēnu-r-v----lē-u Vātāvaraṇaṁ as'salu bālēdu kābaṭṭi nēnu rāvaḍanlēdu V-t-v-r-ṇ-ṁ a-'-a-u b-l-d- k-b-ṭ-i n-n- r-v-ḍ-n-ē-u --------------------------------------------------- Vātāvaraṇaṁ as'salu bālēdu kābaṭṭi nēnu rāvaḍanlēdu
Bakit hindi siya pupunta? ఆ---ఎంద-క--రా---లేదు ఆయన ఎ-ద-క- ర-వట-ల-ద- ఆ-న ఎ-ద-క- ర-వ-్-ే-ు -------------------- ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు 0
Āya-a-en-u-- r----lēdu Āyana enduku rāvaṭlēdu Ā-a-a e-d-k- r-v-ṭ-ē-u ---------------------- Āyana enduku rāvaṭlēdu
Hindi siya imbitado. ఆయ-్న- -హ--ాని-చ-డ-ే-ు ఆయన-న- ఆహ-వ-న--చబడల-ద- ఆ-న-న- ఆ-్-ా-ి-చ-డ-ే-ు ---------------------- ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు 0
Ā-a--i āh--------b-ḍa-ē-u Āyanni āhvānin-cabaḍalēdu Ā-a-n- ā-v-n-n-c-b-ḍ-l-d- ------------------------- Āyanni āhvānin̄cabaḍalēdu
Hindi siya pupunta dahil hindi siya inimbitahan. ఆయ---- -హ---ని-చ-డ--ద---న-- ఆయ--రా-డ--ే-ు ఆయన-న- ఆహ-వ-న--చబడల-ద- కన-క ఆయన ర-వడ-ల-ద- ఆ-న-న- ఆ-్-ా-ి-చ-డ-ే-ు క-ు- ఆ-న ర-వ-ం-ే-ు ----------------------------------------- ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు 0
Āya-n- -hv-ni---a--ḍ----- kan--- ā-a-a-rāvaḍ-nl--u Āyanni āhvānin-cabaḍalēdu kanuka āyana rāvaḍanlēdu Ā-a-n- ā-v-n-n-c-b-ḍ-l-d- k-n-k- ā-a-a r-v-ḍ-n-ē-u -------------------------------------------------- Āyanni āhvānin̄cabaḍalēdu kanuka āyana rāvaḍanlēdu
Bakit hindi ka pupunta? మ--- ఎ-దుకు--ా------ు? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-వట-ల-ద-? మ-ర- ఎ-ద-క- ర-వ-్-ే-ు- ---------------------- మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? 0
M--u-e-d--u --v-ṭ-ē--? Mīru enduku rāvaṭlēdu? M-r- e-d-k- r-v-ṭ-ē-u- ---------------------- Mīru enduku rāvaṭlēdu?
Wala akong oras. నా ---ద----ిక --దు న- వద-ద త-ర-క ల-ద- న- వ-్- త-ర-క ల-ద- ------------------ నా వద్ద తీరిక లేదు 0
N- vadda-----k- lē-u Nā vadda tīrika lēdu N- v-d-a t-r-k- l-d- -------------------- Nā vadda tīrika lēdu
Hindi ako pupunta dahil wala akong oras. న- ---ద --ర---లే-ు----క- -ే-- ర-వ--ల--ు న- వద-ద త-ర-క ల-ద- కన-క- న-న- ర-వడ-ల-ద- న- వ-్- త-ర-క ల-ద- క-ు-ు న-న- ర-వ-ం-ే-ు --------------------------------------- నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు 0
N- v-dd--tīr-k---ēd- --nuku-n-nu r-vaḍanlē-u Nā vadda tīrika lēdu kanuku nēnu rāvaḍanlēdu N- v-d-a t-r-k- l-d- k-n-k- n-n- r-v-ḍ-n-ē-u -------------------------------------------- Nā vadda tīrika lēdu kanuku nēnu rāvaḍanlēdu
Bakit hindi ka magtatagal? మీ-----ద-క- -ం-టం---ు? మ-ర- ఎ-ద-క- ఉ-డట-ల-ద-? మ-ర- ఎ-ద-క- ఉ-డ-ం-ే-ు- ---------------------- మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? 0
M--- e-d-----ṇḍa-a--ē--? Mīru enduku uṇḍaṭanlēdu? M-r- e-d-k- u-ḍ-ṭ-n-ē-u- ------------------------ Mīru enduku uṇḍaṭanlēdu?
Kailangan kong magtrabaho. నా-ు--ంక--పని-ఉ-ది న-క- ఇ-క- పన- ఉ-ద- న-క- ఇ-క- ప-ి ఉ-ద- ------------------ నాకు ఇంకా పని ఉంది 0
Nā-u iṅ-ā---n--u--i Nāku iṅkā pani undi N-k- i-k- p-n- u-d- ------------------- Nāku iṅkā pani undi
Hindi ako magtatagal dahil kailangan ko pang magtrabaho. నా-ు ఇ-క- ప-ి----- కన-క---న----ఉ--ట----ు న-క- ఇ-క- పన- ఉ-ద- కన-కన- న-న- ఉ-డట-ల-ద- న-క- ఇ-క- ప-ి ఉ-ద- క-ు-న- న-న- ఉ-డ-ం-ే-ు ---------------------------------------- నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు 0
N-k- -ṅ-- -a-- u-d- k--u-an----nu u-ḍ-ṭ-n--du Nāku iṅkā pani undi kanukanē nēnu uṇḍaṭanlēdu N-k- i-k- p-n- u-d- k-n-k-n- n-n- u-ḍ-ṭ-n-ē-u --------------------------------------------- Nāku iṅkā pani undi kanukanē nēnu uṇḍaṭanlēdu
Bakit aalis ka na? మీ-- అప--ు-ే ఎం--కు--ె-------ు--న-ర-? మ-ర- అప-ప-డ- ఎ-ద-క- వ-ళ-ళ-ప-త-న-న-ర-? మ-ర- అ-్-ు-ే ఎ-ద-క- వ-ళ-ళ-ప-త-న-న-ర-? ------------------------------------- మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? 0
M-r- ap-u-ē en---u ----i--tun----? Mīru appuḍē enduku veḷḷipōtunnāru? M-r- a-p-ḍ- e-d-k- v-ḷ-i-ō-u-n-r-? ---------------------------------- Mīru appuḍē enduku veḷḷipōtunnāru?
Pagod na ako. నే-- -లిసి--య--ు న-న- అల-స-ప-య-న- న-న- అ-ి-ి-ో-ా-ు ---------------- నేను అలిసిపోయాను 0
N-n- ali-ipō--nu Nēnu alisipōyānu N-n- a-i-i-ō-ā-u ---------------- Nēnu alisipōyānu
Aalis na ako dahil pagod na ako. న--- అ---ి--యా---కాబ-్----ేను-----ళి--త--్న--ు న-న- అల-స-ప-య-న- క-బట-ట- న-న- వ-ళ-ళ-ప-త-న-న-న- న-న- అ-ి-ి-ో-ా-ు క-బ-్-ి న-న- వ-ళ-ళ-ప-త-న-న-న- ---------------------------------------------- నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను 0
Nēn- alis--ō-ān---ā--ṭ----ē-u v-ḷ-ipō-unn--u Nēnu alisipōyānu kābaṭṭi nēnu veḷḷipōtunnānu N-n- a-i-i-ō-ā-u k-b-ṭ-i n-n- v-ḷ-i-ō-u-n-n- -------------------------------------------- Nēnu alisipōyānu kābaṭṭi nēnu veḷḷipōtunnānu
Bakit aalis ka na? మీ-ు --్-ు------ుక- వ----ి--తు------? మ-ర- అప-ప-డ- ఎ-ద-క- వ-ళ-ళ-ప-త-న-న-ర-? మ-ర- అ-్-ు-ే ఎ-ద-క- వ-ళ-ళ-ప-త-న-న-ర-? ------------------------------------- మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? 0
Mīru ---uḍ-------u veḷḷi----nnār-? Mīru appuḍē enduku veḷḷipōtunnāru? M-r- a-p-ḍ- e-d-k- v-ḷ-i-ō-u-n-r-? ---------------------------------- Mīru appuḍē enduku veḷḷipōtunnāru?
dahil gabi na. ఇప్ప-ిక---ల-్-- --ి-ోయి--ి ఇప-పట-క- ఆలస-య- అయ-ప-య--ద- ఇ-్-ట-క- ఆ-స-య- అ-ి-ో-ి-ద- -------------------------- ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది 0
Ippaṭ--- --as-aṁ -y--ōy--di Ippaṭikē ālasyaṁ ayipōyindi I-p-ṭ-k- ā-a-y-ṁ a-i-ō-i-d- --------------------------- Ippaṭikē ālasyaṁ ayipōyindi
Aalis na ako dahil gabi na. ఇ-్పటికే -ల-్-ం-అ-----ిం-ి-అ-ద--ే-న--- వెళ--ి-ో-ున---ను ఇప-పట-క- ఆలస-య- అయ-ప-య--ద- అ-ద-క- న-న- వ-ళ-ళ-ప-త-న-న-న- ఇ-్-ట-క- ఆ-స-య- అ-ి-ో-ి-ద- అ-ద-క- న-న- వ-ళ-ళ-ప-త-న-న-న- ------------------------------------------------------- ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను 0
Ip-a-ikē --a-yaṁ -y-p-y-nd----duk- nē-u ve------u-n--u Ippaṭikē ālasyaṁ ayipōyindi andukē nēnu veḷḷipōtunnānu I-p-ṭ-k- ā-a-y-ṁ a-i-ō-i-d- a-d-k- n-n- v-ḷ-i-ō-u-n-n- ------------------------------------------------------ Ippaṭikē ālasyaṁ ayipōyindi andukē nēnu veḷḷipōtunnānu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -