Phrasebook

tl Car breakdown   »   te కార్ చెడిపోవుట

39 [tatlumpu’t siyam]

Car breakdown

Car breakdown

39 [ముప్పై తొమ్మిది]

39 [Muppai tom\'midi]

కార్ చెడిపోవుట

[Kār ceḍipōvuṭa]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Nasaan ang pinakamalapit na gasolinahan? నెక-స్-్----్రోల- -ంక్ -క్క- --ది? న-క-స-ట- ప-ట-ర-ల- బ-క- ఎక-కడ ఉ-ద-? న-క-స-ట- ప-ట-ర-ల- బ-క- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------------------- నెక్స్ట్ పెట్రోల్ బంక్ ఎక్కడ ఉంది? 0
Nek------r----aṅk-ek--ḍa ---i? Neksṭ peṭrōl baṅk ekkaḍa undi? N-k-ṭ p-ṭ-ō- b-ṅ- e-k-ḍ- u-d-? ------------------------------ Neksṭ peṭrōl baṅk ekkaḍa undi?
Ang gulong ko ay plat. నా--ై-్-పంక్చర- అ-్య-ం-ి న- ట-ర- ప-క-చర- అయ-య--ద- న- ట-ర- ప-క-చ-్ అ-్-ి-ద- ------------------------ నా టైర్ పంక్చర్ అయ్యింది 0
N--ṭ--- pa--c-- -yyi-di Nā ṭair paṅkcar ayyindi N- ṭ-i- p-ṅ-c-r a-y-n-i ----------------------- Nā ṭair paṅkcar ayyindi
Maaari mo bang palitan ang gulong? మీర- ------ి-మ---చగలర-? మ-ర- ట-ర- న- మ-ర-చగలర-? మ-ర- ట-ర- న- మ-ర-చ-ల-ా- ----------------------- మీరు టైర్ ని మార్చగలరా? 0
M--- ṭair ---m-r-agalarā? Mīru ṭair ni mārcagalarā? M-r- ṭ-i- n- m-r-a-a-a-ā- ------------------------- Mīru ṭair ni mārcagalarā?
Kailangan ko ng ilang litro ng diesel. నా-- -ొ-్న- -------డ-------వాలి. న-క- క-న-న- ల-టర-ల డ-జల- క-వ-ల-. న-క- క-న-న- ల-ట-్- డ-జ-్ క-వ-ల-. -------------------------------- నాకు కొన్ని లీటర్ల డీజల్ కావాలి. 0
N-ku-k-n-i --ṭar-a ḍ--al-kā----. Nāku konni līṭarla ḍījal kāvāli. N-k- k-n-i l-ṭ-r-a ḍ-j-l k-v-l-. -------------------------------- Nāku konni līṭarla ḍījal kāvāli.
Naubusan na ako ng gasolina. ప---రోల్ అయి--యిం-ి ప-ట-ర-ల- అయ-ప-య--ద- ప-ట-ర-ల- అ-ి-ో-ి-ద- ------------------- పెట్రోల్ అయిపోయింది 0
P--r-l-ayi-ō----i Peṭrōl ayipōyindi P-ṭ-ō- a-i-ō-i-d- ----------------- Peṭrōl ayipōyindi
Mayroon ka bang ekstrang kanistra? మీ-వద్- ప--్--ల్ ----న్ /-జ-ర-ర- క-యా-్ --గ-------్-ా-----దా? మ- వద-ద ప-ట-ర-ల- క-య-న- / జ-ర-ర- క-య-న- / గ-య-స- క-య-న- ఉ-ద-? మ- వ-్- ప-ట-ర-ల- క-య-న- / జ-ర-ర- క-య-న- / గ-య-స- క-య-న- ఉ-ద-? ------------------------------------------------------------- మీ వద్ద పెట్రోల్ క్యాన్ / జెర్రీ క్యాన్ / గ్యాస్ క్యాన్ ఉందా? 0
Mī ---d--peṭr---kyān/----rī-kyā-/ --ā--kyā- -n--? Mī vadda peṭrōl kyān/ jerrī kyān/ gyās kyān undā? M- v-d-a p-ṭ-ō- k-ā-/ j-r-ī k-ā-/ g-ā- k-ā- u-d-? ------------------------------------------------- Mī vadda peṭrōl kyān/ jerrī kyān/ gyās kyān undā?
Saan ako pwedeng tumawag? నే---ఫ-న--ఎ--కడన-ం------ు-ోవ--చు? న-న- ఫ-న- ఎక-కడన--ద- చ-స-క-వచ-చ-? న-న- ఫ-న- ఎ-్-డ-ు-ద- చ-స-క-వ-్-ు- --------------------------------- నేను ఫోన్ ఎక్కడనుంది చేసుకోవచ్చు? 0
Nēnu--h-n-ek--ḍanun-i-cēsukōv-c--? Nēnu phōn ekkaḍanundi cēsukōvaccu? N-n- p-ō- e-k-ḍ-n-n-i c-s-k-v-c-u- ---------------------------------- Nēnu phōn ekkaḍanundi cēsukōvaccu?
Kailangan ko ng isang towing service. నాకు ----ం-్-సహా-ం ---ా-ి న-క- ట-య--గ- సహ-య- క-వ-ల- న-క- ట-య-ం-్ స-ా-ం క-వ-ల- ------------------------- నాకు టోయింగ్ సహాయం కావాలి 0
N--u -ōy--g sah---ṁ-k-vā-i Nāku ṭōyiṅg sahāyaṁ kāvāli N-k- ṭ-y-ṅ- s-h-y-ṁ k-v-l- -------------------------- Nāku ṭōyiṅg sahāyaṁ kāvāli
Naghahanap ako ng isang pagawaan. నే-ు---య-రేజ--క--ం -ె-ుక-తున-నాను న-న- గ-య-ర-జ- క-స- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- గ-య-ర-జ- క-స- వ-త-క-త-న-న-న- --------------------------------- నేను గ్యారేజ్ కోసం వెతుకుతున్నాను 0
N------ārē- ----- v--u--t---ā-u Nēnu gyārēj kōsaṁ vetukutunnānu N-n- g-ā-ē- k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------- Nēnu gyārēj kōsaṁ vetukutunnānu
Isang aksidente ang naganap. ఒక-ప్----ం సం-వ-ంచింది ఒక ప-రమ-డ- స-భవ--చ--ద- ఒ- ప-ర-ా-ం స-భ-ి-చ-ం-ి ---------------------- ఒక ప్రమాడం సంభవించింది 0
O-----a--ḍ-ṁ s-m-h-v--̄c-ndi Oka pramāḍaṁ sambhavin-cindi O-a p-a-ā-a- s-m-h-v-n-c-n-i ---------------------------- Oka pramāḍaṁ sambhavin̄cindi
Nasaan ang pinakamalapit na telepono? దగ్గర్-- ----ఫో-్ ఎ-్క- ఉంది? దగ-గర-ల- ట-ల-ఫ-న- ఎక-కడ ఉ-ద-? ద-్-ర-ల- ట-ల-ఫ-న- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------------------- దగ్గర్లో టెలిఫోన్ ఎక్కడ ఉంది? 0
Da-g-rl--ṭelip----ekkaḍ- -n-i? Daggarlō ṭeliphōn ekkaḍa undi? D-g-a-l- ṭ-l-p-ō- e-k-ḍ- u-d-? ------------------------------ Daggarlō ṭeliphōn ekkaḍa undi?
May dala ka bang telepono selular? మీ వ--ద-మొబై---- -ె---ఫో-ె క-నీ -న----ా? మ- వద-ద మ-బ-ల- / స-ల- ఫ-న- క-న- ఉన-న-య-? మ- వ-్- మ-బ-ల- / స-ల- ఫ-న- క-న- ఉ-్-ా-ా- ---------------------------------------- మీ వద్ద మొబైల్ / సెల్ ఫోనె కానీ ఉన్నాయా? 0
M- ---d---o-a--/--e- --ō---kānī -----ā? Mī vadda mobail/ sel phōne kānī unnāyā? M- v-d-a m-b-i-/ s-l p-ō-e k-n- u-n-y-? --------------------------------------- Mī vadda mobail/ sel phōne kānī unnāyā?
Kailangan namin ng tulong. మాక--స--య--క---లి మ-క- సహ-య- క-వ-ల- మ-క- స-ా-ం క-వ-ల- ----------------- మాకు సహాయం కావాలి 0
M-ku --h--aṁ-k-v--i Māku sahāyaṁ kāvāli M-k- s-h-y-ṁ k-v-l- ------------------- Māku sahāyaṁ kāvāli
Tumawag ka ng doktor! డ--్టర్--ి ప-ల-ం-ి! డ-క-టర- న- ప-లవ-డ-! డ-క-ట-్ న- ప-ల-ం-ి- ------------------- డాక్టర్ ని పిలవండి! 0
Ḍ---a- -i pil-v--ḍi! Ḍākṭar ni pilavaṇḍi! Ḍ-k-a- n- p-l-v-ṇ-i- -------------------- Ḍākṭar ni pilavaṇḍi!
Tumawag ka ng pulis! ప---స-లన----ల-ం-ి! ప-ల-స-లన- ప-లవ-డ-! ప-ల-స-ల-ి ప-ల-ం-ి- ------------------ పోలీసులని పిలవండి! 0
P-lī-ula----i-ava-ḍi! Pōlīsulani pilavaṇḍi! P-l-s-l-n- p-l-v-ṇ-i- --------------------- Pōlīsulani pilavaṇḍi!
Ang mga papel mo, pakiusap. / Paki-bigay ang mga papel mo, salamat. మీ---పర--ు ఇ--వ-డి మ- ప-పర-ల- ఇవ-వ-డ- మ- ప-ప-్-ు ఇ-్-ం-ి ------------------ మీ పేపర్లు ఇవ్వండి 0
Mī -ēpa--- iv-aṇḍi Mī pēparlu ivvaṇḍi M- p-p-r-u i-v-ṇ-i ------------------ Mī pēparlu ivvaṇḍi
Ang iyong lisensya sa pagmamaneho, pakiusap. మీ -ైస-న్----వ--ండి మ- ల-స-న-స- ఇవ-వ-డ- మ- ల-స-న-స- ఇ-్-ం-ి ------------------- మీ లైసెన్సు ఇవ్వండి 0
Mī --is---u--v--ṇ-i Mī laisensu ivvaṇḍi M- l-i-e-s- i-v-ṇ-i ------------------- Mī laisensu ivvaṇḍi
Ang iyong rehistrasyon, pakiusap. మ- --జిస్------్ -ూప---ం-ి మ- ర-జ-స-ట-ర-షన- చ-ప--చ-డ- మ- ర-జ-స-ట-ర-ష-్ చ-ప-ం-ం-ి -------------------------- మీ రెజిస్ట్రేషన్ చూపించండి 0
Mī r----ṭr---n --pin̄--ṇḍi Mī rejisṭrēṣan cūpin-caṇḍi M- r-j-s-r-ṣ-n c-p-n-c-ṇ-i -------------------------- Mī rejisṭrēṣan cūpin̄caṇḍi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -