Phrasebook

tl Past tense 1   »   te భూత కాలం 1

81 [walumpu’t isa]

Past tense 1

Past tense 1

81 [ఎనభై ఒకటి]

81 [Enabhai okaṭi]

భూత కాలం 1

[Bhūta kālaṁ 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
magsulat ng వ-ర---ం వ-ర-యడ- వ-ర-య-ం ------- వ్రాయడం 0
Vrāyaḍ-ṁ Vrāyaḍaṁ V-ā-a-a- -------- Vrāyaḍaṁ
Sumulat siya ng isang liham. ఆ-- ఒక-ఉత-తరా-్---వ-ర---రు ఆయన ఒక ఉత-తర-న-న- వ-ర-స-ర- ఆ-న ఒ- ఉ-్-ర-న-న- వ-ర-స-ర- -------------------------- ఆయన ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాసారు 0
Ā-an----a---t-rān-- v--sāru Āyana oka uttarānni vrāsāru Ā-a-a o-a u-t-r-n-i v-ā-ā-u --------------------------- Āyana oka uttarānni vrāsāru
At nagsulat siya ng isang kard. ఆయ- -క -ా-్డ్----వ్రా-ారు ఆయన ఒక క-ర-డ- న- వ-ర-స-ర- ఆ-న ఒ- క-ర-డ- న- వ-ర-స-ర- ------------------------- ఆయన ఒక కార్డ్ ని వ్రాసారు 0
Āy-n- --- kā-ḍ -----ā---u Āyana oka kārḍ ni vrāsāru Ā-a-a o-a k-r- n- v-ā-ā-u ------------------------- Āyana oka kārḍ ni vrāsāru
magbasa ng చ-వడం చదవడ- చ-వ-ం ----- చదవడం 0
Ca-ava--ṁ Cadavaḍaṁ C-d-v-ḍ-ṁ --------- Cadavaḍaṁ
Nagbabasa siya ng magazine. ఆ-- ఒ--స----ర-పత్--న్ని-చద-వారు ఆయన ఒక సమ-చ-ర పత-ర-న-న- చద-వ-ర- ఆ-న ఒ- స-ా-ా- ప-్-ా-్-ి చ-ి-ా-ు ------------------------------- ఆయన ఒక సమాచార పత్రాన్ని చదివారు 0
Ā-ana------amācāra ---r-n---c---v--u Āyana oka samācāra patrānni cadivāru Ā-a-a o-a s-m-c-r- p-t-ā-n- c-d-v-r- ------------------------------------ Āyana oka samācāra patrānni cadivāru
At nagbasa siya ng isang libro. అలాగ--ఆమె -క ----తక----ి--దివ---ి అల-గ- ఆమ- ఒక ప-స-తక-న-న- చద-వ--ద- అ-ా-ే ఆ-ె ఒ- ప-స-త-ా-్-ి చ-ి-ి-ద- --------------------------------- అలాగే ఆమె ఒక పుస్తకాన్ని చదివింది 0
A-āgē-ām- ok- pus--k--ni -adi---di Alāgē āme oka pustakānni cadivindi A-ā-ē ā-e o-a p-s-a-ā-n- c-d-v-n-i ---------------------------------- Alāgē āme oka pustakānni cadivindi
para kunin త-----వ-ం త-స-క-వడ- త-స-క-వ-ం --------- తీసుకోవడం 0
T---k-va--ṁ Tīsukōvaḍaṁ T-s-k-v-ḍ-ṁ ----------- Tīsukōvaḍaṁ
Kumuha siya ng sigarilyo. ఆయ--ఒ- స--ర-ట్-తీ-ుకు--న--ు ఆయన ఒక స-గర-ట- త-స-క-న-న-ర- ఆ-న ఒ- స-గ-ె-్ త-స-క-న-న-ర- --------------------------- ఆయన ఒక సిగరెట్ తీసుకున్నారు 0
Ā---a-oka s----eṭ-tīsu--nnā-u Āyana oka sigareṭ tīsukunnāru Ā-a-a o-a s-g-r-ṭ t-s-k-n-ā-u ----------------------------- Āyana oka sigareṭ tīsukunnāru
Kumuha siya ng isang pirasong tsokolate. ఆమె-ఒ---ు-్క చాక్---్ --స-కుం-ి ఆమ- ఒక మ-క-క చ-క-ల-ట- త-స-క--ద- ఆ-ె ఒ- మ-క-క చ-క-ల-ట- త-స-క-ం-ి ------------------------------- ఆమె ఒక ముక్క చాక్లెట్ తీసుకుంది 0
Ā-- -ka mu-k--c--l---tīs----di Āme oka mukka cākleṭ tīsukundi Ā-e o-a m-k-a c-k-e- t-s-k-n-i ------------------------------ Āme oka mukka cākleṭ tīsukundi
Hindi matapat ang lalaki, ngunit matapat ang babae . ఆ---అవిశ్---ీయ--ు, -ానీ --- విశ--స---ు---ు ఆయన అవ-శ-వసన-య-డ-, క-న- ఆమ- వ-శ-వసన-య-ర-ల- ఆ-న అ-ి-్-స-ీ-ు-ు- క-న- ఆ-ె వ-శ-వ-న-య-ర-ల- ------------------------------------------ ఆయన అవిశ్వసనీయుడు, కానీ ఆమె విశ్వసనీయురాలు 0
Āyan- a---v--anīy-ḍ----ānī-ām- viśva-an--u-ālu Āyana aviśvasanīyuḍu, kānī āme viśvasanīyurālu Ā-a-a a-i-v-s-n-y-ḍ-, k-n- ā-e v-ś-a-a-ī-u-ā-u ---------------------------------------------- Āyana aviśvasanīyuḍu, kānī āme viśvasanīyurālu
Tamad ang lalaki, ngunit masipag ang babae. ఆ-- బ----స్త-డు,----ీ-ఆ----ష-ట--ీవి ఆయన బద-దకస-త-డ-, క-న- ఆమ- కష-ట-జ-వ- ఆ-న బ-్-క-్-ు-ు- క-న- ఆ-ె క-్---ీ-ి ----------------------------------- ఆయన బద్దకస్తుడు, కానీ ఆమె కష్ట-జీవి 0
Āy--a --dd-------u, k-nī ā------ṭa-j--i Āyana baddakastuḍu, kānī āme kaṣṭa-jīvi Ā-a-a b-d-a-a-t-ḍ-, k-n- ā-e k-ṣ-a-j-v- --------------------------------------- Āyana baddakastuḍu, kānī āme kaṣṭa-jīvi
Mahirap ang lalaki, ngunit mayaman ang babae. ఆ---బ-దవా--,----ీ --- -న---ుర--ు ఆయన బ-దవ-డ-, క-న- ఆమ- ధనవ-త-ర-ల- ఆ-న బ-ద-ా-ు- క-న- ఆ-ె ధ-వ-త-ర-ల- -------------------------------- ఆయన బీదవాడు, కానీ ఆమె ధనవంతురాలు 0
Ā-ana--īda-ā--, ---ī--me-d--n-va-tur-lu Āyana bīdavāḍu, kānī āme dhanavanturālu Ā-a-a b-d-v-ḍ-, k-n- ā-e d-a-a-a-t-r-l- --------------------------------------- Āyana bīdavāḍu, kānī āme dhanavanturālu
Wala siyang pera, mga utang lang meron. ఆ------ద డ---ు-ల-ద-, ----- అప----ే -----యి ఆయన వద-ద డబ-బ- ల-ద-, క-వల- అప-ప-ల- ఉన-న-య- ఆ-న వ-్- డ-్-ు ల-ద-, క-వ-ం అ-్-ు-ే ఉ-్-ా-ి ------------------------------------------ ఆయన వద్ద డబ్బు లేదు, కేవలం అప్పులే ఉన్నాయి 0
Āya-a-v---a -ab----ēd-, -----a---p-ulē ---āyi Āyana vadda ḍabbu lēdu, kēvalaṁ appulē unnāyi Ā-a-a v-d-a ḍ-b-u l-d-, k-v-l-ṁ a-p-l- u-n-y- --------------------------------------------- Āyana vadda ḍabbu lēdu, kēvalaṁ appulē unnāyi
Hindi siya pinalad, minalas lang. ఆ-న-- -దృ-్-ం-ల--ు- క--ల- దురద-ష్--ే -ం-ి ఆయనక- అద-ష-ట- ల-ద-, క-వల- ద-రద-ష-టమ- ఉ-ద- ఆ-న-ి అ-ృ-్-ం ల-ద-, క-వ-ం ద-ర-ృ-్-మ- ఉ-ద- ----------------------------------------- ఆయనకి అదృష్టం లేదు, కేవలం దురదృష్టమే ఉంది 0
Ā--n-k----r̥ṣ-aṁ l---- -ēv--aṁ--u--d----a-- u-di Āyanaki adr-ṣṭaṁ lēdu, kēvalaṁ duradr-ṣṭamē undi Ā-a-a-i a-r-ṣ-a- l-d-, k-v-l-ṁ d-r-d-̥-ṭ-m- u-d- ------------------------------------------------ Āyanaki adr̥ṣṭaṁ lēdu, kēvalaṁ duradr̥ṣṭamē undi
Hindi siya nagtagumpay, kundi nabigo lang. ఆ--కి ---య- -ేదు--కేవల- --ాజయ-ే ఉంది ఆయనక- వ-జయ- ల-ద-, క-వల- పర-జయమ- ఉ-ద- ఆ-న-ి వ-జ-ం ల-ద-, క-వ-ం ప-ా-య-ే ఉ-ద- ------------------------------------ ఆయనకి విజయం లేదు, కేవలం పరాజయమే ఉంది 0
Āy-na-i--i---a- --du- ----la--pa-āj-y-mē un-i Āyanaki vijayaṁ lēdu, kēvalaṁ parājayamē undi Ā-a-a-i v-j-y-ṁ l-d-, k-v-l-ṁ p-r-j-y-m- u-d- --------------------------------------------- Āyanaki vijayaṁ lēdu, kēvalaṁ parājayamē undi
Hindi siya nasiyahan, kundi nayayamot lang. ఆ-న త--్త-----ద-ే-ు,-అ-ం----తి -ె----ు ఆయన త-ప-త- చ--దల-ద-, అస-త-ప-త- చ--ద-డ- ఆ-న త-ప-త- చ-ం-ల-ద-, అ-ం-ృ-్-ి చ-ం-ా-ు -------------------------------------- ఆయన తృప్తి చెందలేదు, అసంతృప్తి చెందాడు 0
Āy--a--r-p-- -e-da---u--a-ant-̥--i-c-nd-ḍu Āyana tr-pti cendalēdu, asantr-pti cendāḍu Ā-a-a t-̥-t- c-n-a-ē-u- a-a-t-̥-t- c-n-ā-u ------------------------------------------ Āyana tr̥pti cendalēdu, asantr̥pti cendāḍu
Hindi siya masaya, kundi nalulungkot lang ఆ-- సంతో-ం-ా లే-ు- ద--ిస---న-న--ు ఆయన స-త-ష-గ- ల-ద-, ద-ఖ-స-త-న-న-డ- ఆ-న స-త-ష-గ- ల-ద-, ద-ఖ-స-త-న-న-డ- --------------------------------- ఆయన సంతోషంగా లేదు, దుఖిస్తున్నాడు 0
Ā-a-a --nt-ṣ---ā --d-, --kh-st---āḍu Āyana santōṣaṅgā lēdu, dukhistunnāḍu Ā-a-a s-n-ō-a-g- l-d-, d-k-i-t-n-ā-u ------------------------------------ Āyana santōṣaṅgā lēdu, dukhistunnāḍu
Hindi siya palakaibigan, kundi mailap lang. ఆ-న--్నే---ర్వ---ా లేడు----న----ి---- --్---ు ఆయన స-న-హప-ర-వక-గ- ల-డ-, స-న-హరహ-త-గ- ఉన-న-డ- ఆ-న స-న-హ-ూ-్-క-గ- ల-డ-, స-న-హ-హ-త-గ- ఉ-్-ా-ు --------------------------------------------- ఆయన స్నేహపూర్వకంగా లేడు, స్నేహరహితంగా ఉన్నాడు 0
Ā-an- snē----rv-k-ṅg---ēḍu- -n-h---h-t------nn-ḍu Āyana snēhapūrvakaṅgā lēḍu, snēharahitaṅgā unnāḍu Ā-a-a s-ē-a-ū-v-k-ṅ-ā l-ḍ-, s-ē-a-a-i-a-g- u-n-ḍ- ------------------------------------------------- Āyana snēhapūrvakaṅgā lēḍu, snēharahitaṅgā unnāḍu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -