Phrasebook

tl Pangnagdaan 4   »   te భూత కాలం 4

84 [walumpu’t apat]

Pangnagdaan 4

Pangnagdaan 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

84 [Enabhai nālugu]

భూత కాలం 4

[Bhūta kālaṁ 4]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
basahin చడవ-ం చ___ చ-వ-ం ----- చడవడం 0
Ca-a--ḍ-ṁ C________ C-ḍ-v-ḍ-ṁ --------- Caḍavaḍaṁ
Nagbasa ako. నేన--చదివా-ు నే_ చ___ న-న- చ-ి-ా-ు ------------ నేను చదివాను 0
Nēnu -adi--nu N___ c_______ N-n- c-d-v-n- ------------- Nēnu cadivānu
Nabasa ko na ang buong nobela. న-న- -వల మొ-----------ు నే_ న__ మొ__ చ___ న-న- న-ల మ-త-త- చ-ి-ా-ు ----------------------- నేను నవల మొత్తం చదివాను 0
N--- n--ala ---ta--cad---nu N___ n_____ m_____ c_______ N-n- n-v-l- m-t-a- c-d-v-n- --------------------------- Nēnu navala mottaṁ cadivānu
intindihin అర--ం చ----ొనుట అ__ చే____ అ-్-ం చ-స-క-న-ట --------------- అర్థం చేసుకొనుట 0
Ar-ha--cē----n--a A_____ c_________ A-t-a- c-s-k-n-ṭ- ----------------- Arthaṁ cēsukonuṭa
Naintindihan ko. నే-- అర--ం---సుకు-్-ాను నే_ అ__ చే_____ న-న- అ-్-ం చ-స-క-న-న-న- ----------------------- నేను అర్థం చేసుకున్నాను 0
Nēnu--rt-aṁ c--uk----nu N___ a_____ c__________ N-n- a-t-a- c-s-k-n-ā-u ----------------------- Nēnu arthaṁ cēsukunnānu
Naintindihan ko ang buong teksto. న--- ---్-ం పాఠాన-న--అ---ం--ేసు--న్నాను నే_ మొ__ పా___ అ__ చే_____ న-న- మ-త-త- ప-ఠ-న-న- అ-్-ం చ-స-క-న-న-న- --------------------------------------- నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను 0
N--u mott-- --ṭ--n-- ---h-ṁ-cēsuk-n--nu N___ m_____ p_______ a_____ c__________ N-n- m-t-a- p-ṭ-ā-n- a-t-a- c-s-k-n-ā-u --------------------------------------- Nēnu mottaṁ pāṭhānni arthaṁ cēsukunnānu
sagutin స--ధా-ం--ెప్పుట స___ చె___ స-ా-ా-ం చ-ప-ప-ట --------------- సమాధానం చెప్పుట 0
S---d--na-----puṭa S_________ c______ S-m-d-ā-a- c-p-u-a ------------------ Samādhānaṁ ceppuṭa
Sumagot ako. నేన- చెప్పా-ు నే_ చె___ న-న- చ-ప-ప-న- ------------- నేను చెప్పాను 0
N-n--c----nu N___ c______ N-n- c-p-ā-u ------------ Nēnu ceppānu
Sinagot ko ang lahat ng mga katanungan. నే-ు-అ---- ప్ర---ల-----ా-ా-ం చెప---ను నే_ అ__ ప్_____ స___ చె___ న-న- అ-్-ి ప-ర-్-ల-ి స-ా-ా-ం చ-ప-ప-న- ------------------------------------- నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను 0
N----an---pra-n--a-i-s-m--hān-ṁ c-p-ā-u N___ a___ p_________ s_________ c______ N-n- a-n- p-a-n-l-k- s-m-d-ā-a- c-p-ā-u --------------------------------------- Nēnu anni praśnalaki samādhānaṁ ceppānu
Alam ko yan – alam ko yun. న-కు --- -ె-ు-ు-న--ు అ-ి-త-లుసు నా_ అ_ తె_____ అ_ తె__ న-క- అ-ి త-ల-స---ా-ు అ-ి త-ల-స- ------------------------------- నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు 0
Nā-----i-t--u-u--ā-u-a-i ----su N___ a__ t__________ a__ t_____ N-k- a-i t-l-s---ā-u a-i t-l-s- ------------------------------- Nāku adi telusu-nāku adi telusu
Sinusulat ko iyon – Sinulat ko iyon. నేను --- వ్రాస్--ను-న--ు-అ-- ---ాసాను నే_ అ_ వ్_______ అ_ వ్___ న-న- అ-ి వ-ర-స-త-న---ే-ు అ-ి వ-ర-స-న- ------------------------------------- నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను 0
Nēnu --i vr--t-----ē-u-adi---ā-ā-u N___ a__ v____________ a__ v______ N-n- a-i v-ā-t-n---ē-u a-i v-ā-ā-u ---------------------------------- Nēnu adi vrāstānu-nēnu adi vrāsānu
Naririnig ko iyon – Narinig ko iyon. న-ను-దా-్ని -ిన్-ాను-న-న---ా--ని ---్-ా-ు నే_ దా__ వి______ దా__ వి___ న-న- ద-న-న- వ-న-న-న---ే-ు ద-న-న- వ-న-న-న- ----------------------------------------- నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను 0
Nēnu--ān----i--ā---n--u -ānn--v-n--nu N___ d____ v___________ d____ v______ N-n- d-n-i v-n-ā-u-n-n- d-n-i v-n-ā-u ------------------------------------- Nēnu dānni vinnānu-nēnu dānni vinnānu
Makukuha ko ito – Nakuha ko ito. న-న- -ాన-ని---స---న--నాక--దా-్న- తెచ-చా-ు నే_ దా__ తె______ దా__ తె___ న-న- ద-న-న- త-స-త-న---ా-ు ద-న-న- త-చ-చ-న- ----------------------------------------- నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను 0
N--u-d---i --s-----n-----ā----teccānu N___ d____ t___________ d____ t______ N-n- d-n-i t-s-ā-u-n-k- d-n-i t-c-ā-u ------------------------------------- Nēnu dānni testānu-nāku dānni teccānu
Dadalhin ko iyon – dinala ko iyon. న-న--దాన--- -ె--తా-ు----- దా--న--త--్---ు నే_ దా__ తె______ దా__ తె___ న-న- ద-న-న- త-స-త-న---ా-ు ద-న-న- త-చ-చ-న- ----------------------------------------- నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను 0
N-n----n-i testā-u-n--u dā--i --cc-nu N___ d____ t___________ d____ t______ N-n- d-n-i t-s-ā-u-n-k- d-n-i t-c-ā-u ------------------------------------- Nēnu dānni testānu-nāku dānni teccānu
Bibilhin ko iyon – binili ko iyon. నే-- దాన్ని కొం-ా---న-న- ---్ని కొ--నా-ు నే_ దా__ కొం_____ దా__ కొ___ న-న- ద-న-న- క-ం-ా-ు-న-న- ద-న-న- క-న-న-న- ---------------------------------------- నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను 0
Nē-- --n-- ---ṭ-n--nēnu ---n- -o---nu N___ d____ k___________ d____ k______ N-n- d-n-i k-ṇ-ā-u-n-n- d-n-i k-n-ā-u ------------------------------------- Nēnu dānni koṇṭānu-nēnu dānni konnānu
Inaasahan ko iyon – Inasahan ko iyon. న-న- -ా-్-ి---ి--త-న్నాను----ు -ాన్-- -శి---ను నే_ దా__ ఆ_________ దా__ ఆ___ న-న- ద-న-న- ఆ-ి-్-ు-్-ా-ు-న-న- ద-న-న- ఆ-ి-చ-న- ---------------------------------------------- నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను 0
Nē-- dānn- --i-tu-nā-u-nē-u dān-- -ś------u N___ d____ ā_______________ d____ ā_______ N-n- d-n-i ā-i-t-n-ā-u-n-n- d-n-i ā-i-̄-ā-u ------------------------------------------- Nēnu dānni āśistunnānu-nēnu dānni āśin̄cānu
Ipapaliwanag ko iyon – Ipinaliwanag ko iyon. నే-ు--ా-----వ---ిస్త--ు-నేను-ద-న్-- వి--ించ--ు నే_ దా__ వి________ దా__ వి____ న-న- ద-న-న- వ-వ-ి-్-ా-ు-న-న- ద-న-న- వ-వ-ి-చ-న- ---------------------------------------------- నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను 0
N-nu--ānn----v----t-nu-nēn--dān-- -ivar--̄--nu N___ d____ v_______________ d____ v__________ N-n- d-n-i v-v-r-s-ā-u-n-n- d-n-i v-v-r-n-c-n- ---------------------------------------------- Nēnu dānni vivaristānu-nēnu dānni vivarin̄cānu
Alam ko yun – alam ko na yun. నా---అ-ి---లు-ు-న-క--అ---త-లు-ు నా_ అ_ తె_____ అ_ తె__ న-క- అ-ి త-ల-స---ా-ు అ-ి త-ల-స- ------------------------------- నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు 0
N-k- -d- t---s----ku adi--e--su N___ a__ t__________ a__ t_____ N-k- a-i t-l-s---ā-u a-i t-l-s- ------------------------------- Nāku adi telusu-nāku adi telusu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -