Phrasebook

tl to have to do something / must   »   te చెయ్యాలి / తప్పకుండా

72 [pitumpu’t dalawa]

to have to do something / must

to have to do something / must

72 [డెబ్బై రెండు]

72 [Ḍebbai reṇḍu]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

[Ceyyāli/ tappakuṇḍā]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
kailangan తప--కుండా తప-పక--డ- త-్-క-ం-ా --------- తప్పకుండా 0
Tap-ak-ṇ-ā Tappakuṇḍā T-p-a-u-ḍ- ---------- Tappakuṇḍā
Kailangan kong ipadala ang sulat. నే-ు ---పన---ి---ఉత-త-ా---- ప-స-ట్--ే---ి న-న- తప-పన-సర-గ- ఉత-తర-న-న- ప-స-ట- చ-య-ల- న-న- త-్-న-స-ి-ా ఉ-్-ర-న-న- ప-స-ట- చ-య-ల- ----------------------------------------- నేను తప్పనిసరిగా ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేయాలి 0
Nēn- t-ppanisar-gā-u-----nn- --s----yāli Nēnu tappanisarigā uttarānni pōsṭ cēyāli N-n- t-p-a-i-a-i-ā u-t-r-n-i p-s- c-y-l- ---------------------------------------- Nēnu tappanisarigā uttarānni pōsṭ cēyāli
Kailangan kong magbayad sa hotel. న-ను -ప------ిగా-హ--ల్ -ాళ్ళక---ె--లించ-లి న-న- తప-పన-సర-గ- హ-టల- వ-ళ-ళక- చ-ల-ల--చ-ల- న-న- త-్-న-స-ి-ా హ-ట-్ వ-ళ-ళ-ి చ-ల-ల-ం-ా-ి ------------------------------------------ నేను తప్పనిసరిగా హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించాలి 0
Nē-- -appanis-ri---h-ṭal v------ c-ll-n-cāli Nēnu tappanisarigā hōṭal vāḷḷaki cellin-cāli N-n- t-p-a-i-a-i-ā h-ṭ-l v-ḷ-a-i c-l-i-̄-ā-i -------------------------------------------- Nēnu tappanisarigā hōṭal vāḷḷaki cellin̄cāli
Kailangan mong bumangon ng maaga. మీ------ప-ిసర--ా--ె-్లవ-ర-న- -ే-ా-ి మ-ర- తప-పన-సర-గ- త-ల-లవ-ర-న- ల-వ-ల- మ-ర- త-్-న-స-ి-ా త-ల-ల-ా-ి-ే ల-వ-ల- ----------------------------------- మీరు తప్పనిసరిగా తెల్లవారినే లేవాలి 0
M--u-ta-pa--s--------ll-v-rinē lēvā-i Mīru tappanisarigā tellavārinē lēvāli M-r- t-p-a-i-a-i-ā t-l-a-ā-i-ē l-v-l- ------------------------------------- Mīru tappanisarigā tellavārinē lēvāli
Kailangan mong magtrabaho ng marami. మ--ు -ప--ని--ి-ా--క-కువ-ప-ి చ--్యా-ి మ-ర- తప-పన-సర-గ- ఎక-క-వ పన- చ-య-య-ల- మ-ర- త-్-న-స-ి-ా ఎ-్-ు- ప-ి చ-య-య-ల- ------------------------------------ మీరు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ పని చేయ్యాలి 0
Mī-u ta-p----ar-g- -k-u-a----- --y--li Mīru tappanisarigā ekkuva pani cēyyāli M-r- t-p-a-i-a-i-ā e-k-v- p-n- c-y-ā-i -------------------------------------- Mīru tappanisarigā ekkuva pani cēyyāli
Kailangan nasa tamang oras ka. మీ-ు--ప--నిస-ిగా -మ-ాన్-- ----ంచ-లి మ-ర- తప-పన-సర-గ- సమయ-న-న- ప-ట--చ-ల- మ-ర- త-్-న-స-ి-ా స-య-న-న- ప-ట-ం-ా-ి ----------------------------------- మీరు తప్పనిసరిగా సమయాన్ని పాటించాలి 0
M-ru t-p-ani-arigā s-m-yā-n- p-ṭ--̄--li Mīru tappanisarigā samayānni pāṭin-cāli M-r- t-p-a-i-a-i-ā s-m-y-n-i p-ṭ-n-c-l- --------------------------------------- Mīru tappanisarigā samayānni pāṭin̄cāli
Kailangan niyang magpa-gasolina ఆయ- పె-్-ోల్ -ీసుక-వ--ి ఆయన ప-ట-ర-ల- త-స-క-వ-ల- ఆ-న ప-ట-ర-ల- త-స-క-వ-ల- ----------------------- ఆయన పెట్రోల్ తీసుకోవాలి 0
Āy-na-p-ṭr-- -īsuk-v--i Āyana peṭrōl tīsukōvāli Ā-a-a p-ṭ-ō- t-s-k-v-l- ----------------------- Āyana peṭrōl tīsukōvāli
Kailangan niyang ayusin ang sasakyan. ఆ-న-క-ర-ని బ--ుచ-య-లి ఆయన క-ర-న- బ-గ-చ-య-ల- ఆ-న క-ర-న- బ-గ-చ-య-ల- --------------------- ఆయన కారుని బాగుచేయాలి 0
Āya-- ----ni-bā------li Āyana kāruni bāgucēyāli Ā-a-a k-r-n- b-g-c-y-l- ----------------------- Āyana kāruni bāgucēyāli
Kailangan niyang hugasan ang kotse. ఆ-న-కారున- -ు---ం చే--లి ఆయన క-ర-న- శ-భ-ర- చ-య-ల- ఆ-న క-ర-న- శ-భ-ర- చ-య-ల- ------------------------ ఆయన కారుని శుభ్రం చేయాలి 0
Ā-a----āru-- -u---aṁ-----li Āyana kāruni śubhraṁ cēyāli Ā-a-a k-r-n- ś-b-r-ṁ c-y-l- --------------------------- Āyana kāruni śubhraṁ cēyāli
Kailangan niyang mamili. ఆ-ె ---ప----ిగా-క-న-లి ఆమ- తప-పన-సర-గ- క-న-ల- ఆ-ె త-్-న-స-ి-ా క-న-ల- ---------------------- ఆమె తప్పనిసరిగా కొనాలి 0
Ā-e -a-----s-r-g- kon-li Āme tappanisarigā konāli Ā-e t-p-a-i-a-i-ā k-n-l- ------------------------ Āme tappanisarigā konāli
Kailangan niyang linisin ang apartment. ఆ-- తప--నిసర----అపార--్మ--ట్-న--శ------చే---ి ఆమ- తప-పన-సర-గ- అప-ర-ట-మ--ట- న- శ-భ-ర- చ-య-ల- ఆ-ె త-్-న-స-ి-ా అ-ా-్-్-ె-ట- న- శ-భ-ర- చ-య-ల- --------------------------------------------- ఆమె తప్పనిసరిగా అపార్ట్మెంట్ ని శుభ్రం చేయాలి 0
Ā-e--app---sa--gā ap-rṭ-eṇṭ-n- ś---r-ṁ c-yā-i Āme tappanisarigā apārṭmeṇṭ ni śubhraṁ cēyāli Ā-e t-p-a-i-a-i-ā a-ā-ṭ-e-ṭ n- ś-b-r-ṁ c-y-l- --------------------------------------------- Āme tappanisarigā apārṭmeṇṭ ni śubhraṁ cēyāli
Kailangan niyang labahan ang mga labahin. ఆమ- --్---సరిగా--ట-ట-న---తక-లి ఆమ- తప-పన-సర-గ- బట-టలన- ఉతక-ల- ఆ-ె త-్-న-స-ి-ా బ-్-ల-ి ఉ-క-ల- ------------------------------ ఆమె తప్పనిసరిగా బట్టలని ఉతకాలి 0
Ā-e -ap-an-s---gā --ṭṭ-l--i-utak-li Āme tappanisarigā baṭṭalani utakāli Ā-e t-p-a-i-a-i-ā b-ṭ-a-a-i u-a-ā-i ----------------------------------- Āme tappanisarigā baṭṭalani utakāli
Kailangan na nating pumunta sa eskwelahan. మ-ం వ---న--బడ--ి-వ--్ళ-లి మన- వ--టన- బడ-క- వ-ళ-ళ-ల- మ-ం వ-ం-న- బ-ి-ి వ-ళ-ళ-ల- ------------------------- మనం వెంటనే బడికి వెళ్ళాలి 0
Man-ṁ ---ṭa---b--ik----ḷ-āli Manaṁ veṇṭanē baḍiki veḷḷāli M-n-ṁ v-ṇ-a-ē b-ḍ-k- v-ḷ-ā-i ---------------------------- Manaṁ veṇṭanē baḍiki veḷḷāli
Kailangan na nating pumunta sa trabaho. మనం---ం--- ప-ిక--వ-ళ్-ా-ి మన- వ--టన- పన-క- వ-ళ-ళ-ల- మ-ం వ-ం-న- ప-ి-ి వ-ళ-ళ-ల- ------------------------- మనం వెంటనే పనికి వెళ్ళాలి 0
M---ṁ---ṇṭa-- -ani-- -e-ḷ--i Manaṁ veṇṭanē paniki veḷḷāli M-n-ṁ v-ṇ-a-ē p-n-k- v-ḷ-ā-i ---------------------------- Manaṁ veṇṭanē paniki veḷḷāli
Kailangan na nating pumunta sa doktor. మన- వెంటనే ----ట-----్-కు --ళ-ళాలి మన- వ--టన- డ-క-టర- వద-దక- వ-ళ-ళ-ల- మ-ం వ-ం-న- డ-క-ట-్ వ-్-క- వ-ళ-ళ-ల- ---------------------------------- మనం వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళాలి 0
M---- -eṇ--n- ḍ--ṭ-r v--da-u-v-ḷḷāli Manaṁ veṇṭanē ḍākṭar vaddaku veḷḷāli M-n-ṁ v-ṇ-a-ē ḍ-k-a- v-d-a-u v-ḷ-ā-i ------------------------------------ Manaṁ veṇṭanē ḍākṭar vaddaku veḷḷāli
Kailangan nyong maghintay ng bus. మ-ం---్ --సం ---- -ండా-ి మన- బస- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- మ-ం బ-్ క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- ------------------------ మనం బస్ కోసం వేచి ఉండాలి 0
Ma-a- -a--kō-aṁ --ci uṇḍ-li Manaṁ bas kōsaṁ vēci uṇḍāli M-n-ṁ b-s k-s-ṁ v-c- u-ḍ-l- --------------------------- Manaṁ bas kōsaṁ vēci uṇḍāli
Kailangan nyong maghintay ng tren. మ---ట----- -ో-ం -ే-ి --డా-ి మన- ట-ర-న- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- మ-ం ట-ర-న- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- --------------------------- మనం ట్రేన్ కోసం వేచి ఉండాలి 0
Man-ṁ-ṭ--n -ōs-ṁ -ēc- u-ḍ--i Manaṁ ṭrēn kōsaṁ vēci uṇḍāli M-n-ṁ ṭ-ē- k-s-ṁ v-c- u-ḍ-l- ---------------------------- Manaṁ ṭrēn kōsaṁ vēci uṇḍāli
Kailangan nyong maghintay ng taxi. మ---ట-క్స- -ోస- వే-ి-ఉండ--ి మన- ట-క-స- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- మ-ం ట-క-స- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- --------------------------- మనం టాక్సీ కోసం వేచి ఉండాలి 0
Mana- ṭ-k-- kōsa- v----uṇ---i Manaṁ ṭāksī kōsaṁ vēci uṇḍāli M-n-ṁ ṭ-k-ī k-s-ṁ v-c- u-ḍ-l- ----------------------------- Manaṁ ṭāksī kōsaṁ vēci uṇḍāli

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -