Phrasebook

tl In the swimming pool   »   te స్విమ్మింగ్ పూల్ లో

50 [limampu]

In the swimming pool

In the swimming pool

50 [యాభై]

50 [Yābhai]

స్విమ్మింగ్ పూల్ లో

[Svim'miṅg pūl lō]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Mainit ngayon. ఈ-రోజ- చా-ా -ే-ిగా ఉ--ి ఈ ర-జ- చ-ల- వ-డ-గ- ఉ-ద- ఈ ర-జ- చ-ల- వ-డ-గ- ఉ-ద- ----------------------- ఈ రోజు చాలా వేడిగా ఉంది 0
Ī rō-u----ā v---gā-undi Ī rōju cālā vēḍigā undi Ī r-j- c-l- v-ḍ-g- u-d- ----------------------- Ī rōju cālā vēḍigā undi
Pupunta ba tayo sa swimming pool? మనం స-వ--్--ం-- -ూ-- కి -ెళ్దామ-? మన- స-వ-మ-మ--గ- ప-ల- క- వ-ళ-ద-మ-? మ-ం స-వ-మ-మ-ం-్ ప-ల- క- వ-ళ-ద-మ-? --------------------------------- మనం స్విమ్మింగ్ పూల్ కి వెళ్దామా? 0
M-n-- s--m------pū------------? Manaṁ svim'miṅg pūl ki veḷdāmā? M-n-ṁ s-i-'-i-g p-l k- v-ḷ-ā-ā- ------------------------------- Manaṁ svim'miṅg pūl ki veḷdāmā?
May gana ka bang lumangoy? మ--ు ఈత-కొట--ా-న- ఉ-దా? మ-క- ఈత క-ట-ట-లన- ఉ-ద-? మ-క- ఈ- క-ట-ట-ల-ి ఉ-ద-? ----------------------- మీకు ఈత కొట్టాలని ఉందా? 0
Mīk- ī-a-------an--u---? Mīku īta koṭṭālani undā? M-k- ī-a k-ṭ-ā-a-i u-d-? ------------------------ Mīku īta koṭṭālani undā?
May tuwalya ka ba? మీ వ--------ు -ం-ా? మ- వద-ద త--డ- ఉ-ద-? మ- వ-్- త-ం-ు ఉ-ద-? ------------------- మీ వద్ద తుండు ఉందా? 0
Mī--a-da ---ḍu u-d-? Mī vadda tuṇḍu undā? M- v-d-a t-ṇ-u u-d-? -------------------- Mī vadda tuṇḍu undā?
Mayroon ka bang damit panligo? మ--వద్ద--త క---ట--దు--త------్నా-ా? మ- వద-ద ఈత క-ట-ట- ద-స-త-ల- ఉన-న-య-? మ- వ-్- ఈ- క-ట-ట- ద-స-త-ల- ఉ-్-ా-ా- ----------------------------------- మీ వద్ద ఈత కొట్టే దుస్తులు ఉన్నాయా? 0
Mī vad-a --- -oṭṭē-d--tul--unn-y-? Mī vadda īta koṭṭē dustulu unnāyā? M- v-d-a ī-a k-ṭ-ē d-s-u-u u-n-y-? ---------------------------------- Mī vadda īta koṭṭē dustulu unnāyā?
Mayroon ka bang damit panligo? మీ --్ద స-నానం--ే--టప్ప-డు--ర--చె --స-త--ు-ఉ-్న---? మ- వద-ద స-న-న- చ-స-టప-ప-డ- ధర--చ- ద-స-త-ల- ఉన-న-య-? మ- వ-్- స-న-న- చ-స-ట-్-ు-ు ధ-ి-చ- ద-స-త-ల- ఉ-్-ా-ా- --------------------------------------------------- మీ వద్ద స్నానం చేసేటప్పుడు ధరించె దుస్తులు ఉన్నాయా? 0
Mī---d---sn--a- cē-ēṭappu-u d---i-̄c- -u-tul--u---yā? Mī vadda snānaṁ cēsēṭappuḍu dharin-ce dustulu unnāyā? M- v-d-a s-ā-a- c-s-ṭ-p-u-u d-a-i-̄-e d-s-u-u u-n-y-? ----------------------------------------------------- Mī vadda snānaṁ cēsēṭappuḍu dharin̄ce dustulu unnāyā?
Marunong ka bang lumangoy? మీకు ఈత----్టడ--వచ-చా? మ-క- ఈత క-ట-టడ- వచ-చ-? మ-క- ఈ- క-ట-ట-ం వ-్-ా- ---------------------- మీకు ఈత కొట్టడం వచ్చా? 0
Mī----t- -oṭṭa-aṁ v-c--? Mīku īta koṭṭaḍaṁ vaccā? M-k- ī-a k-ṭ-a-a- v-c-ā- ------------------------ Mīku īta koṭṭaḍaṁ vaccā?
Marunong ka bang sumisid? మ--ు-డై-్ చ-య---వ--చ-? మ-క- డ-వ- చ-యడ- వచ-చ-? మ-క- డ-వ- చ-య-ం వ-్-ా- ---------------------- మీకు డైవ్ చేయడం వచ్చా? 0
Mīk---a-- c-y-ḍ-ṁ -ac-ā? Mīku ḍaiv cēyaḍaṁ vaccā? M-k- ḍ-i- c-y-ḍ-ṁ v-c-ā- ------------------------ Mīku ḍaiv cēyaḍaṁ vaccā?
Makakatalon ka ba sa tubig? మ-క---ీళ---్లో-ి-ద-కడ- వ-్--? మ-క- న-ళ-ళల-ల-క- ద-కడ- వచ-చ-? మ-క- న-ళ-ళ-్-ో-ి ద-క-ం వ-్-ా- ----------------------------- మీకు నీళ్ళల్లోకి దూకడం వచ్చా? 0
M--------al-ō-i d-k-ḍ-ṁ ---cā? Mīku nīḷḷallōki dūkaḍaṁ vaccā? M-k- n-ḷ-a-l-k- d-k-ḍ-ṁ v-c-ā- ------------------------------ Mīku nīḷḷallōki dūkaḍaṁ vaccā?
Saan ang banyo? షవ-- ఎక----ఉ--ి? షవర- ఎక-కడ ఉ-ద-? ష-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------- షవర్ ఎక్కడ ఉంది? 0
Ṣ-v-r-ek-aḍ- u---? Ṣavar ekkaḍa undi? Ṣ-v-r e-k-ḍ- u-d-? ------------------ Ṣavar ekkaḍa undi?
Saan ang silid sukatan? బ-్-ల- --ర-చ-క--ే -ది--క్కడ-ఉ--ి? బట-టల- మ-ర-చ-క-న- గద- ఎక-కడ ఉ-ద-? బ-్-ల- మ-ర-చ-క-న- గ-ి ఎ-్-డ ఉ-ద-? --------------------------------- బట్టలు మార్చుకునే గది ఎక్కడ ఉంది? 0
B-ṭṭ--u mā-----nē g-di--k--ḍa---di? Baṭṭalu mārcukunē gadi ekkaḍa undi? B-ṭ-a-u m-r-u-u-ē g-d- e-k-ḍ- u-d-? ----------------------------------- Baṭṭalu mārcukunē gadi ekkaḍa undi?
Nasaan ang salaming panlangoy? / Nasaan ang goggles? ఈ----ట్--ట---ు---ధరించ---ద్దాల---క్కడ--న--ా-ి? ఈత క-ట-ట-టప-ప-డ- ధర--చ- అద-ద-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ఈ- క-ట-ట-ట-్-ు-ు ధ-ి-చ- అ-్-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------------------------- ఈత కొట్టేటప్పుడు ధరించె అద్దాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Ī-- k--ṭē--pp------arin̄c--a--āl--e----a --nā--? Īta koṭṭēṭappuḍu dharin-ce addālu ekkaḍa unnāyi? Ī-a k-ṭ-ē-a-p-ḍ- d-a-i-̄-e a-d-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------------------------ Īta koṭṭēṭappuḍu dharin̄ce addālu ekkaḍa unnāyi?
Malalim ba ang tubig? న---ళు--ో-ు-- ఉ--నా-ా? న-ళ-ళ- ల-త-గ- ఉన-న-య-? న-ళ-ళ- ల-త-గ- ఉ-్-ా-ా- ---------------------- నీళ్ళు లోతుగా ఉన్నాయా? 0
Nī-ḷu ----gā-unn---? Nīḷḷu lōtugā unnāyā? N-ḷ-u l-t-g- u-n-y-? -------------------- Nīḷḷu lōtugā unnāyā?
Malinis ba ang tubig? న--్ళ--శు-్రంగ- --్-ాయ-? న-ళ-ళ- శ-భ-ర-గ- ఉన-న-య-? న-ళ-ళ- శ-భ-ర-గ- ఉ-్-ా-ా- ------------------------ నీళ్ళు శుభ్రంగా ఉన్నాయా? 0
Nī--- -u-hraṅgā-u-nāy-? Nīḷḷu śubhraṅgā unnāyā? N-ḷ-u ś-b-r-ṅ-ā u-n-y-? ----------------------- Nīḷḷu śubhraṅgā unnāyā?
Mainit ba ang tubig? న----ు--ోర-వెచ-చగ--ఉన--ా-ా? న-ళ-ళ- గ-ర-వ-చ-చగ- ఉన-న-య-? న-ళ-ళ- గ-ర-వ-చ-చ-ా ఉ-్-ా-ా- --------------------------- నీళ్ళు గోరువెచ్చగా ఉన్నాయా? 0
N---- --r---cc--- -n-āyā? Nīḷḷu gōruveccagā unnāyā? N-ḷ-u g-r-v-c-a-ā u-n-y-? ------------------------- Nīḷḷu gōruveccagā unnāyā?
Giniginaw ako. నేను--డ-------కుపో-ు-్న-ను న-న- గడ-డకట-ట-క-ప-త-న-న-న- న-న- గ-్-క-్-ు-ు-ో-ు-్-ా-ు -------------------------- నేను గడ్డకట్టుకుపోతున్నాను 0
Nēnu--aḍḍak-ṭ-uk----un---u Nēnu gaḍḍakaṭṭukupōtunnānu N-n- g-ḍ-a-a-ṭ-k-p-t-n-ā-u -------------------------- Nēnu gaḍḍakaṭṭukupōtunnānu
Sobrang lamig ng tubig. న-ళ్-ు--ా-- ---ల-ా --్న-యి న-ళ-ళ- చ-ల- చల-లగ- ఉన-న-య- న-ళ-ళ- చ-ల- చ-్-గ- ఉ-్-ా-ి -------------------------- నీళ్ళు చాలా చల్లగా ఉన్నాయి 0
N--ḷ--cā---c--lag- --n-yi Nīḷḷu cālā callagā unnāyi N-ḷ-u c-l- c-l-a-ā u-n-y- ------------------------- Nīḷḷu cālā callagā unnāyi
Hahango na ako ngayon sa tubig. ఇప్పుడ----ను న--్ళ---ండ- --ట-ు-వస-త-న్-ాను ఇప-ప-డ- న-న- న-ళ-ళ న--డ- బయటక- వస-త-న-న-న- ఇ-్-ు-ు న-న- న-ళ-ళ న-ం-ి బ-ట-ు వ-్-ు-్-ా-ు ------------------------------------------ ఇప్పుడు నేను నీళ్ళ నుండి బయటకు వస్తున్నాను 0
Ippu-- ---- --ḷ----u--i-b----aku -as-un---u Ippuḍu nēnu nīḷḷa nuṇḍi bayaṭaku vastunnānu I-p-ḍ- n-n- n-ḷ-a n-ṇ-i b-y-ṭ-k- v-s-u-n-n- ------------------------------------------- Ippuḍu nēnu nīḷḷa nuṇḍi bayaṭaku vastunnānu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -