Phrasebook

tl Vacation activities   »   te సెలవుల్లో కార్యకలాపాలు

48 [apatnapu’t walo]

Vacation activities

Vacation activities

48 [నలభై ఎనిమిది]

48 [Nalabhai enimidi]

సెలవుల్లో కార్యకలాపాలు

[Selavullō kāryakalāpālu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Malinis ba ang beach? స-ుద-ర-త-ర----ిశ----ం-- --దా? సమ-ద-ర త-ర- పర-శ-భ-ర-గ- ఉ-ద-? స-ు-్- త-ర- ప-ి-ు-్-ం-ా ఉ-ద-? ----------------------------- సముద్ర తీరం పరిశుభ్రంగా ఉందా? 0
S---d---tī-aṁ p--i--b-r--gā --dā? Samudra tīraṁ pariśubhraṅgā undā? S-m-d-a t-r-ṁ p-r-ś-b-r-ṅ-ā u-d-? --------------------------------- Samudra tīraṁ pariśubhraṅgā undā?
Maaari bang lumangoy doon? అక-క--ఎ---న- ఈ--కొట-టచ్-ా? అక-కడ ఎవర-న- ఈత క-ట-టచ-చ-? అ-్-డ ఎ-ర-న- ఈ- క-ట-ట-్-ా- -------------------------- అక్కడ ఎవరైనా ఈత కొట్టచ్చా? 0
A-k-ḍa--v--a-n-------o--acc-? Akkaḍa evarainā īta koṭṭaccā? A-k-ḍ- e-a-a-n- ī-a k-ṭ-a-c-? ----------------------------- Akkaḍa evarainā īta koṭṭaccā?
Hindi ba delikado maligo doon? అక్క-్ ఈత --ట---- ప-ర-ాదకరం క--ు క-ా? అక-కడ- ఈత క-ట-టడ- ప-రమ-దకర- క-ద- కద-? అ-్-డ- ఈ- క-ట-ట-ం ప-ర-ా-క-ం క-ద- క-ా- ------------------------------------- అక్కడ్ ఈత కొట్టడం ప్రమాదకరం కాదు కదా? 0
A-kaḍ-ī-a -o-ṭ--a----amādakara--kād- --dā? Akkaḍ īta koṭṭaḍaṁ pramādakaraṁ kādu kadā? A-k-ḍ ī-a k-ṭ-a-a- p-a-ā-a-a-a- k-d- k-d-? ------------------------------------------ Akkaḍ īta koṭṭaḍaṁ pramādakaraṁ kādu kadā?
Maaari bang magrenta ng payong dito? ఇక--డ ----ొ-ు-- / ప---స-ల- -ద----- --స---వ-్--? ఇక-కడ ఒక గ-డ-గ- / ప-ర-స-ల- అద-ద-క- త-స-క-వచ-చ-? ఇ-్-డ ఒ- గ-డ-గ- / ప-ర-స-ల- అ-్-ె-ు త-స-క-వ-్-ా- ----------------------------------------------- ఇక్కడ ఒక గొడుగు / పారాసోల్ అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? 0
Ik-aḍ----a-g--u--- --rā-ō---d-ek- -īsu-ōv-c-ā? Ikkaḍa oka goḍugu/ pārāsōl addeku tīsukōvaccā? I-k-ḍ- o-a g-ḍ-g-/ p-r-s-l a-d-k- t-s-k-v-c-ā- ---------------------------------------------- Ikkaḍa oka goḍugu/ pārāsōl addeku tīsukōvaccā?
Maaari bang magrenta ng isang upuang pahingahan dito? ఇ-----ఒ----క్--ు--చ--అద-దె-- తీసు-ో-చ---? ఇక-కడ ఒక డ-క- క-ర-చ- అద-ద-క- త-స-క-వచ-చ-? ఇ-్-డ ఒ- డ-క- క-ర-చ- అ-్-ె-ు త-స-క-వ-్-ా- ----------------------------------------- ఇక్కడ ఒక డెక్ కుర్చీ అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? 0
Ikk-ḍa ------k-k---ī-addek--t-----v-c--? Ikkaḍa oka ḍek kurcī addeku tīsukōvaccā? I-k-ḍ- o-a ḍ-k k-r-ī a-d-k- t-s-k-v-c-ā- ---------------------------------------- Ikkaḍa oka ḍek kurcī addeku tīsukōvaccā?
Maaari bang magrenta ng isang bangka dito? ఇ-్కడ ---న-వ----ద-దెకు-తీ---ోవచ్--? ఇక-కడ ఒక న-వన- అద-ద-క- త-స-క-వచ-చ-? ఇ-్-డ ఒ- న-వ-ి అ-్-ె-ు త-స-క-వ-్-ా- ----------------------------------- ఇక్కడ ఒక నావని అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? 0
I-ka-a-----n--ani --de-u--īs--ō-ac-ā? Ikkaḍa oka nāvani addeku tīsukōvaccā? I-k-ḍ- o-a n-v-n- a-d-k- t-s-k-v-c-ā- ------------------------------------- Ikkaḍa oka nāvani addeku tīsukōvaccā?
Gusto kong mag-surf. న-క- స-్-ి-గ్ -ే----ి-ఉ--ి న-క- సర-ఫ--గ- చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- స-్-ి-గ- చ-య-ల-ి ఉ-ద- -------------------------- నాకు సర్ఫింగ్ చేయాలని ఉంది 0
Nāku--a--h-ṅg -ēy-l-n--undi Nāku sarphiṅg cēyālani undi N-k- s-r-h-ṅ- c-y-l-n- u-d- --------------------------- Nāku sarphiṅg cēyālani undi
Gusto kong sumisid. నాకు---వ---------ల-ి -ం-ి న-క- డ-వ--గ- చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- డ-వ-ం-్ చ-య-ల-ి ఉ-ద- ------------------------- నాకు డైవింగ్ చేయాలని ఉంది 0
Nā---ḍaiviṅg-c-yāl--i-u-di Nāku ḍaiviṅg cēyālani undi N-k- ḍ-i-i-g c-y-l-n- u-d- -------------------------- Nāku ḍaiviṅg cēyālani undi
Gusto kong mag-ski sa tubig. న--ు--------్-ీ--ంగ--చే-ా-న---ంది న-క- వ-టర- స-క-య--గ- చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- వ-ట-్ స-క-య-ం-్ చ-య-ల-ి ఉ-ద- --------------------------------- నాకు వాటర్ స్కీయింగ్ చేయాలని ఉంది 0
N--- -āṭ----k-y--- c-y-l--i-u-di Nāku vāṭar skīyiṅg cēyālani undi N-k- v-ṭ-r s-ī-i-g c-y-l-n- u-d- -------------------------------- Nāku vāṭar skīyiṅg cēyālani undi
Maaari bang magrenta ng surfboard? సర--్-బ-ర్-్ అద్ద--ి-దొ--కుతు---? సర-ఫ- బ-ర-డ- అద-ద-క- ద-ర-క-త--ద-? స-్-్ బ-ర-డ- అ-్-ె-ి ద-ర-క-త-ం-ా- --------------------------------- సర్ఫ్ బోర్డ్ అద్దెకి దొరుకుతుందా? 0
Sarp----rḍ-a-dek--d-r-k-tundā? Sarph bōrḍ addeki dorukutundā? S-r-h b-r- a-d-k- d-r-k-t-n-ā- ------------------------------ Sarph bōrḍ addeki dorukutundā?
Maaari bang magrenta ng kagamitan sa diving? డైవ-ంగ- ---ే--ు-ు-ఉపయో-పడ- ప-ిక---ు-అ--దె-ి-------త--ా? డ-వ--గ- చ-స--ద-క- ఉపయ-గపడ- పర-కర-ల- అద-ద-క- ద-ర-క-త-య-? డ-వ-ం-్ చ-స-ం-ు-ు ఉ-య-గ-డ- ప-ి-ర-ల- అ-్-ె-ి ద-ర-క-త-య-? ------------------------------------------------------- డైవింగ్ చేసేందుకు ఉపయోగపడే పరికరాలు అద్దెకి దొరుకుతాయా? 0
Ḍ-iv-ṅg -ē-ē-d-----pa-ō-----ē-p----a-āl- addeki-d-ru-u--y-? Ḍaiviṅg cēsēnduku upayōgapaḍē parikarālu addeki dorukutāyā? Ḍ-i-i-g c-s-n-u-u u-a-ō-a-a-ē p-r-k-r-l- a-d-k- d-r-k-t-y-? ----------------------------------------------------------- Ḍaiviṅg cēsēnduku upayōgapaḍē parikarālu addeki dorukutāyā?
Maaari bang magrenta ng mga water ski? వాట-్-స్క-ల--అద్దె-ి-ద-రు-ు-ాయా? వ-టర- స-క-ల- అద-ద-క- ద-ర-క-త-య-? వ-ట-్ స-క-ల- అ-్-ె-ి ద-ర-క-త-య-? -------------------------------- వాటర్ స్కీలు అద్దెకి దొరుకుతాయా? 0
Vāṭ-- -kī-u a----i ---uku--yā? Vāṭar skīlu addeki dorukutāyā? V-ṭ-r s-ī-u a-d-k- d-r-k-t-y-? ------------------------------ Vāṭar skīlu addeki dorukutāyā?
Baguhan pa lamang ako. నే-ు -ే--ం ---్చ--ు----్థాయిల- ఉన్న-ా---- / --్--ా---ి న-న- క-వల- న-ర-చ-క-న- స-థ-య-ల- ఉన-నవ-డ-న- / ఉన-నద-న-న- న-న- క-వ-ం న-ర-చ-క-న- స-థ-య-ల- ఉ-్-వ-డ-న- / ఉ-్-ద-న-న- ------------------------------------------------------ నేను కేవలం నేర్చుకునే స్థాయిలో ఉన్నవాడిని / ఉన్నదాన్ని 0
Nēnu--ēvala---ērcuku-- s-hā-i-- --nav-ḍi--- unn-d---i Nēnu kēvalaṁ nērcukunē sthāyilō unnavāḍini/ unnadānni N-n- k-v-l-ṁ n-r-u-u-ē s-h-y-l- u-n-v-ḍ-n-/ u-n-d-n-i ----------------------------------------------------- Nēnu kēvalaṁ nērcukunē sthāyilō unnavāḍini/ unnadānni
Katamtaman lang ang galing ko. నే-ు -క ----ర-గ- మం--గ--చ--్తు--న --డిన- - -ాన-ని న-న- ఒక మ-ద-ర-గ- మ-చ-గ- చ-స-త-న-న వ-డ-న- / ద-న-న- న-న- ఒ- మ-ద-ర-గ- మ-చ-గ- చ-స-త-న-న వ-డ-న- / ద-న-న- ------------------------------------------------- నేను ఒక మాదిరిగా మంచిగా చేస్తున్న వాడిని / దానిని 0
N--- o---m--irig- --n̄-i----ēs---na v--i--/ d-n-ni Nēnu oka mādirigā man-cigā cēstunna vāḍini/ dānini N-n- o-a m-d-r-g- m-n-c-g- c-s-u-n- v-ḍ-n-/ d-n-n- -------------------------------------------------- Nēnu oka mādirigā man̄cigā cēstunna vāḍini/ dānini
Pamilyar na ako dito. ఇందు----ాకు-మ---------ు---్నది ఇ-ద-ల- న-క- మ-చ- న-ర-ప- ఉన-నద- ఇ-ద-ల- న-క- మ-చ- న-ర-ప- ఉ-్-ద- ------------------------------ ఇందులో నాకు మంచి నేర్పు ఉన్నది 0
Indulō -āk- ma-̄---nē-----n-adi Indulō nāku man-ci nērpu unnadi I-d-l- n-k- m-n-c- n-r-u u-n-d- ------------------------------- Indulō nāku man̄ci nērpu unnadi
Nasaan ang ski lift? స్-- -ిఫ్---ఎ--క- --ది? స-క- ల-ఫ-ట- ఎక-కడ ఉ-ద-? స-క- ల-ఫ-ట- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------------- స్కీ లిఫ్ట్ ఎక్కడ ఉంది? 0
Sk- ---h- ek--ḍ- un--? Skī liphṭ ekkaḍa undi? S-ī l-p-ṭ e-k-ḍ- u-d-? ---------------------- Skī liphṭ ekkaḍa undi?
Mayroon ba kayong mga ski? మ- --్--స----ు ఉన----ా? మ- వద-ద స-క-ల- ఉన-న-య-? మ- వ-్- స-క-ల- ఉ-్-ా-ా- ----------------------- మీ వద్ద స్కీలు ఉన్నాయా? 0
Mī---d-a-s---u un--y-? Mī vadda skīlu unnāyā? M- v-d-a s-ī-u u-n-y-? ---------------------- Mī vadda skīlu unnāyā?
Mayroon ba kayong mga ski boots? మ- --్- -్-ీ -ూ--లు ఉ-్-ాయ-? మ- వద-ద స-క- బ-ట-ల- ఉన-న-య-? మ- వ-్- స-క- బ-ట-ల- ఉ-్-ా-ా- ---------------------------- మీ వద్ద స్కీ బూట్లు ఉన్నాయా? 0
Mī--ad----kī-b-ṭl------y-? Mī vadda skī būṭlu unnāyā? M- v-d-a s-ī b-ṭ-u u-n-y-? -------------------------- Mī vadda skī būṭlu unnāyā?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -